Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

mandag 31. august 2015

Mer om Nav

Det er også sånn.

At jeg har brukt ganske mange timer.

På å skrive inn, på Nav.no, angående alt jeg har drevet med, av utdannelse, jobb, kurs, verv, osv.

Men så må jeg faktisk i tillegg, skrive de samme tingene, på en CV, (har jeg funnet ut).

Og da blir det kronglete.

Da må jeg liksom oppdatere, flere steder, hvis det er noe nytt, som jeg kommer på, av verv, (eller lignende).

Så hvorfor kan man ikke bare få Nav.no-nettstedet, til å generere, en ferdig CV, (i for eksempel DOC-format)?

Det burde vel vært mulig.

Hva er ellers vitsen, med dette 'IT-styret', (som arbeidsformidlingen ikke hadde, i 1993, (da jeg var ferdig med førstegangstjenesten), sånn som jeg husker det).

Hm.

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Og det Nav.no-nettstedet, (hvor man skriver alt man har drevet med, av jobb og utdannelse, osv.), det er jo noe lignende, av LinkedIn, (må man vel nesten si).

Men LinkedIn, kan man jo linke til.

(I en søknad, for eksempel).

Men hvordan linker man, til Nav.no-profilen sin, (som man kanskje kan kalle, 'den norske LinkedIn'?).

Det har jeg ikke funnet ut.

Det burde vel vært mulig.

Er det sånn, at dette ikke er mulig, lurer jeg?

Jeg har vært på det nettstedet, (Nav.no), i mange timer, (hvis ikke dager), så jeg burde vel ha fått det med meg, hvis dette var mulig.

Så her er det mer som er dårlig, (enten at 'LinkedIn-funksjonalitet' ikke er mulig, eller at informasjonen, (om dette), er dårlig), mener jeg.

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Venter på penger fra Nav

Jeg har ventet på penger, fra Nav, i hele dag.

Men de har fortsatt ikke kommet inn, på kontoen.

Hva driver Nav med, lurer jeg.

Hm.

Mvh.

Erik Ribsskog

Jeg mener å ha lest, på nettet, (mens jeg bodde, på St. Hanshaugen), at enkelte steder, i USA, så kaller de all brus, for: 'Coke'. Dette blir vel noe av det samme. Hm

enkelte steder i usa kalles all brus coke

http://e24.no/naeringsliv/krangler-om-potetgull-i-retten-vi-vil-stoppe-orkla/23515382

PS.

Her er mer om dette:

mer om coke

http://popvssoda.com/

Jeg sendte en e-post til Advokatforeningen

Erik Ribsskog

Din henvendelse til Advokatforeningen

Erik Ribsskog Mon, Aug 31, 2015 at 3:49 PM
To: Advokatforeningen - publikumsvakt
Cc: Disiplinærnemnden for advokater
Hei,

jeg har sendt klager til dere, per e-post, flere ganger før, (fra
England, osv.).

Så dette kjøper jeg helt.

Kan du sende dette til overordnede, sånn at jeg kan få et svar, fra en
overordnet der.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Jeg ser nå, at det ikke står noe navn, på deres e-post, (igjen).

Dette er en fæl uskikk, vil jeg si.

Vennligst skjerp dere!


