Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 10. desember 2013

Problemet er vel at folk har blitt lei av Rimi. Norges største kjede har blitt en av de minste. Noe sånt

lei av rimi

http://www.na24.no/article3725324.ece

Jeg sendte en e-post til Akademikerne

Gmail - Ad: Påminnelse/Fwd: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Ad: Påminnelse/Fwd: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Dec 10, 2013 at 9:13 PM

To:
post@akademikerne.no
Hei,

jeg prøver igjen.

Grunnen er at jeg bare blir tulla med, av Nito, Akademikerforbundet og Lederne.

Jeg har 33 vekttall fra NHI, (Informasjonsbehandling).

Jeg har 30 vekttall fra HiO IU, (IT).


Jeg burde også få noen vekttall fra University of Sunderland, (men de tuller bare med meg).

Jeg har også jobbet som butikksjef, i flere år, i Rimi.

Jeg har også pratet med dere, (dere hadde en stand, i Kristiansand, i 1989), og da mente dere noe sånt som at NHI-folk passa hos dere, (mener jeg å huske).

Jeg har også studert fem år totalt, (høyere utdanning), så det blir som en master-grad, (ihvertfall når jeg får tatt de eksamenene som jeg mangler).

Men jeg blir tulla med nå, når jeg prøver å studere mer.

Jeg ble kastet ut av University of Sunderland, i 2011, (på 'nazi-vis'), med beskjed om at jeg ikke fikk lov til å være på deres eiendom, osv.

Så her er det noe nettverk som tuller med meg, vil jeg si, at det virker som.

Så jeg prøver å søke om medlemskap igjen.

Mvh.

Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/12/10
Subject: Re: Ad: Påminnelse/Fwd: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: Jan Olav Brekke <jan@lederne.no>
Cc: Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, "epost@nito.no" <epost@nito.no>, post@akademikerne.no


Hei,

er dette Johanitterordenen eller er det Lederne?

Jeg viser til at Jan er en versjon av Johannes som Johanitterordenen er oppkalt etter.

Dere vil vel bare ha korgutter der, tenker jeg.


God bedring når det gjelder Judas-tendenser ovenfor folk som egentlig er i samme båt.

Dere burde skifte navn til Judasene.

Erik Ribsskog


2013/12/10 <jan@lederne.no>Hei!

For å bli medlem hos oss må man tilhøre bestemte yrkeskategorier. Vi kan også ta opp som medlem personer som er under opplæring til disse yrkeskategoriene, og vi kan la medlemmer som har falt ut av en slik yrkeskategori få fortsette som medlem.
Vi kan ikke se at du etter dette kan bli medlem.

Medlemskap innvilges etter søknad. Normalt innvilger vi søknad dersom søkeren er i arbeid innenfor de stillingskategorier vi organiserer. Etter å ha lest den korrespondanse du har sendt oss med andre fagorganisasjoner, er det slett ikke sikkert at vi hadde innvilget medlemskap om du hadde vært i relevant jobb.


Mvh
Jan Olav Brekke

Forbundsleder
-----Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> skrev: -----
Til: Jan Olav Brekke <jan@lederne.no>
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Dato: 12.09.2013 02:51
Emne: Påminnelse/Fwd: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET

Hei,

jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar, på denne e-posten.


Så jeg prøver derfor å sende en påminnelse om dette.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/11/9
Subject: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: jan@lederne.no
Cc: "epost@nito.no" <epost@nito.no>, alfred.sorbo@akademikerforbundet.no


Hei,

jeg blir bare tulla med, av Akademikerforbundet og Nito.

(Enda jeg har nok vekttall, nemlig 63, til å være med hos dem.

Etter å ha studert IT ved HiO IU og informasjonsbehandling ved NHI).


Men det er mulig at Nito og Akademikerforbundet mobber meg, fordi at jeg også har jobba, som butikksjef, i Rimi, (og vunnet Rimi Gullårer der, blant annet).

Jeg har en arbeidssak mot Rimi, så jeg kunne trengt noe juridisk råd.


Og jeg er også arbeidsledig i utlandet, men Akademikerforbundet og Nito er bare svikefulle, og vil ikke hjelpe meg, som er en i samme båt liksom, og som de liksom skal hjelpe da.

De mener at arbeidsledige ikke har rett til juridiske råd, hos Akademikerforbundet.

Og Nito er usolidariske, (og ville ikke hjelpe meg når jeg ikke fikk Nito-kortet), så jeg meldte meg ut, og blir ignorert når jeg prøver å melde meg inn igjen, etter at de har fått ny president.

Så dette er jo renspikka mobbing, (av meg), fra noen nerder, virker det som.


Noe sånt.

Er det mulig for en tidligere butikksjef å få noe med hjelp fra Lederne, (enn jeg får av disse nerdene?).

Dere svarer ikke på e-poster jeg har sendt til lederne@lederne.no.


Erik Ribsskog


2013/10/25 Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Hei,

nå har jeg også skummet gjennom vedtektene deres, (som jeg fikk i posten, fra dere, etter at jeg meldte meg inn).

Og det står ikke noe der om at arbeidsledige ikke har et fullverdig medlemsskap.


(Ikke som jeg kunne se, ihvertfall).

Kan dere være vennlige å vise til paragrafene, hvor denne 'apartheid-fascismen' er beskrevet?

Dette må være noe rart som hu 'kontorrotta' deres har fått for seg, og så har hu sugd sine mannlige kolleger, for å få dem til å dulle med a, for å si det som 'gutta på gølvet', på 'fagforeningsspråk' :)

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/10/25
Subject: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: alfred.sorbo@akademikerforbundet.no
Cc: "epost@nito.no" <epost@nito.no>, lederne@lederne.no


Hei,

det kan da ikke være riktig, at arbeidsledige ikke har fullverdig medlemsskap?

Dette må da være noe sprøt som han kollegaen din finner på, som noe slags forsinket aprilsnarr?


Hvis ikke, så vil jeg klage, på at dere ikke skrev denne 'fascismen', på innmeldingsskjemaet.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/10/25
Subject: Re: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>
Cc: lederne@lederne.no, "epost@nito.no" <epost@nito.no>


Hei,

dette gjelder som du skriver e-poster fra august og september.

