Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 5. mars 2013

Jeg sendte enda en ny e-post til Utenriksdepartementet


Gmail - Oppdatering/Fwd: FW: FW: INNSYN 26984. 12/06015-3
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Oppdatering/Fwd: FW: FW: INNSYN 26984. 12/06015-3


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Mar 5, 2013 at 10:08 PM

To:
Sellami Gro Lydersen Kjexrud <Gro.Sellami@mfa.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Altså,

sånn jeg forstår det, så er utenriksdepartementet en forvaltningsenhet.

Og du, (Sellami), er min saksbehandler.

Du kan ikke da sende meg til DIFI, for det er vel ikke en egen forvaltningsenhet.


Det er du som er saksbehandler og skal etterforske klagen min.

Jeg kan ikke representere dere her.

DIFI blir som noe 'kafka-greier', for meg.

DIFI må være noe dere har internt, i deres forvaltningsenhet.


Det blir det samme som at jeg, (som jobba som leder i Rimi, i mange år), ba kundene prate med Tomra, på telefonen til butikken, hvis det var noe galt, med flaskeautomaten.

Sånn kan man ikke gjøre det, dessverre.


Hvorfor sivilombudsmannen ikke svarer, det veit jeg ikke.

Men ombudsman er et svenskt ord, og jeg er norsk, og er ikke så flink med disse ombudsmennene.

Jeg har kalt de noe sånt som en bastardisering av samfunnet og en uthuling av demokratiet.

Og min farfar, Øivind Olsen, han likte heller ikke ombudsmennene, sånn som jeg husker det, fra da jeg var rundt ti år, og spiste middag, hos min farmor, (og farfar), hver hverdag, etter skolen.

Øivind likte ikke spesialenheten.


Jeg har gått handel og kontor og NHI, (som er høyere utdanning), og lært om organisasjon, på disse to stedene.

Men vi lærte vel ikke så mye om ombudsmenn, sånn som jeg husker det.


Så de bommer jeg nok litt på, til stadighet, siden dette ikke var noe jeg lærte så mye om, på skolen, vel.

Og dette med ombudsmenn, det fantes det ikke, så mye av, på 70-tallet, i Norge, (og vesten vel), sånn som det virker som, for meg, ihvertfall.

Så det var ikke sånn, at de gamle grekerne, som fant opp demokratiet, også fant opp ombudsmannen.

(Sånn som det virker som, for meg).

Og under den franske revolusjon, så sa de 'frihet, likhet og brorskap'.


De sa ikke 'frihet, likhet, brorskap og ombudsmenn'.

Så hvor dette med ombudsmenn kommer fra, det er litt uklart, for meg.

Men det er visst et svenskt ord, har jeg sett.


Og sånn det virker som, for meg, så er dette med ombudsmenn, noe som har kommet for fullt, i det norske samfunnet, fra 1980, og framover.

Og grunnloven er vel fra 1814.

Så ombudsmenn har vel antagelig bare funnets, i en bitteliten del, av den perioden, som Norge har vært demokratisk.

Så dette med ombudsmenn, er relativt nytt, vil jeg si.

(I den store sammenhengen, ihvertfall).

Så hva de skal være godt for, det kan man kanskje lure på.

Kanskje man burde stille klokkene tilbake, til rundt 1979, og glemme alt som heter ombudsmenn?


Hva vet jeg.

Bare noe jeg tenkte på.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/3/5
Subject: Re: FW: FW: INNSYN 26984. 12/06015-3
To: Sellami Gro Lydersen Kjexrud <Gro.Sellami@mfa.no>
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>


Hei,

her er det dere som har sendt 'dritt' til meg.

Så dere er ansvarlige.

Jeg kan ikke ta dette med tredjepart, synes jeg.Her må dere etterforske hvem som har tulla og bestilt i mitt navn, som jeg har skrevet til dere tidligere.

Erik Ribsskog


2013/3/5 Sellami Gro Lydersen Kjexrud <Gro.Sellami@mfa.no>
Hei. Viser til e-post fra deg 28.02.2013. Vi har vært i kontakt med DIFI for å undersøke hvordan dette kunne være mulig, se svar vi fikk vedr. dette under. Vennligst ta kontakt med DIFI videre vedr dette da det
er de som drifter dette systemet.

