Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 26. april 2013

Frank Eastwood har publisert noen skoledagbøker mm., fra krigens dager

frank eastwood krigens dager

https://www.facebook.com/groups/bergergamleskole/

PS.

Her er mer om dette:

Dagbog for Bjørg Weman_komp by Erik RibsskogBerger boka - Bjørg Weman - 3. Kl_komp by Erik Ribsskog

Enda mer fra Posegodt

posegodt 2

Mer fra Posegodt

posegodt 1

Frank Eastwood, (sønn av min far, (Arne Mogan Olsen), sin avdøde kamerat Ernest Eastwood), har gjort noe så spesielt, som å bygge opp igjen, gamle Berger skole. Og han har visst også flytta inn der, hvis jeg har skjønt det riktig

bygd opp gamleskolen

https://www.facebook.com/groups/bergergamleskole/

PS.

Ingeliv Andreassen har oppdatert om, at min fars foreldre, bodde i andre etasje, i lærerbygningen, ved gamle Berger skole.

Det var artig.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Her er mer om dette:

andre etasje

(Samme link som ovenfor).

PS 3.

Jeg kan ikke veien, til gamle Berger skole, i huet, selv.

For jeg er mest kjent, borte på Sand og Bergeråsen Nedre.

Siden at farmora og farfaren min, bodde på Sand.

Og faren min bodde på Bergeråsen Nedre.

(På den tida, som jeg vokste opp, i Søndre Strømm).

Men jeg husker det.

At jeg noen ganger satt på, med faren min.

Når han kjørte på noen gamle gårdsveier, (eller noe lignende).

Som gikk fra ved Berger gård vel, muligens.

(Noe sånt).

Og da lurer jeg på om det kan ha vært dette stedet.

For faren min sa det, at der hadde de pleid å bo, i gamle dager, da.

(Og faren min nevnte vel også det, (mener jeg å huske), at Ernest Eastwood, (og dem), også hadde pleid å bo, på det her stedet, da.

Noe sånt).

Og dette kan nok antagelig ha vært Fjellsbyen da, (som det visst heter).

(Hvor gamle Berger skole pleide å ligge, da.)

Men jeg har alltid hørt det, at farfaren min, (som farmora mi), pleide å jobbe, for Jebsen.

Men det er mulig at farfaren min, ikke jobba, i forbindelse med selve tekstilfabrikkene, (Berger og Fossekleiva fabrikker), da.

Men at farfaren min lagde sånne stamper, for tekstilproduksjonen.

(Som enten faren min eller om det var min farfars bror, Idar Sandersen, fortalte meg, at farfaren min pleide å jobbe med, å lage).

I den tidligere sløydsalen, på den da nedlagte gamle Berger skole.

(For den skolen flytta jo bort til Bergeråsen, på midten av 50-tallet, var det vel.

Noe sånt).

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Jeg fikk et brev fra the Jobcentre

jobcentre 1

jobcentre 2

Jeg sendte en ny e-post til Liverpool City Council


Gmail - To: Anthony Battle. Ref.: 10055749
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


To: Anthony Battle. Ref.: 10055749


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Fri, Apr 26, 2013 at 12:37 PM

To:
Benefits Service <benefits.service@liverpooldirectlimited.co.uk>


Cc:
LHT Customer Service <csc@lht.co.uk>


Bcc:
Lars Aasen <lbf@lbf.no>, Info <info@tpas.org.uk>, Runcorn Office <runcornoffice@taroe.org>Hi,

I'm refering to your letter from 24/4, which I recieved today.

There has really been no change in my circumstances or income.

So I'm not sure what you are refering to.


I still only have my Jobseekers Allowance.

I have two small business, (web shop and book-publishing).

Like I've updated you about earlier.

But so far, the expenses have been higher that then income, for this businesses, so they are in minus, and I haven't had any income from them.


(I think I've sent you the book-keeping, for these small businesses, a few months ago).

Could you please inform me what initiated your mentioned letter.

Then perhaps it would be easier for me to explain.


Yours sincerely,

Erik Ribsskog
2 attachments
benefit 1.jpg
155K
benefit 2.jpg
80K
PS.

