Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

mandag 8. april 2019

Jeg lurte på om jeg blingsa, da jeg ikke fant Rimi Munkelia/Kiwi Munkelia, for noen uker siden. Men Google Maps har visst en forklaringPS.

Her er mer om dette:

Mer om mine grandonkler Otto, Gunnar og Idar. (Min far frasa seg arv, etter Otto og Gunnar, (av en eller annen grunn), så jeg fikk halvparten av min fars arv, etter disse, mens jeg jobba på Arvato, (hvor jeg jobba fra høsten 2005 til høsten 2006), i Liverpool)


https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/stoafolket-som-huset-kunstnere-og-bygde-galleri-1.1462200

PS.

Under oppveksten, så var jeg med min far og/eller hans yngste bror Runar, 5-6 ganger kanskje, til Bergstø/Støa.

(Noe sånt).

Og jeg var med min far, kanskje 50-100 ganger, til Oslo, for å levere køyesenger/vannsenger, (for Strømm Trevare).

(På 70/80-tallet).

Men jeg visste ikke, at min grandonkel Idar, jobba i Oslo.

(Da jeg var med onkel Runar, (som oftest), til Bergstø, (på vei til sommerferie-opphold i Vestby/Son), på begynnelsen av 80-tallet.

Så var det sånn, at jeg for det meste, hang i hagen/gårdsplassen/inngangspartiet/kjøkkenet der.

For det ble litt mange folk, (Runar og Inger har mange unger, (og det var de som liksom var gjestene)), i stuene der.

For å si det sånn).

Så jeg bodde i Oslo, (og studerte/jobba), fra 1989 til 2004.

Uten å vite, at min grandonkel Idar, også jobba i Oslo, (og drev snekkerverksted, som min farfar).

Så det var kanskje litt merkelig.

(For å si det sånn).

Men så var jeg kanskje litt, som en utstøtt, fra familien.

(Min mor flytta jo fra min far, i 1973, og dro med min lillesøster Pia og meg, ned til Larvik.

Og da var det sånn, at vi ikke fikk lov til, (av vår mor), å besøke vår far, (i Strømm), i perioder.

Så det var en del drama osv., (med vold (mot min farmor) og kidnapping (av Pia og meg)), for å si det sånn.

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Angående Idar sitt snekkerverksted, i Oslo.

Så har jeg chattet litt, (på Facebook vel), med en Henrik Smith, (het han vel), som holdt til i nabo-lokalene, til Idar, (og lagde seil vel).

Og Idar sin geskjeft, var mer en håndverker-geskjeft, hvor han pusset opp/fikset ødelagte stoler, (for folk), osv.

(Sånn som jeg har forstått det).

Mens min farfar, produserte senger industrielt.

(Min farfars møbelfabrikk het først Strømm Trevareindustri.

Før min far bytta navn på virksomheten, til Strømm Trevare A/S, da han overtok, (sammen med sin yngre bror Håkon/Haakon), på begynnelsen av 80-tallet).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Her er mer om dette:


https://johncons-mirror.blogspot.com/2014/08/mer-fra-facebook_10.html

PS 4.

Det er også litt rart, at det vel ikke står, hvem som er forfatteren for artikkelen ovenfor.

(Og Fremtiden er egentlig nedlagt.

Men de har visst begynt den på nytt, med nye eiere, (etter en del tiår).

Noe som vel også må sies å være litt 'merksnodig').

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

I PS 3, så kan man se.

At jeg skriver til Henrik Smith.

At jeg nok kommer til å arve Idar og.

Men det skjedde ikke.

For da hadde visst min far 'plutselig' ombestemt seg, (eller hva man skal si), og sluttet å frasi seg arv.

(Noe sånt).

Uten at dette har blitt sagt klart, (til meg), på noen måte.

Men etter at Otto døde, så fikk jeg et skriv, fra en Hurum-advokat, om at jeg skulle arve.

(Dette var mens jeg bodde i England.

Og det begynte med at min lillesøster Pia, ringte meg om dette, mens jeg var på jobb, (på Arvato), høsten 2005.

Noe sånt).

Så her har jeg blitt lurt.

