Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

lørdag 30. mai 2015

Mer fra Facebook

facebook

Fler mobilvideoer


Fler mobilbilder

Jeg sendte en e-post til Huseiernes Landsforbund

Erik Ribsskog

Svindel når det gjelder mitt hus

Erik Ribsskog Sat, May 30, 2015 at 12:09 PM

To: post@huseierne.no

Cc: "drammen.tingrett" , post@kartverket.no
Hei,

jeg arvet en del av et hus, (med tomt), i 2006.

Jeg bodde da i England, og å eie, i et sameie, med mine slektninger,
var ikke noe jeg egentlig syntes var gunstig.

Men jeg takket likevel ja til arven, (min far ville ikke arve sine
onkler, og ga sin del videre til meg og min yngre søster, som fikk
halvparten hver, av vår fars del), av økonomiske årsaker.

Ifjor høst, så var jeg hos Drammen Tingrett, og spurte de, om hvorfor,
at de ikke hadde ordnet med oppløsing av sameie.

(Noe jeg ba de om å gjøre, i 2009, var det vel).

Ei dame der, (Austad), sa da, at jeg ikke eide der likevel.

Men at det var min grandonkel Idar Sandersen, som eide der.

(Noe sånt).

Så jeg skjønner ikke hva som har foregått.

Her enten juger Drammen Tingrett, ellers så har jeg blitt svindlet,
uten at jeg har visst om det.

Og jeg kommer ingen vei, ved å sende om det til Kartverket, (i
Hønefoss), som hu Austad anbefalte meg å gjøre.

Har dere noen tips for å hjelpe meg ut av denne floken, (huseier som
jeg vel må kalles nå, mener jeg).

På forhånd takk for eventuell hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Sender med noen skriv jeg fikk om den aktuelle eiendommen, i 2005, var det vel.

4 attachments

arv1.jpg
360K

arv2.jpg
282K

arv3.jpg
217K

arv4.jpg
179K
PS.

Her er vedleggene:

arv1

arv2

arv3

arv4

fredag 29. mai 2015

Jeg sendte en e-post til Den Norske Forening i Danmark

Erik Ribsskog

RE: Problemer med dansk personnummer/Fwd: Tull i Danmark/Fwd: Klage på medarbeider.

Erik Ribsskog Fri, May 29, 2015 at 3:58 PM
To: henry.qvamme@gmail.com
Cc: aneri@innovasjonnorge.no
Bcc: "post@nav.no" , nav.baerum@nav.no, postmottak@fmoa.no, Postmottak Sivilombudsmannen , Akademikerforbundet , Politikk Høyre , she , solvit-norway@nfd.dep.no, post@ombudsmanden.dk, emb.copenhagen@mfa.no
Hei,

jeg bare lurte på, om Den Norske Forening i Danmark, hadde noe tips,
om hvordan man bør gå fram, for å løse disse problemene, (med Nav
osv.).

På forhånd takk for eventuell hjelp!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-05-07 11:30 GMT+02:00
Subject: Re: Problemer med dansk personnummer/Fwd: Tull i Danmark/Fwd:
Klage på medarbeider.
To: "Bendiksen, Merete Elisabeth" <Merete.Elisabeth.Bendiksen@mfa.no>
Cc: kbh-ledelsessekretar@politi.dk, "post@nav.no" <post@nav.no>,
nav.baerum@nav.no, postmottak@fmoa.no, Postmottak Sivilombudsmannen
<postmottak@sivilombudsmannen.no>, Akademikerforbundet
<post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, she
<she@topdanmark.dk>


Hei,

men jeg venter på penger fra Nav, i Norge.

Og så hadde jeg tenkt å gå til dere, i ambassaden, og få meg nytt pass.

(Jeg mistet passet mitt, en gang jeg var ute på byen, i Liverpool, for
mange år siden.