Her er vedleggene:

benefit 1

benefit 2

Jeg fikk et brev fra Liverpool City Council

benefit 1

benefit 2

Jeg sendte en ny e-post til NAV


Gmail - Oppdatering/Fwd: Problemer under førstegangstjenesten
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Oppdatering/Fwd: Problemer under førstegangstjenesten


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Fri, Apr 26, 2013 at 12:16 PM

To:
"(PK) NAV Post" <post@nav.no>


Cc:
post@slottet.no, Ombudsmannen for Forsvaret <off@off.mil.no>Hei,

nå har jeg sendt om det her, til Kongen i Statsråd, i mellomtiden.

Så jeg får vente til jeg hører fra dem.

Mvh.

Erik Ribsskog2013/4/26 (PK) NAV Post <post@nav.no>

Hei.
Dersom plagene dine oppsto mens du tjenestegjorde i Forsvaret vil du kunne få erstatning for dette under reglene om yrkesskade. Se våre nettsider: http://www.nav.no/Arbeid/Jobb+og+helse/Yrkesskade

Når du avtjener førstegangstjeneste er du yrkesskadedekket etter folketrygdloven for enhver sykdom eller skade som oppstår i tidsrommet fra du møter til tjeneste til du blir dimittert.  Når du får klarlagt hva slags skade/sykdom du har i bør du søke om å få dette godkjent som godkjent som yrkesskade. Det er i denne forbindelse viktig å få dokumentert at plagene oppsto i tidsrommet mens du tjenestegjorde.

Du finner søknadsskjema ved å følge linken over.
Trenger du veiledning, ta kontakt med ditt NAV kontor, Kontaktinformasjon finner du her: http://www.nav.no/Om+NAV/Kontakt+oss

Mvh
Wenche Bakke

NAV Servicesenter
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 25. april 2013 13:54
Til: off@off.mil.no
Kopi: (PK) NAV Post
Emne: Oppdatering/Fwd: Problemer under førstegangstjenesten

Hei,
er du sikker på at det er meninga, at jeg skal sende om dette, til NAV?

NAV var jo ikke oppfunnet, da jeg fikk, den frostskaden.

Og det virker ikke som at NAV klarer å ta imot en e-post engang.
Det er vel Forsvaret som må gi erstatning, siden dette  hendte under førstegangstjenesten?

Jeg synes ikke at dette med NAV gir noen mending, i denne saken.

Kan du vennligst forklare hvordan saksgangen er i slike saker?

Har dere noe om skade-erstatningskrav under førstegangstjenesten, på en nettside, for eksempel?

Eller har du en brosjyre, som du kan sende meg, i posten?

Her er jeg ikke helt med, for å si det sånn.


Jeg mener at det ikke er riktig at jeg skal bli fremmedgjort her.

Mvh.

Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: (PK) NAV Post <post@nav.no>
Date: 2013/4/25
Subject: SV: Problemer under førstegangstjenesten
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


Hei.

Du har sendt din henvendelse til post@nav.no som er en landsdekkende brukerstøtte for vår nettside www.nav.no

Henvendelser som gjelder regelverk, saksbehandling, utbetalinger etc. må rettes til ditt lokale NAV-kontor. Av sikkerhetsmessige årsaker anbefales det generelt at man leser om personvern og sikkerhet og e-post og informasjonssikkerhet på www.nav.no før man velger å sende e-post til NAV istedenfor å ta kontakt pr. telefon.

Du kan ringe NAV på 55 55 33 33 for informasjon.
Med vennlig hilsen

Kristian Tveiten
NAV Servicesenter

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 24. april 2013 13:13
Til: Ombudsmannen for Forsvaret
Kopi: (PK) NAV Post
Emne: Re: Problemer under førstegangstjenesten
Hei,
takk for e-post!
Ja, jeg førte ihvertfall opp, på et skjema, (den siste dagen, av førstegangstjenesten, på Terningmoen), at jeg hadde fått skade, (altså frostskaden), under førstegangstjenesten.

(Som jeg vel skrev om, i mine første e-poster).

Så regner med at det formelle burde være i orden.


NAV har jo mange kriker og kroker og funksjoner, (ettersom jeg har forstått).

Det er jo arbeidsformidling og trygdekontor i et, såvidt jeg har forstått.


Så jeg sender bare en kopi av denne e-posten til NAV sin generelle e-post adresse, så håper jeg at de finner riktig kontor, å sende denne henvendelsen videre til.

Igjen takk for e-post!

Mvh.

Erik Ribsskog
2013/4/24 Ombudsmannen for Forsvaret <off@off.mil.no>
Jeg viser til dine e-poster vedr. frostskade mm. og beklager at henvendelsen ikke er besvart tidligere.