For jeg trodde at jeg også kom til å arve Idar, (og Marit).

(Og arven etter disse, var mye høyere.

For disse hadde mye mer formue).

Og dette var på toppen av, at Drammen tingrett, nektet meg å oppløse sameiet, (Bergstø), i mange år.

(Selv om jeg ble tullet med i England, (av den engelske arbeidsformidlingen).

Og levde i perioder, i fattigdom der.

For å si det sånn).

Og det er på toppen av min omsorgssvikt-sak, mot min far.

Og på toppen av det, at jeg levde som flyktning, i England, (uten å få mine rettigheter fra norsk og engelsk politi).

(Etter å ha overført, at jeg var forfulgt, av 'mafian', på Rimi Bjørndal, i 2003.

For å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 6.

Det var også sånn, (noe som ikke fremgår i artikkelen ovenfor), at min grandonkel Idar, het Sandersen til etternavn.

(Etter sin farfars etternavn.

Blir det vel).

Men Otto og Gunnar, het Bergstø, (etter plassen/eiendommen), til etternavn.

Og jeg har drevet en del med slektsforskning.

Og i Norge, (i gamle dager), så varierte etternavnene mye.

Disse kunne kalle seg Hansen, (siden at faren het Hans til fornavn).

De kunne kalle seg Olsen, (siden at faren het Olsen til etternavn).

De kunne kalle seg Bergstø, (siden at plassen de bodde på het Bergstø).

Og de kunne kalle seg Arnestø, (siden at plassen de bodde på, på rundt den tida de ble født, het Arnestø).

Og de kunne visst også kalle seg Sandersen, (siden at farfaren het Sandersen til etternavn).

(Noe sånt).

Og sånn er det også, på min farmors side.

At de ofte bytter etternavn.

For eksempel så var det sånn, at min farmors mor sin onkel/fosterfar Gullik, (som fant Tråen-skatten).

Han kalte seg først Gullik Gulliksrud Gulliksen.

(For faren het Gullik og de bodde på Gulliksrud, i Rollag).

Og han kalte seg vel også Gullik Toeiet, (Toeiet må vel være et eid, i nærheten av gården Toen, i Rollag).

(Mener jeg å huske).

Og da han fant Tråen-skatten, så kalte han seg Gullik Tråen/Traaen.

Og han har muligens også kalt seg Gullik Me-Tråen.

(For de eide ikke alle Tråen-gårdene, (kun Me-Tråen).

For å si det sånn).

Osv., osv.

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 7.

Det at Idar valgte å kalle seg Sandersen.

(Hvis ikke det for eksempel var en lærer, som bestemte, om de skulle si Idar Hansen, Idar Olsen, Idar Bergstø, Idar Arnestø eller Idar Sandersen.

Eller om det var Idar sin far, som bestemte dette.

Hm).

Så sier han vel muligens, at oldefaren Sander Madsen, var fin.

Og så klagde han, på farfaren Ole Martin Sandersen.

For han var uekte født.

(Med bonden Christen Rød/Røed, som hjemmedøper.

Dette var på den gården hvor de seinere, (med nye eiere), begynte å lage Filtvet-champagnen Golden Power).

Så Idar var muligens kristen, siden at han liksom måtte tilbake, til sin oldefar, (som var ekte født), for å finne noen han kunne tenke seg, å bruke navnet til, som etternavn.

(Noe sånt).

Og det var vel da sånn, at Sander Madsen flytta til 'Lensmanns-stedet' Skjøttelvika.

Og der, (og på Mølen), bodde også barnemoren Gunild Olsdatter, (min tipptippoldemor), som heller gifta seg med en Gabrielsen.

Og så flytta muligens sønnen, (Ole Martin Sandersen), bort fra mora og stefaren.

Og så ville han heller bo, i nabolaget til en i Røed-slekten, (på/ved Bergstø/Arnestø), var det vel.

(Noe sånt).

Og i en kort periode, den første tida, som jeg bodde, i England, (hvor jeg bodde fra 2004 til 2014).

Så hadde jeg litt kontakt med min far, (på telefonen).

(Før jeg måtte anmelde min far for telefonterror, (og få meg ny mobil).

For å si det sånn).

