Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

lørdag 15. desember 2012

Jeg sendte en e-post om Finansklagenemda


Gmail - Henvendelse om Finansklagenemnda.GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>

Henvendelse om Finansklagenemnda.

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Sat, Dec 15, 2012 at 9:32 PM
To:
Palmar Blindheim <palmar.blindheim@mimer.no>


Cc:
post <post@finanstilsynet.no>

Hei,

jeg forward-et deg den klage nå, i en annen e-post.

Jeg har vært litt stressa, de siste årene, så den klagen, (som er fra et par år tilbake), så litt 'surrete' ut for meg selv, når jeg leste raskt på nytt nå, må jeg innrømme.


Jeg trodde at Finansklagenemda var del av statsforvaltingen, for Finanstilsynet pleier å henvise meg dit.

Men jeg ser du skriver at Finansklagenemda er eiet av bankene.


Det var jeg ikke klar over.

Dessuten, hvorfor heter e-post-adressen deres noe med 'firmapost'?

Da bryr de seg ikke om vanlige forbrukere, (som ikke er firmaer), mener jeg.


Sender kopi til Finanstilsynet, for jeg føler meg lurt av dem nå, siden de har sendt meg til Finansklagenemda, uten å opplyse om at dette er et privat firma, som ikke er del av staten.

Jeg gikk handel og kontor, på 80-tallet, og jeg hadde da rettslære som fag, og lærte mye om forbrukerrettigheter, osv.


Men i våre dager, så klarer jeg ikke å komme noen vei, når jeg ønsker å få mine rettigheter som forbruker.

Så enten er jeg rusten ellers så har det norske samfunnet blitt mer gjerrig når det gjelder å gi folk rettighetene sine, siden 80-tallet.


Bare si ifra hvis det er noe mer jeg skal forklare om.

Finanstilsynet sendte meg til Finansklagenemda nå nylig, i forbindelse med en forsikringssak.

Men da 'steilet' jeg, grunnet e-post-adressen til Finansklagenemda, som er noe med 'firmapost'.


Det er litt rart at Finanstilsynet sender folk rett i hendene på 'bukken og havresekken', (som du kaller dem), synes jeg.

Takk for forklaring om Finansklagenemda.

Mvh.

Erik Ribsskog2012/12/15 Palmar Blindheim <palmar.blindheim@mimer.no>
Hei.

Undertegnede er leder av en frivillighetsgruppen som heter

Investorgruppen-2011.  Vi er vel 40 stk personer, som gjør hva vi kan for å
få kjent ugyldig våre investeringer hos
finanshuset Acta.

I denne prosessen er klagesystemet med Finansklagenemnda (FinKN) en svært

viktig del i vår måte å prøve og få medhold i våre klager.
FinKN er slik vi ser det, en svært hildet institusjon, som vektlegger mye

mere hva finansforetak kommer med av argumenter, enn hva er tilfelle fra oss
forbrukere.  Det er alment kjent, at FinKN er eid av finansforetakene, og
det er finansforetakene som betaler de som skal fatte beslutninger for eller
imot foretakene.
Populært er dette kalt; bukken og

havresekken.

Undertegnede og gruppen har jobbet intenst med å få myndighetene til å

innse, at FinKN kan ikke få fortsette i nåværende form.
På stortingsmøte den 13.juni 2012, fikk KrF flertall i stortinget, om å

pålegge regjeringen til å “granske”  FinKN, om den fungerer etter
hensikten.

Vi i Investorgruppen påstår at den ikke fungerer

etter hensikten, og vi har mange dokumenterbare historier som viser dette. Vi
driver en fortløpende påvirkning til politikere og departement, for å få en
grundig og rettferdig og åpen undersøkelse om FinKN sine arbeidsmetoder,
strategivalg og bevisførsler, med dertil kommentarer og svar.

Vi vet at EU-land er nå i ferd med å innføre nøytrale klageinstanser, hvor

de setter høye krav til kompetanse, og uavhengighet blant nemndens
medlemmer.
Det er også snakk om å få innført, at de foretak som ikke føyer seg etter

nemndens uttalelser, skal ved påanking fra forbruker, måtte betale alle
advokatsalær og utgifter til forbruker, selv helt til høyesterett.
Alt dette ønsker vi velkommen, men det absolutt vikitgste er at de stiller

krav til nemndens uavhengighet.