Det er vanskelig for meg å svare på alt du tar opp i e-posten din, siden dette er en stund tilbake i tid.


Jeg får ta det viktigste, sånn som jeg ser det.

Så arbeidsledige får ikke et fullverdig meldemsskap?

Hvor opplyses det om at juridisk råd ikke er inkludert for arbeidsledige?

Det høres rart ut for meg.

Jeg har vært medlem av NITO og der hadde arbeidsledige fullverdig medlemskap selv om de var arbeidsledige.

(Sånn som jeg forstod det, ihvertfall).

Det kan da ikke være riktig at arbeidsledige skal ha dårlige medlemsskap.

Det må da være sånn at de har et fullverdig medlemsskap.

Men at de får rabatt, som en slags hjelp, i deres vanskelige situasjon.

Dette er som noe bedrageri for meg, at dere først sier dette nå.

Og hvorfor venter dere så lenge med å svare?

Nei, dette blir som noe trakassering og bedrageri for meg.

Dette ble da ikke opplyst, da jeg meldte meg inn, hos dere.

Dere finner jo bare på tull dere, for å trakassere folk.

Og dere gir mindre hjelp til arbeidsledige, som er de som trenger støtte.

Det er jo som i bakvendt-land, mener jeg.

Erik Ribsskog

PS.

Dere skulle ha skrevet det, på innmeldingskjemaet, hvis dere hadde apartheid-meldemsskap.

Dere kan ikke komme med det nå, mener jeg.

Dere får slutte å tulle, og gi meg den juridiske støtten, som dere har lovet meg, mener jeg.

Det virker som at dere har store problemer, med hvordan dere er organisert, siden dere bruker 'år og dag', på å svare, og så skriver alt for mye, på en gang.
2013/10/25 Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>

Erik Ribsskog

Jeg viser til flere e-poster vi har mottatt fra deg, bl.a. e-post av 29. august 2013 hvor du spør:  «hva er dette for oppførsel? Hvorfor svarer dere ikke?», samt e-post av 18. september 2013 hvor du etterlyser svar på klage.

I det følgende skal jeg redegjøre kort for våre betingelser for medlemskap:
·         Etter at vi har mottatt din innmelding, registrerte vi at du hadde nok vekttall til å bli tatt opp som medlem hos oss. Kravet er 60 vekttall fra høyskole og/eller universitet.

·         Vi registrerte videre at du oppga å være arbeidsledig.

·         Ut i fra disse opplysningene ble du tilbudt et medlemskap for ikke-yrkesaktive. Et slikt medlemskap har en kontingent på kr 300 i året. (Samme kontingenten er for øvrig fastsatt for studentmedlemskap).

·         Medlemskap for yrkesaktive koster per dato kr 3 600 i året, dvs. kr 300 per måned.

·         Yrkesaktive medlemmer har ett gratis rettsråd i året i saker/spørsmål av arbeidsrettslig karakter hos vår advokat (som driver selvstendig advokatvirksomhet og som vi har avtale med). Et rettsråd innebærer at advokaten vurderer saken/spørsmålet som blir lagt fram og gir en anbefaling om veien videre.  Dette kan i prinsippet dreie seg om to ulike retninger: a) anbefaling om å legge bort saken, b) saken bør forfølges videre.  I det siste tilfellet er det en forutsetning at det er medlemmet selv som dekker alle advokatutgifter. Medlemmet kan imidlertid etter søknad få økonomisk støtte fra Akademikerforbundet med inntil 10 timer juridisk bistand hos vår advokat. Det er viktig å være oppmerksom på at disse reglene (som er nedfelt i våre vedtekter og retningslinjer) gjelder for yrkesaktive medlemmer, men ikke for ikke-yrkesaktive medlemmer eller studenter.

·         For at medlemmer skal kunne nytte de fordelene som ligger i ett gratis rettsråd, medlemspris hos vår advokat (kr 1 150 + mva) og ev. økonomisk støtte til juridisk hjelp, krever Akademikerforbundet at vedk. medlem har et års medlemskap i forbundet. Alternativt kan et medlem med kortere medlemstid enn et år betale full medlemskontingent for en tid framover, slik at medlemskontingent totalt er betalt for ett år.

·         De opplysningene som du har fått av oss om dette er ikke «tull» som du hevder, men fakta og en klar forutsetning for bruk av vår advokat.

·         Vi oppfatter nå at (hoved)hensikten din med å søke om medlemskap i Akademikerforbundet er knyttet til framtidig bruk av våre advokattjenester. Ut i fra det som er redegjort for ovenfor, vil ikke vi kunne bistå deg med dette.  Et annet forhold vi vil gjøre oppmerksom på er at forbundet ikke ønsker å gå inn i saksforhold som skriver seg fra flere år tilbake i tid.


Vi tar for øvrig sterk avstand fra vulgære språkbruk og upassende uttrykksform i dine e-poster til oss, samt negative karakteristikker av våre ansatte. Vi kan vanskelig se hensikten med og  bakgrunnen for dette.  

Vi har tidligere meddelt at vi har registrert deg som nytt medlem hos oss, men vil gjøre oppmerksom på at medlemskap forutsetter at medlemskontingent er betalt.

Etter en samlet vurdering av ovennevnte forhold, kan vi vanskelig se at medlemskap hos oss vil være i tråd med dine forventninger og ønsker, og våre muligheter til å gå inn på og oppfylle disse.
Vi oppfatter således at medlemskap i Akademikerforbundet ikke er aktuelt, og at den foretatte «registrering» av deg derfor annuleres.

Med vennlig hilsen

Beskrivelse: http://www.akademikerforbundet.no/sfiles/4/90/1/picture/signaturlogo.png
Bjørn Halvorsen
Seniorrådgiver

Akademikerforbundet / Tollbugt. 35 / 0157 Oslo
Telefon: 21 02 33 62 / Faks: 21 02 33 61 / Mobil: 917 38 692
cid:image002.jpg@01CCD528.E612C660

Jeg sendte en ny e-post til Lederne

Gmail - Ad: Påminnelse/Fwd: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Ad: Påminnelse/Fwd: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Dec 10, 2013 at 8:50 PM

To:
Jan Olav Brekke <jan@lederne.no>


Cc:
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, "epost@nito.no" <epost@nito.no>, post@akademikerne.no
Hei,

er dette Johanitterordenen eller er det Lederne?