2015-08-31 15:03 GMT+02:00 Advokatforeningen - publikumsvakt
<publikumsvakt@advokatforeningen.no>:
>
> Erik Ribsskog,
>
> Det vises til din e-post av 29. august 2015, og vårt svar av 28. august
> 2015, hvor vi opplyste om klageordningen.
>
> Vi gjør oppmerksom på at all korrespondanse vedrørende klage til
> Advokatforeningen skal skje per post. Dette skyldes at sekretariatet ikke
> anser e-post for å være en sikker form for korrespondanse mellom to parter,
> særlig med hensyn til  risikoen for at informasjon kan komme på avveie ved
> oversendelse av personopplysninger. På grunn av dette og øvrige
> saksbehandlingsregler har vi derfor ikke mulighet til å videresende din
> e-post direkte til noe disiplinærutvalg.
>
> Informasjon om hvordan du kan klage finner du her:
> http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/
>
> Med vennlig hilsen
> Advokatforeningen
>
> – – – – – –
>
> ADVOKATFORENINGEN  //  THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION
>
> Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo
> T +47 22 03 50 50  //  M +47 48 16 34 41  //  (publikumsvakt, man-fre kl.
> 12-15)
> E publikumsvakt@advokatforeningen.no
>
> www.advokatforeningen.no
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 29. august 2015 06:55
> Til: Advokatforeningen - publikumsvakt
> Emne: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen
>
> Hei,
>
> er dette noe forsøk på å være morsom?
>
> Dere skal jo selvfølgelig sende e-posten videre, til dette utvalget deres.
>
> Dere trenger vel ikke å ha alt med teskje?
>
> Hva er det som feiler dere, lurer jeg da.
>
> Erik Ribsskog
>
> PS.
>
> Og hvorfor står det ikke noe navn her, på denne 'synderen' deres.
>
> Er det anarki hos dere, lurer jeg da.
>
>
> 2015-08-28 14:06 GMT+02:00 Advokatforeningen - publikumsvakt
> <publikumsvakt@advokatforeningen.no>:
>> Erik Ribsskog
>>
>> Det vises til din henvendelse av 26. august 2015, vedrørende misnøye
>> med en advokat.
>>
>> Alle advokater plikter å følge Regler for god advokatskikk. En
>> oversikt over reglene finner du her:
>> http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-19961220-1161.html#map026. Hvorvidt
>> det foreligger brudd på Regler for god advokatskikk må vurderes
>> konkret i hver sak. Vi kan dessverre ikke foreta en  vurdering av om
>> det foreligger brudd på Regler for god advokatskikk. Dette er en
>> vurdering som ligger til disiplinærutvalget.
>>
>> Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på
>> advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god
>> advokatskikk, eller krevd for høyt salær.
>>
>> Du kan lese mer om klageordningen og hvordan  en klage skal utformes her:
>> http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/
>>
>> Vi håper dette var til hjelp. Dersom du har ytterligere spørsmål, ta
>> gjerne kontakt med oss igjen.
>>
>> Med vennlig hilsen
>> Advokatforeningen
>>
>> – – – – – –
>>
>> ADVOKATFORENINGEN  //  THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION
>>
>> Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo
>> T +47 22 03 50 50  //  M +47 48 16 34 41  //  (publikumsvakt, man-fre kl.
>> 12-15)
>> E publikumsvakt@advokatforeningen.no
>>
>> www.advokatforeningen.no
>>
>>
>>
>> -----Opprinnelig melding-----
>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>> Sendt: 26. august 2015 19:24
>> Til: Advokatforeningen
>> Emne: Klage/Fwd: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with
>> a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith
>> Lowe
>>
>> Hei,
>>
>> jeg har ikke hatt så gode erfaringer med dere, fra før.
>>
>> Men jeg får vel sende en klage likevel, for konforimitetens skyld,
>> (eller hva man skal kalle det).
>>
>> Han advokaten begynte å surre her, vil jeg si.
>>
>> Og gjorde sabotasje, mot min henvendelse, hos Drammen tingrett, kunne
>> det virke som.
>>
>> Dette må vel kalles dårlig advokatskikk, mistenker jeg.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>> Date: 2015-08-26 17:44 GMT+02:00
>> Subject: Re: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with
>> a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith
>> Lowe
>> To: Bjørn Bråthen <braathen@cyrusross.no>
>> Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>,
>> Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>,
>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no,
>> Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
>>
>>
>> Hei,
>>
>> jeg har hatt rettslære, og dette virker som sabotasje.
>>
>> Jeg har altså ikke meldt meg ut, av Akademikerforbundet.
>>
>> Jeg har inntrykk av, at alle advokatene i landet, er svindlere og
>> Advokatforbundet deres også.
>>
>> Dere er en skam for menneskeheten.
>>
>> Det er vel noe russer-greier, tenker jeg.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>> 2015-08-26 9:09 GMT+02:00 Bjørn Bråthen <braathen@cyrusross.no>:
>>> Hei igjen
>>>
>>> Etter å ha lest din siste mail, har jeg tatt kontakt til
>>> Akademikerforbundet som bekrefter at du ikke er medlem i forbundet.
>>> Du har da dessverre intet fritt rettsråd hos meg. Det er kun
>>> medlemmer av forbundet på det tidspunkt fritt rettsråd skal gis som krav
>>> på dette.
>>>
>>> Som jeg antydet i  min forrige mail har jeg for tiden ikke kapasitet
>>> til å på ta meg oppdrag ut over de jeg har for mine faste klienter.
>>>
>>> Jeg beklager derfor at jeg ikke kan bistå deg med de spørsmål du
>>> oversendte meg.
>>>
>>> Jeg ønsker deg lykke til videre.
>>>
>>> Vennlig hilsen
>>> Bjørn Bråthen
>>> advokat
>>>
>>> -----Opprinnelig melding-----
>>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>>> Sendt: 26. august 2015 08:54
>>> Til: Bjørn Bråthen <braathen@cyrusross.no>
>>> Kopi: Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>;
>>> drammen.tingrett <drammen.tingrett@domstol.no>;
>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no; Postmottak Sivilombudsmannen
>>> <postmottak@sivilombudsmannen.no>
>>> Emne: Re: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with
>>> a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith
>>> Lowe
>>>
>>> Hei,
>>>
>>> det høres bra ut!
>>>
>>> Jeg har også kontaktet Akademikerforbundet om innboforsikring, (her
>>> på tidligere Thon hotel Høvik).
>>>
>>> Og da svarte de, at jeg ikke lenger var medlem.
>>>
>>> Men jeg har ikke meldt meg ut, av Akademikerforbundet.
>>>
>>> (Det var NITO, jeg meldte meg ut av, i sin tid, siden at de var
>>> usolidariske, da jeg ble nektet Nito-kortet, blant annet).
>>>
>>> Jeg husker at jeg meldte meg inn, i Akademikerforbundet, mens jeg
>>> bodde, i Leather Lane, i Walton, i Liverpool.
>>>
>>> Og der bodde jeg, fra 2012 til 2014.
>>>
>>> På forhånd takk for hjelp med denne skandaløse arvesaken, som Drammen
>>> tingrett har tulla med, i mangfoldige år, (må jeg si).
>>>
>>> Mvh.
>>>
>>> Erik Ribsskog
>>>
>>>
>>> 2015-08-26 8:08 GMT+02:00 Bjørn Bråthen <braathen@cyrusross.no>:
>>>> Hei
>>>>
>>>> Jeg holder på å gå i gjennom det du har oversendt. Jeg gjør
>>>> oppmerksom på at du kun har en times fritt rettsråd gjennom
>>>> Akademikerforbundet. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg går inn og påtar
>>>> meg en større sak for retten.
>>>> Dette må jeg vurdere ut i fra min arbeidssituasjon mv.
>>>> Jeg holder nå foredrag for Akademikerforbundet i dag og i morgen.
>>>> Jeg vil komme tilbake til deg på fredag.
>>>>
>>>> MVH
>>>> Bjørn Bråthen
>>>> advokat
>>>>
>>>> -----Opprinnelig melding-----
>>>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>>>> Sendt: 26. august 2015 02:58
>>>> Til: drammen.tingrett <drammen.tingrett@domstol.no>
>>>> Kopi: Bjørn Bråthen <braathen@cyrusross.no>; Akademikerforbundet
>>>> <post@akademikerforbundet.no>;
>>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no;
>>>> Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
>>>> Emne: Til: Austad, Drammen tingrett/Fwd: Gratis rettsråd/Fwd:
>>>> Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems
>>>> with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager
>>>> Keith Lowe
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> jeg kan ikke se, at advokatfirmaet, til Akademikerforbundet, har
>>>> begynt å jobbe, med dette.
>>>>
>>>> Så før jeg glemmer det.
>>>>
>>>> Jeg leste gjennom papirene igjen, før jeg sendte om dette, til
>>>> advokatfirmaet, (17. august).
>>>>
>>>> Og det med hjemmelen, står forklart, i skrivet, fra Hurum-advokaten.
>>>>
>>>> Så det blir jo bare tøv, å henge seg opp i det med at Sandersen har
>>>> hjemmelen, mener jeg.
>>>>
>>>> Jeg har prøvd å få Drammen tingrett til å gjøre jobben sin,
>>>> (Høysæter og Austad), siden 2009 eller 2010, blir det vel.
>>>>
>>>> Så dette må være snakk om ny verdensrekord i trenering snart, (fra
>>>> Drammen tingrett), mistenker jeg.
>>>>
>>>> Se nå til h*lvete å gjøre jobben deres, og tvangsoppløs dette sameiet
>>>> nå.
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Mon, Aug 17, 2015 at 1:28 PM
>>>> Subject: Gratis rettsråd/Fwd: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd:
>>>> Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with a court, (Drammen Tingrett), in
>>>> Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith Lowe
>>>> To: braathen@cyrusross.no
>>>> Cc: Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>
>>>>
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> jeg er medlem i Akademikerforbundet, og har i dag kikket litt på
>>>> deres nettsider, i og med at jeg er på utkikk, etter
>>>> innboforsikring, (som jeg trenger nå, i min nye bolig, ifølge
>>>> husleiekontrakt).
>>>>
>>>> Men så så jeg det, at man kan få et gratis rettsråd, i året, som
>>>> medlem, av Akademikerforbundet.
>>>>
>>>> Og da tenkte jeg, på å spørre om, en sak som har gått helt i stå,
>>>> hos Drammen Tingrett.
>>>>
>>>> Det gjelder arv etter noen grandonkler, i Holmsbu.
>>>>
>>>> Min far ville ikke arve disse, (av ukjent grunn, for meg), så i
>>>> 2006, (var det vel, mens jeg bodde, i England), så arvet jeg
>>>> halvparten av min fars del.
>>>>
>>>> Men jeg har senere bestemt meg for, at jeg ikke ønsker å eie noe,
>>>> sammen med min fars slekt.
>>>>
>>>> (Jeg har omsorgssvikt-sak, mot min far, blant annet).
>>>>
>>>> Så jeg har bedt Drammen Tingrett om å foreta oppløsing av sameie.
>>>>
>>>> Og det var i 2010, (eller noe sånt).
>>>>
>>>> Og Drammen Tingrett, (ei Høysæter), har ikke gjort noe.
>>>>
>>>> Og da jeg besøkte Drammen TIngrett, ifjor,
>>>>
>>>> Så sa ei Austad der, at jeg ikke eide noen del, av eiendommen, for
>>>> min grandonkel Idar Sandersen, hadde hjemmelen, sa hu.
>>>>
