Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

torsdag 13. oktober 2016

Jeg sendte en e-post til Biblioteket i Drammen

Erik Ribsskog

Advokatvakt/Fwd: Oppløsing av sameie/Fwd: Henvendelse

Erik Ribsskog Thu, Oct 13, 2016 at 11:18 PM

To: bibliotek@drmk.no

Cc: "Austad, Christina Møller (DRAM)" , "drammen.tingrett" , tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget , "HRET (postmottak)" , "sande.vgs" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet

Hei,
jeg har kontaktet min farmor Ågot Mogan Olsen og farfar Øivind Olsen sin tidligere nabo, (og datter av en Berger-lærer), Ingeliv Andreassen, på Facebook.
(For hu jobber/har jobba, på biblioteket, i Drammen).
Men jeg har ikke fått noe svar, så derfor tenkte jeg, at jeg kunne prøve, å sende, en e-post, til biblioteket.

Drammen tingrett rådet meg til, å kontakte deres advokatvakt, mens jeg bodde, i England, hvor jeg bodde, fra 2004 til 2014, og jeg hadde britisk minstelønn og sånn, mye av tida, (etter å ha overhørt, at jeg var forfulgt av noe mafian, i Oslo, så rømte jeg til England), så det var ikke så aktuelt, å ta fly fra England til Norge, hele tida, for å besøke biblioteket i Drammen.
Så det rådet må jeg nesten kalle mobbing.
Det er også sånn, at hu Austad, har kuppet denne saken, kan det virke som.
For ei Høysæther, hos tingretten, sa i 2011, at hu skulle ordne med å oppløse sameie.
Så det ser jeg på som en avtale, som tingretten har brutt.
Men nå har jeg venta så lenge, på at tingretten skal gjøre jobben sin, at det er jo latterlig.
Så derfor sender jeg nå om dette til biblitoket.
For det at min e-post liksom ikke en begjæring, (som Austad skriver), det blir som noe kveming, synes jeg.
Og noen uker/måneder, etter at jeg flytta tilbake fra England, i 2014.
Så tog jeg toget fra Billingstad til Drammen, og prata med Austad, (var det vel), som da bare babla noe om 'seeiendom.no', når jeg visste henne papirene fra advokaten, (fra 2005), se vedlegg.
Dette ødelegger hele livet mitt, må jeg si, at denne saken drøyer ut, i så mange år.
Jeg blir rasende på grunn av dette Sovjetstat-greiene.
Dette må jeg klage på.
Jeg driver også slektsforskning, og har funnet ut, at min firemenning Caroline Knem Christie, (fra min hjemkommune Svelvik), var hu som giftet seg, med kronprinsens kamerat, i general-prøve-bryllupet, før kronsprinsbryllupet, i 2001, (var det vel).
Så det kan kanskje være noen maktmennesker, som trekker i tråder her, og tuller.
Jeg har også arbeidssak mot Rimi, (etter å ha jobba, som blant annet butikksjef der).
Og jeg er/har vært i Heimevernet, (etter å ha fullført førstegangstjenesten, så ble jeg valgt ut til å være med, i forløperen til Derby, (støtte-området), som del av verneplikten).
Så de potiensielle tullerne er mange.
Jeg har også mye slekt i Drammen, jeg er vokst opp på Berger, og er født i Drammen.
En time etter første november hadde passa bra, (for jeg har vært i Sverige, for å shoppe, denne måneden, og jeg går på sosialen, så jeg har ikke så mye penger, til tog-billetter til Drammen og sånn, før jeg får mer penger, fra sosialen, rundt månedskiftet).
Håper dette er i orden!
Mvh.
Erik Ribsskog
PS.
Det var også en nabo, av bestemor Ågot, (en 'artig' kar, som ble kalt 'Vandreren', på Sand), som jobba, på biblioteket.
Og det var enten en Nerdrum eller en Hendricks, tror jeg.
Noe sånt.
Han besøkte noen ganger, sin gamle mor, (var det vel), som bodde over Strømmsveien, for min farmor Ågot, på Roksvold.
Bare noe jeg tenkte på.