Dersom du fikk skader under militærtjenesten må du ta kontakt med NAV som kan hjelpe deg med å fremme et erstatningskrav.

Det vil nok kreves at du meldte fra om skaden og at det ble utferdiget skademelding mens du tjenestegjorde i Forsvaret. Hvis ikke, vil det være vanskelig å bevise at skaden oppstod under militærtjenesten.

Saken avsluttes herved fra vår side, med mindre du fremdeles ønsker vår bistand.

Med vennlig hilsen
Ombudsmannen for Forsvaret
Beskrivelse: Beskrivelse: LOGO-Ombodsman for Forsvaret

Bjørn A. Gahre
Direktør
Tel: 23 35 64 70 / 92 22 98 08
Mil: 510 5683


Jeg sendte en e-post til EFTA


Gmail - Klage på britene/Fwd: Your Email Enquiry <<#22175-296085#>>
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Klage på britene/Fwd: Your Email Enquiry <<#22175-296085#>>


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Fri, Apr 26, 2013 at 12:11 PM

To:
gudmundur.einarsson@efta.int, eftacourt@eftacourt.int


Cc:
emb.london@mfa.no, britemb@online.noHei,

jeg skjønner ikke hva britene gjør i EU, hvis de skal terrorisere folk, og kalle de Erica, osv.

Er dette en søknad fra britene om at de vil ut av EU?

Erik Ribsskog---------- Forwarded message ----------
From: Liverpool Direct <Liverpool.Direct@liverpool.gov.uk>

Date: Fri, Apr 26, 2013 at 9:56 AM
Subject: Your Email Enquiry <<#22175-296085#>>
To: eribsskog@gmail.comYour email reference number is: 296085

Dear Erica  

Thank you for your e-mail about neighbour problems and opening times of the world museum.

As previously advised you should direct any neighbour disputes to your housing association or if you feel that the problem is more serious contact the police.

With regards your query about the opening of Central Library, as advised this will re open on 17/5/13 and the entrance will be on William Brown Street.  If you would like any further assistance on this matter or anything else please let me know via the e-mail address below


Kind regards


VivienP Please consider the environment before printing this e-mail. Thank you
 
Would you prefer to receive your council tax bill via e-mail?  Go to www.liverpool.gov.uk and complete the easy online registration form.


--- Original Message ---
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Received: 25/04/13 21:25:46 o'clock UTC
To: Liverpool Direct <Liverpool.Direct@liverpool.gov.uk>

CC:LHT Customer Service <csc@lht.co.uk>, Info <info@tpas.org.uk>, "Runcorn Office" <runcornoffice@taroe.org>, emb.london <emb.london@mfa.no>
Subject: Re: Your Email Enquiry

Hi,

yes, I copy all these e-mails, to my Landlord, (like you probably can see), so they know what's going on.


There was also another episode, at around 2.30 PM today.


When I was going to the Jobcentre, in Aintree, for my sign-on-meeting.


And then, the mentioned neighbor survailed, the Court.


And started talking to me, through the letter-box, in his door.


I didn't understand what he was saying, at all.


He opened the door, and said some stuff, which I didn't understand, at all.


So I just told him to take his tablets.


(Since he has mentioned his tablets earlier.


So I guess he has some kind of disease, that makes him speak un-clear, when he isn't taking his tablets.

Something like this).


So I just tell him to remember to take his tablets now.


I then went to the city centre, after I had been, at the Jobcentre.


And I thought about sending you an update-email, from the Central Library.


But the World Museum, (where the central library has been the last year or so, I think).


They told me, that 'their' library was closed.


And the closest was now in Toxteth.


(Until the new libary opens, on 17/5, the museum-woman said).


Is it right that it is now no central library, for many weeks?

Or where the World Museum just joking?

The museum info-woman wondered if I wanted the library-times, for Toxteth and Kensington.


But when I asked her were the new enterance, for the new library, was going to be.

Then she just said they didn't run the library.


The Council did, we agreed.


So I send about this to you now.


I noticed that it said 'library' on the facade, of a building, (of Scotland Rd, in the City Centre), when I took the bus.


So I thought the new library had opened.


But couldn't find the enterance-door, and asked in the World Museum; (since they used to have this library).


Just something I thought about at the moment.


I didn't want to go straight home, after the Jobcentre-meeting.