Svar fra DIFI:From: Odd Jon Håkon [mailto:Jon.Hakon.Odd@difi.no]

Sent: 1. mars 2013 10:31
To: Enhet for publikumshenvendelser(Arkiv)
Subject: Vedr innsynskrav fra OEP

Som avtalt på telefon oversender jeg en forklaring på hvordan brukere kan bestille innsyn fra OEP.


Offentlig elektronisk postjournal er regjeringens innsynstjeneste for dokumenter fra statsforvaltningen. På nettsiden
www.oep.no/ kan den som ønsker det søke i offentlig journal fra 100 statlige virksomheter og kreve innsyn i de dokumentene som de har interesse for. Innsynskravene formidles fra OEP til den ansvarlige virksomheten, som igjen
tar stilling til om innsyn kan gis i dokumentene. Deretter blir dokumentene sendt til den som har krevd innsyn.

Når man har valgt de dokumentene man ønsker tilsendt kommer man til en bestillingsside på OEP. Her må man oppgi kontaktinformasjon som virksomheten
skal sende dokumentene til, og oversendelsesmåte for eksempel e-post, telefaks eller vanlig brevpost. Disse feltene fyller brukeren ut. Det er ingen mulighet til å kontrollere at vedkommende faktisk besitter den e-postadressen som er oppgitt som kontaktinformasjon.
I det tilfellet som vi snakket om på telefonen kan det synes som at noen har oppgitt feil e-postadresse i dette feltet, uvisst av hvilken grunn. Det kan skje, og er en konsekvens av hvordan OEP er teknisk utformet.

Retten til innsyn i dokument fra det offentlige er hjemlet i Offentlighetsloven med tilførende forskrift. I dette regelverket er man også sikret
retten til å kunne anonymt kreve innsyn i dokumenter. For at dette skal være mulig i praksis må man likevel oppgi en e-postadresse som dokumentene kan sendes til. På grunn av at man skal kunne kreve innsyn i dokumenter anonymt blir ikke innsynskravene logget.
Difi som er ansvarlige for OEP kan derfor ikke finne opplysninger om de enkelte bestillingene, slik som bestillingstidspunkt, IP-adresse eller andre kjennetegn til bestilleren. Difi kan derfor ikke bistå med ytterlige informasjon om hva som kan ha skjedd i
dette enkelte tilfellet.  

Ta gjerne kontakt igjen dersom dere ønsker ytterligere informasjon, eller dere ønsker noe avklart.


Med vennlig hilsen

Jon Håkon Odd

Seniorrådgiver
Avdeling for digital forvaltning
Mob. +47 477 06 922
Beskrivelse: Difi-logo.gif


Postboks

8115 Dep., 0032 OsloTlf. sentralbord: 22 45 10 00

www.difi.no


Mvh Gro Sellami

Underdirektør

Enhet for publikumshenvendelser

Utenriksdepartementent
From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sent: 28. februar 2013 14:36
To: Halsaa Cathrine

Subject: Re: FW: INNSYN 26984. 12/06015-3


Hei,

jeg ville nå ønsket at dere skulle undersøke hvordan denne feilsendingen kunne oppstå.


Hvem er det som bruker mitt navn i denne sammenhengen?


Dette er jo snakk om identitetstyveri, som er noe styggdom, sånn som jeg har skjønt det.


Og noen dager, så får jeg opp til 20 sånne e-poster, fra myndighetene, om innsynskrav.
Så hvis dere kan finne ut mer om hva som førehev, så hadde det vært glimrende, (for å si det sånn).Det burde vel være en selvfølge at dere da finner ut hvem som får dere til å sende meg denne dritten, mener jeg.Erik Ribsskog2013/2/28 Halsaa Cathrine <cathrine.halsaa@mfa.no>Hei, vi har fått flere innsynsbegjæringer hvor din epostaddresse er oppført. Vi er pliktige til å
gi innsyn innen tre dager. Da sender vi ikke flere innsyn da du sier det ikke er du som står bak disse.
Mvh

Cathrine Halsaa


From: Erik
Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sent: 27. februar 2013 18:22
To: Halsaa Cathrine
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen
Subject: Re: FW: INNSYN 26984. 12/06015-3 - Tilsagnsbrev for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012, NOK 4.532.000 QZA 12/0200Landsforeningen

Hei,

hva skal dette bety?