Jeg viser til at Jan er en versjon av Johannes som Johanitterordenen er oppkalt etter.

Dere vil vel bare ha korgutter der, tenker jeg.


God bedring når det gjelder Judas-tendenser ovenfor folk som egentlig er i samme båt.

Dere burde skifte navn til Judasene.

Erik Ribsskog


2013/12/10 <jan@lederne.no>

Hei!

For å bli medlem hos oss må man tilhøre bestemte yrkeskategorier. Vi kan også ta opp som medlem personer som er under opplæring til disse yrkeskategoriene, og vi kan la medlemmer som har falt ut av en slik yrkeskategori få fortsette som medlem.
Vi kan ikke se at du etter dette kan bli medlem.

Medlemskap innvilges etter søknad. Normalt innvilger vi søknad dersom søkeren er i arbeid innenfor de stillingskategorier vi organiserer. Etter å ha lest den korrespondanse du har sendt oss med andre fagorganisasjoner, er det slett ikke sikkert at vi hadde innvilget medlemskap om du hadde vært i relevant jobb.


Mvh
Jan Olav Brekke

Forbundsleder
-----Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com> skrev: -----
Til: Jan Olav Brekke <jan@lederne.no>
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Dato: 12.09.2013 02:51
Emne: Påminnelse/Fwd: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET

Hei,

jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar, på denne e-posten.


Så jeg prøver derfor å sende en påminnelse om dette.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/11/9
Subject: Medlemsskap/Re: Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: jan@lederne.no
Cc: "epost@nito.no" <epost@nito.no>, alfred.sorbo@akademikerforbundet.no


Hei,

jeg blir bare tulla med, av Akademikerforbundet og Nito.

(Enda jeg har nok vekttall, nemlig 63, til å være med hos dem.

Etter å ha studert IT ved HiO IU og informasjonsbehandling ved NHI).


Men det er mulig at Nito og Akademikerforbundet mobber meg, fordi at jeg også har jobba, som butikksjef, i Rimi, (og vunnet Rimi Gullårer der, blant annet).

Jeg har en arbeidssak mot Rimi, så jeg kunne trengt noe juridisk råd.


Og jeg er også arbeidsledig i utlandet, men Akademikerforbundet og Nito er bare svikefulle, og vil ikke hjelpe meg, som er en i samme båt liksom, og som de liksom skal hjelpe da.

De mener at arbeidsledige ikke har rett til juridiske råd, hos Akademikerforbundet.

Og Nito er usolidariske, (og ville ikke hjelpe meg når jeg ikke fikk Nito-kortet), så jeg meldte meg ut, og blir ignorert når jeg prøver å melde meg inn igjen, etter at de har fått ny president.

Så dette er jo renspikka mobbing, (av meg), fra noen nerder, virker det som.


Noe sånt.

Er det mulig for en tidligere butikksjef å få noe med hjelp fra Lederne, (enn jeg får av disse nerdene?).

Dere svarer ikke på e-poster jeg har sendt til lederne@lederne.no.


Erik Ribsskog


2013/10/25 Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Hei,

nå har jeg også skummet gjennom vedtektene deres, (som jeg fikk i posten, fra dere, etter at jeg meldte meg inn).

Og det står ikke noe der om at arbeidsledige ikke har et fullverdig medlemsskap.


(Ikke som jeg kunne se, ihvertfall).

Kan dere være vennlige å vise til paragrafene, hvor denne 'apartheid-fascismen' er beskrevet?

Dette må være noe rart som hu 'kontorrotta' deres har fått for seg, og så har hu sugd sine mannlige kolleger, for å få dem til å dulle med a, for å si det som 'gutta på gølvet', på 'fagforeningsspråk' :)

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/10/25
Subject: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: alfred.sorbo@akademikerforbundet.no
Cc: "epost@nito.no" <epost@nito.no>, lederne@lederne.no


Hei,

det kan da ikke være riktig, at arbeidsledige ikke har fullverdig medlemsskap?

Dette må da være noe sprøt som han kollegaen din finner på, som noe slags forsinket aprilsnarr?


Hvis ikke, så vil jeg klage, på at dere ikke skrev denne 'fascismen', på innmeldingsskjemaet.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/10/25
Subject: Re: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>
Cc: lederne@lederne.no, "epost@nito.no" <epost@nito.no>


Hei,

dette gjelder som du skriver e-poster fra august og september.

Det er vanskelig for meg å svare på alt du tar opp i e-posten din, siden dette er en stund tilbake i tid.


Jeg får ta det viktigste, sånn som jeg ser det.

Så arbeidsledige får ikke et fullverdig meldemsskap?

Hvor opplyses det om at juridisk råd ikke er inkludert for arbeidsledige?

Det høres rart ut for meg.

Jeg har vært medlem av NITO og der hadde arbeidsledige fullverdig medlemskap selv om de var arbeidsledige.

(Sånn som jeg forstod det, ihvertfall).

Det kan da ikke være riktig at arbeidsledige skal ha dårlige medlemsskap.

Det må da være sånn at de har et fullverdig medlemsskap.

Men at de får rabatt, som en slags hjelp, i deres vanskelige situasjon.

Dette er som noe bedrageri for meg, at dere først sier dette nå.

Og hvorfor venter dere så lenge med å svare?

Nei, dette blir som noe trakassering og bedrageri for meg.

Dette ble da ikke opplyst, da jeg meldte meg inn, hos dere.

Dere finner jo bare på tull dere, for å trakassere folk.

Og dere gir mindre hjelp til arbeidsledige, som er de som trenger støtte.

Det er jo som i bakvendt-land, mener jeg.

Erik Ribsskog

PS.

Dere skulle ha skrevet det, på innmeldingskjemaet, hvis dere hadde apartheid-meldemsskap.

Dere kan ikke komme med det nå, mener jeg.