Since this mentioned neighbor, is very aggressive, at the moment, I think.


When I got home, the electricity-cabinet, stood wide open.


(I've earlier reported to my Landlord, that this cabinet isn't possible to lock).


And some square, white material of some kind, had been put, through the letter-hole, in my door.


So I guess it could have been the mentioned neighbor, that had gone bananas.

Who knows.


I just write about that, in this e-mail.


I don't want to have a war, with this 'mad cows disease'-neighbor, (I think I almost have to call him).


Thanks for the e-mail anyway.


Best regards,

Erik RibsskogOn Thu, Apr 25, 2013 at 6:28 PM, Liverpool Direct <Liverpool.Direct@liverpool.gov.uk> wrote:Your email reference number is: 296085

Dear Mr. Ribsskog,

Thank you for your e-mail about your neighbour.


You would need to report the matter to the anti social behaviour department of your housing association.


If you would like any further assistance on this matter or anything else please let me know via the e-mail address below


Kind regards


ShirleyP Please consider the environment before printing this e-mail. Thank you
 
Would you prefer to receive your council tax bill via e-mail?  Go to www.liverpool.gov.uk and complete the easy online registration form.


--- Original Message ---
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Received: 25/04/13 12:02:08 o'clock BST
To: Liverpool Direct <Liverpool.Direct@liverpool.gov.uk>

CC:LHT Customer Service <csc@lht.co.uk>
Subject: Re: Your Email Enquiry

Hi,

thank you for your e-mail!

I thought this was a medical problem, and that the neighbor has mad cows disease, or something.


But I just woke up now, and it seems the neighbor is acting like a criminal now.


I sleep with my window open, to get fresh air.


And I suddently heard load screaming, and went to look out the window.


And then the 'mad cows disease'-guy, went towards the street again.


I wonder why he goes on my door, all the time.


(And asks silly questions).


And was also alarmed by the screaming.


So I took some photographs.

The other guy then came back with some milk.


(I guess he must have been to a local shop.


Since he wasn't gone long).


Then the 'milk-guy' said to the old guy, that the old guy was a 'scrub'.


That the old guy smelled down the place.


(Something like this).


And that he knocked on his door, all the time.


And that if he had done that on the street, he would have knocked him down.


(Something like this).


The young 'milk-guy' then went to his flat.


And the old guy followed him, and showed him a key, (or something), and said he would smash his car.


(Or something like that).


So the old guy just pretends he has mad cows disease, I think.


He's really a criminal, (or something), I think.


If I send crime-reports to the Police, then they never reply.


I've sent them lot's of crime-reports regarding personalised harassing e-mails, which I really get a lot of, in periods, for some reason.


But the Police never reply.


But I send a copy e-mail to the Norwegian embassy, since I'm from Norway.


And I attach the photographs I took, after I got out of my bed, due to the mentioned noise.


Thanks again for the reply!

Best regards,


Erik Ribsskog
On Thu, Apr 25, 2013 at 10:34 AM, Liverpool Direct <Liverpool.Direct@liverpool.gov.uk> wrote:Your email reference number is: 296085

Dear Erik

Thank you for your e-mail. If your neighbour is harassing you I would suggest you phone the police regarding this.  

If you would like any further assistance on this matter or anything else please let me know via the e-mail address below


Kind regards


HollieP Please consider the environment before printing this e-mail. Thank you
 
Would you prefer to receive your council tax bill via e-mail?  Go to www.liverpool.gov.uk and complete the easy online registration form.


--- Original Message ---
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Received: 24/04/13 10:18:28 o'clock BST
To: Liverpool Direct <liverpool.direct@liverpool.gov.uk>

CC:LHT Customer Service <csc@lht.co.uk>
Subject: Re: Update/Fwd: What's wrong with neighbour?

Hi,

thank you for your e-mail.


I also sent you a second update about this, at 10.21 AM yesterday.


Since I think you reply to the first update, (in the subject-line, in your e-mail, from today).


I've now tried to let calling-phone hang out of the calling-mounting, on the wall.


To try to turn the calling off, since the neighbour is on my door, 'all the time', with silly questions.


I'm not sure if this is why I haven't been woken up today.


Perhaps this makes the calling not work.


When I lived in Oslo, I had to cut of the wire, to the calling, since the door-bell-panel, by the enterance, to the building, (owned by my employer ICA), that I lived in, was distroyed, (for months or if it was years), so visitiors would always press 'all' the door-bells, without knowing who's door-bell it was.