Jeg har aldri sendt en eneste innsynsbegjæring hele mitt liv.Hvorfor sender dere meg den dritten her?

Erik Ribsskog
2013/2/27 Halsaa Cathrine <cathrine.halsaa@mfa.no>Kopi av dokumenter det har blitt bedt om innsyn i

Mvh

Cathrine Halsaa
From: Ashton
Merete On Behalf Of Seksjon for MR og demokrati
Sent: 26. februar 2013 13:00
To: Halsaa Cathrine
Cc: Sætre Halvor; Mollestad Ingrid
Subject: FW: INNSYN 26984. 12/06015-3 - Tilsagnsbrev for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012, NOK 4.532.000 QZA 12/0200Landsforeningen

Importance: HighFrom: Engedahl
Torill Koch On Behalf Of Enhet for publikumshenvendelser(Arkiv)
Sent: 25. februar 2013 15:51
To: Seksjon for MR og demokrati
Subject: INNSYN 26984. 12/06015-3 - Tilsagnsbrev for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012, NOK 4.532.000 QZA 12/0200Landsforeningen

Importance: High

Bestilling av saksdokumenter


Vedlagt følger bestillingsskjema og dokumenter til vurdering for innsyn. Bestillingen er beklageligvis forsinket grunnet stor pågang av innsynbegjæringer.


       Innsyn skal besvares innen 3 virkedager.
       Hvis innsyn innvilges uten at dokumentet sladdes er det ikke lenger nødvendig å fylle ut og skanne bestillingsskjema. Svar til innsynsanmoder skal inneholde saksbehandlers navn og selve dokumentet.
       Hvis innsyn avslås eller dokumentet sladdes er det ikke lenger nødvendig å fylle ut og skanne bestillingsskjema. Men man skal
alltid oppgi følgende til innsynsanmoder:
o  
Lovhjemmel for avslag eller sladd.  Oversikt over § ses i bestillingsskjema.
o  
Informere om klageadgang. Følgende tekst skal alltid tas med: «Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med OFFL § 32, 1.ledd.»
o  
Offentlighetskoordinator bes holdt orientert under behandling av klagesaker.
       Ved sladding av dokumenter: bruk svart tusj som dekker godt og kopier deretter dokumentet før det skannes inn.
       For informasjon om ev. tidligere innsyn i dokumentet – se under fanen Merknader i P360.


Saksbehandler sender svar direkte til journalist/bestiller med kopi til Enhet for publikumshenvendelser.


Vennligst referer alltid til innsynsnr. og P360 saks/dok.nr. i subject feltet i e-posten.


Spørsmål vedr. praktisering av Offentleglova kan rettes til offentlighetskoordinator Jon Ramberg.


Med vennlig hilsen

Enhet for publikumshenvendelser

Tlf: 50360Jeg sendte en ny e-post til Utenriksdepartementet


Gmail - RE: FW: INNSYN 26984. 12/06015-3GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>

RE: FW: INNSYN 26984. 12/06015-3

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Mar 5, 2013 at 9:24 PM
To:
Sellami Gro Lydersen Kjexrud <Gro.Sellami@mfa.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>

Hei,

her er det dere som har sendt 'dritt' til meg.

Så dere er ansvarlige.

Jeg kan ikke ta dette med tredjepart, synes jeg.


Her må dere etterforske hvem som har tulla og bestilt i mitt navn, som jeg har skrevet til dere tidligere.


Erik Ribsskog


2013/3/5 Sellami Gro Lydersen Kjexrud <Gro.Sellami@mfa.no>
Hei. Viser til e-post fra deg 28.02.2013. Vi har vært i kontakt med DIFI for å undersøke hvordan dette kunne være mulig, se svar vi fikk vedr. dette under. Vennligst ta kontakt med DIFI videre vedr dette da det
er de som drifter dette systemet.

