Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 17. november 2015

Jeg sendte en e-post til Inkassoklagenemda

Erik Ribsskog
Oppdatering/Fwd: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
Erik Ribsskog     Tue, Nov 17, 2015 at 3:17 PM
To: "Hilde I. Slevigen"
Cc: Lindorff Kundesenter , post@finkn.no, post , "sande.vgs"
Hei,

jeg har skrevet i e-post tidligere i dag, at dette vil jeg ha sendt, til en overordnet.

Jeg har hatt rettslære, på Sande videregående, (på 80-tallet), og lært det, at vanlige folk, (som jeg er, i denne saken), ikke behøver å være eksperter, men kan sende det på vanlig norsk, hvis de ønsker.

Jeg hadde ei Helle, som lærerinne, i rettslære.

Og det er også snakk, om så mange saker, (for jeg blir tulla med, av folk som bestiller ting, i mitt navn, på nettet), så at jeg skal sette meg inn i, og fylle ut masse skjema, for hver sak, det blir som noe byråkratisk tull, for dette tar allerede nok av min tid, fra før, for å si det sånn).

Så dette vil jeg gjerne ha en annen mening om, fra en overordnet.

(Som jeg også skrev om, i en e-post, tidligere i dag).

Erik Ribsskog


2015-11-17 15:07 GMT+01:00 Hilde I. Slevigen :

    Hei

    

    Inkassoklagenemnda behandler klager på inkassoselskaper i forbindelse med tvist om forpliktelser etter inkassoloven. Nemnda er således et tvisteløsningsorgan og har kun kompetanse til å avgjøre om det er grunnlag for skyldnerens plikt til å erstatte fordringshaverens nødvendige kostnader (inkassosalæret) ved den utenrettslige inndrivingen. Nemnda har skriftlig saksbehandling og treffer sine avgjørelser på bakgrunn av det saksforhold som finnes sannsynliggjort. Av den grunn er vi avhengig av at partene konkretiserer sine innsigelser.

    

    Det vises igjen til vårt klageskjema.

    

    

    Med vennlig hilsen

    

    Hilde I. Slevigen

    Sekretariatsleder for Inkassoklagenemnda

    Inkassoklagenemnda

    Postboks 311

    3201 Sandefjord

    Tlf. 33 46 56 57

    Faks. 33 46 93 13

    

    Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
    Sendt: 17. november 2015 11:24
    Til: post
    Kopi: post@finkn.no; post ; sande.vgs
    Emne: Re: Oppdatering/Fwd: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

    

    Hei,

    vil ikke foreta noe?

    Er det tante rød som er på besøk der, hadde jeg nær sagt.

    Jeg ber om at disse sakene sendes til en overordnet for en ny vurdering.

    Erik Ribsskog

    

    2015-11-17 10:26 GMT+01:00 Hilde I. Slevigen :

        Hei

        

        Dersom du ønsker at Inkassoklagenemnda skal vurdere saken, ber vi om at du fyller ut vårt klageskjema. På denne måten får vi de opplysningene vi trenger for å få klarhet i hva tvisten gjelder.

        

        Klageskjemaet finner du på www.inkassoklagenemnda.no

        

        Til orientering vil vi ikke foreta oss noe med e-postene sendt oss i dagene 12.11 til og med i dag.

        

        

        Med vennlig hilsen

        

        Hilde I. Slevigen

        Sekretariatsleder for Inkassoklagenemnda

        Inkassoklagenemnda

        Postboks 311

        3201 Sandefjord

        Tlf. 33 46 56 57

        Faks. 33 46 93 13

        

        Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
        Sendt: 16. november 2015 10:23
        Til: Storjord,Lars Edvard
        Kopi: juridisk ; post@brukerklagenemnda.no; post@finkn.no; post@forbrukerradet.no; post ; post ; Forbrukerombudet
        Emne: Oppdatering/Fwd: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

        

        Hei,

        jeg har sett på dette igjen nå, (siden at jeg fikk svar, fra Brukerklagdenemda).

        Og jeg skrev, i min e-post, til Nkom, 15/10, at dette skulle sendes, til en overordnet der.

        Jeg kan ikke se, at dette har skjedd.

        Så jeg må igjen be om dette, synes jeg.

        (Siden at min rolle her, er at jeg har blitt 'shanghai-et', og ikke kan kalles 'forbruker', i tradisjonell forstand, er jeg redd.

        Så her vil jeg gjerne at dette sendes til en 'schafer', hos dere, (for å si det sånn)).

        Erik Ribsskog

        ---------- Forwarded message ----------
        From: Erik Ribsskog
        Date: 2015-11-15 13:24 GMT+01:00
        Subject: Re: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
        To: "Storjord,Lars Edvard"
        Cc: juridisk , post@brukerklagenemnda.no, post@finkn.no, post@forbrukerradet.no, post@inkassoklagenemnda.no, post , Forbrukerombudet

        Hei,

        nei, jeg har ikke gitt noe som helst fullmakt, til at mitt mobilnummer, skulle porteres.

        Dette skjedde helt bak min rygg.

        Og jeg forstod ikke hva som hadde skjedd, før flere dager/uker senere.

        (Jeg merket bare at mobilen min sluttet å virke).

        Jeg har også kontaktet Inkassoklagenemda, om denne saken, så sender kopi til dem.

        Dette med ekornregelverk, det synes jeg at høres rart ut, at har noe med potering å gjøre, (for å fleipe litt).

        Men hvis dere kan sende meg e-post-adressen, til denne Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon, så hadde det vært veldig bra.

        Igjen takk for svar!

        Mvh.

        Erik Ribsskog

        

        PS.

        Fant nå denne e-post-adressen, (til Brukerklagenemda), ved å bruke Google.

        Sender også kopi til disse.

        PS 2.

        Jeg har aldri hørt om Chilli Mobil, (før jeg fikk regning i posten/innkasso, fra de), og langt mindre kontaktet de.

        Så dette er svindel, må jeg si.

        Så dette må jeg klage på.

        

        2015-10-21 12:42 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard :

            Hei igjen,

            

            Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet, nå Nkom) har ikke kompetanse til å avgjøre tvister mellom forbruker og tilbyder.

            

            Jeg vil likevel knytte noen generelle kommentarer til ekomregelverket som gjelder på området: tilbyder som mottar sluttbruker plikter å innhente skriftlig fullmakt fra sluttbrukeren før nummeret porteres over/tilbyderskiftet gjennomføres, jf. ekomforskriften § 1-10. Som skriftlig fullmakt anses bl.a. fullmakt avgitt per e-post, tekstmelding eller telefaks. Den skal inneholde et positivt samtykke og entydig identifisering av sluttbrukeren. Fullmakten skal også kunne dokumenteres på forespørsel, jf. ekomforskriften § 1-10, fjerde ledd.

            

            Videre, av aktuelle rettskilder utenfor ekomregelverket, kan det være aktuelt å se hen til inkassolovens regler om utenrettslig inndriving, hvor det av f.eks. § 17 følger at fordringshaveren ikke kan kreve kostnadene ved utenrettslig inndriving av skyldneren, se bestemmelsens annet ledd.

            

            Dersom du ønsker å forfølge denne saken videre, må du kontakte Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, jf. kontaktinformasjonen som nevnt i min forrige e-post av 14. oktober. Skulle du ha spørsmål til redegjørelsen i denne e-posten må du gjerne ta kontakt med meg på tlf. 22 82 47 48.

            

            

            Med vennlig hilsen

            

            Lars Edv. Storjord

            seniorrådgiver

            avdeling Marked

            seksjon for telefoni og nummerforvaltning

            

            Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

            Sentralbord: 22 82 46 00

            Dir. tlf.: 22 82 47 48

            www.nkom.no

            

            nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

            

            

            Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
            Sendt: 15. oktober 2015 00:00
            Til: Storjord,Lars Edvard
            Kopi: juridisk
            Emne: Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

            

            Hei,

            rett skal være rett, som det heter.

            Og her er problemstillingen at jeg har blitt shanghai-et, må jeg si.

            Jeg har ikke inngått noen avtalte med dette som kalle Chilli.

            For meg så er chilli et nymoderne slag med krydder, (som man kan ha på maten).

            Så jeg vil ikke ha på meg det, at jeg har inngått noe avtale, med dette suspekte firmaet.

            Vennligst send om dette til din overordnene i Post og Tele-tilsynet, for en ny vurdering.

            Erik Ribsskog

            

            2015-10-14 13:16 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard :

            Hei,

            

            Viser til din henvendelse.

            

            Klage/tvist som vedrører konkrete problemstillinger om inngåelse eller innhold av avtale med tilbydere av ekomtjenester fremsettes for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. For nærmere informasjon, se https://brukerklagenemnda.no.

            

            Nemnda kan også kontaktes på tlf. 22 13 32 20 (telefontid mandag-fredag kl. 0900-1200) eller e-post post@brukerklagenemnda.no

            

            

            Med vennlig hilsen

            

            Lars Edv. Storjord

            seniorrådgiver

            avdeling Marked

            seksjon for telefoni og nummerforvaltning

            

            Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

            Sentralbord: 22 82 46 00

            Dir. tlf.: 22 82 47 48

            www.nkom.no

            

            nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

            

            

            -----Opprinnelig melding-----

            Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

            Sendt: 28. september 2015 15:03

            Til: Chili Mobil

            Kopi: juridisk; post; post@finkn.no; Lindorff Kundesenter; Postmottak Sivilombudsmannen; Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no)

            Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

            

            Hei,

            

            dere har også portert mobilnummer mitt, sånn at det ikke kan brukes lenger.