I denne forbindelse, søker jeg ofte om innsyn i dokumenter, via; www.oep.no  som er en “offentlig

elektronisk postkasse”
hvor vanlige forbrukere kan søke om innsyn i ulikedokumenter.
Jeg har søkt om innsyn i sak 4, dokument 12/4387 som viser seg å være en

klage fra deg på  Nordea. Dette dokumentet blir jeg delvis nektet innsyn i,
og jeg har et spørsmål til deg om denne klagen er noe du kan sende til
meg.

Som nevnt tidligere, jobber jeg og gruppen kun med å bli hørt og sett blant

politikere, for at de skal skjønne at FinKN ikke er
forbrukervennlig,
og at de bør nå få innført et nøytralt oguhildet klagesystem i Norge.

Investorgruppen-2011 har nettadr; www.investorgruppen-2011.no


Så langt har vi hatt møte med flere politiske partier på stortinget, møte i

Forbrukerrådet og hos Finansdepartementet. Jeg har dialog med 3 statssekretærer
(Justis.-Finans.- og Barne-Likestilling og Inkluderingsdept.), samt både
Finans-og Justisminister.

Skal vi klare å få “hull på denne byllen”, må vi utøve direkte press mot de

folkevalgte. Det er kun de som kan innføre nyere og bedre klagesystemer i
Norge.

Vår rettssikkerhet innen finansområdet er helt fraværende. Her er det kun

de personer eller foretak som har penger til advokater, som vinner frem.
Bare i Røeggen-saken har Forbrukerrådet brukt 5 mill NOK så langt.


Hvis du har mulighet til å gi meg informasjon om denne problematikken, så

blir jeg svært glad. All informasjon blir behandlet konfidensielt, hvis ikke
annet er avtalt.

Vennlig hilsen


Palmar Blindheim

-leder Investorgruppen-2011 -


PS.

Her er den aktuelle klagen:


Gmail - Klage på Nordea/Fwd: Klage på Nordea og Aktiv Kapital/Fwd: Anmerkning i kredittregister
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Klage på Nordea/Fwd: Klage på Nordea og Aktiv Kapital/Fwd: Anmerkning i kredittregister


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Sat, Dec 15, 2012 at 9:25 PM

To:
palmar.blindheim@mimer.no

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2010/7/6
Subject: Klage på Nordea/Fwd: Klage på Nordea og Aktiv Kapital/Fwd: Anmerkning i kredittregister
To: firmapost@finkn.no


Hei,

jeg bor i England, og ble tullet med på jobb, i 2006, og forespeilet en bedre jobb.


Jeg ble tullet med i Norge og, og nesten drept av onkelen min i Kvelde, Martin Ribsskog, og måtte flykte til England, i 2005.


Jeg fikk ikke den jobben, så jeg fikk etterhvert dårlig råd, i min nye leilighet.

For på jobb i England, så ble jeg lurt av en finsk og norsk kollega, Taru Olaja og Marianne Høksaas, til å ta over hun finskes rom, hos noen mafiakriminelle engelske ungdommer, virka de som for meg.


Men jeg fikk meg en egen leilighet, for jeg måtte vekk fra det mafia-reiret, som jeg tenker på det som.

Og da gikk jeg tom for penger til mat.

For jeg fikk ikke den forfremmelsen jeg var forespeilet, på jobb.


Og jeg ble også tulla med på jobb.

Så for å få penger, til mat og husleie, og til å ta toget til London, her fra Liverpool, (som er ganske dyrt, og koster mer enn 50 pund), for å prate med den norske ambassaden, for å prøve å få orden på livet mitt og de forskjellige problemene.


Så måtte jeg overtrekke kontoen min hos Nordea, på slutten av 2006.

På begynnelsen av 2007, så kontaktet jeg Nordea om dette.

Vi ble enige om at jeg skulle få beholde min Nordea-konto.


Så lenge jeg betalte overtrekket, til Aktiv Kapital, med en fast beløp pr. måned.

(Etter at jeg fikk meg ny jobb, som selvstendig næringsdrivende, her i England, fra mars 2007).

Jeg har også en lagerbod, i Oslo, hos City Self-Storage.


Derfor ville jeg gjerne beholde kontoen i Norge, hos Nordea.

For det koster ca. 20-25 pund, å sende penger, til Norge, fra min engelske bank, Barclays.