Svar fra DIFI:From: Odd Jon Håkon [mailto:Jon.Hakon.Odd@difi.no]

Sent: 1. mars 2013 10:31
To: Enhet for publikumshenvendelser(Arkiv)
Subject: Vedr innsynskrav fra OEP

Som avtalt på telefon oversender jeg en forklaring på hvordan brukere kan bestille innsyn fra OEP.


Offentlig elektronisk postjournal er regjeringens innsynstjeneste for dokumenter fra statsforvaltningen. På nettsiden
www.oep.no/ kan den som ønsker det søke i offentlig journal fra 100 statlige virksomheter og kreve innsyn i de dokumentene som de har interesse for. Innsynskravene formidles fra OEP til den ansvarlige virksomheten, som igjen
tar stilling til om innsyn kan gis i dokumentene. Deretter blir dokumentene sendt til den som har krevd innsyn.

Når man har valgt de dokumentene man ønsker tilsendt kommer man til en bestillingsside på OEP. Her må man oppgi kontaktinformasjon som virksomheten
skal sende dokumentene til, og oversendelsesmåte for eksempel e-post, telefaks eller vanlig brevpost. Disse feltene fyller brukeren ut. Det er ingen mulighet til å kontrollere at vedkommende faktisk besitter den e-postadressen som er oppgitt som kontaktinformasjon.
I det tilfellet som vi snakket om på telefonen kan det synes som at noen har oppgitt feil e-postadresse i dette feltet, uvisst av hvilken grunn. Det kan skje, og er en konsekvens av hvordan OEP er teknisk utformet.

Retten til innsyn i dokument fra det offentlige er hjemlet i Offentlighetsloven med tilførende forskrift. I dette regelverket er man også sikret
retten til å kunne anonymt kreve innsyn i dokumenter. For at dette skal være mulig i praksis må man likevel oppgi en e-postadresse som dokumentene kan sendes til. På grunn av at man skal kunne kreve innsyn i dokumenter anonymt blir ikke innsynskravene logget.
Difi som er ansvarlige for OEP kan derfor ikke finne opplysninger om de enkelte bestillingene, slik som bestillingstidspunkt, IP-adresse eller andre kjennetegn til bestilleren. Difi kan derfor ikke bistå med ytterlige informasjon om hva som kan ha skjedd i
dette enkelte tilfellet.  

Ta gjerne kontakt igjen dersom dere ønsker ytterligere informasjon, eller dere ønsker noe avklart.


Med vennlig hilsen

Jon Håkon Odd

Seniorrådgiver
Avdeling for digital forvaltning
Mob. +47 477 06 922
Beskrivelse: Difi-logo.gif


Postboks

8115 Dep., 0032 OsloTlf. sentralbord: 22 45 10 00

www.difi.no


Mvh Gro Sellami

Underdirektør

Enhet for publikumshenvendelser

Utenriksdepartementent
From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sent: 28. februar 2013 14:36
To: Halsaa Cathrine

Subject: Re: FW: INNSYN 26984. 12/06015-3


Hei,

jeg ville nå ønsket at dere skulle undersøke hvordan denne feilsendingen kunne oppstå.


Hvem er det som bruker mitt navn i denne sammenhengen?


Dette er jo snakk om identitetstyveri, som er noe styggdom, sånn som jeg har skjønt det.


Og noen dager, så får jeg opp til 20 sånne e-poster, fra myndighetene, om innsynskrav.
Så hvis dere kan finne ut mer om hva som førehev, så hadde det vært glimrende, (for å si det sånn).Det burde vel være en selvfølge at dere da finner ut hvem som får dere til å sende meg denne dritten, mener jeg.Erik Ribsskog2013/2/28 Halsaa Cathrine <cathrine.halsaa@mfa.no>Hei, vi har fått flere innsynsbegjæringer hvor din epostaddresse er oppført. Vi er pliktige til å
gi innsyn innen tre dager. Da sender vi ikke flere innsyn da du sier det ikke er du som står bak disse.

