Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 5. april 2016

Jeg var på samarbeidsavtalen, mellom Nordre Vestfold og Drammen, skoleåret 1988/89. Så det er ikke noe nytt, at kommunene samarbeider, på tvers av fylkesgrensene. Så det er vanskelig å se poenget, til Sanner her, (vil jeg si). Man kan like godt si, at Sanner og Høyre, raserer det landet vi kjenner, fordi at de har fått seg, noen fikse ideer. Noe sånt

fikse ideer

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Sanner-vil-ha-ti-regioner-i-Norge-8416701.html

PS.

Høyre har forresten 'alltid', (sånn som jeg har skjønt det), vært tilhenger av, et desentralisert Norge.

Men Sanners reformer, vil føre til, et mer sentralisert Norge, (vil jeg si).

(Med færre kommuner og færre fylker.

Så vil landet bli mer sentralisert, (vil jeg si).

Og det er fordi, at Sanner ønsker, at landet skal bli mer topp-styrt, (sånn at han og Høyre, kan bestemme hver detalj liksom, fra Høyres Hus, i Stortingsgata), kan det virke som.

Noe sånt).

Så dette er ikke Høyre-politikk, (hvor det heter seg, at beslutningene skal tas nærmest mulig, der folkene, (som disse beslutningene gjelder), bor).

(Og dette er heller ikke konservativ politikk, må man vel si).

Dette minner mer, om noe slags 'New Age-politikk', (vil jeg si).

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Dette jeg skrev, i PS-et ovenfor.

Det burde vel ha vært sånn, at jeg tenkte, (når jeg skrev det PS-et), at nå er jeg kjedelig, (for jeg skriver det samme, som 'ørten' folk før meg, har skrevet, i avisene, liksom).

Men det tenkte jeg ikke, (sånn som jeg husker det), når jeg skrev dette første PS-et.

Så hvor er de som er skeptiske, (til Sanners reformer), i denne debatten?

Blir de dysset ned, av Sanners sin tidligere assistent, i Unge Høyre, (fra den tida, som jeg var, på et kurs/møte der, noe som var, sommeren 1991), Andre Støylen.

For Støylen kontrollerer jo 'alle' lokalavisene nå, (som jeg har kritisert litt, i en tidligere bloggpost).

Så dette 'radar-paret' Sanner og Støylen.

De samarbeider muligens enda, (for alt hva jeg vet).

Selv om Støylen vel er ute av politikken, (som meg).

(Noe sånt).

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Sanner har heller ikke noe respekt, for de som 'bygde landet', liksom.

Jeg husker at han sa til meg det, (den ene gangen, som jeg var med Magne Winnem, til Unge Høyre, (og Høyres Hus), i Stortingsgata, i 1991).

At alle Norges lover, bare var tull, liksom.

Men jeg har jo hatt rettslære, (på Sande videregående), skoleåret 1987/88.

Og lært om der, at det er mye bra arbeid, fra rettskafne folk, (må man vel kalle dem), i forarbeidene, til lovene, osv.

Så Sanner kan være sjokkerende kunnskapsløs og respektløs, til tider, (vil jeg si).

Hvis ikke det var sånn, da.

At Sanner, var sur, på meg, siden at jeg liksom fjernet, for mye 'nazistiske' ting, fra Unge Høyre sitt program.

(I det møtet, som Sanner (og Støylen), dro med Magne Winnem og meg på).

Og så var Sanner muligens vag.

Og så nevnte han Norges lover.

Og så mente han muligens Unge Høyre sitt program, (fra før jeg fikk være med, i den 'program-komiteen').

For jeg var bare, på et møte der.

Så jeg var ikke med på, å lage det program-utkastet, som jeg var med på, å diskutere/korrigere, i det nevnte møtet.

Så jeg vet ikke, hvem sine program-forslag, det var, som jeg liksom korrigerte, da jeg var, i det møtet, til Sanner, (som var i etterkant, av en kurskveld, om konservativ politikk).