            

            Og så får jeg dette svaret.

            

            Jeg sender det til Spesialenheten osv., siden at politiet bare ignorerer mine anmeldelser.

            

            Det datasystemet deres er på grensen til å være kriminelt, mistenker jeg.

            

            Chilli mobil har jeg heller aldri hørt om.

            

            Dette lukter lang vei, vil jeg si.

            

            Erik Ribsskog

            

            

            2015-09-28 14:43 GMT+02:00 Chili Mobil :

            > Hei Erik,

            >

            > Når det dreier seg om et ID-tyveri, er vi dessverre nødt til å motta en bekreftelse på at forholdet er anmeldt før vi kan slette eventuelle krav.

            > Abonnementet er opprettet 12.08.2015. Denne e-postadressen er også oppgitt i bestillingen.

            >

            > Med vennlig hilsen Frida

            > Kundeservice Chilimobil

            > Tlf. 02445

            >

            > ________________________________________

            > Fra: Erik Ribsskog

            > Sendt: 25. september 2015 14:09

            > Til: PF_DL_Fakturaadministrasjon

            > Kopi: Chili Mobil; juridisk; post@finkn.no

            > Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil

            > AS

            >

            > Hei,

            >

            > jeg har aldri hatt noe abonnement, hos Chilli.

            >

            > (Jeg bruker Telenor mobil.

            >

            > Og jeg er ikke noe 'skravlekjærring', så jeg trenger ikke noe mer enn

            > Telenor kontant, må jeg si).

            >

            > Så dette er at noen har drevet med ID-tyveri, og har misbrukt mitt navn.

            >

            > Og så får jeg innkassovarsel!

            >

            > Dette firmaet, (Chilli mobil), har jeg aldri hørt om før.

            >

            > Og det er tydelig, at det kan virke som, at de har dårlige

            > datasystemer, som er lett å misbruke, (må man vel si).

            >

            > Så at jeg må kaste bort masse tid, på å sende e-poster til Lindorff og

            > Datatilsynet osv., om dette, det synes jeg, at er en skam.

            >

            > Vennligst slutt å lat som at jeg har dette abonnementet nå og slutt å

            > send meg innkassoer i forbindelser med dette.

            >

            > Erik Ribsskog

            >

            >

            > 2015-09-25 12:29 GMT+02:00 PF_DL_Fakturaadministrasjon

            > :

            >> Hei

            >>

            >> Det du har mottatt på mail her er din hoved faktura hos Chili Mobil AS. Om du har spørsmål rundt ditt abonnement kan du ta kontakt med Chili Mobil AS på tlf 02445 eller kundeservice@chilimobil.no med ditt kundenummer som er 320747.

            >>

            >>

            >> Ha en fin dag.

            >>

            >> Med vennlig hilsen/ Best regards

            >>

            >> Jeanette K. G

            >> Saksbehandler/ Case handler

            >> Lindorff Faktura/ Lindorff Invoice

            >> Telefon: +47 31 27 93 20

            >> Fax: +47 61 14 93 12

            >>

            >>

            >>

            >> Postboks 7055, N-3007 DRAMMEN, Norway Visiting adrdress :

            >> Bjønndalsveien 7, 3442 Hyggen, Norway

            >>

            >> Sentralbord: (+47) 23 21 10 00

            >> www.lindorff.no

            >> ** This message including any attachments may contain confidential

            >> and/or privileged information intended only for the person or entity

            >> to which it is addressed. If you are not the intended recipient you

            >> should delete this message and notify the sender. Thank you.

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >> Hei,

            >> dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

            >> (Jeg har ikke kontaktet disse).

            >> Vennligst rydd opp!

            >> Med hilsen

            >> Erik Ribsskog

            >> PS.

            >> Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes jeg).

            >> ---------- Forwarded message ----------

            >> From: NoReplyFaktura@lindorff.com

            >> Date: 2015-09-09 5:37 GMT+02:00

            >> Subject: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

            >> To: eribsskog@gmail.com

            >> Vi viser til henvendelse og vedlegger som forespurt pdf av faktura.

            >> Kopien har påført korrekt Kid-nummer og kan benyttes ved elektronisk betaling og som regnskapsbilag. Kopien kan ikke benyttes som brevgiro eller som skrankegiro.

            >> Vi ber om at du åpner spamfilter for mottak av epost fra denne

            >> adressen. Du trenger Acrobat Reader for å lese denne faktura. Acrobat

            >> Reader kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.no/ Vennlig hilsen

            >> Kundeservice

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

            >>

Jeg sendte en e-post til Norefjell Skisenter

Erik Ribsskog
Matland/OBS Triaden-tur i 1991
Erik Ribsskog     Tue, Nov 17, 2015 at 3:04 PM
To: Norefjell Skisenter AS
Hei,

den er grei.

Jeg får prøve å høre, med mine tidligere kollegaer, eller noe sånt,
(hvis jeg får tak i de).

Takk for svar, ihvertfall!

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Jeg har en grandtante, oppe i Krødsherrad, som heter Margit Nordahl f.
Mogan, (egentlig fra Rollag og seinere Drammen/Sand, Svelvik).

(Ei søster av min farmor Ågot).

Så dere får hilse, hvis hu er noe, oppi bakken der, (for å fleipe
litt, for hu er vel muligens litt for langt oppi åra, til å kjøre så
mye der).

Men men, takk for svar ihvertfall!


2015-11-17 13:34 GMT+01:00 Norefjell Skisenter AS :
> Hei igjen
>
> Den gangen var det noen som leide lokalene å drev skiutleie selv, klarer nok ikke å finne tilbake til det.
> Beklager
>
>
> Med vennlig hilsen
> Cathrine Kronstad
>
> Norefjell Skisenter AS
>
> Pb. 34, 3536 Noresund
> Tlf. 32 15 01 00
> www.norefjell.com
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 17. november 2015 11:04
> Til: Norefjell Skisenter AS
> Emne: Re: Matland/OBS Triaden-tur i 1991
>
> Hei,
>
> ok, jeg leide slalom-ski av dere, (mener jeg å huske).
>
> (For det var første og siste gang, som jeg sto på slalom, for å si det sånn).
>
> Og jeg kjøpte pannebånd av dere, (mener jeg å huske).
>
> Har dere noe oversikt, over hvem som har leid ski, da.
>
> (Kanskje dere finner navn og dato der, mener jeg).
>
> Beklager hvis det blir mye mas!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> 2015-11-17 10:27 GMT+01:00 Norefjell Skisenter AS :
>> Hei
>>
>> Vi har ingen oversikt på dette.
>>
>> Beklager:)
>>
>>
>> Med vennlig hilsen
>> Cathrine Kronstad
>>
>> Norefjell Skisenter AS
>>
>> Pb. 34, 3536 Noresund
>> Tlf. 32 15 01 00
>> www.norefjell.com
>>
>> -----Opprinnelig melding-----
>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>> Sendt: 17. november 2015 09:19
>> Til: skisenter@norefjell.com
>> Kopi: LO Postkasse LO
>> Emne: Matland/OBS Triaden-tur i 1991
>>
>> Hei,
>>
>> jeg så at det stod, om Norefjell, på VG.no, i dag.
>>
>> Jeg lurte på, om dere husker det, at en buss med kolleger, fra Matland/OBS Triaden, (i Lørenskog), dro opp til Norefjell, vinteren 1991.
>>
>> (For jeg synes, at jeg kjente igjen den skiheisen, som vi satt i).
>>
>> De som arrangerte det, var Knut A.G. Hauge og hans samboer Lene.
>>
>> Jeg prøver å finne ut, hva hu Lene het igjen.
>>
>> (For disse dro også med, de samme folka, (må man vel si), på LO-møte, noen møter seinere.
>>
>> Og jeg holder på med noen arbeidssaker, osv.).
>>
>> På forhånd takk for eventuell hjelp med dette!
>>
>> Mvh.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>

Jeg sendte en e-post til Inkassoklagenemda

Erik Ribsskog
RE: 24013557
Erik Ribsskog     Tue, Nov 17, 2015 at 2:53 PM
To: "Hilde I. Slevigen"
Cc: post@finkn.no, Forbrukerombudet , Lindorff Kundesenter , post , juridisk
---------- Forwarded message ----------
From: Mail Delivery Subsystem
Date: 2015-11-17 14:51 GMT+01:00
Subject: Delivery Status Notification (Failure)
To: eribsskog@gmail.com


Delivery to the following recipient failed permanently:

     post@inkassoklagenemda.no

Technical details of permanent failure:
DNS Error: Address resolution of inkassoklagenemda.no. failed: Domain
name not found