Mvh

Cathrine Halsaa


From: Erik
Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sent: 27. februar 2013 18:22
To: Halsaa Cathrine
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen
Subject: Re: FW: INNSYN 26984. 12/06015-3 - Tilsagnsbrev for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012, NOK 4.532.000 QZA 12/0200Landsforeningen


Hei,

hva skal dette bety?

Jeg har aldri sendt en eneste innsynsbegjæring hele mitt liv.Hvorfor sender dere meg den dritten her?

Erik Ribsskog
2013/2/27 Halsaa Cathrine <cathrine.halsaa@mfa.no>Kopi av dokumenter det har blitt bedt om innsyn i

Mvh

Cathrine Halsaa
From: Ashton
Merete On Behalf Of Seksjon for MR og demokrati
Sent: 26. februar 2013 13:00
To: Halsaa Cathrine
Cc: Sætre Halvor; Mollestad Ingrid
Subject: FW: INNSYN 26984. 12/06015-3 - Tilsagnsbrev for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012, NOK 4.532.000 QZA 12/0200Landsforeningen

Importance: HighFrom: Engedahl
Torill Koch On Behalf Of Enhet for publikumshenvendelser(Arkiv)
Sent: 25. februar 2013 15:51
To: Seksjon for MR og demokrati
Subject: INNSYN 26984. 12/06015-3 - Tilsagnsbrev for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LLH - rettighetsarbeid for LHBT i sør 2012, NOK 4.532.000 QZA 12/0200Landsforeningen

Importance: High

Bestilling av saksdokumenterVedlagt følger bestillingsskjema og dokumenter til vurdering for innsyn. Bestillingen er beklageligvis forsinket grunnet stor pågang av innsynbegjæringer.


       Innsyn skal besvares innen 3 virkedager.
       Hvis innsyn innvilges uten at dokumentet sladdes er det ikke lenger nødvendig å fylle ut og skanne bestillingsskjema. Svar til innsynsanmoder skal inneholde saksbehandlers navn og selve dokumentet.
       Hvis innsyn avslås eller dokumentet sladdes er det ikke lenger nødvendig å fylle ut og skanne bestillingsskjema. Men man skal
alltid oppgi følgende til innsynsanmoder:
o  
Lovhjemmel for avslag eller sladd.  Oversikt over § ses i bestillingsskjema.
o  
Informere om klageadgang. Følgende tekst skal alltid tas med: «Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med OFFL § 32, 1.ledd.»
o  
Offentlighetskoordinator bes holdt orientert under behandling av klagesaker.
       Ved sladding av dokumenter: bruk svart tusj som dekker godt og kopier deretter dokumentet før det skannes inn.
       For informasjon om ev. tidligere innsyn i dokumentet – se under fanen Merknader i P360.


Saksbehandler sender svar direkte til journalist/bestiller med kopi til Enhet for publikumshenvendelser.Vennligst referer alltid til innsynsnr. og P360 saks/dok.nr. i subject feltet i e-posten.


Spørsmål vedr. praktisering av Offentleglova kan rettes til offentlighetskoordinator Jon Ramberg.


Med vennlig hilsen

Enhet for publikumshenvendelser

Tlf: 50360

Mer fra Posegodt

mer fra posegodt

Regjeringen er så glad i Ribsskog

regjering glad ribsskog

Menes det Christina Brynteson, (som jeg var butikksjef for, på Rimi Langhus), tro? Hm

menes christina brynteson

Regjeringen, (som er ivrige lesere, på johncons-nettstedene), skal visst flytte til Bygdøy allé nå. Hm

bygdøy alle regjeringen

PS.

Her er mer om dette:

Er det noe slektskap mellom Hege Furfjord, (som jeg traff på danskebåten, i 1988, som jeg har skrevet om, i Min Bok), og Løvenbalk/Foss, (som min danske tippoldemor Mary Eva Carla Fog var etter), tro?