---------- Forwarded message ----------
From: Austad, Christina Møller (DRAM) <Christina.Moller.Austad@domstol.no>
Date: 2013-11-26 15:53 GMT+01:00
Subject: VS: Oppløsing av sameie/Fwd: Henvendelse
To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>Viser til din e-post med anmodning om hjelp til å sette opp begjæring om tvangsoppløsning av sameie.
Din  e-post kan ikke behandles som en slik begjæring. Du bes derfor ta kontakt med Advokatvakten i Drammen, som holder til på biblioteket. Her kan du få inntil en ½ times gratis konsultasjon og hjelp til å sette opp en eventuell begjæring.

Advokatvakten
Drammen bibliotek
Papirbredden (3. etasje)
Grønland 40 b, 3045 Drammen

Torsdager kl 17.30-19.30 (ikke forhåndsbestilling av time)

Med vennlig hilsen
Drammen tingrett (postmottak)


Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 26. november 2013 13:56
Til: John Ivar Johansen
Kopi: Drammen tingrett (postmottak)
Emne: Re: Oppløsing av sameie/Fwd: Henvendelse


Hei,

takk for svar!

Jeg sender en kopi av denne e-posten til Drammen Tingrett.

(Som en begjæring om at sameiet skal oppløses).

Så regner jeg med at jeg får et skriftlig svar fra dem.

Igjen takk for hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog
2013/11/26 John Ivar Johansen <John.Ivar.Johansen@politiet.no>
Sameieloven § 15:
Etter varsel med rimeleg frist har kvar av sameigarane rett til å få sameiga oppløyst.
Kan tingen ikkje delast utan skade, skal han seljast gjennom namsmyndighetene etter reglane i tvangsfullbyrdelseslova så langt dei høver. Under elles like vilkår har ein sameigar førerett til å få sitt bod godteke. Gjev to eller fleire sameigarar like bod, og ingen av dei byd høgare, gjeld § 11 andre stykket tilsvarande dersom dei vil halda fram som sameigarar. Vil dei ikkje halde fram som sameigarar, skal det bodet som fyrst vart gjeve, godtakast. Svarar dei like boda til den høgste prisen tingen kan overtakast for, skal likevel tingretten ved lutkast eller på annan måte avgjere kva for bod som skal godtakast.
Krav om tvangssal kan fullførast utan at det ligg føre dom eller anna tvangsgrunnlag for oppløysing, når det ikkje er gjort motmæle mot kravet eller motmælet klårt er grunnlaust. Avgjerda høyrer under tingretten og skal takast i orskurd som kan ankast.
Kongen kan gjeva nærare føresegner om oppløysing og fullføring av krav om oppløysing.
Paragrafen her gjeld ikkje grunn som ligg i sameige mellom bruk.
I dette tilfellet hvor du ønsker å oppløse sameie er det ikke sikkert de andre sameierene ønsker det samme og da må dette gjennomføres som et tvangssalg. Som du ser i tredje ledd siste punktum ligger denne "avgjerda under tingretten". Du må derfor sende en begjæring til tingretten i Drammen.
Mvh
John Ivar Johansen


Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 25. november 2013 18:49
Til: John Ivar Johansen
Kopi: Reidar Foss; Postmottak.Rådmann / Hurum kommune
Emne: Oppløsing av sameie/Fwd: Henvendelse

Hei,

det smarteste er kanskje å begynne på nytt igjen.

Jeg ønsker å oppløse sameie i Støaveien i Holmsbu.

(Der min grandonkel Idar Sandersen bor.

Jeg eier 10-15 prosent av dette sameiet.

Og ønsker ikke å eie sammen med mine slektninger, av den grunn at det er ondt blod i slekta, må jeg si.

Og jeg får høre at jeg er 'person non gratia', osv.

Og måtte bo alene, fra jeg var ni år gammel, på Bergeråsen.

Og Idar Sandersen vil ikke sende kopi av slektsforskinga, (til faren hans, var det vel)).

Hvem kontakter jeg da?

(Jeg ønsker å ta det skriftlig denne gangen.

Siden det ble tull forrige gang, da jeg ble anbefalt å ringe).

Mvh.