----- Original message -----

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=gmail.com; s=20120113;
        h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to
         :cc:content-type:content-transfer-encoding;
        bh=nf+lUEdAJ7Vi47zNNMUgUl7x9feFYGzo9cba+LM4Wnw=;
        b=I9qrFhN3Myy9lBsE45yjlkky/k14ZEZEuQAB9Z5Pcc79TyxZtIWrnVAC5uJgTVnNsw
         KdBDNEu6ZtcWTJJdriaNaRU/z8N1jCL1+db7D5v5SdCS6fAiWPkgGsfRV4R3lhMd1BBa
         w+N37AMgSHulxhrSvGKFqqhUI+RV0qU/a0Mubb71oRXBIH+eEGIF4uQImBf79CLhY+sF
         yFlrdNxFcd7mYe6Xql7AZBSSf+4Nclz6wBhnF9QfTdTKQ0aRdTvBPYtQb6BePoV7X6kV
         qbsW3LiEXsyKhFxiixS28O0M14Z2IDcdTzhUoa7bD4v9w+A7bIn8Owufqy7/CwGLS6dN
         fovw==
MIME-Version: 1.0
X-Received: by 10.13.219.15 with SMTP id d15mr41086962ywe.51.1447768309789;
 Tue, 17 Nov 2015 05:51:49 -0800 (PST)
Received: by 10.129.53.136 with HTTP; Tue, 17 Nov 2015 05:51:49 -0800 (PST)
In-Reply-To: <31dfb955b478d74cb5113ab8ecdae41949d809ae groupad1.com="">
References: <31dfb955b478d74cb5113ab8ecdae41949d809ae groupad1.com="">
Date: Tue, 17 Nov 2015 14:51:49 +0100
Message-ID:
Subject: Re: RE: RE: RE: 24013557
From: Erik Ribsskog
To: Lindorff Kundesenter
Cc: post@inkassoklagenemda.no, post@finkn.no,
        Forbrukerombudet , post
,
        juridisk
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Hei,

ja, jeg sender en oppdatering til Inkassoklagenemda, som jeg har sendt
den Samlerhuset-saken til.

Når det gjelder den fra rundt årtusenskiftet.

Så er den også hos Inkassoklagenemda, som jeg sendte dere en kopi
e-post angående, i dag morges.

Så får jeg satse på, at de finner ut av det, etterhvert.

Jeg hadde en del smålån, da jeg bodde, på St. Hanshaugen, (hvor jeg
bodde, fra 1996 til 2004).

Og jeg kan ikke si, at jeg er helt med på, hvilket kredittkort, denne
saken er om, engang.

For dette var noe jeg ringte om, i 2004, altså for mer enn ti år siden.

Og andre saker, fra den tida, har blitt arkivert, som foreldet, hos
Intrum Justitia.

Så jeg lar nok Inkassoklagenemda få se litt på den saken, for å si det sånn.

Erik Ribsskog


2015-11-17 13:14 GMT+01:00 Lindorff Kundesenter :
> Takk for din e-post.
>
> Vi har nå fått en systemlogg fra Samlerhuset angående bestillingen av
> medaljen som kravet gjelder.
>
> Vi har anbefalt Samlerhuset å tapsføre denne og stoppe kundeforholdet som er
> opprettet på deg og det har Samlerhuset samtykket til.
>
> Denne saken er dermed avsluttet hos oss.
>
> Angående sak 12353537 som du har sendt e-post om, e-posten er videresendt
> til korrekt sakseier som vil svare deg, dette gjelder en annen avdeling hos
> oss.
>
> Kundesenter
>
> Tel: 31279810 Fax: 31279301
>
> E-post: kundesenter@lindorff.com
>
> Besøk vår selvbetjeningsportal for privatpersoner
>
>
>
> LINDORFF
>
> Postboks 7055, N-3007 Drammen
>
> Tel:(+47) 23 21 10 00 Fax:(+47) 23 21 11 00
>
> www.lindorff.no / www.lindorff.com
>
> ** This message including any attachments may contain confidential and/or
> privileged information
> intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are
> not the intended recipient
> you should delete this message and notify the sender. Thank you.
>
>
> Fra: eribsskog@gmail.com
> Til: kundesenter@lindorff.com
> CC:

----- Message truncated -----

Zaga var hun fra #quiz-show, som døde, i en flyulykke, i Italia, sammen med en annen fra #quiz-show, nemlig Gio, (eller noe sånt), vel

zaga døde

http://rolerbloggen.blogspot.no/2009/07/sjekking-pa-quiz-show.html

PS.

Her er mer om dette:

mer om flyulykke

http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/10/08/286347.html

PS 2.

Enda mer om dette:

enda mer om quiz show par

http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Tungt-sorgarbeid-i-Milano-2377961.html

PS 3.

Jeg chatta med Zaga, da hu var søtten år gammel, (husker jeg).

(Det må vel da har vært cirka tre år, før Lage Viking/Linate-ulykken.

Altså i 1998 deromkring, vel).

Og Zaga, sendte bilde, (husker jeg).

Og Zaga og jeg, hadde en fin chatte-tone, (må jeg si).

Men det jo noe, som kalles, 'sweet sixteen'.

Og jeg må innrømme, at jeg ble litt skuffa, når jeg så det bildet, (som Zaga sendte).

For hu Zaga, var liksom ikke sånn 'sweet sixteen' da, (må jeg innrømme, at jeg nok syntes).

Og hu Zaga, skjønte vel også det, at jeg ble litt skuffa, (når hu sendte det bildet), tror jeg.

Så jeg var kanskje litt for opptatt, av utseende osv., (på den tida), da.

Jeg hadde vel kanskje ikke 'frest' fra meg helt, når det gjaldt damer, osv.

Så jeg så kanskje, etter damer, som var attraktive og deilige liksom, da.

(Noe sånt).

Og fra det bildet, som hu Zaga sendte, cirka tre år, før den flyulykken.

Så vil jeg nok tippe på, at Zaga, var hu til høyre, (hun store, med blå bluse), på bildet, i PS-et nedenfor.

(Ihvertfall så hadde Zaga lyst hår, husker jeg.

Og hu ligner mest på hu med blå bluse, synes jeg.

Selv om jeg må ta et lite forbehold.

For det er en del år siden 1998 nå, (for å si det sånn).

Det er jo snart 20 år siden, for å si det sånn.

Men men).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 4.

Her er mer om dette:

zaga blå bluse paint

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sas-ulykken-i-milano/savner-heidi/a/3001851/

PS 5.

Og enda mer om dette:

enda mer om flyulykke dagbladet

http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/10/09/286377.html

PS 6.

Gio var en dyktig og respektert quizzer, (på #quiz-show), sånn som jeg husker det.

'Sindig' er et vel et ord, som man kan bruke, om han, (vil jeg si).

(Noe sånt).

Og jeg lurer på, om han Gio, var op, (som meg), på #quiz-show.

(Det mener jeg å huske, ihvertfall).

Ihvertfall så var han moden og respektert, (vil jeg si).

Så sånn var nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 7.

I tida etter den fly-ulykken.

Så var det noen, på quizzen, som plutselig annonserte det.

At Gio, (var det vel), og Zaga, hadde dødd, i den flyulykken, da.

(Noe sånt).

Ellers, så hadde jeg vel aldri skjønt det, at det var de to, (som begge var kjent fra irc-kanalen #quiz-show), som var det norske paret, som døde, i den flyulykken.

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mer fra YouTube


Jeg sendte en e-post til Inkassoklagenemda

Erik Ribsskog
Oppdatering/Fwd: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
Erik Ribsskog     Tue, Nov 17, 2015 at 11:24 AM
To: "Hilde I. Slevigen"
Cc: post@finkn.no, post , "sande.vgs"
Hei,

vil ikke foreta noe?

Er det tante rød som er på besøk der, hadde jeg nær sagt.

Jeg ber om at disse sakene sendes til en overordnet for en ny vurdering.

Erik Ribsskog


2015-11-17 10:26 GMT+01:00 Hilde I. Slevigen :

    Hei

    

    Dersom du ønsker at Inkassoklagenemnda skal vurdere saken, ber vi om at du fyller ut vårt klageskjema. På denne måten får vi de opplysningene vi trenger for å få klarhet i hva tvisten gjelder.

    

    Klageskjemaet finner du på www.inkassoklagenemnda.no

    

    Til orientering vil vi ikke foreta oss noe med e-postene sendt oss i dagene 12.11 til og med i dag.

    

    

    Med vennlig hilsen

    

    Hilde I. Slevigen

    Sekretariatsleder for Inkassoklagenemnda

    Inkassoklagenemnda

    Postboks 311

    3201 Sandefjord

    Tlf. 33 46 56 57

    Faks. 33 46 93 13

    

    Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
    Sendt: 16. november 2015 10:23
    Til: Storjord,Lars Edvard
    Kopi: juridisk ; post@brukerklagenemnda.no; post@finkn.no; post@forbrukerradet.no; post ; post ; Forbrukerombudet
    Emne: Oppdatering/Fwd: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

    

    Hei,

    jeg har sett på dette igjen nå, (siden at jeg fikk svar, fra Brukerklagdenemda).

    Og jeg skrev, i min e-post, til Nkom, 15/10, at dette skulle sendes, til en overordnet der.

    Jeg kan ikke se, at dette har skjedd.

    Så jeg må igjen be om dette, synes jeg.

    (Siden at min rolle her, er at jeg har blitt 'shanghai-et', og ikke kan kalles 'forbruker', i tradisjonell forstand, er jeg redd.

    Så her vil jeg gjerne at dette sendes til en 'schafer', hos dere, (for å si det sånn)).

    Erik Ribsskog

    ---------- Forwarded message ----------
    From: Erik Ribsskog
    Date: 2015-11-15 13:24 GMT+01:00
    Subject: Re: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
    To: "Storjord,Lars Edvard"
    Cc: juridisk , post@brukerklagenemnda.no, post@finkn.no, post@forbrukerradet.no, post@inkassoklagenemnda.no, post , Forbrukerombudet

    Hei,

    nei, jeg har ikke gitt noe som helst fullmakt, til at mitt mobilnummer, skulle porteres.