Dere får slutte å tulle, og gi meg den juridiske støtten, som dere har lovet meg, mener jeg.

Det virker som at dere har store problemer, med hvordan dere er organisert, siden dere bruker 'år og dag', på å svare, og så skriver alt for mye, på en gang.
2013/10/25 Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>

Erik Ribsskog

Jeg viser til flere e-poster vi har mottatt fra deg, bl.a. e-post av 29. august 2013 hvor du spør:  «hva er dette for oppførsel? Hvorfor svarer dere ikke?», samt e-post av 18. september 2013 hvor du etterlyser svar på klage.

I det følgende skal jeg redegjøre kort for våre betingelser for medlemskap:
·         Etter at vi har mottatt din innmelding, registrerte vi at du hadde nok vekttall til å bli tatt opp som medlem hos oss. Kravet er 60 vekttall fra høyskole og/eller universitet.

·         Vi registrerte videre at du oppga å være arbeidsledig.

·         Ut i fra disse opplysningene ble du tilbudt et medlemskap for ikke-yrkesaktive. Et slikt medlemskap har en kontingent på kr 300 i året. (Samme kontingenten er for øvrig fastsatt for studentmedlemskap).

·         Medlemskap for yrkesaktive koster per dato kr 3 600 i året, dvs. kr 300 per måned.

·         Yrkesaktive medlemmer har ett gratis rettsråd i året i saker/spørsmål av arbeidsrettslig karakter hos vår advokat (som driver selvstendig advokatvirksomhet og som vi har avtale med). Et rettsråd innebærer at advokaten vurderer saken/spørsmålet som blir lagt fram og gir en anbefaling om veien videre.  Dette kan i prinsippet dreie seg om to ulike retninger: a) anbefaling om å legge bort saken, b) saken bør forfølges videre.  I det siste tilfellet er det en forutsetning at det er medlemmet selv som dekker alle advokatutgifter. Medlemmet kan imidlertid etter søknad få økonomisk støtte fra Akademikerforbundet med inntil 10 timer juridisk bistand hos vår advokat. Det er viktig å være oppmerksom på at disse reglene (som er nedfelt i våre vedtekter og retningslinjer) gjelder for yrkesaktive medlemmer, men ikke for ikke-yrkesaktive medlemmer eller studenter.

·         For at medlemmer skal kunne nytte de fordelene som ligger i ett gratis rettsråd, medlemspris hos vår advokat (kr 1 150 + mva) og ev. økonomisk støtte til juridisk hjelp, krever Akademikerforbundet at vedk. medlem har et års medlemskap i forbundet. Alternativt kan et medlem med kortere medlemstid enn et år betale full medlemskontingent for en tid framover, slik at medlemskontingent totalt er betalt for ett år.

·         De opplysningene som du har fått av oss om dette er ikke «tull» som du hevder, men fakta og en klar forutsetning for bruk av vår advokat.

·         Vi oppfatter nå at (hoved)hensikten din med å søke om medlemskap i Akademikerforbundet er knyttet til framtidig bruk av våre advokattjenester. Ut i fra det som er redegjort for ovenfor, vil ikke vi kunne bistå deg med dette.  Et annet forhold vi vil gjøre oppmerksom på er at forbundet ikke ønsker å gå inn i saksforhold som skriver seg fra flere år tilbake i tid.


Vi tar for øvrig sterk avstand fra vulgære språkbruk og upassende uttrykksform i dine e-poster til oss, samt negative karakteristikker av våre ansatte. Vi kan vanskelig se hensikten med og  bakgrunnen for dette.  

Vi har tidligere meddelt at vi har registrert deg som nytt medlem hos oss, men vil gjøre oppmerksom på at medlemskap forutsetter at medlemskontingent er betalt.

Etter en samlet vurdering av ovennevnte forhold, kan vi vanskelig se at medlemskap hos oss vil være i tråd med dine forventninger og ønsker, og våre muligheter til å gå inn på og oppfylle disse.
Vi oppfatter således at medlemskap i Akademikerforbundet ikke er aktuelt, og at den foretatte «registrering» av deg derfor annuleres.

Med vennlig hilsen

Beskrivelse: http://www.akademikerforbundet.no/sfiles/4/90/1/picture/signaturlogo.png
Bjørn Halvorsen
Seniorrådgiver

Akademikerforbundet / Tollbugt. 35 / 0157 Oslo
Telefon: 21 02 33 62 / Faks: 21 02 33 61 / Mobil: 917 38 692
cid:image002.jpg@01CCD528.E612C660Jeg sendte en e-post til Jussformidlingen

Gmail - Vedrørende din henvendelse
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Vedrørende din henvendelse


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Dec 10, 2013 at 7:15 AM

To:
telefonvakt@jussformidlingen.no


Cc:
Leder av Jussformidlingen <leder@jussformidlingen.no>, "emb.london" <emb.london@mfa.no>
Hei,

jeg bor i England, så det blir tungvint for meg, å ringe eller møte opp i Bergen.

Det virker ikke som at politiet her tar denne terroren mot meg alvorlig.

Det virker som at det er fritt fram for å tulle med nordmenn, i England.


Ambassaden lar alt passere, de svarer ikke engang.

Og det har vært mye mer.

Det engelske politiet stjal PC-en min, for cirka et år siden.

De nektet meg å dra til Isle of Man i påskeferien.

De dro meg med på sinnsykehus da jeg skulle sjekke inn på et hostell, i fjor.

De kaller meg 'Miss Erik Ribsskog' i brev, enda jeg er en tøff heimevernssoldat og veteran-infanterist fra Geværkompaniet og tidligere Rimi-butikksjef, osv.

Ambassaden lar alt passere.

Det virker som at de mener at nordmenn bare skal finne seg i alt av nedverdigelse og trakassering fra britiske myndigheter.

Det er noe galt noe sted da, mener jeg.

Erik Ribsskog
On Mon, Dec 9, 2013 at 8:49 AM, <telefonvakt@jussformidlingen.no> wrote:

Hei,

Vi viser til mottatte e-poster fra deg.