So I had to cut of the wire to the calling there, in the end, since people I didn't know, called on my calling, all the time.


I hope I don't have to do that here, due to this 'crazy' neighbour.


We'll see.


Best regards,


Erik RibsskogOn Wed, Apr 24, 2013 at 8:45 AM, Liverpool Direct <liverpool.direct@liverpool.gov.uk> wrote:Thank you for your e-mail.

This e-mail confirms we have received your enquiry.We will aim to respond to you within 24 hours, but please note that during busy periods it may take up to three working days to reply to you. In the mean time, you will be able to find the answers to lots of questions on our website: www.liverpool.gov.uk.Please do not reply to this e-mail as it has been generated automatically.Thank youLiverpool Direct LimitedCompany of the Year Liverpool Direct Limited, North of England Business Excellence.


ISO 9001 Quality Management Systems Standard

IDO 15489 Records Management Standard

ISO 14001 Environmental Management Systems Standard

BS 25999 Business Continuity Management Standard

OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management Systems Standard

ISO 20000 IT Management Systems Standard

ISO 27001 Information Security Management Systems Standard
Investors in People (IIP) Gold Standard

C2E Committed to Equalities Gold Standard______________________________________________________________________
DISCLAIMER:

The information in this e-mail is confidential and may be read, copied or used only by the intended recipient(s). If you have received it in error please contact the sender immediately by returning the e-mail or by telephoning a number contained in the body of the e-mail then and please delete the e-mail without disclosing its contents elsewhere. No responsibility is accepted for loss or damage arising from viruses or changes made to this message after it was sent. The views contained in this email are those of the author and not necessarily those of the authors employer or service provider.

This email has been automatically scanned for viruses and malicious content by MessageLabs for your protection
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
This email has been automatically scanned for viruses and malicious content by MessageLabs for your protection
______________________________________________________________________------ Please do not remove your unique tracking number! ------
<<#22175-296085#>>
______________________________________________________________________
DISCLAIMER:

The information in this e-mail is confidential and may be read, copied or used only by the intended recipient(s). If you have received it in error please contact the sender immediately by returning the e-mail or by telephoning a number contained in the body of the e-mail then and please delete the e-mail without disclosing its contents elsewhere. No responsibility is accepted for loss or damage arising from viruses or changes made to this message after it was sent. The views contained in this email are those of the author and not necessarily those of the authors employer or service provider.

This email has been automatically scanned for viruses and malicious content by MessageLabs for your protection
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
This email has been automatically scanned for viruses and malicious content by MessageLabs for your protection
______________________________________________________________________------ Please do not remove your unique tracking number! ------
<<#22175-296085#>>
______________________________________________________________________
DISCLAIMER:

The information in this e-mail is confidential and may be read, copied or used only by the intended recipient(s). If you have received it in error please contact the sender immediately by returning the e-mail or by telephoning a number contained in the body of the e-mail then and please delete the e-mail without disclosing its contents elsewhere. No responsibility is accepted for loss or damage arising from viruses or changes made to this message after it was sent. The views contained in this email are those of the author and not necessarily those of the authors employer or service provider.

This email has been automatically scanned for viruses and malicious content by MessageLabs for your protection
______________________________________________________________________


______________________________________________________________________
This email has been automatically scanned for viruses and malicious content by MessageLabs for your protection
______________________________________________________________________------ Please do not remove your unique tracking number! ------
<<#22175-296085#>>
______________________________________________________________________
DISCLAIMER:

The information in this e-mail is confidential and may be read, copied or used only by the intended recipient(s). If you have received it in error please contact the sender immediately by returning the e-mail or by telephoning a number contained in the body of the e-mail then and please delete the e-mail without disclosing its contents elsewhere. No responsibility is accepted for loss or damage arising from viruses or changes made to this message after it was sent. The views contained in this email are those of the author and not necessarily those of the authors employer or service provider.

