Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 27. februar 2013

Jeg sendte en ny e-post til Sivilombudsmannen


Gmail - FW: INNSYN 26986. 12/06015-12 - Årsoppgave - renter for 2012 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012 - OZA-12/0200
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


FW: INNSYN 26986. 12/06015-12 - Årsoppgave - renter for 2012 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012 - OZA-12/0200


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Feb 27, 2013 at 4:25 PM

To:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/2/27
Subject: Re: FW: INNSYN 26986. 12/06015-12 - Årsoppgave - renter for 2012 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012 - OZA-12/0200
To: Halsaa Cathrine <cathrine.halsaa@mfa.no>


Hei,

hva skal dette bety?

Jeg har aldri bedt om en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?


Erik Ribsskog


2013/2/27 Halsaa Cathrine <cathrine.halsaa@mfa.no>Vedlagt følger kopi av dokumenter det har blitt bedt om innsyn i

Mvh

Cathrine Halsaa
From: Ashton Merete
On Behalf Of Seksjon for MR og demokrati
Sent: 26. februar 2013 13:01
To: Halsaa Cathrine
Cc: Sætre Halvor; Mollestad Ingrid
Subject: FW: INNSYN 26986. 12/06015-12 - Årsoppgave - renter for 2012 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012 - OZA-12/0200

Importance: HighFrom: Engedahl Torill Koch
On Behalf Of Enhet for publikumshenvendelser(Arkiv)
Sent: 25. februar 2013 15:59
To: Seksjon for MR og demokrati
Subject: INNSYN 26986. 12/06015-12 - Årsoppgave - renter for 2012 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012 - OZA-12/0200

Importance: High

Bestilling av saksdokumenter


Vedlagt følger bestillingsskjema og dokumenter til vurdering for innsyn. Bestillingen er beklageligvis forsinket grunnet stor pågang av innsynbegjæringer.


      

Innsyn skal besvares innen 3 virkedager.
      

Hvis innsyn innvilges uten at dokumentet sladdes er det ikke lenger nødvendig å fylle ut og skanne bestillingsskjema. Svar til innsynsanmoder skal inneholde saksbehandlers navn og selve dokumentet.
      

Hvis innsyn avslås eller dokumentet sladdes er det ikke lenger nødvendig å fylle ut og skanne bestillingsskjema. Men man skalalltid oppgi følgende til innsynsanmoder:
o  

Lovhjemmel for avslag eller sladd.  Oversikt over § ses i bestillingsskjema.
o  

Informere om klageadgang. Følgende tekst skal alltid tas med: «Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan påklages i samsvar medOFFL § 32, 1.ledd.»
o  

Offentlighetskoordinator bes holdt orientert under behandling av klagesaker.
      

Ved sladding av dokumenter: bruk svart tusj som dekker godt og kopier deretter dokumentet før det skannes inn.
      

For informasjon om ev. tidligere innsyn i dokumentet – se under fanen Merknader i P360.


Saksbehandler sender svar direkte til journalist/bestiller med kopi til Enhet for publikumshenvendelser.


Vennligst referer alltid til innsynsnr. og P360 saks/dok.nr. i subject feltet i e-posten.


Spørsmål vedr. praktisering av Offentleglova kan rettes til offentlighetskoordinator Jon Ramberg.


Med vennlig hilsen

Enhet for publikumshenvendelser

Tlf: 50360

Det her er min danske grandonkel Louis. Han bodde visst på Odense slott

dansk grandonkel louis

PS.

Her er mer om dette:

mer om grandonkel louis

http://johncons.angelfire.com/om.html

Bloggarkiv