>>>> Og så ba hu meg om å kontakte kartverket i Hønefoss, for å få
>>>> forklaring, på hva som hadde skjedd, med eiendommen min, i Holmsbu,
>>>> (jeg eier/eide cirka en tolvtedel, av en fiskestø, men hvis den er
>>>> verdt tolv millioner, så er jo min del verdt en million, for det
>>>> følger med strandlinje og mange naust, og det er fin utsikt, og høye
>>>> eiendomspriser, i Holmsbu).
>>>>
>>>> Men Kartverket i Hønefoss, har ikke forklart meg, om hva som har skjedd.
>>>>
>>>> Så jeg lurer på hva det er for noe slags tøys, (må jeg vel kalle
>>>> det), som foregår.
>>>>
>>>> Jeg har også blitt snytt, for arv, etter min mormor, som døde, i 2009.
>>>>
>>>> Min mor døde i 1999, så jeg burde fått en del av den arven, som min
>>>> mor skulle hatt.
>>>>
>>>> Min mor, var eldste barn, av min mormor.
>>>>
>>>> Og jeg var min mors eldste barn.
>>>>
>>>> Så jeg burde ha fått dele arven, (i oppgave, fra Larvik tingrett),
>>>> mener jeg.
>>>>
>>>> Istedet endte det med, at jeg ikke har fått noe arv, i det hele
>>>> tatt, etter bestemor Ingeborg, (enda det nå er over seks år siden, at hu
>>>> døde).
>>>>
>>>> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>>>>
>>>> Mvh.
>>>>
>>>> Erik RIbsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Sat, Dec 13, 2014 at 7:04 PM
>>>> Subject: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd:
>>>> Problems with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch
>>>> Manager Keith Lowe
>>>> To: post@kartverket.no
>>>> Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>
>>>>
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> jeg kan ikke se, at jeg har mottatt noe svar, på denne e-posten.
>>>>
>>>> Så jeg prøver å sende, en påminnelse, om dette.
>>>>
>>>> Håper dette er i orden!
>>>>
>>>> Mvh.
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Thu, Oct 2, 2014 at 5:56 PM
>>>> Subject: Oppdatering/Fwd: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with a
>>>> court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith
>>>> Lowe
>>>> To: post@kartverket.no
>>>> Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>,
>>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "HRET (postmottak)"
>>>> <post@hoyesterett.no>, Postmottak Sivilombudsmannen
>>>> <postmottak@sivilombudsmannen.no>, post.sondre.buskerud@politiet.no,
>>>> Advokatforeningen - publikumsvakt
>>>> <publikumsvakt@advokatforeningen.no>, Disiplinærnemnden for
>>>> advokater <nemnden@jus.no>, "mail.bxl" <mail.bxl@efta.int>,
>>>> eftacourt@eftacourt.int, efta-lux@ec.europa.eu
>>>>
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> 'hjemmelen', var det, som hu Austad sa, at Idar Sandersen hadde,
>>>> (for alle eiendommene, som jeg egentlig eier en del av sameiet for).
>>>>
>>>> (Og ikke 'hevden').
>>>>
>>>> Jeg blanda litt.
>>>>
>>>> Det er ikke sånn at jeg har jobba med eiendom, (eller noe i den
>>>> duren), så jeg blander litt her, når jeg prøver å ordne, med dette.
>>>>
>>>> Mvh.
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Thu, Oct 2, 2014 at 5:51 PM
>>>> Subject: Tyveri av eiendom/Fwd: Problems with a court, (Drammen
>>>> Tingrett), in Norway/Fwd: To: Branch Manager Keith Lowe
>>>> To: post@kartverket.no
>>>> Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>,
>>>> Postmottak@domstoladministrasjonen.no, "HRET (postmottak)"
>>>> <post@hoyesterett.no>, Postmottak Sivilombudsmannen
>>>> <postmottak@sivilombudsmannen.no>, post.sondre.buskerud@politiet.no,
>>>> Advokatforeningen - publikumsvakt
>>>> <publikumsvakt@advokatforeningen.no>, Disiplinærnemnden for
>>>> advokater <nemnden@jus.no>, "mail.bxl" <mail.bxl@efta.int>,
>>>> eftacourt@eftacourt.int, efta-lux@ec.europa.eu
>>>>
>>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> som man kan se av vedleggene, så fikk jeg overført noe eiendom, i
>>>> Holmsbu, (del av sameie), i 2005.
>>>>
>>>> Og jeg har sendt flere titalls e-poster, (og også ringt mange
>>>> ganger), til Drammen Tingrett, (ei Høysæther der), fra England,
>>>> (hvor jeg har bodd, de siste ti år).
>>>>
>>>> Og når jeg besøkte Drammen Tingrett, i dag, (og fikk snakke med ei
>>>> Austad, i resepsjonen, for skifte, var det vel).
>>>>
>>>> Så sier hun, at det er Idar Sandersen, som har hevden, for disse
>>>> eiendommene.
>>>>
>>>> Hvordan har han liksom stjålet min eiendom, (del av sameie), lurer jeg.
>>>>
>>>> Det må da ha foregått noe kriminelt.
>>>>
>>>> Jeg har klagd på advokaten til Advokatforeningen.
>>>>
>>>> Så sender til dere, (med kopi til flere andre).
>>>>
>>>> Det må da være noe kriminelt, som har foregått her, mener jeg.
>>>>
>>>> Dette er også en klage, på Drammen tingrett.
>>>>
>>>> Man må faktisk flytte tilbake til Norge, (virker det som), for å få
>>>> noe som helst informasjon, fra de.
>>>>
>>>> Hvorfor kunne de ikke ha opplyst meg om dette, (at Idar Sandersen
>>>> har 'hevden', som Austad kalte det), tidligere.
>>>>
>>>> Jeg har ringt mange ganger fra England, og sendt masse e-poster, og
>>>> brukt mye tid på dette, men Drammen tingrett har bare kommet med noe
>>>> 'goddag mann økseskaft'-greier, vil jeg si.
>>>>
>>>> Dette vil jeg klage på.
>>>>
>>>> Tyveri og molbo-rett, må jeg si.
>>>>
>>>> Her må dette omgjøres snarest mulig, og svindlerne må straffes!
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Mon, Jul 21, 2014 at 7:19 PM
>>>> Subject: Problems with a court, (Drammen Tingrett), in Norway/Fwd: To:
>>>> Branch Manager Keith Lowe
>>>> To: admin <admin@lpl-norwegian-consulate.org.uk>
>>>> Cc: kelo02@handelsbanken.co.uk
>>>>
>>>>
>>>> Hi,
>>>>
>>>> Handelsbanken also adviced me, (in a meeting on Friday last week),
>>>> to contact the Norwegian Consulate, in Liverpool.
>>>>
>>>> So I'm sending this e-mail now.
>>>>
>>>> I have problems with a court in Norway, (Drammen Tingrett).
>>>>
>>>> I told them in 2011 to do something called 'oppløsing av sameie'.
>>>>
>>>> That means to sell a co-owned property.
>>>>
>>>> The woman there, (Høysæther), said she would do it, (on the phone),
>>>> but she still haven't sold it.
>>>>
>>>> I almost never get my jobseekers-allowance now.
>>>>
>>>> And I almost starve to death several times a year.
>>>>
>>>> I have almost no money or food now.
>>>>
>>>> So I want to sell this property so that I'm not dependant on the
>>>> Jobcentre, who I think are notorouisly irrelaiable.
>>>>
>>>> I only have a pay as you go-mobile and a mobile broadband-line at
>>>> the moment.
>>>>
>>>> So it isn't easy for me, to call the court in Drammen now.
>>>>
>>>> I was wondering if you the Norwegian Consulate could please contact
>>>> Høysæther, at Drammen Tingrett.
>>>>
>>>> And hear when I'm going to get the money, from the sale, of the
>>>> mentioned property.
>>>>
>>>> My relatives in Norway have called me 'a person non gratia', (for
>>>> some reason), and they aren't interested in buying me out, it seems.
>>>>
>>>> I was at your office in 2007, I think it was, and spoke with Liz
>>>> Murhpy, regarding my employment-case against Arvato.
>>>>
>>>> She called Tove Øvermo, (the Norwegian terrorist Breivik's
>>>> step-mother), at the Norwegian Embassy in London.
>>>>
>>>> But they didn't help me with my employement-case.
>>>>
>>>> Which was sabotaged by the Merseyside Police and Citizens Advice and
>>>> the Law Society, etc.
>>>>
>>>> Now I'm being framed and taken to court for having sent sex-emails
>>>> to a bureucrat at the Jobcentre.
>>>>
>>>> And the Jobcentre have banned me from my five closest jobcentres.
>>>>
>>>> And are making my life hell, I have to say.
>>>>
>>>> It could be linked with the employment-case against Arvato, I guess.
>>>>
>>>> I hope you can help me with this case before I starve to death, or
>>>> something like that.
>>>>
>>>> Yours sincerely,
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>>> Date: Fri, Jul 18, 2014 at 12:58 PM
>>>> Subject: To: Branch Manager Keith Lowe
>>>> To: kelo02@handelsbanken.co.uk
>>>> Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>
>>>>
>>>>
>>>> Hi,
>>>>
>>>> I'm refering to our meeting at your branch in the Exchange
>>>> Station-building, in Liverpool, this morning.
>>>>
>>>> I first had an apointment, at Barclays Bootle, with Jaqueline Hodge,
>>>> at 10AM, but she told me they didn't operate in Norway.
>>>>
>>>> I attach the files regarding the property I mentioned, in the meeting.
>>>>
>>>> I tried to contact Nordea, in Norway, regarding a loan, on this
>>>> property, in 2006.
>>>>
>>>> But the branch, (Nordea Tveita), didn't let me have a loan, (for
>>>> some reason, that wasn't explained).
>>>>
>>>> I then contacted a court in Norway, (Drammen Tingrett), to get them
>>>> to sell the property, in 2011.
>>>>
>>>> ('Oppløsing av sameie', it's called).
>>>>
>>>> Drammen Tingrett said they were going to sell the property, (a woman
>>>> named Høysæther there, said this, in 2011), but they still haven't.
>>>>
>>>> I called my grand-uncle Idar Sandersen, last month.
>>>>
>>>> He is more than 90 years old, and has the right to live at the
>>>> menioned property, for the rest of his life.
>>>>
>>>> (He is still not sick or anything, he said.
>>>>
>>>> And he could live to be a hundred years, for all that I know).
>>>>
>>>> So I've now thought about getting a loan on this property.
>>>>
>>>> Since I'm unemployed, and sometimes don't get my allowance, (for
>>>> different 'funny' reasons), and have to look for coins, on the
>>>> street, (here in Walton and in the City Centre), to not starve to death.
>>>>
>>>> So that's were it at now.
>>>>
>>>> Like I've understood it, I'm going to inherit more, when Idar
>>>> Sandersen dies.
>>>>
>>>> And also perhaps when Marit Olsen dies.
>>>>
>>>> (I'm not sure if she has any kids.
>>>>
>>>> Or if they're both 'old virgins', just to try to explain).
>>>>
>>>> It's not easy for me to co-operate with my relatives, about this.
>>>>
>>>> My unlce Runar's son Ove told me, on Facebook, (I think it was),
>>>> some years ago, that I was considered a 'person non gratia', by him,
>>>> my father and my uncles.
>>>>
>>>> (For some reason, that wasn't that clear, I think).
>>>>
>>>> And also I'm trying to have a child-neglect-case, against my father,
>>>> since he let me live alone, since I was nine years old, in Norway.
>>>>
>>>> So it's a bit complicated.
>>>>
>>>> But I'm  trying to 'realisere' this property, (get money from it),
>>>> like we say, in Norway.
>>>>
>>>> It's a bit dum dying from starvation here in the UK, when I own
>>>> property worth something like £100k, I guess, in Norway.
>>>>
>>>> Thanks again for the advice in the meeting!
>>>>
>>>> Best regards,
>>>>
>>>> Erik Ribsskog
>>
>