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2013/11/25
Subject: Fwd: Henvendelse
To: hege.baastad.andersen@drmk.no
Cc: Reidar Foss <reidar.foss@politiet.no>, "Postmottak.Rådmann / Hurum kommune" <Postmottak.Radmann@hurum.kommune.no>
Hei,

jeg kan bekrefte at jeg har hatt store problemer med Drammen Tingrett.

Jeg kontaktet Namsmannen for Røyken og Hurum, og de ba meg ringe Drammen Tingrett.

Jeg fikk snakke med ei Høyseter der, og hu sa hu skulle selge sameiet for meg.

Men dette var i 2011, og jeg har ikke hørt noe siden det.

Dette er nå hos lensmann Foss, i Hurum.

Og hos Rådmannen i Hurum.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Men jeg kjenner ikke noe til vedkommende som har sendt meg denne e-posten.

Så den saken tørr jeg ikke å si noe om, dessverre.

Men jeg publiserer denne e-posten på bloggen min.

---------- Forwarded message ----------
From: Andrew Rasmussen <rasmussen243@hotmail.com>
Date: 2013/11/25
Subject: Henvendelse
To: Hege Baastad Andersen <hege.baastad.andersen@drmk.no>, "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>


Rådmann i Drammen påstår at jeg farer med alvorlige beskyldninger uten noe dokumentasjon. Jeg viser til vedlegg! SkyDrive fordi filene er alt for store til å sendes i normal forstand. Fylkesrådmannen hos Buskerud fylkeskommune har fått mine henvendelser. Videre er det en Erik Ribsskog som har hatt en del problemer med Drammen kommune og Tingrett. I og med at jeg har hatt langt verre og større problemer med Drammen kommune oppfordrer jeg flere til å føre sak i form av en Folkedomstol. Ribsskog er et flott eksempel, og i og med at han har publisert sin historie og sin klage opp mot EFTA domstolen og klage inn mot Domstolsadministrasjonen på Drammen Tingrett er det verdt å oversende dette. Kristin Brataas og advokat Marius Reikerås ved Foreningen NORM har flere ganger klaget til domstolsadministrasjonen i forhold til ugyldige eller ulovlige dommerforsikringer hos Drammen Tingrett. Jeg støtter kampen til Ribsskog.

Jeg farer aldri med udokumenterte påstander. Dette til orientering.


http://www.nyhetsspeilet.no/2013/10/folkedomstol-har-du-en-sak-mot-staten-hvor-du-foler-deg-overkjort

http://johncons-mirror.blogspot.no/2012/02/jeg-sendte-en-formell-klage-til-efta.html


Kopi er sendt til Erik Ribsskog og hos Fylkeskommunen.

Mvh Andrew Rasmussen
Chr.Michelsensgt.61a
0474 Oslo
Andrew has a file to share with you on SkyDrive. To view it, click the link below.


From: Hege.Baastad.Andersen@drmk.no
To: rasmussen243@hotmail.com
CC: oyvind.aas@politiet.no
Subject: SV: Oversendelse av sak
Date: Wed, 20 Nov 2013 11:39:38 +0000
Det vises til ditt brev datert 15.11.2013. Drammen kommune registrerer at det fremsettes alvorlige beskyldninger i brevet, uten noen som helst form for dokumentasjon. På bakgrunn av brevets form og innhold ser ikke kommunen noe grunnlag for å undersøke påstandene som fremsettes nærmere.

Kopi av dettes svares sendes til Søndre Buskerud politidistrikt.

epostlogo
Rådmannen

Hege Baastad Andersen
fungerende HR-direktør

Mobil: 41 56 31 53
Epost: hege.baastad.andersen@drmk.no
Postadresse og besøksadresse: Engene 1, 3008 Drammen
P Tenk på miljøet – ikke print meg!
4 attachments

arv1.jpg
360K

arv2.jpg
282K

arv3.jpg
217K

arv4.jpg
179K

PS.

Her er vedleggene:

arv1

arv2

arv3

arv4

Jeg sendte en e-post til MyHeritage

Erik Ribsskog

Re: [Ticket#2011021710003281] Trine, MyHeritage Norway/Fwd: Re: MyHeritage Support - Request to delete my account [...]