Og Magne Winnem, presenterte dette, (at jeg skulle bli med han, til Høyres Hus, hvor han hadde vært, på en del Unge Høyre kurskvelder tidligere), som noe sosialt, for meg.

Og dette, (at jeg ble med dit, en dag/kveld), tok jo av, (med program-komite-møter osv.), til de grader, (må jeg si).

Så her var det en del 'merksnodige' ting, (må jeg si), i forbindelse med, at jeg var, på Unge Høyre kurs/møte, (sommeren 1991).

(For å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 4.

Jeg bør kanskje også forklare, om hvorfor dette, (å legge ned kommuner og fylker), kan kalles konservativ politikk.

(Selv om dette, (å legge ned kommuner og fylker, og dermed gjøre statsforvaltningen mer sentralisert, må man vel si), ikke er _Høyre-politikk_.

Sånn som jeg kjenner Høyre sin politikk, fra aviser og TV osv., siden 70/80-tallet).

Og det er fordi, (som Sanner forklarte om, i 1991).

At konservativ politikk, (eller om det var: 'Konservatisme', han sa), det betyr ikke bare, å liksom 'fryse' eller konservere, dagens 'samfunns-tilstand'.

Nei, Sanner forklarte, at konservativ politikk, betydde at man forrandret på _et_ felt, (i samfunnet), mens resten av samfunnet, det lot man liksom, stå stille, da.

(Noe sånt).

Så her ser man dette i praksis, (må man vel si).

Resten av regjeringen, lar liksom bare alt, 'skure og gå', som vanlig.

Og så er Sanner liksom en slags 'superminister', som skal forrandre, (på sitt felt), da.

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 5.

Så jeg vet ikke hvordan Sylvi Listhaug passer, i dette.

For hun forrandrer jo også, (på innvandringspolitikken).

Men det var en nødløsning, (må man vel si).

Og derfor måtte man ha inn, en ny minister, (kunne det virke som).

(For å stoppe, en situasjon, (den økte innvandringen), som regjeringen vel ikke hadde forutsett, da de liksom la, regjeringskabalen.

Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 6.

Denne definisjonen, på konservativ politikk, (som jeg skrev om, i PS 4).

Den har jeg hørt, av Sanner selv, (på den kursdagen, som Magne Winnem, dro meg med på, i Høyres Hus, i 1991).

Så jeg vet ikke, om det liksom er, den 'offisielle' definisjonen, på konservativ politikk.

Det kan være, at dette er en definisjon, som for eksempel neo-konservative benytter, (på 'konservativ politikk').

Det tørr jeg ikke å si, på stående fot, (som de sier).

Dette må jeg nok i såfall, lese mer om, (et eller annet sted), for å tørre å si sikkert.

(Noe sånt).

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 7.

Konservatismen sier ikke noe om, _hva_ man skal forrandre.

(Må man vel si).

Men konservatismen, er liksom et slags verktøy, som gjør det mulig, å endre samfunnet gradvis, samtidig med at samfunnet forblir stabilt.

Og det, (at konservatisme, gikk ut på, å endre samfunnet, (på en stabil måte)), det visste ikke jeg, før Sanner sa det, (på det møtet, i 1991).

For å konservere, det betyr jo, at man liksom skal 'fryse' noe, da.

Men konservatisme, betyr altså _ikke_, at man ønsker, å fryse, (eller konservere), samfunnet.

Men det er liksom en slags regel, for hvordan samfunnet kan endres, på en 'stødig'/bra måte, da.

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 8.

Her er mer om dette:

konservatisme

https://no.wikipedia.org/wiki/Konservatisme

PS 9.

Så man kan da lure på.

Hva er egentlig Sanner sine motiver, for å slå sammen disse kommunene og fylkene?

Dette er ikke Høyre sin politikk.

(Sånn som jeg kjenner Høyre sin politikk, (fra tidligere år), ihvertfall).

Dette er Sanner sin personlige politikk, (kan det nesten virke som, ihvertfall).