    Dette skjedde helt bak min rygg.

    Og jeg forstod ikke hva som hadde skjedd, før flere dager/uker senere.

    (Jeg merket bare at mobilen min sluttet å virke).

    Jeg har også kontaktet Inkassoklagenemda, om denne saken, så sender kopi til dem.

    Dette med ekornregelverk, det synes jeg at høres rart ut, at har noe med potering å gjøre, (for å fleipe litt).

    Men hvis dere kan sende meg e-post-adressen, til denne Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon, så hadde det vært veldig bra.

    Igjen takk for svar!

    Mvh.

    Erik Ribsskog

    

    PS.

    Fant nå denne e-post-adressen, (til Brukerklagenemda), ved å bruke Google.

    Sender også kopi til disse.

    PS 2.

    Jeg har aldri hørt om Chilli Mobil, (før jeg fikk regning i posten/innkasso, fra de), og langt mindre kontaktet de.

    Så dette er svindel, må jeg si.

    Så dette må jeg klage på.

    

    2015-10-21 12:42 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard :

        Hei igjen,

        

        Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet, nå Nkom) har ikke kompetanse til å avgjøre tvister mellom forbruker og tilbyder.

        

        Jeg vil likevel knytte noen generelle kommentarer til ekomregelverket som gjelder på området: tilbyder som mottar sluttbruker plikter å innhente skriftlig fullmakt fra sluttbrukeren før nummeret porteres over/tilbyderskiftet gjennomføres, jf. ekomforskriften § 1-10. Som skriftlig fullmakt anses bl.a. fullmakt avgitt per e-post, tekstmelding eller telefaks. Den skal inneholde et positivt samtykke og entydig identifisering av sluttbrukeren. Fullmakten skal også kunne dokumenteres på forespørsel, jf. ekomforskriften § 1-10, fjerde ledd.

        

        Videre, av aktuelle rettskilder utenfor ekomregelverket, kan det være aktuelt å se hen til inkassolovens regler om utenrettslig inndriving, hvor det av f.eks. § 17 følger at fordringshaveren ikke kan kreve kostnadene ved utenrettslig inndriving av skyldneren, se bestemmelsens annet ledd.

        

        Dersom du ønsker å forfølge denne saken videre, må du kontakte Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, jf. kontaktinformasjonen som nevnt i min forrige e-post av 14. oktober. Skulle du ha spørsmål til redegjørelsen i denne e-posten må du gjerne ta kontakt med meg på tlf. 22 82 47 48.

        

        

        Med vennlig hilsen

        

        Lars Edv. Storjord

        seniorrådgiver

        avdeling Marked

        seksjon for telefoni og nummerforvaltning

        

        Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

        Sentralbord: 22 82 46 00

        Dir. tlf.: 22 82 47 48

        www.nkom.no

        

        nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

        

        

        Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
        Sendt: 15. oktober 2015 00:00
        Til: Storjord,Lars Edvard
        Kopi: juridisk
        Emne: Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

        

        Hei,

        rett skal være rett, som det heter.

        Og her er problemstillingen at jeg har blitt shanghai-et, må jeg si.

        Jeg har ikke inngått noen avtalte med dette som kalle Chilli.

        For meg så er chilli et nymoderne slag med krydder, (som man kan ha på maten).

        Så jeg vil ikke ha på meg det, at jeg har inngått noe avtale, med dette suspekte firmaet.

        Vennligst send om dette til din overordnene i Post og Tele-tilsynet, for en ny vurdering.

        Erik Ribsskog

        

        2015-10-14 13:16 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard :

        Hei,

        

        Viser til din henvendelse.

        

        Klage/tvist som vedrører konkrete problemstillinger om inngåelse eller innhold av avtale med tilbydere av ekomtjenester fremsettes for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. For nærmere informasjon, se https://brukerklagenemnda.no.

        

        Nemnda kan også kontaktes på tlf. 22 13 32 20 (telefontid mandag-fredag kl. 0900-1200) eller e-post post@brukerklagenemnda.no

        

        

        Med vennlig hilsen

        

        Lars Edv. Storjord

        seniorrådgiver

        avdeling Marked

        seksjon for telefoni og nummerforvaltning

        

        Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

        Sentralbord: 22 82 46 00

        Dir. tlf.: 22 82 47 48

        www.nkom.no

        

        nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

        

        

        -----Opprinnelig melding-----

        Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

        Sendt: 28. september 2015 15:03

        Til: Chili Mobil

        Kopi: juridisk; post; post@finkn.no; Lindorff Kundesenter; Postmottak Sivilombudsmannen; Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no)

        Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

        

        Hei,

        

        dere har også portert mobilnummer mitt, sånn at det ikke kan brukes lenger.

        

        Og så får jeg dette svaret.

        

        Jeg sender det til Spesialenheten osv., siden at politiet bare ignorerer mine anmeldelser.

        

        Det datasystemet deres er på grensen til å være kriminelt, mistenker jeg.

        

        Chilli mobil har jeg heller aldri hørt om.

        

        Dette lukter lang vei, vil jeg si.

        

        Erik Ribsskog

        

        

        2015-09-28 14:43 GMT+02:00 Chili Mobil :

        > Hei Erik,

        >

        > Når det dreier seg om et ID-tyveri, er vi dessverre nødt til å motta en bekreftelse på at forholdet er anmeldt før vi kan slette eventuelle krav.

        > Abonnementet er opprettet 12.08.2015. Denne e-postadressen er også oppgitt i bestillingen.

        >

        > Med vennlig hilsen Frida

        > Kundeservice Chilimobil

        > Tlf. 02445

        >

        > ________________________________________

        > Fra: Erik Ribsskog

        > Sendt: 25. september 2015 14:09

        > Til: PF_DL_Fakturaadministrasjon

        > Kopi: Chili Mobil; juridisk; post@finkn.no

        > Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil

        > AS

        >

        > Hei,

        >

        > jeg har aldri hatt noe abonnement, hos Chilli.

        >

        > (Jeg bruker Telenor mobil.

        >

        > Og jeg er ikke noe 'skravlekjærring', så jeg trenger ikke noe mer enn

        > Telenor kontant, må jeg si).

        >

        > Så dette er at noen har drevet med ID-tyveri, og har misbrukt mitt navn.

        >

        > Og så får jeg innkassovarsel!

        >

        > Dette firmaet, (Chilli mobil), har jeg aldri hørt om før.

        >

        > Og det er tydelig, at det kan virke som, at de har dårlige

        > datasystemer, som er lett å misbruke, (må man vel si).

        >

        > Så at jeg må kaste bort masse tid, på å sende e-poster til Lindorff og

        > Datatilsynet osv., om dette, det synes jeg, at er en skam.

        >

        > Vennligst slutt å lat som at jeg har dette abonnementet nå og slutt å

        > send meg innkassoer i forbindelser med dette.

        >

        > Erik Ribsskog

        >

        >

        > 2015-09-25 12:29 GMT+02:00 PF_DL_Fakturaadministrasjon

        > :

        >> Hei

        >>

        >> Det du har mottatt på mail her er din hoved faktura hos Chili Mobil AS. Om du har spørsmål rundt ditt abonnement kan du ta kontakt med Chili Mobil AS på tlf 02445 eller kundeservice@chilimobil.no med ditt kundenummer som er 320747.

        >>

        >>

        >> Ha en fin dag.

        >>

        >> Med vennlig hilsen/ Best regards

        >>

        >> Jeanette K. G

        >> Saksbehandler/ Case handler

        >> Lindorff Faktura/ Lindorff Invoice

        >> Telefon: +47 31 27 93 20

        >> Fax: +47 61 14 93 12

        >>

        >>

        >>

        >> Postboks 7055, N-3007 DRAMMEN, Norway Visiting adrdress :

        >> Bjønndalsveien 7, 3442 Hyggen, Norway

        >>

        >> Sentralbord: (+47) 23 21 10 00

        >> www.lindorff.no

        >> ** This message including any attachments may contain confidential

        >> and/or privileged information intended only for the person or entity

        >> to which it is addressed. If you are not the intended recipient you

        >> should delete this message and notify the sender. Thank you.

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >> Hei,

        >> dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

        >> (Jeg har ikke kontaktet disse).

        >> Vennligst rydd opp!

        >> Med hilsen

        >> Erik Ribsskog

        >> PS.

        >> Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes jeg).

        >> ---------- Forwarded message ----------

        >> From: NoReplyFaktura@lindorff.com

        >> Date: 2015-09-09 5:37 GMT+02:00

        >> Subject: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS

        >> To: eribsskog@gmail.com

        >> Vi viser til henvendelse og vedlegger som forespurt pdf av faktura.

        >> Kopien har påført korrekt Kid-nummer og kan benyttes ved elektronisk betaling og som regnskapsbilag. Kopien kan ikke benyttes som brevgiro eller som skrankegiro.

        >> Vi ber om at du åpner spamfilter for mottak av epost fra denne

        >> adressen. Du trenger Acrobat Reader for å lese denne faktura. Acrobat

        >> Reader kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.no/ Vennlig hilsen

        >> Kundeservice

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

        >>

Jeg sendte en e-post til Norefjell Skisenter

Erik Ribsskog
Matland/OBS Triaden-tur i 1991
Erik Ribsskog     Tue, Nov 17, 2015 at 11:04 AM
To: Norefjell Skisenter AS
Hei,

ok, jeg leide slalom-ski av dere, (mener jeg å huske).