furfjord foss hm

Gjør som regjeringen. Besøk Posegodt

regjeringen posegodt

Det her er Gro Marit Fjellner, som gikk i klassen min, det første året, på handel og kontor, på Sande videregående. Det var henne som han mattelæreren vår, som seinere fikk sparken, (for å være inkompetent vel), løp etter, gjennom klassrommet, (det i Sandehallen), midt i en time, (som jeg vel har skrevet om, i Min Bok)

gro marit matte

http://svelviksposten.no/nyheter/kirketjener-isbadet-i-fire-kalde-bla-1.7793966

Fler bilder fra Liverpool

PIC_6123

PIC_6124

PIC_6125

PIC_6126

PIC_6127

PIC_6128

PIC_6129

PIC_6130

PIC_6131

PIC_6133

PIC_6134

PIC_6135

PIC_6137

PIC_6138

Jeg fikk et brev fra the Jobcentre

jcp 1 paint

jcp paint 2

Jeg fikk et brev fra LHT

lht 1

lht 2

lht 3

lht 4

lht 5

lht 6

Det var forresten mange lesere, på nettbutikkene mine, i går, (grunnet skriveriene på Freak.no og Kvinneguiden.no, som jeg har skrevet om, i et par av de forrige bloggpostene). Men bare en av disse kundene kjøpte noe

mange lesere i går

Da jeg handlet på Tesco, i går, så hadde de en litt vag brosjyre, (må man vel kalle den), om problemene i matbransjen, stående i et display, i inngangspartiet

tesco brosjyre vag

tesco 2

Den samme personen, (virker det som for meg ihvertfall), som tulla, på Freak.no, (i den forrige bloggposten), skrev også på Kvinneguiden.no, i går. Jeg har prøvd å lage en webdesign, som er funksjonell og strukturert. Hvis alt på Posegodt.net, hadde vært spredd, hulter til bulter, utover hele skjermen, så hadde nok folk bare klaget da og, for eksempel på at nettbutikken minnet om Arngren.net

samme person som freak no

http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=727301

PS.

Her er mer om Arngren.net, (hvor jula varer helt til påske):

kan nesten ikke lage nettstedet sånn her

http://www.arngren.net/

PS 2.

Selv om jeg vel må sies å være litt partisk, så vil jeg nok si det, at Posegodt.net, har en bedre nettbutikk-løsning, enn Arngren sitt system, (som jeg synes at virker litt komplisert).

Jeg tror ikke at de fleste av Posegodt sine kunder, ønsker at jeg skulle bytte til denne løsningen, (hvis jeg skulle tippe, ihvertfall).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 3.

Her er mer om dette:

arngren veldig komplisert system

http://www.arngren.net/kjop.html

PS 4.

Enda mer om dette:

enda mer om arngren net

http://www.nettbutikkomtaler.no/arngren-net

Noen fra Follo tuller med meg, på et nettsted, som heter Freak.no. Er dette noen jeg har vært butikksjef for, da jeg jobba på Rimi Langhus, (en butikk som jo lå i Follo)? Jeg burde vel ikke ta dette så seriøst, siden det jo er skrevet anonymt, på et forum for friker. Men prisene på Bags of Sweets, de inkluderer jo porto, til et hvilket som helst land i verden. Jeg har også skrevet på det nettstedet, at det er billigere å handle fra Posegodt.net, hvis man er i Europa. Jeg har heller ikke sett noen norsk nettbutikk, som har lavere priser, på godteri, enn Posegodt.net, så dette ser jeg på som tull

noen fra follo butikksjef

http://freak.no/forum/showthread.php?t=244277

PS.

Her er mer om dette:

mer om at posegodt er billigere i europa

http://www.bagsofsweets.net/delivery.html

Mer fra Berger I.L. sin Facebook-side

berger il facebook

http://www.facebook.com/BergerIl/posts/555925197786010?comment_id=5990960

PS.

Her er mer om dette:

facebook berger il 2

Nå dukket det opp en ny bestilling, fra Posegodt. Ikke dårlig

ny bestilling posegodt

Mer om jobbsøking i England


Gmail - PHP Developer Opportunity - Old Trafford, Manchester!
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


PHP Developer Opportunity - Old Trafford, Manchester!


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Mar 5, 2013 at 1:53 AM

To:
John Browning <john.browning@senitor.com>Hi,

when it comes to web-design, PHP is the last skill, that I've started learning, (after I studied IT, at Oslo University College from 2002 to 2004).