Jeg sendte en e-post til Leieboerforeningen

Erik Ribsskog

Problemer med husvert/Fwd: Klage/Fwd: Hevd på leilighet

Erik Ribsskog Mon, Aug 31, 2015 at 2:46 PM
To: Lars Aasen
Cc: juridisk
Bcc: Post Narverud Eiendom AS , nav.baerum@nav.no
Hei,

nå nettopp, så banka noen på døra.

Det var husverten, (som har kontor i samme bygg), og vaktmesteren.

Husvert Greftegreff, sa at jeg hadde sendt masse e-poster til han.

Jeg prøvde å forklare om, at jeg kun hadde sendt en e-post, og det var
om at kikkehullet i døra, hadde blitt ødelagt, som følge av hærverk,
forrige helg.

Men noen sender tulle-eposter i mitt navn, (som Nav kjenner til).

Husverten ville ikke høre, og han kalte meg 'soper'.

Det synes jeg at var frekt, så jeg sender om dette, til dere.

(Så kanskje dere kan se på det).

Erik Ribsskog

PS.

Datatilsynet kjenner til dette, og Nav kjenner til dette, at noen
sender e-poster, i mitt navn, (såkalt ID-tyveri).


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sun, Aug 30, 2015 at 6:04 PM
Subject: Klage/Fwd: Hevd på leilighet
To: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>
Cc: Lars Aasen <lbf@lbf.no>


Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Post Narverud Eiendom AS <Post@narverud.no>
Date: Sun, Aug 30, 2015 at 4:21 PM
Subject: Re: Hevd på leilighet
To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>
Cc: Post Narverud Eiendom AS <Post@narverud.no>


Ribsskog
Tror nok du ha forstått reglene noe feil her. Anbefaler deg å forhøre
deg med advokat.
Husleien betaler du som vanlig til anvist konto. Blir husleien ikke
betalt ved forfall sendes saken til Lindorff for inndrivelse. Du
gjøres samtidig oppmerksom på at salær vil påløpe.

Fortsatt god søndag


Mvh
Jan Gunnar Greftegreff
_____________________________________________
Narverud Eiendom

Hovednr: +47 22555158
Mobil: +47 95730000
Mail: jgg@narverud.no
Home: www.narverud.no
Kontor: Drammensvn 507, 1363 Høvik
Post: PB 3040 Elisenberg, 0207 Oslo
_____________________________________________

LEGAL NOTICE: This message is confidential and may contain legally
privileged information. If you are not the intended recipient, you are
hereby notified that you have received this message in error and that
reading it, copying it, or in any way disclosing its content to any
other person, is strictly unauthorized. If you have received this
message in error, please inform the sender by reply e-mail and then
immediately delete this e-mail (including any attachments). E-mail is
susceptible to data corruption, interception, unauthorized amendment,
tampering and virus. We do not accept liability for any such actions
or the consequences thereof.

Den 30. aug. 2015 kl. 15.23 skrev Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>:

Hei.

Nå har jeg bodd såpass lenge i leiligheten at jeg har hevd på den. Så
da trenger jeg ikke betale husleie lenger, siden det er jeg som eier
den. Så sånn er det.

Mvh Erik Ribsskog

Nå blir nok min tremenning Øystein Andersen lei seg. For han er så fan, av Freddy, (og Jason), -filmer. (Eller, han var ihvertfall det, da vi var på språkreise sammen, til Brighton, sommeren 1988, husker jeg)

øystein lei seg

http://www.vg.no/rampelys/hollywood/scream-regissoer-wes-craven-er-doed/a/23515054/

Disse gikk jeg på skole sammen med, (Berger skole), fra tredje klasse. Jeg tror at disse er: 1. Marit Hurum. 2. Turid Sand. 3. Lene Lillevik. 4. Sønnen til Havre, (som eide Sandbu Tepper). 5. Ellen Greftegreff. 6. Tone Heidi Berge. 7. Dattera til Havre, (som eide Sandbu Tepper). 8. Jeg lurer på om dette er Magne Harang, (eller noe sånt), fra Øvre, (men jeg er ikke helt sikker her)

skole sammen med

https://www.facebook.com/groups/266282843489204/

PS.

Jeg lurer også på om det kan være min fetter Tommy, som står til venstre, for Ellen Greftegreff, (på bildet).

Men det er jeg ikke helt sikker på.

Tommy er vel 5-6 år yngre, enn Ellen Greftegreff, så isåfall, så var vel Tommy rimelig høy, for alderen.

(Noe sånt).

Og han med lyst hår, bak Tone Heidi Berge, må vel være Iver Strand?

Hm.

Mvh.

Erik Ribsskog

Jeg lurer på, om det her, kan være, bestemor Ågot. Men jeg er ikke sikker. Bestemor Ågot, fikk grått hår og masse rynker, en gang, på 70-tallet, (var det vel), muligens i forbindelse med, at hu fikk helvetesild, (noe hu fortalte meg, i 79/80 deromkring, (må det vel ha vært), at hu hadde hatt). Så det er ikke så lett for meg, å kjenne igjen, bestemor Ågot, fra før 70-tallet. Men hu som sitter, ved den andre enden av bordet, lurer jeg på, om kan være, bondekona Sand. Hm

bestemor ågot hm

https://www.facebook.com/groups/266282843489204/
PS.

Det her, er Ågot som ung, (hvis ikke, så er det en av søstrene, muligens Ingeborg Zachariassen f. Mogan).

Så hvis man ser på det sånn, så er det mulig, å tippe på, at hu dama på bildet, enten var Ågot, (eller muligens lillesøstera Ingeborg Zachariassen f. Mogan, som vel bodde, i Sandsveien).

Hm.

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Her er mer om dette:

ågot som ung hm

http://johncons-mirror.blogspot.no/2009/11/jeg-sendte-en-e-post-til-stine-mogan.html

PS 3.

Ågot er ihvertfall hu med brillene, på det øverste bildet, (for det står forklart), og så har jeg tippet litt, (på hvem som er Ågot), på de to nederste bildene:

mer om ågot

(Samme link som ovenfor).