(For det var første og siste gang, som jeg sto på slalom, for å si det sånn).

Og jeg kjøpte pannebånd av dere, (mener jeg å huske).

Har dere noe oversikt, over hvem som har leid ski, da.

(Kanskje dere finner navn og dato der, mener jeg).

Beklager hvis det blir mye mas!

Mvh.

Erik Ribsskog


2015-11-17 10:27 GMT+01:00 Norefjell Skisenter AS :
> Hei
>
> Vi har ingen oversikt på dette.
>
> Beklager:)
>
>
> Med vennlig hilsen
> Cathrine Kronstad
>
> Norefjell Skisenter AS
>
> Pb. 34, 3536 Noresund
> Tlf. 32 15 01 00
> www.norefjell.com
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 17. november 2015 09:19
> Til: skisenter@norefjell.com
> Kopi: LO Postkasse LO
> Emne: Matland/OBS Triaden-tur i 1991
>
> Hei,
>
> jeg så at det stod, om Norefjell, på VG.no, i dag.
>
> Jeg lurte på, om dere husker det, at en buss med kolleger, fra Matland/OBS Triaden, (i Lørenskog), dro opp til Norefjell, vinteren 1991.
>
> (For jeg synes, at jeg kjente igjen den skiheisen, som vi satt i).
>
> De som arrangerte det, var Knut A.G. Hauge og hans samboer Lene.
>
> Jeg prøver å finne ut, hva hu Lene het igjen.
>
> (For disse dro også med, de samme folka, (må man vel si), på LO-møte, noen møter seinere.
>
> Og jeg holder på med noen arbeidssaker, osv.).
>
> På forhånd takk for eventuell hjelp med dette!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>

Svelvik da

rødt hvitt og blått svelvik

http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/article1634559.ece

Ikke for å være slem. Men nå må vel snart Jenny Skavlan si, at det lukter litt psykose, av Thomas Seltzer. Makan

ikke for å være slem

http://www.vg.no/rampelys/musikk/terrorangrepene-i-paris/thomas-seltzer-hyller-terroroffer-hvil-i-fred-broder-nick/a/23561625/

Jeg sendte en e-post til Norefjell Skisenter

Erik Ribsskog
Matland/OBS Triaden-tur i 1991
Erik Ribsskog     Tue, Nov 17, 2015 at 9:18 AM
To: skisenter@norefjell.com
Cc: LO Postkasse LO
Hei,

jeg så at det stod, om Norefjell, på VG.no, i dag.

Jeg lurte på, om dere husker det, at en buss med kolleger, fra
Matland/OBS Triaden, (i Lørenskog), dro opp til Norefjell, vinteren
1991.

(For jeg synes, at jeg kjente igjen den skiheisen, som vi satt i).

De som arrangerte det, var Knut A.G. Hauge og hans samboer Lene.

Jeg prøver å finne ut, hva hu Lene het igjen.

(For disse dro også med, de samme folka, (må man vel si), på LO-møte,
noen møter seinere.

Og jeg holder på med noen arbeidssaker, osv.).

På forhånd takk for eventuell hjelp med dette!

Mvh.

Erik Ribsskog

Jeg lurer på, om det var, i den heisen her, at Knut A. G. Hauge, (mannen bak tegneserien 'Mille' i Pondus), og jeg, kjørte i, en gang, vinteren 1991, da Knut og hans daværende samboer Lene, dro med en hel buss, med folk, fra Matland/OBS Triaden, på slalomtur

hm knut ag hauge

http://www.vg.no/forbruker/reise/selvplukk-til-november/a/23559363/

PS.

Dette var første og siste gang, som jeg stod på slalom, (må jeg innrømme).

Jeg slo meg nesten fordervet der, en del ganger, (må jeg innrømme).

Men jeg klarte meg uten skader, da.

Knut og Lene var mine kolleger, på Matland/OBS Triaden.

Dette var på den tida, som jeg leide et rom, av min tidligere stefar Arne Thormod Thomassen og Mette Holter, på Furuset.

Knut ringte meg, om morgenen, (den søndagen, som vi dro, til Norefjell), og sa da, på telefonen, at: 'Hvis du ikke står opp nå, så dreper jeg deg.'.

På bussen, tilbake, til Oslo/Romerike.

Så sa Fanney Ingadottir, (fra Island), det, at jeg burde låne en stretch-bukse av henne, for ellers så ble jeg forkjøla, (siden at olabuksa mi, var våt av snø, siden at jeg hadde tryna en del, siden at jeg ikke hadde stått, på slalom før), mente hu.

Så jeg satt der, (på bussen), i en sånn trang damebukse da, (husker jeg), som var litt for svær, for meg forresten, siden at hu Fanney, hadde litt fleskelår, (eller hva man skal kalle det), da.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

Jeg sendte en e-post til Inkassoklagenemda

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: FW: 'Uforståelig' kredittopplysnings-brev
Erik Ribsskog     Tue, Nov 17, 2015 at 7:53 AM
To: post@inkassoklagenemnda.no
Cc: no.kundesenter@intrum.com, Intrum Justitia Nova , post@finkn.no, post , juridisk , Forbrukerombudet
Hei,

jeg må klage på Intrum Justitia.

I min e-post, (fra 4/11), så skriver jeg:

'Dessuten, så var dette noe med Aktiv Kapital, i sin tid.

Jeg bodde i England, og skulle få beholde min konto, hos Nordea, (var
avtalen, mellom Aktiv Kapital og meg).

Men da jeg sendte penger, fra Barclays til Nordea-kontoen min.

(For jeg skulle betale regning, hos City Self Storage, blant annet).

Så kom disse pengene, i retur, (med krav om ekstra avgift, (fra
Barclays), så pengene 'forsvant' mye).

Og jeg fikk beskjed om, at Nordea-kontoen min, (som begynte med 6065
vel), var slettet.

Så Aktiv Kapital og Nordea, brøt avtalen.

For jeg skulle så betale Aktiv Kapital og City Self Storage, fra Nordea-kontoen.

Men det tulla Nordea og Aktiv Kapital med.

Grunnen til at jeg er hos Nordea igjen nå, (med ny konto, siden
ifjor), er at jeg måtte ha en norsk konto, da jeg flyttet tilbake, fra
England, ifjor.

Og jeg gikk da først til Handelsbanken, siden de også hadde kontor, i
Liverpool, men det var visst vanskelig, å få konto der.

Jeg sendte om dette, til Finanstilsynet, i 2007 deromkring, mener jeg å huske.

Og de har bare surra, vil jeg si.

Så den saken her, er bare rot og tull.

Jeg visste ikke hvor lenge, (det avheng av når jeg fikk mine
rettigheter, fra norske myndigheter, i en sak, som var grunnen til, at
jeg flykta fra Norge, i 2004), som jeg ble borte, fra Norge.

Så jeg meldte ikke adresse-forrandring, hos Folkeregisteret.

For på det skjemaet, så skulle en skrive, hvor lenge, som en skulle
oppholde seg, i utlandet.

Så alle brev, har havnet, hos min onkel Martin, i Kvelde, (som fikk
overtalt meg, til å ha Kvelde-adresse, i 2005).

Så disse brevene, har ikke jeg fått, i postkassa.

Selv om det har vært kjent, (via min blogg, mitt nettsted, og det var
også omtalt på TV-programmet Tweet 4 Tweet, at jeg bodde, i asyl, i
England), at jeg bodde, i utlandet.

Så dette sender jeg til Finansklagenemda.

For de sitter fortsatt på 2006/2007-saken, vil jeg si.'.


Så her har Intrum Justitia kjøpt 'katta i sekken', fra Aktiv Kapital.

For Aktiv Kapital (og Nordea), tulla med meg, i 2006.

Og så sender nå Aktiv Kaptial sin etterfølger Intrum Justitia meg nå
dette 'trussel-brevet', må man vel kalle det.

Nei dette er bare svindel og bedrag på svindel og bedrag, må jeg si.

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog
Date: 2015-11-04 11:58 GMT+01:00
Subject: Re: FW: 'Uforståelig' kredittopplysnings-brev
To: Intrum Justitia Nova
Cc: post@finkn.no, post , juridiskHei,

for å ta en ting, av gangen, så har jeg allerede fått svar, på den
e-posten, (sånn som jeg har forstått det).

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:

Erik Ribsskog
Saksnummer: 1224072 mellom RIBSSKOG ERIK LØVENBALK og ENTERCARD NORGE
AS med ref nr :285752
Erik Ribsskog     Fri, Oct 30, 2015 at 3:14 PM
To: Intrum Justitia Nova
Hei,

ok, det var derfor dere foretok en kredittvurdering.

Da skjønte jeg det.

Jeg ringte vel Entercard, fra Sunderland, i 2004, (da jeg studerte,
ved University of Sunderland, og ikke fikk studielånet mitt, før fire
måneder etter at studiene hadde begynt).

Etter det, så jobbet jeg noen år, i England, og fikk bare cirka
britisk minstelønn, (som ikke er så mye å skryte av, egentlig), og
etter det, så har jeg vært arbeidsledig (og student), i England og
Norge.

Så jeg har ikke hatt så høye inntekter, etter at jeg slutta som
Rimi-butikksjef, (på grunn av en arbeidssak), i 2002.