Og min far mente at jeg burde kontakte Idar, (av en eller annen grunn).

Og da skjønte jeg på Idar, (når vi prata om slektsforskning), at han mer eller mindre hata, hu budeida fra Eggedal, (Gunild Olsdatter), som han kalte henne.

Og det kan muligens vært på grunn av, at Idar var kristen.

Og at han ikke likte, at hu Gunild Olsdatter, dreiv og fødte unger, (min tippoldefar Ole Martin Sandersen), utafor ekteskap, da.

(Noe sånt).

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 8.

Det er kanskje litt rart, at Idar hata, sin oldemor Gunild Olsdatter, (fra Eggedal).

(Tenker jeg nå).

Det var vel sånn, at det lille huset på Bergstø, (det nærmest garasjen/postkassene), var der en i Røed-slekten, (fra Filtvet vel), bodde.

(Mener jeg vagt å huske.

Fra når jeg har drevet med slektsforskning, osv.).

Så kan Idar ha vært sønnen til en Røed, (tenker jeg nå).

(For det kan jo ha vært sånn, at han 'Røed-gubben' levde, lenger enn min oldefar Hans Otto Olsen, (for eksempel).

Og så fikk kanskje han Røed-gubben en unge, (nemlig Idar), med min oldemor Ingeborg Brunmark Olsson, da.

Noe sånt).

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 9.

Det at min grandonkel Otto, var sjømann, (i sine yngre dager).

Det var også nytt for meg.

Jeg prata mye med min farfar Øivind, (for jeg åt middag, hos min fars foreldre, etter skolen), etter at jeg flytta fra min mor til min far, som niåring, (i 1979).

Men Øivind prata mest om ting fra nyhetene, (må jeg si).

(Før han fikk slag, et par ganger.

På begynnelsen av 80-tallet).

Og Øivind nevnte en gang at han hadde 10-12 søsken.

Men det var vel etter at min farmor hadde sagt noe lignende.

(Øivind ville vel ha det til, at han hadde et søsken mer, enn min farmor Ågot.

Noe sånt).

Og det var ikke sånn, at min farmor og farfar, gikk i detalj, om alle sine søsken.

Det ville nok ha blitt for mye nytt, for meg.

For jeg hadde jo bodd, i mange år, hos min mor, i Larvik/Hedrum/Tjølling/Brunlanes.

Uten å få med meg så mye, om min far og dem.

(For å si det sånn).

Men jeg visste vel, at Øivind sin bror Gunnar Bergstø, var kunstmaler.

Og at Ågot sine søstre Margit og Anne, hadde hatt systue, på Sand, (og vel også der de bodde i Drammen), osv.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 10.

Jeg kan ikke huske, at Øivind, noen gang hadde besøk, av sine brødre, (fra Bergstø), på Sand, på 70/80-tallet.

Men Øivind pleide visst, å ha besøk, av sin bror Otto, (som er nevnt i artikkelen ovenfor), på Berger.

Da de bodde der, (på 40/50/60-tallet).

(Ifølge Øivind og Ågot sine lærer-naboer, (på Berger), sin datter Ingeliv Andreassen.

På Facebook).

Så det er mulig at det har skjedd noe, siden at Otto dem, slutta å besøke Øivind og Ågot.

De syntes kanskje, at de var for mislykka, til å besøke Øivind, etterhvert.

Siden at Øivind hadde kone og barn, (og etterhvert også barnebarn).

Og Øivind hadde trevare-fabrikk.

Og Øivind hadde vært, i kommunestyret, i Strømm.

Så min grandonkel Otto, (og hans Bergstø-brødre), ble muligens litt som noen dverger/tapere etterhvert, sammenlignet med min farfar, da.

(Noe sånt).

Og dette var kanskje tungt for dem, å svelge.

Og derfor så ville de kanskje ikke besøke min farfar mer, da.

(For å si det sånn).

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 11.

Her er mer om dette, (selv om Ingeliv Andreassen vel her 'surrer' litt, og kaller min grandonkel Otto, for min onkel):


https://johncons-mirror.blogspot.com/2014/08/enda-mer-fra-facebook_17.html

Bloggarkiv