When I studied IT at Oslo University College, (and also when I studied Information Management, at NHI, (Norwegian College of Information Technology), in the academic years 1989/90 and 1991/92), I focused mostly on programming.


(Since many of the modules were group-work-orientated, with some of the students being managers, some being coders, etc).

I focused on Java-programming on Oslo University College, and Pascal-programming at NHI.


So I've only recently started learning PHP.

(And I've made an e-mail form, using it, on my websites www.bagsofsweets.net and www.posegodt.net).


But I remember I also had to do the group-Perl-coding, on Oslo University College.

And PHP is to do with Perl, as I remember reading later.

But I really was responsible for Linux, at the Linux/Perl-group-project, at Oslo University College.


But none of the other students, at the group I was on, understood Perl, so I had to do that work as well, in addition to my responsibility, which was Linux.

But PHP isn't my main IT-skill.


That's why I only mention it last, (after HTML, CSS and Javascript), in pharanteses, after 'Web Design, on my CV, in the 'Key Skills'-section.

So I doesn't usually apply for PHP-jobs, since I've only made a web-form, using PHP.


But the web-form-work, I think was quite easy.

Do to that I've had programming, (in Basic), as a hobby, during my upbringing.

(And also have learned Pascal and Java, for a total of four years, after that.


I learned Pascal for one year, at the last year, of Upper Secondary School.

Then for two years, at NHI, (which was higher education).

And then Java for the first year, at Oslo University College, (which also was higher education)).


So I would probably be a bit slow, at the start, in this job.

Since I haven't been working that much with PHP.

So usually I apply for frond-end web-design-jobs.


And not back-end web-design jobs.

I don't think I've ever applied for a PHP Developer-job.

So I wonder a bit why you send me an e-mail about this.

I guess you have my CV laying around?

But I wouldn't mind working as a PHP Developer.

But I'm more a Web Designer, I've thought myself.

Just to try to explain about this.

Best regards,

Erik Ribsskog


On Mon, Mar 4, 2013 at 2:16 PM, John Browning <john.browning@senitor.com> wrote:PHP Developer Opportunity - Old Trafford, Manchester!

Salary - £25K - £35K depending on experience

Skills required:

- PHP5 / MySQL / MVC / Linux / JQuery

- Happy speaking with clients  

- Able to work well in a team

An integrated agency situated just South of Central Manchester is looking to take on a PHP Developer with strong back-end development skills.
This agency creates online web systems in PHP5 as well as offering marketing, design, branding, print and digital services too. Working as the primary PHP Developer you would be developing the back-end of the web systems as well as the customer facing websites that are produced. You will have a team of Front-End Developers/Designers alongside you who will deliver the creative front ends.
This role will allow you to meet with clients to understand their requirements. You will then be required to produce solutions in PHP5 and MySQL. Exposure to MVC frameworks is also a must, whether its CakePHP, Zend, Codeigniter, Yii or Symfony it’s not a problem. As long as you have commercial experience working with Model-view-controller (MVC) patterns this will be fine. The agency encourage adopting the use of new technologies and want to ensure they continue to produce innovate solutions.
For more information and to be considered for this position please send me your CV now.Kind Regards,

John Browning

Senitor Associates

0161 486 1599

07805 213 508


If you do not wish to receive any further email marketing material from Senitor, please reply with ‘remove details’ in the subject field.  Senitor will assume that you are happy to receive further details in the future unless you indicate otherwise.

Jeg sendte en tredje e-post til Justisdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Mar 5, 2013 at 1:23 AM

To:
Justis- og beredskapsdepartementet <innsyn@jd.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?

Erik Ribsskog2013/3/4 Justis- og beredskapsdepartementet <innsyn@jd.dep.no>
Sak: 10/6989-6 Merseyside Police Leonardo European Exchange Programme
Dokument: Leonardo Da Vinci program for livslang læring - intensjonsavtale - Leonardo Da Vinci lifelong learning programme - letter of intent¿


Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.


Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
postmottak@jd.dep.no

________________________________

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Justis- og beredskapsdepartementet.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Justice and Public Security, Norway, immediately.

Jeg sendte enda en e-post til Justisdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Mar 5, 2013 at 1:19 AM

To:
Justis- og beredskapsdepartementet <innsyn@jd.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?