Og Sanner er villig, til å bruke tvang, for å slå sammen disse distriktene.

(Som det står om, i Aftenposten-artikkelen, øverst i denne bloggposten).

Og det blir et kaos, for folk skjønner ikke det, at de nye kommunene, bare er adminstrative.

Men de identifiserer seg, (ihvertfall etterhvert, vil jeg si, som er fra felleskommunen Svelvik), med den nye kommunen, og skjønner ikke, at dette bare, er resultatet, av en sammenslåing, som er motivert, av økonomiske årsaker.

I Paris, så har de nummerert bydelene, (fra 1 til 50 eller 1 til 100, eller noe i den duren).

Hvis man hadde kalt, den nye felleskommunen Svelvik, for kommune nummer 153, (for eksempel), på 60-tallet, da Svelvik og Strømm ble slått sammen.

Så hadde nok fler folk, i dag, sagt at de var fra Strømm, (og ikke fra småbyen Svelvik, som er det største tettstedet, i det gamle Strømm/Svelvik), vil jeg si.

Så dette har med folks identitet å gjøre.

Og gamlinger her og der, (i vårt langstrakte land), vil nå ikke lenger, få bo på gamlehjem, på sitt hjemsted.

(Men må nå, istedet bo, i nabobygda, (eller nabo-byen).

Og der, så blir de kanskje pleiet, av innvandrere, med en annen kultur, (på toppen av dette, med flyttingen)).

Så man kan lure på, hvilke motiver, som Sanner har, for denne 'plagingen', av eldre og skoleelever osv., 'her og der'.

Å skylde på det økonomiske, i verdens rikeste land, (som vel Norge er).

Det blir litt tynt, (må man vel si).

Når vi kunne ha 19-20 fylker, da vi var et ganske fattig land, (i vestlig målestokk), før vi fant oljen, (på 60/70-tallet).

Så må vi vel ha råd til det nå også, (etter at vi har blitt verdens rikeste land), skulle en vel tro.

Nei, her er det nok, noe 'lurifaks', et eller annet sted, (mistenker jeg).

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Jeg har ikke tenkt over før, at min tidligere klassekamerat Ole Tonny Bergum, (som døde, i en bilulykke, skoleåret 1988/89), sitt etternavn, er nesten identisk, med en tidligere skrivemåte, for Berger, (fra middelalderen). Da må vel da tyde på, at Ole Tonny sin slekt, har bodd på Berger, lenger enn de, som Jebsen-slekten kjøpte gården av, (for eksempel), før de begynte, med tekstilfabrikker. Noe sånt

ole tonny hm

http://www.nesbygdahistorielag.no/photogallery/Berger%20til.og%20med%20Knem.pdf

PS.

Her er mer om dette, (her er det tydeligvis noe feil, hos Dis.no, siden at de vil ha det til, at Ole Tonny, har to gravsteder):

mer om dette feil hos dis

PS 2.

Her er mer om det ene av gravstedene, i PS-et ovenfor:

ole tonny grav hm

Jeg har tidligere skrevet om, på bloggen, at politiet liksom hadde 'veto', når vi Rimi-butikksjefer, skulle ansette folk, (rundt årtusenskiftet). Og dette med politiråd, kan jeg ikke huske, å ha lært om, på grunnskolen. Dagens norske samfunn, minner litt, om en totalitær politistat, (må man vel nesten si). Noe sånt. Hm

politiråd eller politistat hm

http://www.svelviksposten.no/notis/politi/vold/politiradet-fortsetter/s/5-74-17644

PS.

Når det gjaldt det systemet, for å ringe politiet, når det gjaldt nyansettelser, (i Rimi).

Så var det _ikke_ snakk om, å be, om en vandelsattest, fra jobbsøkerne, (for eksempel).

Det ville i såfall, ha vært, en mer åpen prosess, (må man vel si).

Men dette, (at butikksjefene ringte politiet, og spurte, om de kunne anbefale, en jobbsøker).

Det var noe som skjedde, bak ryggen, til jobbsøkerne.