Jeg har litt bedre skjerm nå, (må man vel si). Og jeg tror at disse 'flagg-jentene', må være, fra venstre: Sissel Tysnes, Vigdis Tysnes og så muligens Gry Johansen. Noe sånt

sissel tysnes osv

https://www.facebook.com/244441625706471/photos/pb.244441625706471.-2207520000.1440972646./244844312332869/?type=1&theater

søndag 30. august 2015

Nå har jeg oppgradert, til Windows 10. (Det fulgte en gratis oppgradering, med laptop-en). Så får vi se, om det operativsystemet, er noe bedre, enn de tidligere Windows-versjonene. Vi får se

windows 10

Dette har jeg skrevet om, i Min Bok 5. Nemlig det at, ei Procter & Gamble-dame, fortalte oss Rimi-butikksjefene, (på Rimi-seminar, på Storefjell, høsten 1998), at de hadde valgt å kalle, sine potetchips Pringles, (som på den her tida, var nye, i Norge), for 'potetgull', (på pakken), selv om Maarud, hadde rettighetene, til det navnet

skrevet om i min bok 5

http://e24.no/naeringsliv/klart-for-potetgull-rettssak-gjoer-ikke-dette-for-aa-vaere-kjipe/23514030

Fler mobilbilder

Og enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Vedrørende ditt nye abonnement fra Stella
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 6:26 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Abonnement Stella
Date: 2015-08-30 12:31 GMT+02:00
Subject: Vedrørende ditt nye abonnement fra Stella
To: Erik Ribsskog

Kjære Erik Ribsskog

Vi er glade for å bekrefte ditt abonnement på Stella
Nå kan du se frem til å få siste nytt om Sunnhet, Skjønnhet og Selvutvikling rett i postkassen.

Vinn et gavekort
Bruk et par minutter på spørreskjemaet og få glede av alle våre tilbud og service-muligheter. Blant svarene trekker systemet vårt automatisk 100 heldige vinnere av et gavekort. Så snart du har svart, får du vite om du har vunnet.


   
   

   
Klikk inn på spørreskjemaet her

klikk her >>
   

   
   Med vennlig hilsen

Lene Vintervoll
Sjefredaktør
Stella

   
   

   
   

   
Abonnementsnummer:
   

   
   

   
   

   
4947557874
   

   
   

   
   

   

Lagre det til senere og bruk det hvis du vil korrigere opplysningene dine hos kundeservice.
   

   
   

   
   

   
Du har bestilt:

2 utgaver av Stella for kun kr 0,00. Abonnementet kan når som helst sies opp etter velkomsttilbudet.Abonnementsbetingelser
   

   
   


   
   

   
Vi sender første magasin:

09-10-2015
   

   
   

   
   

   

Leveringsadresse:

Drammensveien 507
1363

Høvik
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

Jeg ønsker ikke flere e-postmeldinger i forbindelse med velkomstforløpet

Og enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Takk for din bestilling!
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 6:21 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: idébanken.org
Date: 2015-08-30 12:37 GMT+02:00
Subject: Takk for din bestilling!
To: eribsskog@gmail.com


Kvittering:


Hei,

Takk for at du bestilte materiell fra Idébanken! Nedenfor ser du en
kopi av bestillingen din. Vi sender materiellet i løpet av 1-3
virkedager.

Med vennlig hilsen

Idébanken.org


Materiell:
Fysisk aktivitet i arbeidslivet: 1 stk

Kontaktinformasjon:
Bedriftens navn:
Ditt navn: Erik Ribsskog
E-post: eribsskog@gmail.com
Mobiltelefon: 99422856
Gateadresse: Drammensveien 507
Postnr: 1363
Poststed: HØVIK
Postboks/postadresse: Drammensveien 507
Postnr: 1363
Poststed: HØVIK

Og enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: FiskeribladetFiskaren.no - Gratis tilgang
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 6:18 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: FiskeribladetFiskaren.no
Date: 2015-08-30 12:42 GMT+02:00
Subject: FiskeribladetFiskaren.no - Gratis tilgang
To: eribsskog@gmail.com


Hei

Ditt prøveabonnement på FiskeribladetFiskaren.no har nå blitt
aktivert. Du kan logge deg på ved å benytte din epostadresse og
passord.

Ditt passord er: swmuwnsMed vennlig hilsen
Fiskeribladet Fiskaren

Og enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Ordrebekreftelse fra Salgsprodukter.no
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 6:12 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Salgsprodukter
Date: 2015-08-30 12:44 GMT+02:00
Subject: Ordrebekreftelse fra Salgsprodukter.no
To: post@salgsprodukter.no, eribsskog@gmail.com


Hei Erik Ribsskog.
Takk for din bestilling på gratis prøve fra Salgsprodukter.no.

Vi har mottatt bestillingen og vil sende produktene i løpet av kort tid.
Når varene sendes fra vårt lager mottar du sporingsinfo på tlf
99422856 og på epost eribsskog@gmail.com.

Varene sendes til:
Drammensveien
507 1363 HØVIK

Vi sender følgende: DrømmeMat

Ha en strålende dag!
Mvh alle på Salgsprodukter.no

Enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: TAKK for at du har registrert deg som mottaker av Aktiv Trenings nyhetsbrev
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 6:08 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Aktiv Trening
Date: 2015-08-30 12:41 GMT+02:00
Subject: TAKK for at du har registrert deg som mottaker av Aktiv Trenings nyhetsbrev
To: Erik Ribsskog


Klikk her hvis du har problemer med å lese nyhetsbrevet >>

  30-08-2015     http://aktivtrening.com 

TAKK for registreringen

NYHETSBREV
Registreringen er mottatt:

30-08-2015 12:40:00

Du er registrert som mottaker av nyhetsbrevet fra Aktiv Trening, e-magasinet "Visste du det?" samt tilbud fra "Supertilbud".
   
   
LEGG OSS TIL I KONTAKTLISTEN DIN
Du får det første nyhetsbrevet i løpet av en uke. Vil du være helt sikker på å få nyhetsbrevet også i tiden fremover, kan du legge til avsenderadressen under i kontaktlisten din:

nyhetsbrev@aktivtrening.com
   
   
Start utforskingen med det samme
Løp Trening Ruteplanlegger Utstyr
Treningslogg Test deg selv Spør oss
Vinn Vekt Kosthold Abonnér

   
   
Har registreringen skjedd ved en feiltakelse, kan du oppheve registreringen via koblingen nederst.
Du er påmeldt nyhetsbrevet med denne e-postadressen: eribsskog@gmail.com
Copyright: Bonnier Publications International as     Kontakt oss | Rett e-postadresse | Avmelding

Mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Hevd på leilighet
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 6:04 PM
To: juridisk
Cc: Lars Aasen
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Post Narverud Eiendom AS
Date: Sun, Aug 30, 2015 at 4:21 PM
Subject: Re: Hevd på leilighet
To: "eribsskog@gmail.com"
Cc: Post Narverud Eiendom AS


Ribsskog
Tror nok du ha forstått reglene noe feil her. Anbefaler deg å forhøre
deg med advokat.
Husleien betaler du som vanlig til anvist konto. Blir husleien ikke
betalt ved forfall sendes saken til Lindorff for inndrivelse. Du
gjøres samtidig oppmerksom på at salær vil påløpe.

Fortsatt god søndag


Mvh
Jan Gunnar Greftegreff
_____________________________________________
Narverud Eiendom

Hovednr: +47 22555158
Mobil: +47 95730000
Mail: jgg@narverud.no
Home: www.narverud.no
Kontor: Drammensvn 507, 1363 Høvik
Post: PB 3040 Elisenberg, 0207 Oslo
_____________________________________________

LEGAL NOTICE: This message is confidential and may contain legally
privileged information. If you are not the intended recipient, you are
hereby notified that you have received this message in error and that
reading it, copying it, or in any way disclosing its content to any
other person, is strictly unauthorized. If you have received this
message in error, please inform the sender by reply e-mail and then
immediately delete this e-mail (including any attachments). E-mail is
susceptible to data corruption, interception, unauthorized amendment,
tampering and virus. We do not accept liability for any such actions
or the consequences thereof.

Den 30. aug. 2015 kl. 15.23 skrev Erik Ribsskog :

Hei.

Nå har jeg bodd såpass lenge i leiligheten at jeg har hevd på den. Så
da trenger jeg ikke betale husleie lenger, siden det er jeg som eier
den. Så sånn er det.

Mvh Erik Ribsskog

johncons-fanclub.net, lever visst ennå, på Wayback-machine

johncons fanclub lever ennå

https://web.archive.org/web/20110714153146/http://www.johncons-fanclub.net/

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Registrering hos Nettbuss
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 3:21 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Nettbuss
Date: 2015-08-24 1:06 GMT+02:00
Subject: Registrering hos Nettbuss
To: eribsskog@gmail.com


Hei Erika Ribsskog
Dette er en automatisk bekreftelse på at du har registrert deg som
kunde hos Nettbuss.

Logg inn på http://www.nettbuss.no

Ditt brukernavn er: eribsskog@gmail.com

Takk for din registrering!