Jussformidlingen har dessverre ikke kapasitet til å besvare juridiske spørsmål eller sette opp timer pr e-post. Men dersom du sender oss ditt telefonnummer og en kort beskrivelse av saken på e-post kan vi ringe deg tilbake.


Du kan også ringe eller komme innom vår telefonvakt. Vårt telefonnummer er 55 58 96 00 og vi holder til i Sydneshaugen 10 i Bergen.

Vi har åpent mandag og tirsdag kl. 9-15, onsdag 9-17 og torsdag 9-17. Fredag stengt.

Mottatt e-post med eventuelle vedlegg vil bli slettet.

I mellomtiden ber vi deg om å ikke sende kopier av e-poster til oss.


Med vennlig hilsen
Jussformidlingen

Merk:
E-postens innhold og eventuelle vedlegg er ment kun til den eller de
personer som formelt og juridisk er rett mottaker. E-posten er
konfidensiell. Uautorisert lesing eller kopiering av e-brevet er strengt
forbudt. Er e-posten kommet deg i hende uten at du er ment som mottaker bes
det om at du melder fra om dette til post@jussformidlingen.no og at den
mottatte e-posten og eventuelle kopier i elektronisk- eller papirformat,
blir ødelagt.
Notice:
This e-mail may contain confidential and privileged material for the sole
use of the intended recipient. Any review or distribution by others is
strictly prohibited. If this e-mail is received by others than the intended
recipient, please notify us at post@jussformidlingen.no and delete all
copies.
Med vennlig hilsen
Jussformidlingen

Tlf: 55 58 96 00


Merk:
E-postens innhold og eventuelle vedlegg, er ment kun til den eller de
personer som formelt og juridisk er rett mottaker. E-posten er derfor
konfidensiell. Uautorisert lesing eller kopiering av e-brevet er strengt
forbudt. Er e-posten kommet deg i hende uten at du er ment som mottaker bes
det om at du melder fra om dette til avsender og at den mottatte e-posten,
og eventuelle kopier i elektronisk- eller papirformat, blir ødelagt.
Notice:
This e-mail may contain confidential and privileged material for the sole
use of the intended recipient. Any review or distribution by others is
strictly prohibited. If this e-mail is received by others than the intended
recipient, please contact the sender and delete all copies.

----- Opprinnelig melding -----
Fra: "Erik Ribsskog" <eribsskog@gmail.com>

Til: "COMMCEN" <COMMCEN@merseyside.police.uk>
Kopi: <escort@manchesterlads.com>, <professional.standards.department.psd@merseyside.pnn.police.uk>, "ITCGM- Norwegian Consulate" <norconsulate@itcgm.co.uk>, <admin@lpl-norwegian-consulate.org.uk>, <2200@vg.no>, "!enquiries" <enquiries@ipcc.gsi.gov.uk>, "Akademikerforbundet" <post@akademikerforbundet.no>, <lederne@lederne.no>, "Leder av Jussformidlingen" <leder@jussformidlingen.no>, <fampo@hotmail.com>, <efta-lux@ec.europa.eu>, "mail.gva" <mail.gva@efta.int>, "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, <anne-kathrine.skodvin@ica.no>, "amnestyis" <amnestyis@amnesty.org>, <EUteam@amnesty.org>, <inquiries2@un.org>, <steve.rotheram.mp@parliament.uk>
Dato: Thu, 5 Dec 2013 23:11:22 +0100
Emne: Report of crime/Fwd: Manchester Lads Contact - Xander-Jones

Hi,

somone have again ordered a gay escort in my name.

I want you to arrest the people who have ordered this gay escort in my name.


And also the gay escort-company should be charged for harassment since they have poor routines, I think.

Regards,

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------

From: Alex Hackney <xanderpanda@rocketmail.com>
Date: Thu, Dec 5, 2013 at 3:18 PM
Subject: Re: Manchester Lads Contact - Xander-Jones
To: "<eribsskog@gmail.com>" <eribsskog@gmail.com>


Hey Erik,


Thanks for the message, yeah man that's all cool for me! :)

When were you looking to do something ?

Xander
Sent from my iPhone

On 5 Dec 2013, at 15:00, "Manchester Lads" <escort@manchesterlads.com> wrote:


Hi,
The following message was sent to you via www.manchesterlads.com on 5 December 2013 at 15:00.

Please reply to the message even if it is only to say no. If you find the content of this message offensive for any reason, please forward it immediately to abuse@manchesterlads.com
From: Erik Ribsskog Email: eribsskog@gmail.com
Hi,

Feeling rather horny for some man to man action :-) I'm bottom and like to swallow. That's ok with you?

Best regards,
Erik Ribsskog
07757593021

10 Keith Court
Keith Avenue
Liverpool
L4 5XJ

A note about Fraud
Please be aware that fraudsters sometimes use services such as Manchester Lads to send scam emails. Manchester Lads automatically blocks as much scam email as it can but occasionally some may still get through. To prevent being caught-out, please always view with suspicion any contact who requests normally unnecessary personal details, bank details or who wishes to send you a cheque for any reason.
If in doubt, please contact Manchester Lads for advice before responding to the message.Mer fra Facebook

lorentzen facebook

PS.

Her er mer om dette:

 • Samtale startet i dag
 • Erik Ribsskog
  Erik Ribsskog
  Hallå 'handy-man',
  var det ikke du som var ambulerende butikksjef, for PØF, like etter årtusenskiftet?
  PØF dro deg med til Rimi Lambertseter og sa at du kunne gjøre håndtverker-arbeid, osv.
  Eneste problemet var at sjappa var i god stand, for jeg hadde fått unna alt sånt arbeid året før, da Jan Graarud var distriktsjef, (og han hadde en ambulerende, som var som en 'pjokk', cirka, og som heller aldri jobba, i den butikken, mens jeg var butikksjef der.
  Og det gjorde heller ikke Anne-Katrine Skodvin sin ambulerende, (hvem nå det var), i 1998).
  På Storefjell-seminaret, i år 2000, så ropte noen butikksjefer, at: 'Vi er fugla'.
  Også ropte en kar, (tidligere butikksjef Geir fra Rimi Nordstrand?), at: 'Hvem er vi'.
  Og jeg var tippeansvarlig på Rimi Bjørndal, fra 1997 til 1998 vel, og fikk ta et sånt tippekommisjonær-kort, på den tida, som jeg bodde, på St. Hanshaugen, og Vålerenga spilte på Bislett stadion, så jeg dro noen ganger på gratis Vålerenga-kamper, hvis jeg kjeda meg.
  Og fra en kamp mot Lillestrøm, (som de vant), så huska jeg de her LSK-ropa, da.
  Og da du spurte hva det var, så sa jeg at det var noe Lillestrøm-greier, (av den grunnen).
  Og så skreik du: 'Idiot fra Lillestrøm'.
  (Istedet for 'kanari', som LSK-fansen pleide å rope).
  Har du noen bilder fra rafting-turen til PØF, til Dagali, høsten år 2000?
  Har du slått hue ditt, forresten?
  (Siden du blør på Facebook-bildet).
  Jobber du i OBS nå?
  Jeg jobba på Matland/OBS Triaden, fra 1990 til 1992.
  Jeg var kasserer, avløser, jobba på gølvet, jobba fast i ferskvaren etterhvert, jobba på en sommer-spesialvare-avdeling, den første dagen den var åpen, satt i info-luka, (siden 'alle' kassalederne slutta', var avløser i kassa, osv.
  Lars-Erik Koritov ville at jeg skulle være kassa-avdeling-rådgiver, for sommer-spesialvare-avdelingen, på Triaden-senteret.
  Men de brukte en type gammeldags kasse, som jeg ikke var vant med.
  Så det ble litt kaos.
  Prøver å få han Koritov til å skrive attest for denne jobbinga, men han svarer ikke.
  Disponent Skjalg Nakkim ble sammen med ei kassadame der, (Lene), og butikksjef John Ellingsen ble sammen med ei kassadame der, (Brit), det siste ifølge Knut Hauge, (som var kasserer).
  Så det var mye rart.
  Jeg vant Rimi Gullårer, som butikksjef, på Rimi Langhus, i 2001.
  Rimi vil ikke sende bekreftelse på dette.
  Mitt brev fra Rimi-Hagen ligger på min onkel Martin sin gård, i Kvelde, men han vil ikke sende det, (til England, hvor jeg bor nå).
  Er du fra Østerdalen?
  Jeg var i Geværkompaniet, i Elverum, 1992/93, og vi var statister, på innspillingen av filmen Secondløytnanten, i Kvikne, i Østerdalen.
  Jeg fant en fotball, på fotballbanen der, som jeg dro med, opp til den gården, hvor filmen ble spilt inn.
  Harald Eia og Harald Swartz var med å spille fotball, på et jorde der.
  Mens filmen ble spilt inn.
  Jeg scorte to mål på kompanisjef Isefjær.
  Det eneste var at jeg hadde på meg tysk nazi-uniform fra andre verdenskrig.
  For jeg var statist, både som norsk soldat og tysk soldat da, (for jeg kjeda meg litt da, og min danske tippoldefar var forsvarssjef i Danmark, og var på inspeksjon i Tyskland osv., og skrev om tyske våpen osv., har jeg sett noen tegninger om, hos min danske mormor, da hu fortsatt levde).
  Jeg skreit til masse andre Rimi-folk så.
  Var en gang på fest hos deg, i Grenseveien, i Oslo.
  Rimi-fest, var det vel.
  Dere sovna alle sammen i andre etasje der.
  (Alle butikksjefene til PØF).
  Så jeg passa ikke så inn, i distriktet deres, skjønte jeg.
  Jeg hadde aldri klart å sove i en haug av Rimi-folk, i dobbeltsenga di, for å si det sånn.
  Så det var litt av en sammensveisa gjeng, det er helt sikkert.
  God bedring når det gjelder halshuggingen, (eller hva man skal kalle det).
  Mvh.
  Erik Ribsskog

Jeg fikk et brev fra IPCC

ipcc svar 1

ipcc svar 2

PS.

Her er vedlegget:

ipcc vedlegg 1

ipcc vedlegg 2

Strømm slo Svelvik 13-12, (kan det virke som). Alle Strømm-skolene, (Berger, Tangen og Ebbestad), blir bevart, mens Svelvik-skolen, (Tømmerås), blir nedlagt, (kan det virke som)

strømm 13 svelvik 12

http://svelviksposten.no/nyheter/tommeras-skole-vedtatt-nedlagt-med-knappest-mulig-flertall-1.8204496

Jeg sendte enda en oppdatering til Merseyside-politiet

Gmail - Update/Fwd: Torsdag kl. 17
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Update/Fwd: Torsdag kl. 17


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Dec 10, 2013 at 1:08 AM

To:
COMMCEN <COMMCEN@merseyside.police.uk>


Cc:
anne-kathrine.skodvin@ica.no, "EUteam@amnesty.org" <EUteam@amnesty.org>, amnestyis <amnestyis@amnesty.org>, "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, "inquiries2@un.org" <inquiries2@un.org>, "emb.london" <emb.london@mfa.no>, post <post@spesialenheten.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, steve.rotheram.mp@parliament.uk, efta-lux@ec.europa.eu, !enquiries <enquiries@ipcc.gsi.gov.uk>, fampo@hotmail.com, "mail.gva" <mail.gva@efta.int>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, mail.bxl@efta.int, royaldanishconsulate@dantechuk.com, lederne@lederne.no, Leder av Jussformidlingen <leder@jussformidlingen.no>
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <johncons@yandex.com>
Date: 2013/12/10
Subject: Torsdag kl. 17
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


Hei igjen, Frøken.

Neste frist blir torsdag kl. 17.
Da får jeg tid til å pønske ut noe enda gøyere enn en pizzafestival.

Vi får se hva som skjer. :)

MvhMer fra England

Jeg sov som en stein, (siden jeg har jobba mye i det siste, med bøkene mine, (om natta), osv.), helt til klokka 18, i dag.

Da ble jeg vekket av et helikopter, som surra i lufta, noen kilometer unna soveromsvinduet mitt.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Etter at jeg våkna, så sjekka jeg e-postene mine.