Men da skjønte jeg hva denne kredittvurderingen skyldtes, ihvertfall.

Jeg hadde regna med, å få en bra betalt jobb, etter studier, ved
ingeniørhøyskolen, (som jeg skulle vært ferdig med, i 2005), men det
gikk ikke som planlagt, av grunner, som jeg tar, med norske
myndigheter, (som er vanskelige), blant annet.

Med hilsen

Erik Ribsskog


2015-10-30 14:54 GMT+01:00 Intrum Justitia Nova :
> Hei,
>
> Viser til deres henvendelse vedr sak 1224072 ( ENTERCARD NORGE AS).
>
> Vi bekrefter med dette at saken er avsluttet hos oss i dag som foreldet.
>
> Dette til din orientering.
>
>
> Med hilsen
> Saksbehandler :Team Bank
> Telefon :23 17 11 10
> Intrum Justitia AS
>
> IBAN: NO1563180520351
> BIC : NDEANOKK
> ------------------------------------
> KUN TIL INTERN BRUK: X0Z010122407200199894143
> KUN TIL INTERN BRUK: X0Z1300661895360
> NB: Oppgi alltid saksnummer 1224072 ved henvendelse til oss.

PS 2.

Dessuten, så var dette noe med Aktiv Kapital, i sin tid.

Jeg bodde i England, og skulle få beholde min konto, hos Nordea, (var
avtalen, mellom Aktiv Kapital og meg).

Men da jeg sendte penger, fra Barclays til Nordea-kontoen min.

(For jeg skulle betale regning, hos City Self Storage, blant annet).

Så kom disse pengene, i retur, (med krav om ekstra avgift, (fra
Barclays), så pengene 'forsvant' mye).

Og jeg fikk beskjed om, at Nordea-kontoen min, (som begynte med 6065
vel), var slettet.

Så Aktiv Kapital og Nordea, brøt avtalen.

For jeg skulle så betale Aktiv Kapital og City Self Storage, fra Nordea-kontoen.

Men det tulla Nordea og Aktiv Kapital med.

Grunnen til at jeg er hos Nordea igjen nå, (med ny konto, siden
ifjor), er at jeg måtte ha en norsk konto, da jeg flyttet tilbake, fra
England, ifjor.

Og jeg gikk da først til Handelsbanken, siden de også hadde kontor, i
Liverpool, men det var visst vanskelig, å få konto der.

Jeg sendte om dette, til Finanstilsynet, i 2007 deromkring, mener jeg å huske.

Og de har bare surra, vil jeg si.

Så den saken her, er bare rot og tull.

Jeg visste ikke hvor lenge, (det avheng av når jeg fikk mine
rettigheter, fra norske myndigheter, i en sak, som var grunnen til, at
jeg flykta fra Norge, i 2004), som jeg ble borte, fra Norge.

Så jeg meldte ikke adresse-forrandring, hos Folkeregisteret.

For på det skjemaet, så skulle en skrive, hvor lenge, som en skulle
oppholde seg, i utlandet.

Så alle brev, har havnet, hos min onkel Martin, i Kvelde, (som fikk
overtalt meg, til å ha Kvelde-adresse, i 2005).

Så disse brevene, har ikke jeg fått, i postkassa.

Selv om det har vært kjent, (via min blogg, mitt nettsted, og det var
også omtalt på TV-programmet Tweet 4 Tweet, at jeg bodde, i asyl, i
England), at jeg bodde, i utlandet.

Så dette sender jeg til Finansklagenemda.

For de sitter fortsatt på 2006/2007-saken, vil jeg si.


2015-11-04 9:32 GMT+01:00 Intrum Justitia Nova :
> Hei,
> Vedlegger kopi av dom fra 2010 og avholdt utleggsforretning i 2012.
> Kravet er transporttert fra Nordea Bank Norge ASA til Intrum Justitia Finans AS
>
> Saldo i saken er pr 4/11-2015 kr 27632,23 og vi ber om en tilbakemelding på forslag til nedbetaling.
>
> Imøteser Deres kommentar.
>
> Med hilsen
> Team Bank
> Telefonnummer: 23 17 11 17
> Intrum Justitia AS
>
>
>>
>>-----Original Message-----
>>From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>>Sent: 29. oktober 2015 04:13
>>To: Jan Græsvik
>>Cc: juridisk
>>Subject: 'Uforståelig' kredittopplysnings-brev
>>
>>Hei,
>>
>>jeg fikk et brev, om at deres firma, har sjekket, min kredittverdighet.
>>
>>Jeg forstår ikke hva dette skyldes.
>>
>>Jeg har ikke bestilt noe mobil-abonement, eller kredittkort, i år, (det ville jeg nok ha husket).
>>
>>Så om dere kunne ha opplyst meg, om hvilket firma, som dette gjelder.
>>
>>For jeg har vært plaget av, (som jeg har skrevet om, til Datatilsynet), at noen misbruker min identiet, (muligens for å få meg opp i stry, og så innkasso-varsel osv.), og bestiller masse 'dritt', i mitt navn, fra forskjellige firma.
>>
>>Sender til denne e-post-adressen, siden at jeg ikke fant noen 'vanlig'
>>e-post-adresse, for dere.
>>
>>På forhånd takk for eventuell hjelp!
>>
>>Mvh.
>>
>>Erik Ribsskog
>
>
> KUN TIL INTERN BRUK: X0Z010187219400199894132
> KUN TIL INTERN BRUK: X0Z1300664294371
> NB: Oppgi alltid saksnummer 1872194 ved henvendelse til oss.

        img045.jpg
271K

PS.

Her er vedlegget:img045

Jeg fikk et brev fra Intrum Justitia

img045

Jeg sendte en e-post til Inkassoklagenemda

Erik Ribsskog
Ny Lindorff-klage/Fwd: Re: RE: 24013557
Erik Ribsskog     Tue, Nov 17, 2015 at 6:53 AM
To: post@inkassoklagenemnda.no
Cc: Lindorff Kundesenter , post@finkn.no, post , juridisk , Forbrukerombudet
Hei,

jeg har også fått om en annen Lindorff-sak, i posten, de siste dagene,
(se vedlegg).

Jeg mistenker at dette er en foreldet sak.

Det er fordi, at dette er om smålån, som jeg hadde, da jeg bodde, på
St. Hanshaugen, (hvor jeg bodde, fra 1996 til 2004).

Og jeg har fått et skriv, (fra Intrum Justitia var det vel), om at et
lån, som jeg hadde, på den tida, var foreldet.

Det som skjedde, var at jeg overhørte, at jeg var forfulgt av mafian,
på jobb, i 2003.

Så rømte jeg til England, (og studier ved University of Sunderland), i 2004).

Og derfra, så ringte jeg, til alle mine kreditorer, hver måned, i flere måneder.

Men studielånet var mer enn fire måneder forsinket.

Så etterhvert, så ble det som noe dumt, å ringe, hver måned.

For jeg hadde jo aldri regnet med, at studielånet skulle bli så
forsinket, (jeg husker at en gang, mens jeg gikk på NHI, så kom det
kjapt, på høsten, så jeg regnet med at det var det samme da, og dette
var egentlig et svik, av internasjonalt kontor, ved HiO som skulle
sende søknaden for meg, til Lånekassa, men ikke gjorde det, ifølge
Lånekassa, og HiO IU rota bort søknaden min til University of
Sunderland, så jeg måtte dra dit via noe som nå heter Kilroy
Education).

Så derfor, så sa jeg jo det, da jeg ringte kreditorene, i
september/oktober, at pengene kommer neste måned.

Men så fikk jeg ikke studielånet, før i januar.

Så derfor, så ble det til, at jeg slutta å ringe, til kredioterene,
etter to-tre måneder.

For det ble så flaut tilslutt, å ringe om det samme, når jeg hadde
lovet at pengene skulle dukke opp, synes jeg.

Og i England, så visste jeg ikke hvor lenge jeg kom til å bli der.

(Det avheng av når jeg fikk rettighetene mine, fra norske myndigheter,
i mafia-saken).

Og derfor, så kunne jeg ikke levere adresse-forrandringsskjema, hos
Folkeregisteret.

For der skulle man fylle ut, om hvor lenge man ble, i utlandet.

Og det visste jeg ikke.

Så min onkel Martin, fikk all min post, mens jeg var i England.

(For han fikk meg til, å endre adresse, til hans Kvelde-adresse, da
jeg var noen måneder hjemme i 'gamle-landet', i 2005).

Så jeg har ikke fått inkasso-varsler osv., noe særlig.

Men Martin fikk meg også til å få psykolog i Larvik og sosinom i Sandefjord.

Og hu i Sandefjord skulle sende informasjon, til mine kreditorer.

Jeg vet ikke om hu gjorde det.

Men det var også sånn, at jeg levde, på cirka britisk minstelønn, i
England, fra 2005 til 2009.

Og så var jeg arbeidsledig der, etter det.

Og så har jeg vært student og arbeidsledig, i Norge, fra ifjor.

Så jeg har ikke hatt penger, å betale gjeld med.

Men jeg kontaktet gjeldsrådgiver, i Larvik kommune, fra England.

Og jeg skulle ta det med henne, når jeg fikk meg jobb.

Så jeg samarbeider med gjeldsrådgiver i Larvik kommune, om å betale gjeld.