This email has been automatically scanned for viruses and malicious content by MessageLabs for your protection
______________________________________________________________________

Fler bilder fra Merseyside

PIC_8216

PIC_8217

PIC_8218

PIC_8219

PIC_8220

PIC_8221

PIC_8222

PIC_8223

PIC_8225

PIC_8226

PIC_8227

PIC_8228

PIC_8229

PIC_8230

PIC_8231

PIC_8232

PIC_8233

PIC_8234

PIC_8235

PIC_8236

PIC_8237

PIC_8238

PIC_8239

PIC_8241

PIC_8242

PIC_8243

PIC_8244

PIC_8245

PIC_8246

PIC_8247

PIC_8248

PIC_8249

PIC_8250

PIC_8251

PIC_8252

PIC_8254

PIC_8255

PIC_8256

PIC_8257

PIC_8258

PIC_8259

PIC_8260

PIC_8261

PIC_8262

PIC_8263

PIC_8264

PIC_8265

PIC_8266

PIC_8267

PIC_8268

PIC_8269

PIC_8271

PIC_8272

PIC_8273

PIC_8274

PIC_8275

PIC_8276

PIC_8277

PIC_8278

PIC_8279

PIC_8280

PIC_8281

PIC_8282

PIC_8283

PIC_8284

PIC_8285

PIC_8286

PIC_8287

PIC_8288

PIC_8289

PIC_8290

PIC_8291

PIC_8292

PIC_8293

PIC_8294

PIC_8295

PIC_8296

PIC_8297

PIC_8298

PIC_8299

PIC_8300

PIC_8301

PIC_8302

PIC_8303

PIC_8304

PIC_8305

PIC_8306

PIC_8307

PIC_8308

PIC_8309

PIC_8310

PIC_8311

PIC_8312

PIC_8313

PIC_8314

PIC_8315

PIC_8316

PIC_8317

PIC_8319

PIC_8320

PIC_8321

PIC_8322

PIC_8323

PIC_8324

PIC_8325

PIC_8326

PIC_8327

PIC_8328

PIC_8329

PIC_8330

PIC_8331

PIC_8332

PIC_8333

PIC_8334

PIC_8335

PIC_8336

PIC_8337

PIC_8338

PIC_8339

PIC_8340

PIC_8341

PIC_8342

PIC_8343

PIC_8344

PIC_8345

PIC_8346

PIC_8347

PIC_8348

PIC_8349

PIC_8350

PIC_8351

PIC_8352

PIC_8353

PIC_8354

PIC_8355

PIC_8356

PIC_8357

PIC_8358

PIC_8359

PIC_8360

PIC_8361

PIC_8362

PIC_8363

PIC_8364

PIC_8365

PIC_8366

PIC_8367

PIC_8368

PIC_8369

PIC_8370

PIC_8371

PIC_8372

PIC_8373

PIC_8374

PIC_8375

PIC_8376

PIC_8377

PIC_8378

PIC_8379

PIC_8380

PIC_8381

PIC_8382

PIC_8383

PIC_8384

PIC_8385

PIC_8386

PIC_8387

PIC_8388

PIC_8389

PIC_8390

PIC_8391

PIC_8392

PIC_8393

PIC_8394

PIC_8395

PIC_8396

PIC_8397

PIC_8398

PIC_8399

PIC_8400

PIC_8401

PIC_8402

PIC_8403

PIC_8404

PIC_8405

PIC_8406

PIC_8407

PIC_8408

PIC_8409

PIC_8410

PIC_8411

PIC_8412

PIC_8413

PIC_8414

PIC_8415

PIC_8416

PIC_8417

PIC_8418

PIC_8419

PIC_8420

PIC_8421

PIC_8422

PIC_8423

PIC_8424

PIC_8425

PIC_8426

PIC_8427

PIC_8428

PIC_8429

PIC_8430

PIC_8431

PIC_8432

PIC_8433

PIC_8435

PIC_8436

PIC_8437

PIC_8438

PIC_8439

PIC_8440

PIC_8441

PIC_8442

PIC_8443

PIC_8444

PIC_8445

PIC_8446

PIC_8447

PIC_8448

PIC_8450

PIC_8452

PIC_8453

PIC_8454

PIC_8455

PIC_8456

PIC_8457

PIC_8458

PIC_8459

PIC_8460

PIC_8461

PIC_8462

PIC_8463

PIC_8464

PIC_8465

PIC_8466

PIC_8467

PIC_8468

PIC_8469

PIC_8470

PIC_8471

PIC_8472

PIC_8473

PIC_8474

PIC_8475

PIC_8476

PIC_8477

PIC_8478

PIC_8479

PIC_8480

PIC_8481

PIC_8482

PIC_8483

PIC_8484

PIC_8485

PIC_8486

PIC_8487

PIC_8488

PIC_8489

PIC_8490

Bloggarkiv