Jeg så at Min Bok 2 - Bind 2, hadde blitt godkjent, av CreateSpace.

Og jeg begynte å blogge, om dette.

Så begynte jeg etterhvert å se på klokka.

Den var cirka klokken 20.

Nå må jeg komme meg til Tesco, og få kjøpt noe mat, (tenkte jeg).

Så banka det på døra.

En iraker i 30-40-årene, stod utafor døra.

Han sa bare 'delivery'.

Han sa ikke navnet på firmaet han jobbet for.

Jeg husker at jeg selv jobbet med å levere kinamat, for Chinatown-Ekspressen, (som en ekstrajobb), noen måneder, i 1996.

Da sa jeg alltid 'Chinatown Ekspressen', hvis noen lurte på, hvem det var, som ringte på.

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Irakeren, (eller hva han egentlig var), stakk av.

Jeg barberte meg.

Og skulle akkurat til å pusse tenna.

Da dukka det opp enda en 'banker', på døra mi.

Dette var en pakistaner, i 20-åra, (så det ut som).

Han sa 'order', (mener jeg å huske).

Er du sikker på at du ikke har bestilt, (spurte han, på engelsk).

Ja, selvfølgelig er jeg sikker, (svarte jeg, på engelsk).

Jeg var litt irritert siden jeg ikke fikk pusse tenna, i fred.

(Og jeg begynte også å bli litt stressa.

Siden Tesco tuller med kundene, (på callinga), hvis de først er i butikken, cirka tjue minutter før stengetid.

Som jeg har skrevet om i en tidligere bloggpost).

Så dro jeg til Tesco.

På veien så møtte jeg en gjeng, i Goodison Road.

De svirra liksom rundt der, (i gata).

En 4-5 'gutte-ungdommer' og en voksen kar, vel.

Det var nesten som at de dansa ballett, i gata.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Det stod også parkert en stor, gul politi-van, i City Road, forresten.

Og 'søppel-døra', (i porten, til Keith Court), stod åpen.

Så pizza-budene hadde kommet seg inn og ut søppel-døra da, (virket det som).

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Tesco var utsolgt for to ting.

Det var chips/pommes frites, (1,5 kilo), til cirka 80 pence.

Og lakriskonfekt, til cirka 50 pence.

Tesco Walton er ofte utsolgt for en del varer, på mandager, mener jeg å ha lagt merke til.

(Noe sånt.

For de var også utsolgt for en del varer, (som billig dopapir), forrige mandag, (mener jeg å huske)).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Dessuten har det lenge manglet 'label', (på frysedøra), for kylling-nuggets, som koster cirka 60-70 pence, (kom jeg på nå), på Tesco Walton.

(Selv om disse går inn i kassa.

Selv om de vel ikke førte denne varen, den første tida, som jeg bodde, i Keith Court.

Hvis jeg husker det riktig, ihvertfall).

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Da jeg kom hjem, så satt jeg kylling-nuggets-ene, inn i microbølge-ovnen, (på et kylling-program, som den ovnen har, siden den er litt avansert, vel).

(Det var den microbølgeovnen, (med grill), som jeg kjøpte, for cirka 50 pund, på Comet, (het vel den butikken), like etter at jeg flytta, til Fairfield, (og MAS), ifjor.

Siden det var så grisete, på kjøkkenet, hos MAS.

Så kjøpte jeg en microbølgeovn, som var på tilbud, (for den kostet vel vanligvis cirka 100 pund), til å ha på rommet mitt, (på MAS), da).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Så ringte det på døra.

Det var ei dame, som så ut cirka som Ruth Furuheim, (fra Bergeråsen).

(Sånn som hu så ut, på 90-tallet, cirka).

Hu mente at jeg hadde bestilt mat.

Jeg forklarte det, at hu var det tredje fast-food-firmaet, som var på døra mi, i kveld.

Og at jeg hadde kontaktet politiet, om dette.

Og at jeg så godt som aldri bestilte pizza på døra.

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Det stod også en buss, utafor Goodison Park, så jeg, (i kveld).

Så det er mulig at det har blitt spilt en junior-kamp der, (eller noe sånt).

Hvem vet.

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 2.

Det var visst en FA Youth Cup-kamp mot Brighton & Hove Albion:

http://www.evertonfc.com/match/report/1314/everton-under-18s-v-brighton-ha-under-18s

Jeg sendte enda en oppdatering til Merseyside-politiet

Gmail - Update/Fwd: Order Declined (138663311599015768 - Perfect Pizza L13)
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Update/Fwd: Order Declined (138663311599015768 - Perfect Pizza L13)


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Dec 10, 2013 at 12:00 AM

To:
COMMCEN <COMMCEN@merseyside.police.uk>


Cc:
anne-kathrine.skodvin@ica.no, "EUteam@amnesty.org" <EUteam@amnesty.org>, amnestyis <amnestyis@amnesty.org>, "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, "inquiries2@un.org" <inquiries2@un.org>, "emb.london" <emb.london@mfa.no>, post <post@spesialenheten.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, steve.rotheram.mp@parliament.uk, efta-lux@ec.europa.eu, !enquiries <enquiries@ipcc.gsi.gov.uk>, fampo@hotmail.com, "mail.gva" <mail.gva@efta.int>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, mail.bxl@efta.int, royaldanishconsulate@dantechuk.com, lederne@lederne.no, Leder av Jussformidlingen <leder@jussformidlingen.no>


---------- Forwarded message ----------
From: Perfect Pizza L13 <noreply@meal2go.com>

Date: Mon, Dec 9, 2013 at 11:52 PM
Subject: Order Declined (138663311599015768 - Perfect Pizza L13)
To: eribsskog@gmail.com


Meal2Go.comIf you have problem viewing this email please Click here for online version.
Hello Customer!

Click here to visit Meal2Go.com

Live Online Support

Order 138663311599015768 has been declined by Perfect Pizza L13

This is an automated message please do not reply to this email.