Erik Ribsskog Thu, Oct 13, 2016 at 12:39 PM

To: MyHeritage Support
Cc: bangsbo@bangsbo-museum.dk, info@london.mfa.gov.il, juridisk , "emb.london" , "Post (Medietilsynet)"

Hei,
det virker ikke som om du skjønner denne saken.
Det er forskjell på hacking og kapring.
Jeg vil gjerne at sjefen til Trine ser på denne saken.
Erik Ribsskog
PS.
Jeg liker heller ikke den kvemingen deres, med tittelen, osv.
Det er nesten sånn at man må si, at Hitler hadde rett, og at man må kalle dere, noen jødesvin, sidet at MyHeritage er fra Israel, osv.
Dere er kvalmende.2016-10-13 9:42 GMT+02:00 MyHeritage Support <support@myheritage.com>:
Hei Herr. Ribsskog,

Takk for ditt svar.

1. Vi vil etterforske hva som har skjedd med hackingen av din konto.
Sørg for at du bytter passord stadig for å unngå at noen kan stjele din konto i fremtiden.

2. Trine, min sjef har ofte ikke tid til å svare alle meldingen hun får inn, men vi prøver så godt vi kan å svare alle sammen, så raskt som mulig. Men hun har blitt informert om denne saken.

Skulle du ha flere spørsmål, nøl ikke med å kontakte oss igjen.
Med vennlig hilsen,
Jonas
MyHeritage Kundservice    


10/06/2016 13:02 - Erik Ribsskog wrote:
Hei,
det høres bra ut.
Det er også bra, hvis dere kan finne ut, hvem som er hjernen, bak denne svindelen/nettmobbingen.
Det var også ei Trine, som kontaktet meg, på min blogg.
Så det er kanskje din sjef eller kollega.
(Jeg vet ikke hvorfor hun ikke har svart, når e-posten var til henne).
Jeg har også bodd, i England, i ti år, og der sa de Mr. Ribsskog, og brukte ikke fornavn, på den måten.
Hva er galt med 'hei', (uten fornavn), lurer jeg.
Da blir det så 'hippie-aktig', med denne unødvendige bruken av fornavn, mener jeg.
Så dette må jeg klage på.
Men jeg får logge meg inn, på denne tidligere kaprede kontoen, og fjerne dette, at noen har skrevet 'Miss Erik Ribsskog der', tror jeg.
Samt fjerne tulle-bildene.
Det er vel vanskelig å måle, hvor mye dette nett-angrepet, har såret meg, (mine danske slektninger, har for eksempel sveket meg, og NRK har tullet med meg), siden at dette angrepet, har fått være online, (uten at noen har gjort noe), i mange år.
Så dette er kanskje noe, som også burdes sendes om, til en leder, hos dere.
Så hvis dere har mulighet, til å gjøre det.
Med hilsen
Erik Ribsskog


2016-10-06 10:42 GMT+02:00 MyHeritage Support <support@myheritage.com>:
Hei igjen Erik,

Takk for ditt svar.

Dette var litt av en historie!
Jeg vet ikke hvorfor du aldri fikk hjelp tilbake i 2011, det skal selvfølgelig ikke skje!

Det jeg nå har gjort er å fjerne kontoen som var registrert til e.ribsskog@hotmail.com jeg har overført din gamle nettside til din eribsskog@gmail.com konto.

Når du logger deg på nettsiden din nå, så kan du bytte mellom dine to nettsider øverst i venstre hjørne.I tillegg så har jeg oppgradert nettsiden din for 1 år helt gratis, du har full tilgang hos oss nå.