Men jeg lurer på om denne gjelden nå er foreldet, (siden at annen
gjeld, fra den samme tida, (før og rundt årtusenskiftet), visstnok er
foreldet, etter hva jeg har fått informasjon om).

Så jeg sender derfor om dette, til Inkassoklagenemda.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog
Date: 2015-11-12 18:56 GMT+01:00
Subject: Re: Re: RE: 24013557
To: Lindorff Kundesenter
Cc: post@inkassoklagenemnda.no, post@finkn.no, post
, juridisk ,
Forbrukerombudet


Hei,

dere svarer ikke på den siste e-posten.

Jeg sendte dere en oppdatering, seinere, på 6. november.

Og der skriver jeg, at jeg sender dette, til Inkassoklagenemda.

Så jeg venter på at de skal se på det.

Jeg blandet dere med Justitia, når jeg nevnte Nordea og Entercard.

Det er Justitia som blander de to sakene.

Så jeg blander Lindorff og Justitia noen ganger, virker det som.

Dette er ikke særlig norske navn, så det er kanskje derfor, at det er
lett, å blande.

Jeg skal prøve å huske forskjell fremover.

Dere hos Lindorff er vel tyske.

Og Intrum Justitia er vel svenske.

Hvis jeg har forstått det riktig.

Så det blir som noe utenlandsk, må man vel si.

Men nå er dette, hos Inkassoklagenemda, og jeg venter på å høre fra
de, om denne svindelen, (vedrørende Samlerhuset), må jeg kalle den.

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om e-posten dere ignorerer:

'Erik Ribsskog
________________________________
RE: 24013557
________________________________
Erik Ribsskog Fri, Nov 6, 2015 at 11:45 PM
To: Lindorff Kundesenter
Cc: post@inkassoklagenemnda.no, post@finkn.no, post
, juridisk ,
Forbrukerombudet
Hei,

jeg søkte nå litt på nettet, og fant ut, at det er noe, som heter
Inkassoklagenemda.

Jeg sender en kopi til dem, siden at jeg mener, at dette er som svindel.

Jeg har aldri kontaktet dette firmaet.

Og jeg har heller aldri fått noe sending fra dem.

Erik Ribsskog'.