Og da var det billigere, å sende en stor sum, hver måned.


Og så betale norske regninger, fra Nordea-kontoen.

Via nettgiro.

Dette var avtalen med Nordea.

Så sender jeg den første pengesummen, som avtalt, våren/tidlig på sommeren, 2007 da.


Og hva skjer?

Jo, Nordea har brutt avtalen, og jeg får pengene tilbake til Barclays.

Minus et beløp, på flere hundre kroner, som Barclays krever i gebyr, for å ta imot pengene igjen.


Dette erstattet senere Nordea, da jeg klagde.

Så de innrømmet at det var deres feil.

Men jeg fikk ikke kontoen tilbake.

Og da hadde jeg nettopp fått meg ny jobb, som selvstendig næringsdrivende.


Så jeg hadde det så hektisk med jobb.

Så dette fikk jeg dessverre ikke rydda ordentlig opp i, i 2007.

Det ble litt tungvint, her fra England, med ny lav betalt og hektisk jobb, som selvstendig næringsdrivende, på vegne av et firma i Norwich, som heter Postive Publications/Packaging Europe, et firma med tyske eiere vell, Ball, tror jeg de heter.


Men det er det jeg prøver på nå da, å rydde alt dette opp.

For jeg møte nå lite forståelse, fra Nordea, når jeg gjerne vil ha kontoen min tilbake, som vi avtalte, i 2007, at jeg skulle få beholde kontoen min.


Og Aktiv Kapital fikk jeg jo da ikke betalt.

Siden det ble for dyrt, å sende mange betalinger, direkte til kreditorene i Norge.

For når jeg ikke hadde en bankkonto, så kunne jeg ikke sende et (relativt) stort beløp, hver måned.


Men måtte sende småbeløp, til hver enkelt kreditor.

Og hvis jeg da måtte sende tre sånne betalinger.

Så ble det kanskje 700-800 i gebyr, hver måned, fra Barclays.

Mot 200-300 hvis jeg hadde hatt konto hos Nordea.


Så derfor hadde jeg ikke råd, til å betale disse kreditorene i Norge.

Så da fikk jeg også betalingsanmerkning, fra Aktiv Kapital.

(Men dette var jo da Nordeas skyld, vil jeg si).


Det ble for tidkrevende, for jeg måtte jo sende klager og.

Og jeg besluttet da, å konsentrere på mine engelske kreditorer.

Siden Nordea tulla med meg, så ble dette veldig kronglete, tidkrevende og tungvint.


Så jeg måtte flytte fokuset fra dette, midlertidig.

Og heller konsentrere meg om å få hue over vannet, her i England, hvor jeg tross alt bodde.

Nå har jeg litt bedre kontroll her, så nå prøver jeg å rydde opp i Nordea-tullet og, som jeg tenker på det som.


For her er det helt klart for meg, at jeg blir sabotert mot, av Nordea.

Nordea er jo fra Finnland.

Og faren min sa en gang, at farmora mi hadde slekt fra Finnskogen, som en slags trussel.


Jeg arvet også en del av en eiendom, etter en grandonkel, i Holmsbu, i 2005, men Nordea Tveita, ville ikke gi meg lån, med sikkerhet i den delen av den fine eiendommen der, like ved Drammensfjorden.


For jeg var jo i en veldig vanskelig situasjon, og ville ta fly til Norge, for å prate med Kripos, for de nekta å svare på min korrespondanse, i forbindelse med at jeg hadde overhørt, at jeg var forfulgt av noe som ble kalt 'mafian', i Oslo, i 2003.

Og Nordea ville heller ikke gi meg billån, uten egenandel, på slutten av 90-tallet, da jeg ble butikksjef vel, men ringte meg, og sa unnskyld, mange måneder senere, men jeg fikk lån av DNB, og bytta til de, for de hadde et eget opplegg for Rimi-butikksjefer, som jeg ble i 1998.


Så jeg synes jeg har blitt spesielt og dårlig behandla, av Nordea.

Så nå prøver jeg å få rydda opp i dette.

Jeg lurer også på om dette er noe med Norrøn Mytologi, at Dørumsgaard-familien, som min morfar var fra, var etter Noah/Odins bror Høne.


Og at vanene var finnene.

Og at Høne var gissel for vanene/finnene.

Og derfor tuller finnene/samene (aka. vanene), med etterkommerne av moren til Asbjørn og Helga (min oldemor) Dørumsgaard.