Nettbuss
05070@nettbuss.no
http://www.nettbuss.no

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Takk for e-posten
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 3:18 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Post Språkrådet
Date: 2015-08-24 9:58 GMT+02:00
Subject: Takk for e-posten
To: Erik Ribsskog


Takk for e-posten. Den blir nå fordelt til en saksbehandler. Vi vil
svare deg så raskt vi kan, og senest innen fire uker. I saker som skal
behandles etter lov om stedsnavn, er saksbehandlingstiden to måneder.Vennlig hilsen

Språkrådet

Takk for e-posten. Han vert no fordelt til ein saksbehandlar. Vi vil
svare deg så raskt vi kan, og seinast innan fire veker. I saker som
skal behandlast etter lov om stadnamn, er saksbehandlingstida to
månader.

Venleg helsing

Språkrådet

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Leie og innboforsikring
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 3:11 PM
To: juridisk
Cc: Lars Aasen
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Post Narverud Eiendom AS
Date: 2015-08-24 14:29 GMT+02:00
Subject: SV: Leie og innboforsikring
To: "eribsskog@gmail.com"


Hei

Du bestemmer selv om du vil ha innboforsikring eller ikke. Men jeg vil
jo anbefale deg det. Det vil koste deg ca 200 kr i året.
Dusjen er den samme som det er på hele bygget. Dette får vi nok ikke
gjort noe med.

Hva mener du med når du spør om når det er rengjøring. Vi vasker ikke
leiligheten for deg. Det må du nok ordne selv:)


Mvh
Jan Gunnar Greftegreff
_____________________________________________

Hovednr: +47 22 55 51 58
Mobil:     +47 95 73 00 00
Mail:       post@narverud.no

Kontor:   Drammensvn 507, 1363 Høvik
Post:       PB 3040 Elisenberg, 0207 Oslo
www.narverud.no
____________________________________________________

LEGAL NOTICE: This message is confidential and may contain legally
privileged information. If you are not the intended recipient, you are
hereby notified that you have received this message in error and that
reading it, copying it, or in any way disclosing its content to any
other person, is strictly unauthorized. If you have received this
message in error, please inform the sender by reply e-mail and then
immediately delete this e-mail (including any attachments). E-mail is
susceptible to data corruption, interception, unauthorized amendment,
tampering and virus. We do not accept liability for any such actions
or the consequences thereof.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 24. august 2015 14:22
Til: Post Narverud Eiendom AS
Emne: Leie og innboforsikring

Hei.

Jeg leier hos dere, i Drammensveien det gamle hotellet vel.

I leieavtalen min, står det, at jeg må ha innboforsikring.

Dette har jeg ikke skaffet meg, og ser heller ikke behov for, å skaffe meg vel.

I tillegg vil jeg gjerne klage, på at dusjen er liten. Og når er det rengjøring?

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Yay! Gode tilbud er på vei
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 3:07 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Bredbånd.com
Date: 2015-08-24 14:33 GMT+02:00
Subject: Yay! Gode tilbud er på vei
To: eribsskog@gmail.com


Bredbånd.com

Hei Erik Ribsskog
Yay! Gode tilbud er på vei

Oppdraget er sendt videre til 3 lokale bredbåndsleverandører. Du vil innen kort tid bli kontaktet med tilbud på bredbånd.
Ikke gi deg helt ennå. Se om du kan spare penger på:

    Boligalarmer.no

    Mobiltelefoni.no

Ta vare på denne e-posten, så kan du hente den frem når du trenger en av tjenestene over.
Følg oss i sosiale medier
Facebook Twitter

Bredbånd.com er en tjeneste fra Nettbureau AS - spesialist på sammenligning av tjenester på internett.

Denne e-posten er en bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse og du vil ikke få flere e-poster fra oss.

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Anmeldelse
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 3:02 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Henvendelse Fornøyde Folk
Date: 2015-08-24 16:04 GMT+02:00
Subject: SV: Anmeldelse
To: "eribsskog@gmail.com"


Hei.
Dette hørtes jo ikke bra ut. Hvilket nummer er det du føler deg terrorisert på?
Trenger det for å få lagt inn en sperre på nummeret ditt, så vi ikke
ringer deg igjen.

Mvh Eli
Fornøyde Folk as

________________________________________
Fra: Erika Ribsskog
Sendt: 22. august 2015 02:34
Til: Henvendelse Fornøyde Folk
Emne: Anmeldelse

Helvetes ubrukelige idioter.

Dere blir politianmeldt i løpet av morgendagen for 153 tilfeller av
telefonterror mot meg.

Erika Ribsskog

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Kvittering på hilsenen du laget i Budstikka!
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 2:31 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Budstikka
Date: 2015-08-24 16:33 GMT+02:00
Subject: Kvittering på hilsenen du laget i Budstikka!
To: eribsskog@gmail.com


Dette er bekreftelse på at du har laget en hilsen i Budstikka.

Her er hilsenen:
http://www.budstikka.no/vis/personalia/greetings/16528380

Du valgte produktet: Bursdagshilsen, nett.
Alle hilsener dukker opp fortløpende på nettavisen.

Du kan redigere hilsenen på nett selv. Du kan slette den når du vil.
Hvis du har spørsmål, kontakt avisen på: Budstikka .

Tips venner og kjente!
Hvis du ikke allerede har gjort det, fortell andre om hilsenen, slik
at de kan si noen hyggelige ord i kommentarfeltet. Du kan dele linken
ovenfor, eller bruke Facebook-knappene du finner på hilsenen.


Takk! Hilsen Budstikka.

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Kvittering på hilsenen du laget i Budstikka!
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 2:27 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Budstikka
Date: 2015-08-24 16:07 GMT+02:00
Subject: Kvittering på hilsenen du laget i Budstikka!
To: eribsskog@gmail.com


Dette er bekreftelse på at du har laget en hilsen i Budstikka.

Her er hilsenen:
http://www.budstikka.no/vis/personalia/greetings/16527985

Du valgte produktet: Vi gifter oss, papir + nett.
Hilsener dukker opp fortløpende på nettavisen, og på trykk i papiravisa.

Du kan redigere hilsenen på nett selv. Du kan slette den når du vil.
Hvis du har spørsmål eller vil endre hilsenen etter at den er gått
over til papiravis, si ifra til avisen på: Budstikka
.

Tips venner og kjente!
Hvis du ikke allerede har gjort det, fortell andre om hilsenen, slik
at de kan si noen hyggelige ord i kommentarfeltet. Du kan dele linken
ovenfor, eller bruke Facebook-knappene du finner på hilsenen.


Takk! Hilsen Budstikka.

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Bekreft din e-postadresse
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 2:21 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Budstikka
Date: 2015-08-24 16:07 GMT+02:00
Subject: Bekreft din e-postadresse
To: eribsskog@gmail.com


Du får denne eposten til en adresse som noen (forhåpentligvis deg)
oppga på en hilsen i Budstikka. Vi vil gjerne bekrefte at vi har
riktig epostadresse til deg, slik at du kan få beskjed dersom noen
f.eks. kommenterer på hilsenen, eller avisen trenger å komme i kontakt
med deg. Hilsenen din er sendt inn uansett om du bekrefter
epostadressen din eller ikke.

Klikk på lenken for å bekrefte din e-postadresse:
http://www.budstikka.no/api/orwell/v1/verifications/felaledo39?identity=10126152&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.budstikka.no%2Fvis%2Fpersonalia%2Femail_verification_tnx

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Gratulerer med dagen som var
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 2:16 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From:  <1qf17g guerrillamail.com="" i6jay3sfp84="">
Date: 2015-08-24 16:46 GMT+02:00
Subject: Gratulerer med dagen som var
To: "eribsskog@gmail.com"


Hei Erik!

Det var da noen som husket på deg på bursdagen din, så jeg nå da jeg
satt å leste Budstikka..

http://www.budstikka.no/vis/personalia/greetings/16528380

Ikke dårlig.

Hilsen Tor E.

----
Sent using GuerrillaMail.com
Block or report abuse:
https://www.guerrillamail.com/abuse/?a=RFN9Bx4TSLsSqAm58XcTPBfIQA%3D%3D

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Velkommen som jobbsøker hos Jobbnorge
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 2:09 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Jobbnorge AS
Date: 2015-08-25 2:03 GMT+02:00
Subject: Velkommen som jobbsøker hos Jobbnorge
To: eribsskog@gmail.com


Velkommen som jobbsøker!