Så det hadde kanskje vært mer ryddig, (av Rimi), å bedt, om en vandelsattest, fra nye jobbsøkere, (for eksempel).

For hvis politiet da tullet med folk, (og ikke ville skrive ut, en sånn vandelsattest).

Så kunne da i såfall, jobbsøkeren ha klaget, til for eksempel Spesialenheten, hvis han syntes, at han ble urettferdig behandlet, av politiet.

Men sånn var ikke dette systemet, (til Rimi), da.

Så her skjedde ting, helt bak ryggen, til jobbsøkerne, da.

(For å si det sånn).

Så dette må man vel muligens si, at var noe slags 'samrøre', mellom Rimi/Ica og politiet.

(Noe sånt).

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

Fler mobilbilder

Mer fra YouTube


Mer fra Norge

Mandag kveld, så var jeg, i Oslo, for å handle mat.

Jeg dro til Kiwi St. Olavs plass.

Dette var vel cirka halvannen time før stengetid, (som var klokken 23).

Men kassereren, (en ganske ung og tynn asiat), skulle likevel ut og kikke, (på et eller annet), før han ville slå inn varene mine.

Og da han kom inn, i butikken igjen, så hadde jeg lært, fra tidligere 'surr', i denne butikken.

For jeg stod ved den kassa, som ikke ble brukt, i det felles kassakø-området.

Men da informerte asiateren meg om, at det var den andre kassa.

Noe jeg visste.

Men kassereren går kundeveien liksom, når han skal inn i kassa, (fra ved inngangen).

For på den andre sida av kassa, så er det ikke plass til å gå.

For der står det, et stort snus-skap.

Noe sånt.

Og forrige gang jeg var, i denne butikken, så var det også sånn, at kassereren, (ei blond dame vel), 'surra' rundt, (og fylte opp, noe dopapir), sånn at hun måtte gå, der hvor kundene skal gå, (for å komme seg, inn i kassa si).

(Noe som ikke er så lett, for kundene, å vite.

Hvor kassereren liksom kommer, i full fart ofte.

For det er ikke så utrolig oversiktlig der, da.

Med alle de rare myntmaskinene osv., som butikkene har på kassene, i våre dager).

Og det rareste, (som fikk meg til å tenke, at dette må jeg blogge om).

Det var at han asiaten, prøvde å legge pantelappen min, i en slags grønn rumpetaske, (var det vel), som han hadde, på magen, (så det ut som, for meg).

Asiaten knota lenge, med pantelappen.

(Virka det som, for meg.

Så dette var ikke noe 'rutine-greier', virka det som.

For hvor ofte ser man, at en erfaren kasserer knoter/somler/kløner, (med pantelapper), liksom).

Hvorfor la ikke kassereren pantelappen i skrinet, (som vi gjorde på CC Storkjøp, Matland/OBS Triaden og i Rimi), tenkte jeg.

Men det var kø, og å prøve å oppføre seg norsk, mot sånne asiatere, er vel kanskje ikke så vellykket alltid.

Så jeg spurte ikke han asiaten, om hva han drev med, må jeg innrømme.

Men mens jeg gikk, til Coop Extra.

Så tenkte jeg på ting som kveming, bokstavgjenger og gateteater, (må jeg innrømme).

Og jeg tenkte det, at jeg kanskje burde få meg, et nytt slagord liksom, til bloggen min: 'Fem millioner apef*tter kan ikke ta feil, ignorer johncons-blogg'.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Og da jeg gikk ut av døra, (for å ta bussen).

Så hadde jeg med, noen søppelposer, som jeg skulle kaste, (i en søppelcontainer).

Men da var det en gammal gubbe, (med hvitt hår vel), som stod og 'surra', rundt containeren.

Så jeg måtte jo vente, i noen minutter, før han gubben, var ferdig, med å rote, i søpla.

(Før han gikk videre, til en av Esso sine søppelkasser, (like ved), så det ut som, for meg).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Bloggarkiv