Virker det som for meg.

Så derfor tuller nok Nordea med meg.

Så kanskje dere kan stramme de opp litt.

Nå har jo jeg fått kredittanmerkning, fra Aktiv Kaptial, for dette.


Jeg får ikke lån, sånn at jeg kan få tingene mine, fra City Self Storage, hit til England, (klær, mine brev og medaljer fra militæret og bøker og plater, og noe trekunst som min morfar lagde, osv., han var etter Ole Moene, fra Oppland, bl.a.).


Og jeg har ikke noen norsk konto.

Jeg lurer på om dere kan få Nordea til å gi meg kontoen min tilbake.

Og la meg få noe lån, så jeg kan få de norske tingene mine hit, siden de har sabotert mot meg, sånn at jeg har fått kredittanmerkning, og ikke får NITO-kortet, engang, enda jeg er medlem av NITO, for jeg fikk en grad i IT, fra HiO, godkjent, i 2009.


Så blir jeg nå også tulla med av DNB, er det vel, som har NITO-kortet, grunnet sabotasjen fra Nordea.

Så her håper jeg at dere kan hjelpe meg å få noe erstatning, fra Nordea, for dette norrøn mytologi-tullet, som de holder på med, (eller hva det er).


På forhånd takk for Deres hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2010/3/23
Subject: Klage på Nordea og Aktiv Kapital/Fwd: Anmerkning i kredittregister
To: post@finanstilsynet.no


Hei,


jeg ønsker å sende en klage på Nordea og Aktiv Kapital.

Jeg inngikk en avtale med Nordea om å betale ned overtrekk hos Aktiv Kapital, fra England, og så samtidig beholde Nordea-kontoen.


Da jeg sendte pengene, så var kontoen stengt.

Og da ble det kronglete for meg å betale.

Men nå har Aktiv Kapital gitt meg betalingsanmerkning, enda det var Nordea som brøt tilbakebetalingsavtalen.


Jeg vil at dere skal be Nordea gi meg kontoen min tilbake, som avtalt, og gi meg lån for å ordne sånn at jeg kan få tingene jeg har i Norge, sendt hit til England, og jeg vil at dere skal be Aktiv Kapital om å slette to feilaktige betalingsanmerkninger, som de har påført navnet mitt.


Jeg overhørte nemlig at jeg var forfulgt av noe kalt 'mafian' i Oslo, i 2003 og min onkel i Kvelde, trodde ikke på meg, og fikk meg til å gå til psykolog og sosionom, nede i Vestfold.

Og søstra mi foreslo at hun skulle ordne med de smålånene jeg hadde, men hun gjorde ikke noe.


Så hun sosionomen overtok den jobben.

Så Aktiv Kapital skal ha fått brev om min økonomiske situasjon, fra sosionom i Sandefjord, men likevel så ga de meg kredittanmerkning.

Så jeg synes det lukter illuminati av Nordea og Aktiv Kapital i denne saken.


Så jeg håper dere kan be dem om å skjerpe seg litt!

Mvh.

Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2010/3/23
Subject: Re: Anmerkning i kredittregister
To: Kundeservice@aktivkapital.no


Hei,

jeg ringte Nordea, på begynnelsen av 2007, og da sa de at kontoen var bare å overføre til.


Og avtalen med Nordea var at jeg skulle få beholde den kontoen og sende et månedlig beløp dit, som jeg så sendte videre pr. nettbank, til dere og City Self Storage.


For da slapp jeg unna med et gebyr av ca. 200 kroner hver måned, som Barclays forlangte for å sende penger til Norge.

Når da kontoen ble stengt, så ble det mye dyrere for meg å betale to regninger i Norge, for da kosta det plutselig 400 kroner i måneden og ikke 200 i måneden.


Og i England så er ikke lønningene så høye, så derfor hadde jeg ikke råd å betale den regningen til dere på 300 i måneden da.

Og jeg måtte klage til Nordea, for de hadde ikke sagt fra om dette, så pengene ble sendt tilbake til Barclays, som da skulle ha tilsammen £55 i gebyrer, som jeg prøvde å få tilbake fra Nordea.


Og dette trakk ut, så det er mulig at Nordea ikke sa fra til dere, at de brøt avtalen.

Men dette burde være en sak mellom dere og Nordea, mener jeg.