2015-11-12 15:02 GMT+01:00 Lindorff Kundesenter :
> Takk for din e-post.
>
> Vi ber Samlerhuset Norge AS om å sende oss dokumentasjon fra kravet og
> videresender dette til deg så snart dette er mottatt.
>
> Denne saken har ingenting med Entercard eller Nordea å gjøre, kun
> Samlerhuset Norge AS.
>
>
>
> Kundesenter
>
> Tel: 31279810 Fax: 31279301
>
> E-post: kundesenter@lindorff.com
>
> Besøk vår selvbetjeningsportal for privatpersoner
>
>
>
> LINDORFF
>
> Postboks 7055, N-3007 Drammen
>
> Tel:(+47) 23 21 10 00 Fax:(+47) 23 21 11 00
>
> www.lindorff.no / www.lindorff.com
>
> ** This message including any attachments may contain confidential and/or
> privileged information
> intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are
> not the intended recipient
> you should delete this message and notify the sender. Thank you.
>
>
> ------------------------------------
> Fra: eribsskog@gmail.com
> Sendt: 06.11.2015
> Til: kundesenter@lindorff.com
> Emne: Re: RE: 24013557
>
>
> Hei,
> jeg kan jo ikke vite, om det er identitetstyveri.
> Det jeg vet, er at jeg ikke har kontaktet dette firmaet.
> Så slutt å send med deres 'tater-eposter' i hytt og pine.
> Erik Ribsskog
> PS.
> Dere blander også en Entercard-sak og en Nordea-sak.
> Så dette er 'tater-bonanza', virker det som for meg.
> Og ikke noe medarbeider-navn, på brevet.
> Da må jeg kalle det svindel, synes jeg.
> Det er vanskelig for meg å be om at dette sendes noen andre da.
> Legg ned dette useriøse inkasso-firmaet, må jeg si da.
> Dere holder til i Hyggen, og der var jeg på fest, russeåret som
> utvekslingselev, i Drammen.
> Dette var hos Tim Jonassen, som ble driti ut på festen, av ei lokal
> jente, og klandrer meg.
> Så dette kan være tull fra han eller vår klassekamerat Magne Winnem
> sine tøffe Røyken-kamerater, (Kalle og dem), mistenker jeg.
>
> 2015-11-06 8:28 GMT+01:00 Lindorff Kundesenter :
>> Takk for din e-post.
>>
>> Kan ikke se å ha mottatt kopi av politianmeldelse.
>>
>> Som Samlerhuset Norge AS tidligere har svart til deg så må du fremlegge en
>> kopi av politianmeldelse vedrørende identitetstyveri dersom vi skal kunne
>> ta
>> saken videre.
>>
>>
>>
>> Kundesenter
>>
>> Tel: 31279810 Fax: 31279301
>>
>> E-post: kundesenter@lindorff.com
>>
>> Besøk vår selvbetjeningsportal for privatpersoner
>>
>>
>>
>> LINDORFF
>>
>> Postboks 7055, N-3007 Drammen
>>
>> Tel:(+47) 23 21 10 00 Fax:(+47) 23 21 11 00
>>
>> www.lindorff.no / www.lindorff.com
>>
>> ** This message including any attachments may contain confidential and/or
>> privileged information
>> intended only for the person or entity to which it is addressed. If you
>> are
>> not the intended recipient
>> you should delete this message and notify the sender. Thank you.
>>
>>
>> ------------------------------------
>> Fra: eribsskog@gmail.com
>> Sendt: 2015-11-03 15:12
>> Til: Kundesenter@lindorff.com
>> Emne: RE: 24013557
>>
>>
>>
>>
>> Takk for din e-post.
>>
>> Som Samlerhuset Norge AS tidligere har svart til deg så må du fremlegge en
>> kopi av politianmeldelse vedrørende identitetstyveri dersom vi skal kunne
>> ta
>> saken videre.
>>
>> Kundesenter
>>
>> Tel: 31279810 Fax: 31279301
>>
>> E-post: kundesenter@lindorff.com
>>
>> Besøk vår selvbetjeningsportal for privatpersoner
>>
>>
>> LINDORFF
>>
>> Postboks 7055, N-3007 Drammen
>>
>> Tel:(+47) 23 21 10 00 Fax:(+47) 23 21 11 00
>>
>> www.lindorff.no / www.lindorff.com
>>
>> ** This message including any attachments may contain confidential and/or
>> privileged information
>> intended only for the person or entity to which it is addressed. If you
>> are
>> not the intended recipient
>> you should delete this message and notify the sender. Thank you.
>>
>>
>> -----Original Message-----
>> From: eribsskog@gmail.com [mailto:eribsskog@gmail.com]
>> Sent: Thursday, October 29, 2015 4:14 AM
>> To: Kundesenter-uidentifisert
>> Subject: Klage/Fwd: K.nr: 320747 - kopi mail korrespondanse
>> Uidentificeret email fra kundesenter@lindorff.com til manuel behandling
>> ---------------------------
>> Hei,
>> jeg viser til Deres brev fra 16/10, med et uforståelig krav.
>> Jeg bodde i England, fra 2005 til 2014, og har ikke bestilt noe, fra dette
>> firmaet.
>> (Og jeg har aldri hørt om dette firmaet, som dere representerer før,
>> engang).
>> Jeg har blitt plaget av, at noen, har bestilt masse dritt, i mitt navn, de
>> siste
>> årene.
>> (En sveitsisk nettside hater meg, og oppfordrer folk til å plage meg, og
>> har
>> skrevet
>> opp min adresse, blant annet.
>> Et nettsted som heter Enclosypedica Dramatica, eller noe sånt).
>> Så vennligst slutt å send meg tull om ikke-reelle krav.
>> Dette er firmaer, som har dårlige rutiner, og som ikke sjekker, at det
>> snakk
>> om
>> riktig person, som bestiller.
>> Så at dere sender meg denne truslen er en skandale, mener jeg.
>> Sparebank1 er også et dumt navn, vil jeg si.
>> Sparebank0, ville kanskje være et bedre navn, på deres virksomhet, når
>> dere
>> driver
>> med sånt her tullball, må jeg si.
>> Dette er galskap, må jeg si.
>> God bedring!
>> Erik Ribsskog
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Erik Ribsskog
>> Date: 2015-10-29 2:34 GMT+01:00
>> Subject: Re: K.nr: 320747 - kopi mail korrespondanse
>> To: PF_DL_Fakturaadministrasjon
>> Cc: juridisk , post@finkn.no, post < post@finanstilsynet.no>
>> Hei, jeg har også fått et inkassovarsel fra dere, angående et krav, (fra
>> Samlerhuset),
>> som jeg ikke forstår.
>> Jeg blir oversvømet, av dritt, som folk bestiller i mitt navn, fra
>> firmaer,
>> som
>> ikke sjekker identiteten, til de som bestiller, (virker det som).
>> Jeg har varslet Datatilsynet om dette, i flere måneder nå.
>> Jeg sender all 'dritt', som jeg får i posten, i retur, så 'dritt-firmaene'
>> skal ha fått 'dritten' sin tilbake og.
>> Jeg vedlegger en kopi av Deres brev fra 22/10.
>> Vennligst slutt å send meg krav, om dritt, som jeg ikke har bestilt.
>> Erik Ribsskog
>> PS.
>> Jeg ser også, at dette er snakk om ting, som er sendt, til min tidligere
>> adresse,
>> i Slependveien.
>> Der har jeg ikke bodd, siden i februar.
>> Men dette er noen brakker, som Nav sendte meg til, da jeg flyttet tilbake,
>> til Norge,
>> (fra England), i fjor.
>> Og der bor det mest russere og 'mase-negre'.
>> Så det er en del tvilsomme personer, og jeg har sak hos
>> Leieboerforeningen,
>> mot
>> husverten.
>> Så om det er noen der, som tuller, hva vet jeg.
>> Jeg har ihvertfall ikke bestilt noe, fra Samlerhuset.
>> 2015-10-05 9:20 GMT+02:00 PF_DL_Fakturaadministrasjon <
>> Fakturaadministrasjon4@lindorff.com>:
>>> Hei
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Vi har videresendt din henvendelse til Chilie Mobil AS.
>>>
>>>
>>>
>>> Ha en fin dag.
>>>
>>>
>>>
>>> *Med vennlig hilsen/ Best regards*
>>>
>>>
>>>
>>> *Jeanette K. G *
>>>
>>> Saksbehandler/ Case handler
>>>
>>> Lindorff Faktura/ Lindorff Invoice
>>>
>>> Telefon: +47 31 27 93 20
>>>
>>> Fax: +47 61 14 93 12
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> [image: cid:image001.png@01CF2980.F7526A80]
>>> Postboks 7055, N-3007 DRAMMEN, Norway
>>>
>>> Visiting adrdress : Bjønndalsveien 7, 3442 Hyggen, Norway
>>>
>>>
>>> *Sentralbord:* (+47) 23 21 10 00
>>> www.lindorff.no
>>> ** This message including any attachments may contain confidential
>>> and/or privileged information intended only for the person or entity
>>> to which it is addressed. If you are not the intended recipient you
>>> should delete this message and notify the sender. Thank you.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> _________________________________________________________________
>>>
>>> -----Original Message-----
>>>
>>> From: eribsskog@gmail.com [mailto:eribsskog@gmail.com
>>> ]
>>>
>>> Sent: Monday, September 28, 2015 4:04 PM
>>>
>>> To: Kundesenter-uidentifisert
>>>
>>> Subject: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili
>>> Mobil AS
>>>
>>> Uidentificeret email fra kundesenter@lindorff.com til manuel
>>> behandling
>>>
>>> ---------------------------
>>>
>>> Hei,
>>>
>>> dere har også portert mobilnummer mitt, sånn at det ikke kan brukes
>>> lenger.
>>>
>>> Og så får jeg dette svaret.
>>>
>>> Jeg sender det til Spesialenheten osv., siden at politiet bare
>>> ignorerer mine anmeldelser.
>>>
>>> Det datasystemet deres er på grensen til å vÿre kriminelt, mistenker
>>> jeg.
>>>
>>> Chilli mobil har jeg heller aldri hørt om.
>>>
>>> Dette lukter lang vei, vil jeg si.
>>>
>>> Erik Ribsskog
>>>
>>> 2015-09-28 14:43 GMT+02:00 Chili Mobil :
>>>
>>> > Hei Erik,
>>>
>>> >
>>>
>>> > Når det dreier seg om et ID-tyveri, er vi dessverre nødt til å
>>> > motta en
>>> bekreftelse
>>>
>>> på at forholdet er anmeldt før vi kan slette eventuelle krav.
>>>
>>> > Abonnementet er opprettet 12.08.2015. Denne e-postadressen er også
>>> oppgitt i bestillingen.
>>>
>>> >
>>>
>>> > Med vennlig hilsen Frida
>>>
>>> > Kundeservice Chilimobil
>>>
>>> > Tlf. 02445
>>>
>>> >
>>>
>>> > ________________________________________
>>>
>>> > Fra: Erik Ribsskog
>>>
>>> > Sendt: 25. september 2015 14:09
>>>
>>> > Til: PF_DL_Fakturaadministrasjon
>>>
>>> > Kopi: Chili Mobil; juridisk; post@finkn.no
>>>
>>> > Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil
>>>
>>> > AS
>>>
>>> >
>>>
>>> > Hei,
>>>
>>> >
>>>
>>> > jeg har aldri hatt noe abonnement, hos Chilli.
>>>
>>> >
>>>
>>> > (Jeg bruker Telenor mobil.
>>>
>>> >
>>>
>>> > Og jeg er ikke noe 'skravlekjÿrring', så jeg trenger ikke noe mer
>>> > enn
>>>
>>> > Telenor kontant, må jeg si).
>>>
>>> >
>>>
>>> > Så dette er at noen har drevet med ID-tyveri, og har misbrukt mitt
>>> > navn.
>>>
>>> >
>>>
>>> > Og så får jeg innkassovarsel!
>>>
>>> >
>>>
>>> > Dette firmaet, (Chilli mobil), har jeg aldri hørt om før.
>>>
>>> >
>>>
>>> > Og det er tydelig, at det kan virke som, at de har dårlige
>>>
>>> > datasystemer, som er lett å misbruke, (må man vel si).
>>>
>>> >
>>>
>>> > Så at jeg må kaste bort masse tid, på å sende e-poster til Lindorff
>>> > og
>>>
>>> > Datatilsynet osv., om dette, det synes jeg, at er en skam.
>>>
>>> >
>>>
>>> > Vennligst slutt å lat som at jeg har dette abonnementet nå og slutt
>>> > å
>>>
>>> > send meg innkassoer i forbindelser med dette.
>>>
>>> >
>>>
>>> > Erik Ribsskog
>>>
>>> >
>>>
>>> >
>>>
>>> > 2015-09-25 12:29 GMT+02:00 PF_DL_Fakturaadministrasjon
>>>
>>> > :
>>>
>>> >> Hei
>>>
>>> >>
>>>
>>> >> Det du har mottatt på mail her er din hoved faktura hos Chili Mobil
>>> >> AS.
>>> Om du
>>>
>>> har spørsmål rundt ditt abonnement kan du ta kontakt med Chili Mobil
>>> AS på tlf 02445
>>>
>>> eller kundeservice@chilimobil.no med ditt kundenummer som er 320747.
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >> Ha en fin dag.
>>>
>>> >>
>>>
>>> >> Med vennlig hilsen/ Best regards
>>>
>>> >>
>>>
>>> >> Jeanette K. G
>>>
>>> >> Saksbehandler/ Case handler
>>>
>>> >> Lindorff Faktura/ Lindorff Invoice
>>>
>>> >> Telefon: +47 31 27 93 20
>>>
>>> >> Fax: +47 61 14 93 12
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >> Postboks 7055, N-3007 DRAMMEN, Norway Visiting adrdress :
>>>
>>> >> Bjønndalsveien 7, 3442 Hyggen, Norway
>>>
>>> >>
>>>
>>> >> Sentralbord: (+47) 23 21 10 00
>>>
>>> >> www.lindorff.no
>>>
>>> >> ** This message including any attachments may contain confidential
>>>
>>> >> and/or privileged information intended only for the person or
>>> >> entity
>>>
>>> >> to which it is addressed. If you are not the intended recipient you
>>>
>>> >> should delete this message and notify the sender. Thank you.
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >> Hei,
>>>
>>> >> dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).
>>>
>>> >> (Jeg har ikke kontaktet disse).
>>>
>>> >> Vennligst rydd opp!
>>>
>>> >> Med hilsen
>>>
>>> >> Erik Ribsskog
>>>
>>> >> PS.
>>>
>>> >> Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det
>>> >> ikke
>>> virker
>>>
>>> helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes jeg).
>>>
>>> >> ---------- Forwarded message ----------
>>>
>>> >> From: NoReplyFaktura@lindorff.com
>>>
>>> >> Date: 2015-09-09 5:37 GMT+02:00
>>>
>>> >> Subject: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS
>>>
>>> >> To: eribsskog@gmail.com
>>>
>>> >> Vi viser til henvendelse og vedlegger som forespurt pdf av faktura.
>>>
>>> >> Kopien har påført korrekt Kid-nummer og kan benyttes ved
>>> >> elektronisk
>>> betaling
>>>
>>> og som regnskapsbilag. Kopien kan ikke benyttes som brevgiro eller som
>>> skrankegiro.
>>>
>>> >> Vi ber om at du åpner spamfilter for mottak av epost fra denne
>>>
>>> >> adressen. Du trenger Acrobat Reader for å lese denne faktura.
>>> >> Acrobat
>>>
>>> >> Reader kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.no/ Vennlig
>>> >> hilsen
>>>
>>> >> Kundeservice
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>> >>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> *Med vennlig hilsen*
>>>
>>> *Kristian Brekke*
>>>
>>> Saksbehandler - Avd. Legal Collection
>>> *Direkte:* +47 31 27 91 86
>>>
>>> [image: lindorff e-postlogo.png]
>>> PO Box 7055, NO-3007 Drammen
>>>
>>> *Sentralbord:* +47 23 21 10 00
>>> www.lindorff.no
>>>
>>>
>>>
>>> ** This message including any attachments may contain confidential
>>> and/or privileged information intended only for the person or entity
>>> to which it is addressed. If you are not the intended recipient you
>>> should delete this message and notify the sender. Thank you.
>>>
>>>
>>>
>>
>>

2 attachments
        img042.jpg
251K
        img043.jpg
117K

PS.

Her er vedleggene:

img042


img043

Bloggarkiv