Hvis det er noe mer som er feil på nettsiden din, så kontakt meg slik at vi kan løse dette så raskt som mulig! Med vennlig hilsen,
Jonas
MyHeritage Kundservice

10/02/2016 10:36 - Erik Ribsskog wrote:
Hei,
det som skjedde, var at jeg pluteselig ikke fikk logget inn lenger.
Jeg har aldri hatt e-post-kontoen: 'e.ribsskog@hotmail.com'.
Det må være noen som har svindlet seg til min MyHeritage-konto.
(Dette skjedde, mens jeg bodde, i Leather Lane, (hvor jeg bodde, fra 2006 til 2011), i Liverpool).
Noen må ha kontaktet deres kundeservice, og fått dere til å forrandre min e-post-adresse, fra 'eribsskog@gmail.com' til 'e.ribsskog@hotmail.com'.
Jeg hadde til og med betalt en god del pund, (siden at jeg bodde, i England, på den tida), for den kontoen/slektstreet.
Men likevel, så fikk jeg ingen respons, når jeg kontaktet deres kundeservice, i 2011. (se videresendt e-post)
Jeg prøvde til og meg å sende klage, til den israelske ambassaden, (siden at MyHeritage er basert i Israel).
Men til ingen nytte.
Og så så jeg en reklame, for MyHeritage, på Facebook, (var det vel), for noen uker siden.
Og så tenkte jeg, at jeg som driver med slektsforsking og arvesaker, jeg får ikke nyttet meg, av dette programmet, (MyHeritage), som har flere nyttige funksjoner, (blant annet Smart-match, heter det vel), for slektsforskere.
Så jeg tenkte, (dette var en impuls-handling, etter å ha sett deres reklame, på Facebook), at jeg kan prøve, å starte, en ny MyHeritage-konto, (for å prøve å finne min farfars brødre, (og deres etterkommere), blant annet, for jeg er involvert i en arvesak, etter at min farfars siste bror Idar Sandersen døde tidligere i år).
Og så skrev din kollega Trine, (heter hun vel), en kommentar, på bloggen min, etter at jeg skrev om dette, (at jeg testet gratis-versjonen av MyHeritage litt igjen), på min blogg.
Og identitetstyvene kaller meg 'Miss', (altså frøken), på det stjålte slektstreet, (som jeg staret, i 2010 deromkring, fra England), og de har også lastet opp, noen manipulerte bilder, på kontoen min, (av meg selv, og også et 'tulle-bilde'), virker det som.
Jeg har prøvd å klage flere ganger, og jeg har mistenkt, at det kan være, noen Al Quaida-folk, eller noe sånt, hos deres kundeservice-avdeling i London, (er det vel), og at det er derfor, at de bare har syntes, at denne kapringen, (av min MyHeritage-konto), har vært morsom.
Og jeg har også vært litt irritert, for jeg hadde jo nettopp betalt, en del penger, (noe som er unntaket for meg, må jeg si, å betale for å bruke tjenester på nettet, for jeg fikk internett allerede i 1996, og da var det meste gratis, på internett, sånn som jeg husker det).
Så dere skylder meg også penger, siden at jeg nettopp hadde betalt, for et års bruk, av MyHeritage premium-konto, (heter det vel), da denne kapringen skjedde.
Og dere skylder meg også, for tort og svie, for at disse kaprerne, har æreskrenket meg, og kalt meg frøken osv, i mange år nå.
Uten at dere har reagert, på mine mange klager/varslinger.
Så dette er en skandale, vil jeg si.
At MyHeritage kan tulle sånn, med folk.
Nå har vel MyHeritage blitt større og større, og nå også fått kundeservice i Norge.
Men det jeg at jeg er på MyHeritage igjen nå, var bare en impulshanding, og er ikke så seriøst ment.
Jeg har ikke bestemt meg helt, for hvilken slektsforskning-plattform jeg skal velge.
Det er mulig at det kan finnes noen oper source-programmer, (for eksempel), som er billigere å bruke.
Vi får se.
For dette MyHeritage, det er egentlig utnyttelse av andre folks slektsforsknings-arbeid, og svindel av penger, og at dere også på toppen av dette, lar enkelte svindlere, få kapre min slektsforsknings-konto og æreskrenke meg, i mange år!
Jeg har derfor, siden 2011, brukt en papir-versjon, som jeg har printet ut, og gikk til Bangsbo museum blant annet, (i Frederikshavn), da jeg var der, for å se, hvor mine tipptippoldeforeldre, (Maren Gjedde og L. C. Nyholm), bodde, i sin tid.
Så dette er jeg veldig misfornøyd med, at dette har latt denne mobbingen av meg, og trakasseringen av meg, få foregå, i størstedelen av et tiår, (for å si det sånn).
Så dette må jeg klage på.
Erik Ribsskog


2016-10-02 9:01 GMT+02:00 MyHeritage Support <support@myheritage.com>:
Hei Erik,

Takk for at du kontakter MyHeritage teknisk støtte, og beklager vi ikke har fått svart deg før nå.