Hvilke betingelser det er, for tilbakebetalingsavtalen.


Så det burde vel være noe dere kontakter Nordea om, og ikke meg?

Her er det jeg som får svi, mener jeg, pga. kommunikasjonsproblemer, mellom dere og Nordea, og det synes jeg er urettferdig, at dette skal medføre at jeg får betalingsannmerkninger.


Så dette håper jeg dere skjønner, at er deres ansvar, siden dere ikke har kommunisert ordentlig med Nordea, sånn som jeg ser det.

Mvh.

Erik Ribsskog


En overtrukket konto blir alltid sperret
for å unngå ytterligere mislighold. Men du må gjerne sende oss kopi dersom du
har en avtale med Nordea som tilsier noe annet.


MvhKundeservice

Aktiv Kapital
Fra: Erik Ribsskog
[mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 22. mars 2010 19:35

Til: Kundeservice@aktivkapital.no
Emne: Re: Anmerkning i
kredittregisterHei,

ja, men det var kronglete for meg, å overføre penger, når kontoen min i
Nordea, uten varsel ble sperret.Derfor stoppet innbetalingene.Og jeg har det svart på hvitt, i e-poster fra Nordea, at avtalen var at jeg
skulle få beholde kontoen.

Så synes jeg dere kan kontakte Nordea om, så kan de bekrefte det.
Mvh.

Erik Ribsskog
Hei,


Det kan stemme at kontoen skulle bli beholdt, men den vil fortsatt
være sperret så lenge det er en inkassosak i forbindelse med den. Sperring av
en konto vil ikke bli opphevet før saken er nedbetalt. Når du har lovet
betaling flere ganger og det viser seg gang på gang at det misligholdes, så er
det naturlig at vi anser at det er du som ikke har overholdt avtalen.

Men som sagt har du  mulighet til å be om oppfriskning av
dommen i forliksrådet. I så fall vil vi forholde oss til det, dersom vi blir
innkalt dit i forbindelse med en tvist om kravet. Så hvis du tar kontakt med
forliksrådet for oppfrisking og får godkjent denne, vil vi revurdere
betalingsanmerkningen.

Vi har ikke mottatt noen forsendelser fra din sosionom.MvhKundeservice

Aktiv Kapital

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 22. mars 2010 12:04Til: Kundeservice@aktivkapital.no
Emne: Re: Anmerkning i
kredittregister


Hei,

ja, fordi avtalen
var at jeg skulle få beholde kontoen min hos Nordea, noe som ikke skjedde.Så derfor mener jeg at avtalen ble brutt.Onkelen min i Kvelde fikk meg også til å gå til noe psykolog og sosionom i
Vestfold, for han trodde ikke noe på at jeg var forfulgt av 'mafian', som jeg
hadde overhørt i Oslo.

Så dere skal ha
fått tilsendt brev fra hun sosionomen i Sandefjord, om min økonomiske
situasjon.

Jeg får ikke
forrandret adresse hos Folkeregisteret, for jeg er flyktning i England, og vet
ikke hvor lenge jeg blir borte fra Norge.Dette avhenger av når politiet i Norge gir meg rettighetene mine, for det
nekter de å gjøre.Så derfor har jeg norsk adresse, og da havner posten hos slektningene mine, og
de sender det ikke videre.Disse har jeg også anmeldt for mordforsøk mot meg, i 2005, men politiet bare
sitter på bakendene sine, dessverre.Så jeg synes at jeg har mitt på det tørre, og at jeg burde få de
betalingsanmerkningene slettet, ettersom det var dere og Nordea som brøt den
avtalen.Mvh.