For å logge inn på Jobbnorge må du først aktivere din konto.Ved å gjøre dette bekrefter du at e-post adressen du har lagt inn er korrekt.Dette er viktig da arbeidsgiver senere vil varsle deg på e-post når ny melding sendes til deg i systemet.Aktiver din konto ved å følge lenken nedenfor

Aktiver din konto

Du finner informasjon om hvordan du legger inn din CV, søker på stillinger, oppdaterer eller sletter brukerkonto, m.m. på http://www.jobbnorge.no. Har du en forespørsel, så kan du kontakte oss gjennom å bruke vårt kontaktskjema

Denne e-posten er sendt til eribsskog@gmail.com. Er du ikke , eller ikke har bedt om denne meldingen, så kan du kontakte oss.Vi vil da slette oppføringen i vår database.

 Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook 


Copyright © 2015 Jobbnorge AS, Alle rettigheter reservert .
Adresse : Jobbnorge AS, Postboks 1401, 8002 Bodø

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Velkommen til Jobbsafari
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 2:02 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Jobbsafari
Date: 2015-08-25 2:05 GMT+02:00
Subject: Velkommen til Jobbsafari
To: eribsskog@gmail.com


Jobbsafari

Du har forsøkt å melde deg på som bruker på Jobbsafari med e-postadressen eribsskog@gmail.com.

Hvis dette er korrekt, vennligst bekreft ved å klikke på følgende lenke.

Bekreft opprettelse som bruker av Jobbsafari.

Hvis du mottar denne e-posten, men ikke har forsøkt å melde deg inn, skyldes det sannsynligvis at noen ved en feil har tastet inn e-postadressen din. I slike tilfeller behøver du ikke foreta deg noe, og du vil ikke høre fra oss igjen.

Opprettelsen ble foretatt fra IP-adressen 162.247.72.212.

Vennlig hilsen
Jobbsafari.

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Jobb: Barista/Servicemedarbeider
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 1:26 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: UbrukeligeFroekenErikRibsskog
Date: 2015-08-25 2:07 GMT+02:00
Subject: Jobb: Barista/Servicemedarbeider
To: eribsskog@gmail.com
Cc: UbrukeligeFroekenErikRibsskog@superhomsemail.net


Indeed

UbrukeligeFroekenErikRibsskog@superhomsemail.net sendte deg denne jobben fra Indeed.com:

Barista/Servicemedarbeider
VarnerRetailNorge - Billingstad

Serviceavdelingen i Varner Retail har ansvaret for driftstjenester slik som resepsjon og sentralbord, personalrestaurant, møte- og konferanserom, post og pakker, renhold og teknisk drift av bygget. Serviceavdelingen har ansvar for at over 400 medarbeidere og et antall gjester blir møtt med et smil hver dag. Tjenestene vi utfører bidrar til å

FINN.no - 6 dager siden

    Finn flere Barista/Servicemedarbeider jobber i Billingstad
    Finn flere jobber fra VarnerRetailNorge

» Post CV-din på Indeed
Det tar bare noen få sekunder
Indeed - ett søk. alle jobber. | First Floor, Block B, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Bekreft din e-postadresse
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 1:10 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Drammens Tidende
Date: 2015-08-25 13:43 GMT+02:00
Subject: Bekreft din e-postadresse
To: eribsskog@gmail.com


Du får denne eposten til en adresse som noen (forhåpentligvis deg)
oppga på en hilsen i Drammens Tidende. Vi vil gjerne bekrefte at vi
har riktig epostadresse til deg, slik at du kan få beskjed dersom noen
f.eks. kommenterer på hilsenen, eller avisen trenger å komme i kontakt
med deg. Hilsenen din er sendt inn uansett om du bekrefter
epostadressen din eller ikke.

Klikk på lenken for å bekrefte din e-postadresse:
http://www.dt.no/api/orwell/v1/verifications/misisleme74?identity=10126152&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.dt.no%2Fvis%2Fpersonalia%2Femail_verification_tnx

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Kvittering på hilsenen du laget i Sande Avis!
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 1:15 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Sande Avis
Date: 2015-08-25 13:41 GMT+02:00
Subject: Kvittering på hilsenen du laget i Sande Avis!
To: eribsskog@gmail.com


Dette er bekreftelse på at du har laget en hilsen i Sande Avis.

Her er hilsenen:
http://www.sandeavis.no/vis/personalia/greetings/16548717

Du valgte produktet: Bursdagshilsen, nett og papir.
Hilsener dukker opp fortløpende på nettavisen, og på trykk i papiravisa.

Du kan redigere hilsenen på nett selv. Du kan slette den når du vil.
Hvis du har spørsmål eller vil endre hilsenen etter at den er gått
over til papiravis, si ifra til avisen på: Sande Avis
.

Tips venner og kjente!
Hvis du ikke allerede har gjort det, fortell andre om hilsenen, slik
at de kan si noen hyggelige ord i kommentarfeltet. Du kan dele linken
ovenfor, eller bruke Facebook-knappene du finner på hilsenen.


Takk! Hilsen Sande Avis.

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Bekreft din e-postadresse
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 1:10 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Drammens Tidende
Date: 2015-08-25 13:43 GMT+02:00
Subject: Bekreft din e-postadresse
To: eribsskog@gmail.com


Du får denne eposten til en adresse som noen (forhåpentligvis deg)
oppga på en hilsen i Drammens Tidende. Vi vil gjerne bekrefte at vi
har riktig epostadresse til deg, slik at du kan få beskjed dersom noen
f.eks. kommenterer på hilsenen, eller avisen trenger å komme i kontakt
med deg. Hilsenen din er sendt inn uansett om du bekrefter
epostadressen din eller ikke.

Klikk på lenken for å bekrefte din e-postadresse:
http://www.dt.no/api/orwell/v1/verifications/misisleme74?identity=10126152&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.dt.no%2Fvis%2Fpersonalia%2Femail_verification_tnx

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Kvittering på hilsenen du laget i Drammens Tidende!
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 1:05 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Drammens Tidende
Date: 2015-08-25 13:43 GMT+02:00
Subject: Kvittering på hilsenen du laget i Drammens Tidende!
To: eribsskog@gmail.com


Dette er bekreftelse på at du har laget en hilsen i Drammens Tidende.

Her er hilsenen:
http://www.dt.no/vis/personalia/greetings/16548861

Du valgte produktet: Bursdagshilsen, nett og papir.
Hilsener dukker opp fortløpende på nettavisen, og på trykk i papiravisa.

Du kan redigere hilsenen på nett selv. Du kan slette den når du vil.
Hvis du har spørsmål eller vil endre hilsenen etter at den er gått
over til papiravis, si ifra til avisen på: Drammens Tidende
.

Tips venner og kjente!
Hvis du ikke allerede har gjort det, fortell andre om hilsenen, slik
at de kan si noen hyggelige ord i kommentarfeltet. Du kan dele linken
ovenfor, eller bruke Facebook-knappene du finner på hilsenen.


Takk! Hilsen Drammens Tidende.

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Velkommen som bruker av Min side på tryg.no
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 1:01 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Tryg Forsikring
Date: 2015-08-25 14:07 GMT+02:00
Subject: Velkommen som bruker av Min side på tryg.no
To: eribsskog@gmail.comHei!

Som bruker av Min side vil du få en enkel og god oversikt over forsikringene
dine i Tryg. Her vil du alltid finne siste versjon av avtalen din.
Fremover vil du ikke motta forsikringsdokumentene på papir, men faktura sendes
som avtalt i posten eller direkte til nettbanken din.

Logg inn på Min side
Du kan enkelt logge deg inn ved bruk av BankID eller Buypass. Du har også
mulighet til å bestille brukernavn og passord på tryg.no, om du ønsker dette.

Varsling ved endringer
Når nye forsikringsdokumenter legges ut eller endringer i avtalen din er klar og
synlig på Min side, vil du motta en varsling på SMS og /eller e-post.
Sjekk gjerne at vi har registrert riktig e-postadresse og mobilnummer under Min
profil når du har logget deg inn.

Har du spørsmål?
Kontakt oss på 04040 eller på kundeservice@tryg.no.

Vennlig hilsen
Tryg Forsikring

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd:
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 12:56 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Sigurd Stalheim
Date: 2015-08-25 14:09 GMT+02:00
Subject:
To: eribsskog@gmail.com


Hei!

innboforsikringen er løpende fra 21.08. Faktura kommer på e-post.