Erik Ribsskog2013/3/4 Justis- og beredskapsdepartementet <innsyn@jd.dep.no>
Sak: 10/5936-1 Psykiatrien og bruken av politiets ressurser
Dokument: Psykiatrien og bruken av politiets ressurser


Deres begjæring om innsyn i dokument er delvis innvilget med begrunnelse i offentlighetsloven § Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1


Avslag på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentlighetsloven § 32.
Eventuell klage skal sendes til Justisdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32. Klageinstans er Kongen i statsråd.

Det gjøres oppmerksom på at dersom klage blir behandlet av Kongen i statsråd, mister klageren rett til å klage saken inn for Sivilombudsmannen, jf. lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen § 4 første ledd bokstav b.
Klagefristen er tre uker jf. forvaltningsloven § 29

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
postmottak@jd.dep.no

________________________________

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Justis- og beredskapsdepartementet.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Justice and Public Security, Norway, immediately.

Jeg sendte en e-post til Justisdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Mar 5, 2013 at 1:14 AM

To:
Justis- og beredskapsdepartementet <innsyn@jd.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?

Erik Ribsskog2013/3/4 Justis- og beredskapsdepartementet <innsyn@jd.dep.no>

Sak: 10/2681-35 Se 200904641 - Klage på politiet
Dokument: Klage på psykiatrien


Deres begjæring om innsyn i dokument er avslått med begrunnelse i offentlighetsloven § UO:off.l.§13(1) jf fvl §13(1)nr1
Meroffentlighet er vurdert jf. offentlighetsloven § 11.

Avslag på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentlighetsloven § 32.
Eventuell klage skal sendes til Justisdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32. Klageinstans er Kongen i statsråd.

Det gjøres oppmerksom på at dersom klage blir behandlet av Kongen i statsråd, mister klageren rett til å klage saken inn for Sivilombudsmannen, jf. lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen § 4 første ledd bokstav b.
Klagefristen er tre uker jf. forvaltningsloven § 29


Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
postmottak@jd.dep.no

________________________________

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Justis- og beredskapsdepartementet.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Justice and Public Security, Norway, immediately.

Jeg sendte en e-post til Luftfartsverket


Gmail - SV: Innsynskrav
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


SV: Innsynskrav


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Tue, Mar 5, 2013 at 1:09 AM

To:
AndersStoltenberg.Slettvold@caa.no


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?

Erik Ribsskog
Det vises til din begjæring om innsyn i dokument. Vedlagt følger de begjærte dokument fra vårt elektroniske arkiv.

Med vennlig hilsen

Anders Stoltenberg Slettvold
Rådgiver
Juridisk avdeling
tlf: 98261808
e-post: aes@caa.no

Luftfartstilsynet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: OEP.LT
Sendt: 22. februar 2013 09:36
Til: Slettvold, Anders Stoltenberg
Kopi: Erikstad, Ole Martin; KS- Kommunikasjon og samfunnskontakt
Emne: VS: Innsynskrav-----Opprinnelig melding-----
Fra: eribsskog@gmail.com [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 21. februar 2013 22:46
Til: OEP.LT
Emne: Innsynskrav

Til: Luftfartstilsynet
Bestillingsdato: 21.02.2013

Svar på dette innsynskravet ønskes sendt med e-post til: eribsskog@gmail.com

Innsynskravet er bestilt av:

E-post: eribsskog@gmail.com


Saksnr.: 2012/02625 | Dok. nr.: 16 | Sekvensnr.: 24726
Sak: LN-OCB - registrering av luftfartøy
Dokument: LN-OCB - Declaration by Merseyside Police Authority Dok. dato: 21.05.2012 | Journaldato: 22.05.2012
Avsender: Clyde & Co LLPSaksnr.: 2012/02625 | Dok. nr.: 18 | Sekvensnr.: 24941
Sak: LN-OCB - registrering av luftfartøy
Dokument: LN-OCB - Declaration By Merseyside Police Authority Dok. dato: 21.05.2012 | Journaldato: 22.05.2012
Avsender: Clyde & Co LLPBloggarkiv