Erik RibsskogHei,

Jeg er ikke sikker på hva du mener du med at avtalen ble brutt av
oss og Nordea? Vi inngikk 3. may 2007 en avdragsavtale med deg på NoK
300,-/mnd. Etter at denne ble misligholdt mottok vi en e-post fra deg
17.08.2007 hvor du skrev at pengene skulle betales til oss rundt 25 – 26 august
via Nordeas  konto grunnet dyr betaling fra utlandet. 29.08.2007 skrev du
en ny e-post om at pengene var på vei. 18.09.2007 skrev du så at du skulle låne
penger for å få betalt. Ingen innbetaling er per i dag registrert på noen av de
to sakene.
Når det gjelder din overtrukne konto hos Nordea sendte vi denne til
forliksrådet 23.11.2009 for å sikre kravet mot foreldelse. Klagen endte i en
uteblivelsesdom og du fikk registrert en betalingsanmerkning. På ditt Sparebank
1 Visa Gold fra Entercard fikk du likeledes en uteblivelsesdom 30.08.2005.
Ingen av disse vil bli slettet for sakene er oppgjort og avsluttet.
Det stemmer at vi tidligere har hatt registrert adresser på deg i
England, hhv. i Sunderland og Liverpool, men det som skjer ved mangel på
respons eller brev i retur er at vi retter opp adressen i forhold til
folkeregisteret. Det er derfor sterkt anbefalt at du registrerer din korrekte
adresse der.
Etter vår mening er begge disse kravene rettmessige. Dersom du
fortsatt er uenig kan du sende en klage til oss eller til
kredittopplysningsselskapene (Lindorff Decision, Experian og Dun &
Bradstreet). Du kan også be om en oppfrisking av saken i forliksrådet dersom du
føler at det er hensiktsmessig.

Mvh


Kundeservice

Aktiv Kapital

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 19. mars 2010 16:46Til: Kundeservice@aktivkapital.no
Emne: Re: Anmerkning i
kredittregister


Hei,

jeg har sett på
det nå, og jeg hadde en avtale med Anne Britt Lund, som ble brutt av dere og
Nordea.Så jeg hadde en klage på dette.

Og dere visste
godt at jeg bodde i England, (jeg har sendt mange e-poster til Lund og Freddy
Breivik hos Nordea om dette).Så jeg lurer på om dere kan være så snille å fjerne den betalingsanmerkningen.Eller må jeg kontakte forliksrådet da?

Mvh.
Erik RibsskogHei,


Nei, det har du ikke meldt ifra om, så all post er dermed blitt
sendt til din folkeregistrerte adresse på Kvelde. Adressen er nå endret, så
fremtidige brev vil bli sendt til England.


MvhKundeservice

Aktiv Kapital
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 18. mars 2010 15:45
Til: Kundeservice@aktivkapital.no
Emne: Re: Anmerkning i
kredittregister
Hei,

ja, men har jeg
ikke sagt til dere at jeg bor i England da?

Dere kan ikke
kontakte meg på post, for den havner hos slekta mi i Norge som ikke sender
posten videre til meg.Mvh.

Erik Ribsskog

Adresse:


Flat 35 Leather LaneLiverpoolGB-L2 2AEStorbritannia
Hei,


Kan ikke se at du har vært i kontakt med oss siden 2007. Siden den
gang har vi sendt deg mange brev uten å fått noen respons.
Betalingsanmerkninger er gått på i forbindelse med dom som ble
avsagt i Forliksrådet.

Med vennlig hilsen,Kundeservice


Kundekonsulentkundeservice@aktivkapital.noAktiv Kapital
Postboks 6426 Etterstad0605 Oslo
Tel +47 22915700, Fax +47 85029280

www.aktivkapital.no

Fra: Ida Halvorseth
Sendt: 18. mars 2010 08:32
Til: Kundeservice@aktivkapital.no
Emne: VS: Anmerkning i
kredittregister

Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 17. mars 2010 18:03
Til: 101400-AktivKapital@aktivkapital.no
Emne: Anmerkning i kredittregister


Hei,

jeg fikk et brev
fra Lindorff Inkasso idag, med en kopi av kredittforespørsel.Der står det en anmerkning fra Aktiv Kapital, fra 23.11.2009, på 10.155.

Men jeg har vel
gitt beskjed til alle mine kreditorer at jeg skal ordne med gjelden, gjennom
gjeldsrådgiver i Larvik kommune, når jeg får meg en fast jobb, (jeg er
arbeidsledig i England), som jeg har avtalt med Larvik kommune, at da skal jeg
få gjeldsrådgiver hos dem.I mellomtiden, så er det ikke noe jeg kan gjøre, for jeg lever på engelsk
arbeidsledighetstrygd, og jeg har ikke noe formue, og har nok med å betale med
å betale mine vanlige regninger, (jeg er på budsjett i samarbeid med CCCS, her
i England).Så jeg mener at dere skal ha fått beskjed om dette, så jeg synes det er rart at
dere gir meg anmerkning i kredittregisteret, så jeg ønsker gjerne å klage litt
på dette.Mvh.

Erik Ribsskog
Bloggarkiv