Med beste helsing

Sigurd Stalheim
Kundekonsulent

Vi ønsker flere nye kunder til Tryg.
Om du har familie, venner, bekjente eller kolleger som er interessert i et tilbud fra oss, kan du gjerne gi meg en tilbakemelding.
Jeg kan love en god forsikringsgjennomgang med muligheter til å få en bedre forsikringsløsning enn det de har i dag.

Tryg | 2 F1, | Postboks 7070 | Folke Bernadottesvei 50 | 5020
Telefon: (+47) 55 17 13 72
E-post: Sigurd.Stalheim@tryg.no | Sentralbord: 04040 | Besøk oss på www.tryg.no

Tryg Forsikring | Postboks 7070 | Folke Bernadottesvei 50 | NO-5020 Bergen | Foretaksregisteret | NO 989 563 521 MVA
Filial av Tryg Forsikring A/S | Erhvervs- og Selskabsstyrelsen | CVR-nr. 24260666 | Klausdalsbrovej 601 | DK-2750 Ballerup | Danmark

Denne e-posten kan inneholde fortrolig informasjon. Dersom du ikke er rette mottaker ber vi deg vennligst om å informere avsender og slette e-posten.

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Nyoppusset 4-Roms på Nordstrand
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 12:51 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Kenan Ibrahimefendic via FINN.no
Date: 2015-08-25 16:27 GMT+02:00
Subject: Nyoppusset 4-Roms på Nordstrand
To: Erik Ribsskog


Hei Erik , er du fortsatt innteresert i å ta en visning?

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Ad. Medlemspakke i retur
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 12:46 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Aase Kjølberg
Date: 2015-08-26 13:34 GMT+02:00
Subject: Ad. Medlemspakke i retur
To: "eribsskog@gmail.com"


Vi har forsøkt å sende en medlemspakke i posten til Michelets vei 55,
1368 Stabekk.  Denne kommer i retur.  Hvilken adresse skal den sendes
til?Med vennlig hilsen
Huseiernes Landsforbund

Aase Kjølberg
kontorfullmektig
-----------------------------------------------
Tlf:   22 47 75 00
Fax: 22 41 19 90
Epost: a.kjolberg@huseierne.no
-----------------------------------------------

Og enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Tilbud - Sector Alarm
Erik Ribsskog     Sun, Aug 30, 2015 at 12:37 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Truls Brynildsen
Date: 2015-08-27 8:09 GMT+02:00
Subject: RE: Tilbud - Sector Alarm
To: "eribsskog@gmail.com"


Hei igjen.Har dere mottatt alarmtilbudet enda og kanskje kommet til noen endelig konklusjon enda?Håper jeg hører i fra dere.Ha en fin formiddag videre.Med vennlig hilsen

Sector Alarm ASTruls Brynildsen

SikkerhetskonsulentMob. 934 31 227

Dir. 21 05 98 17sectoralarm.no

twitter.com/sectoralarmaslogo_no Sector signatur

signatur_fadderbedrifter

From: Truls Brynildsen
Sent: 13. august 2015 11:05
To: eribsskog@gmail.com
Subject: Tilbud - Sector AlarmHei.


Sender tilbud på vår sommerkampanje, jeg har ikke hatt hellet med meg da jeg har forsøkt å ringe deg etter at du forespurte å bli kontaktet av oss gjennom vår hjemmeside.Håper og høre i fra degHa en fin dag videre – all min kontaktinformasjon er nederst i denne e-posten.Kampanjetilbud – Sector AlarmAlarmpakken inkluderer:·   Merking av boligen: ”Kameraovervåkning - Alarm med utrykning”

·   Alarmsentral med nødstrømsbatteri og GSM/GPRS-sender·   2 stk kameradetektorer (fargekamera som ser i mørket) med temperaturføler

·   2 stk optiske røykdetektorer (flere kan seriekobles)

·   2 stk magnetkontakter  til bl.a. inngangsdør·   1 stk betjeningspanel ved inngangsparti

·   1 stk sirene (innebygget i betjeningspanelet)

·   x stk nøkkelbrikker (til enkel av/påslag av alarm ved panelet uten kode)

·   Gratis bruk av App (iPhone, Android og Windows Phone)Kampanjepris installasjon:            kr 0,- (ordpris: 2385,-)

Vektertjeneste:                                  kr 430,-/mnd. (ordpris: 469,-)Alle priser er inkludert merverdiavgift.Sector Alarm har vunnet Kundeserviceprisen uavhengig av bransje i 2011 og 2015.

Det er også det 8. året på rad hvor vi vinner den samme prisen i kategori «Sikkerhet».http://trygghet.sectoralarm.no/boligalarm/norgesmester-pa-kundeservice/cid:image002.jpg@01D092DF.9A6A3B80Vektertjenesten inkluderer:

·         Tilkobling mot vår døgnbemannede alarmstasjon.

·         Fri vekterutrykning - uansett årsak.

·         Ved utløst brannalarm varsler vi direkte brannvesen og sender ut nærmeste vekter. Eventuelle falske utrykninger dekkes av Sector Alarm.

·         Både utvendig og innvendig sjekk av bolig ved utrykning.

·         Fri service og vedlikehold på alarmens komponenter.

·         Nøkkelservice – hvis du er uheldig og mister nøklene dine eller har låst deg ute.

·         Alle batterier har en garantiperiode på 4 år og gratis bytte i denne perioden. Utover garantiperioden vil pris være kr 695,- for bytte av alle batteriene.

·         Dekning av egenandel på forsikring med inntil kr 5.000,- ved innbrudd eller innbruddsforsøk.Vi skreddersyr en løsning tilpasset din bolig og dine behov

Alle har forskjellige behov og derfor skreddersyr vi en løsning som er tilpasset dine og boligens behov. Montøren vil ta en gjennomgang av boligen sammen med deg for å gi råd og veiledning om en god alarmpakke tilpasset din bolig. Komponenter utover det som følger med i kampanjepakken tilbys til følgende priser:Eksempler på tilleggskomponenter
   

Installasjon 
   

Abonnement

Ekstra bevegelsesdetektor m/kamera           
   

kr 1590,-
   

kr 20,-/mnd

Ekstra røykdetektor                               
   

kr 1590,-
   

kr 20,-/mnd

Magnetkontakt
   

kr  795,-
   

kr 20,-/mnd

Fjernkontroll
   

kr  795,-                   
   

kr  0,-

Husdyrløsning (inntil 15kg)
   

kr      0,-                        
   

kr 0,-/mndAlle priser forutsetter avtalegiro.Vi tilbyr også gunstige priser på ulike pakkeløsninger. Snakk med montøren som vil kunne skreddersy en løsning.Ved eventuell oppsigelse er det ingen avslutningskostnad og kun tre mnd oppsigelsestid.

Ved en eventuell fremtidig flytting tilbyr vi tilsvarende anlegg i ny bolig fritt montert.Hvorfor velge Sector Alarm?·         Kåret til bransjens beste kundeservice 8 år på rad siden 2008 (Confex)

·         Kåret til beste kundeservice i Norge uavhengig av bransje i 2011 og 2015.

·         Bred vekterdekning sikrer rask utrykning

·         Kameraovervåking inkludert uten ekstra kostnader.

·         Preventiv effekt med alarmskilt som indikerer kameraovervåking.

·         Ingen bindingstid

·         Ingen skjulte kostnader

SmartpluggerMed smartplugger kan du styre belysning og andre elektriske apparater i boligen. Dette gir økt trygghet og sikkerhet.

http://www.sectoralarm.se/uploads/grid-42-hemlarm-smarta-losningar-smartplugs.jpg

·         Styr belysning og elektriske apparater i boligen

·         Styr smartplug fra «Min side»

·         Om alarm blir utløst kan lys i boligen bli tent    En forutsetning for Smartplugger og temperatur avlesning er at alarm er knyttet til internett i bolig.Pris for pakke med 3 stk Kr 995,- (395,- per stykk)

Jeg håper tilbudet er av interesse, og kan treffes på tlf: 21 05 98 17 eller e-post: truls.brynildsen@sectoralarm.no

Med vennlig hilsen

Sector Alarm ASTruls Brynildsen

SikkerhetskonsulentMob. 934 31 227

Dir. 21 05 98 17sectoralarm.no

twitter.com/sectoralarmaslogo_no Sector signatur

Bloggarkiv