Kan du fortelle meg akkurat hva som har skjedd her?

e.ribsskog@hotmail.com og eribsskog@gmail.com, hvilken er din konto?

Kan du gi meg en oppsummering av hva som har skjedd, slik at vi kan få ordnet opp i hva som har skjedd her.

Ser frem til din tilbakemelding.
Med vennlig hilsen,
Jonas
MyHeritage Kundservice
    09/27/2016 03:12 - Erik Ribsskog wrote:
Hei,
jeg så at du hadde skrevet, en kommentar, på min blogg.
Den kaprede kontoen, skrev jeg til dere om, for cirka fem år siden, (se videresendt e-post).
Men sluttet bare plutselig å svare.
Og det var ikke mulig, å gjøre noe, med dette, for meg.
Så den har hatt tullebilder osv., og dere har kallt meg 'Miss', (altså frøken), siden 2011.
Jeg vet ikke hva som foregår hos dere, når dere har så dårlig kundeservice.
Og så svarer dere fem år etter, på bloggen min.
Hva skal dette bety, lurer jeg.
Makan til tøys og tullball.
At det går an, å være, så treige.
Maken til uforstand, (som min morfar en gang sa, i et radiokåseri, som han hadde).
Erik Ribsskog
PS.
Her er mer om dette:

Hei Erik, Så hyggelig at du er tilbake på MyHeritage.no igjen :-) Dersom du trenger en hjelpende hånd med å få tilgang til den "kaprede" kontoen du tidligere brukte, hjelper vi selvsagt til med dette. Send oss gjerne en e-post til support@myheritage.com eller send oss en melding på den norske Facebook-siden vår, så skal vi ta en titt. Med vennlig hilsen Trine MyHeritage Norge on Jeg tester MyHeritage igjen, (gratis-versjonen), etter mange år, (selv om den forrige kontoen min der, fortsatt er kapret). Og min 4xtipp-oldefar, (i Danmark), Lars Wilken Hornemann, var visst urtekremmer
on 26/09/16---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Mon, Feb 21, 2011 at 1:37 AM
Subject: Fwd: [Ticket#2011021710003281] Re: MyHeritage Support - Request to delete my account [...]
To: support@myheritage.com
Cc: post.nord-trondelag@politiet.no, post <post@spesialenheten.no>


Hi,
now I can't get in to MyHeritage at all.
Someone have hacked my account, and changed the password.
(Like also happened around Christmas, that someone hacked my MyHeritage-account).
I wonder if you could send me a new password to eribsskog@gmail.com.

And please investigate how someone have been able to take over my MyHeritage-account.

Erik Ribsskog---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Thu, Feb 17, 2011 at 5:11 PM
Subject: Re: [Ticket#2011021710003281] Re: MyHeritage Support - Request to delete my account [...]
To: MyHeritage Support <support@myheritage.com>


Hi,
this is not initiated by me.

Please don't delete the account.

Best regards,

Erik Ribsskog


On Thu, Feb 17, 2011 at 5:10 PM, MyHeritage Support <support@myheritage.com> wrote:
Thanks for writing the support team at MyHeritage.com.

Your message has been received. We will get back to you as soon as we can.
As a Premium member your inquiry will be answered quickest! Your issue has been sent to the priority queue. We’ll get right on it.

Here's the ticket number of your support issue for your reference: #2011021710003281
Please note that there is no need for you to respond to this email; as the next step, we will write back to you.

Sincerely,
The MyHeritage.com support team

P.S.
Have you tried to use our knowledge base to find your answer?
It’s the best way to find quick answers to the most frequently asked questions at MyHeritage.com.
http://www.myheritage.com/help

Nå har jeg laget Del-panel, til johncons-web, (som det var, på Posegodt, i sin tid)

lagt på del panel som på posegodt

http://johncons.angelfire.com/foelg.html

Bloggarkiv