Dear Customer


Order 138663311599015768 Not Accepted
We are sorry your order was not accepted by Perfect Pizza L13. They have stated their reason as:
Shop will not deliver to this area. (2)

You can still go back to our website and place your order with other local takeaways.
If you have paid by card online, please rest assured that your payment will be refunded in full.
We are sorry for the inconvenience caused.
Meal2Go Team

Your order below:


Perfect Pizza L13

69 Lisburn Lane

Liverpool
Liverpool L13 9AF
Tel. 01512225237

Order TypeDelivery

Payment
Pay on delivery

Order Time
09/12/2013 23:51

Customer

Tel. 07757593021

10 Keith Court Keith Avenue LIVERPOOL
L4 5XJ

9.00
Vegetarian
14" Pizzas


9.00 + 2.10
Vegetarian
14" Pizzas
+Add Green Chillies
+Add Peppers
+Add Jalapenos

Free garlic bread with orders over 10

Total
£20.10


Sub-Total
£20.10

Amount to Collect £20.10

Do not reply to this message.

If you wish to contact Meal2Go.com please use contact details below:


Meal2Go.com
Aquinas House, 63 Warstone Lane, Jewellery Quarter
Birmingham, B18 6NG
Tel: (0121) 236 6150
Fax: (0207) 149 9869
e-mail: admin@meal2go.comJoin Us!
And get discounts exclusive to social networks!

Facebook
TwitterJeg sendte enda en oppdatering til Merseyside-politiet

Gmail - Update/Fwd: Meal2Go.com Email Verification
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Update/Fwd: Meal2Go.com Email Verification


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Mon, Dec 9, 2013 at 11:54 PM

To:
COMMCEN <COMMCEN@merseyside.police.uk>


Cc:
anne-kathrine.skodvin@ica.no, "EUteam@amnesty.org" <EUteam@amnesty.org>, amnestyis <amnestyis@amnesty.org>, "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, "inquiries2@un.org" <inquiries2@un.org>, "emb.london" <emb.london@mfa.no>, post <post@spesialenheten.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, steve.rotheram.mp@parliament.uk, efta-lux@ec.europa.eu, !enquiries <enquiries@ipcc.gsi.gov.uk>, fampo@hotmail.com, "mail.gva" <mail.gva@efta.int>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, mail.bxl@efta.int, lederne@lederne.no, Leder av Jussformidlingen <leder@jussformidlingen.no>, Nordic Church in Liverpool <nordic.church.l-pool@hotmail.co.uk>, post@slottet.no


---------- Forwarded message ----------
From: Meal2Go.com <noreply@meal2go.com>

Date: Mon, Dec 9, 2013 at 11:49 PM
Subject: Meal2Go.com Email Verification
To: eribsskog@gmail.com


Meal2Go.comHello Customer!
Click here to visit Meal2Go.com

Live Online Support

Welcome to Meal2Go.com!


This is an automated message please do not reply to this email.

Hello Customer!


Thank you for verifying your email address.

Please click on the following link to complete your email verification OR simply enter the pin number
in the verification pin box inside your account:


Verification details for: eribsskog@gmail.com

Verification Pin Number:
1628
Verification Link:
http://www.meal2go.com/email/?ACV=eribsskog@gmail.com&VPIN=1628

If you have difficulties with opening the above link, please copy and paste the link into your browser
address bar.

Important Note:
If you have not requested these details please contact us immediately.


Do not reply to this message.

If you wish to contact Meal2Go.com please use contact details below:


Meal2Go.com
Aquinas House, 63 Warstone Lane, Jewellery Quarter
Birmingham, B18 6NG
Tel: (0121) 236 6150
Fax: (0207) 149 9869
e-mail: admin@meal2go.comJoin Us!
And get discounts exclusive to social networks!

Facebook
TwitterJeg sendte enda en oppdatering til Merseyside-politiet

Gmail - Update/Fwd: 13120900222 Takeaway order at BigFoodie.co.uk
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Update/Fwd: 13120900222 Takeaway order at BigFoodie.co.uk


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Mon, Dec 9, 2013 at 11:48 PM

To:
COMMCEN <COMMCEN@merseyside.police.uk>


Cc:
anne-kathrine.skodvin@ica.no, "EUteam@amnesty.org" <EUteam@amnesty.org>, amnestyis <amnestyis@amnesty.org>, "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, "inquiries2@un.org" <inquiries2@un.org>, "emb.london" <emb.london@mfa.no>, post <post@spesialenheten.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, steve.rotheram.mp@parliament.uk, efta-lux@ec.europa.eu, !enquiries <enquiries@ipcc.gsi.gov.uk>, fampo@hotmail.com, "mail.gva" <mail.gva@efta.int>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, mail.bxl@efta.int, royaldanishconsulate@dantechuk.com, lederne@lederne.no
---------- Forwarded message ----------
From:  <noreply@bigfoodie.co.uk>
Date: Mon, Dec 9, 2013 at 8:59 PM
Subject: 13120900222 Takeaway order at BigFoodie.co.uk
To: eribsskog@gmail.com, orders@bigfoodie.co.uk


Order Number: 13120900222
User ID: 36400

Dear Erik Ribsskog:

Thank you for making order with bigfoodie. Your order detail has been
sent to the restaurant. Please click here see Order Statues in your
bigfoodie account.
www.bigfoodie.co.uk
Order Number: 13120900222
MIRANDA JADE Fish & Chips Chinese Thai & English Takeaway. Shop ID: 13755
6 Miranda Road, Bootle, Liverpool L20 2EE Tel: 0151 933 0088
Order Time: Monday 9/12/2013 20:59
Delivery

ASAP 21:44

Erik Ribsskog  07757593021
10 Keith Court
Keith Avenue
Liverpool L4 5XJ
07757593021

QTY
MENU NAME
PRICE
  1
Set Meals for 2 Persons(+ Sweet & Sour Pork) (No.198)
£ 18.00


Subtotal
£ 18.00

Delivery
£ 0.00


Order Sum
£ 18.00


Total Due
£ 18.00
Comments:If you want to cancel or amend your order please click here to access
your orders. You can only cancel or amend your order 45mins before the
chosen delivery time. For any other enquiries regard your order please
contact Restaurant directly.

Don't forget you can rate the restaurant in your bigfoodie account to
let others know your experience. Click here to review it.

Thanks

BigFoodie TeamBloggarkiv