Og da jeg flyttet tilbake til Norge, (etter ti år i England), ifjor,
så hadde jeg bare et brev, (et slags engangspass), fra konsulatet, i
Liverpool.

For det er vel cirka 400-500 kroner, som det koster, å få nytt pass?

Jeg bor gratis, og samler tomflasker, for å få penger til mat.

Så det er vanskelig for meg, å få tak i så mye penger, som et pass koster.

Men jeg sender kopi til Nav, sånn at de kanskje våkner, i Norge.

For jeg mener det, at man har rett til å få arbeidsledighetstrygd,
sendt til Danmark, de første månedene, etter at man flytter.

(Og jeg har også fortsatt formell adresse i Norge).

Dette på grunn av at Norge nå er i EØS.

Men Nav, (og Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Sivilombudsmannen), de
bare tuller.

Og de vil ikke sende meg pengene mine, som de egentlig skulle ha
sendt, før påskeferien!

Så dette er bånn i bøtta og helt ræva, må jeg si.

Så jeg sender denne e-posten, tilbake, til de surrehuene, i Norge, også.

Men takk for svar, ihvertfall!

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Finnes det kanskje en norsk/dansk-forening, som kan hjelpe meg, i
denne situasjonen?

Jeg har prøvd med den norske kirken, men der var det en prest, som
hadde drukket for mye, av altervinen sin, (eller noe i den duren), og
han fikk meg ulovlig arrestert, (inne i kirken!), og dansk politi har
forespeilet meg økonomisk kompansasjon, for ulovlig arrestasjon,
(dette skjedde på langfredag), men det drøyer fælt.

For jeg har fortsatt ikke sett snurten, av noen sånne penger, (for å
si det sånn).

Men ambassaden eller en norsk forening, kunne kanskje lånt meg noen
penger, til jeg får politi-erstatningen, fra dansk politi, (dette var
snakk om en politistasjon, like ved Isted gate, som jeg ble kjørt
til).


2015-05-06 14:15 GMT+02:00 Bendiksen, Merete Elisabeth
<Merete.Elisabeth.Bendiksen@mfa.no>:
> Hei Erik Ribsskog,
>
> Det er riktig at vi som nordmenn kan reise fritt i og bosette oss i andre nordiske land. For å bli registrert i Danmark er det korrekt at du skal vise pass da dette er eneste gyldige dokument for statsborgerskap. Dette skriver danske myndigheter:
>
> "Flytter du fra ét nordisk land til et andet, skal du altid melde det til bopælskommunen/skatteverket i det land, du flytter til. Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas) og dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland.
> Du har ret til at blive tilmeldt folkeregistret, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder. Du har dog pligt til at tilmelde dig folkeregistret, hvis dit ophold varer mere end seks måneder."
> (fra https://www.borger.dk/Sider/Skal-du-flytte-til-Danmark-nordiske-borgere.aspx?NavigationTaxonomyId=f2f7371a-4214-4dad-a84b-611123bc631d )
>
> Du finner mer informasjon om å flytte til Danmark her: http://www.norden.org/no/norden-for-deg/flytte-til-norden/flytte-til-danmark
>
> Du kan søke om nytt pass hos politiet i Norge eller hos oss, den norske ambassaden,
>
> Med vennlig hilsen
>
> Merete Bendiksen
> Konsulære saker
> Tlf: +45 72 11 19 27 |  Mobil: +45 33 36 82 27 | Fra Norge 239 81327
>
> Norges ambassade i København | Tlf +45 72 11 1900 | Dampfærgevei 10, 4. sal, 2100 København Ø, Danmark
> www.norge.dk  |  facebook | twitter
>
> -----Original Message-----
> From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sent: 6. mai 2015 11:28
> To: Royal Norwegian Embassy in Copenhagen
> Subject: Problemer med dansk personnummer/Fwd: Tull i Danmark/Fwd: Klage på medarbeider.
>
> Hei,
>
> jeg mente at jeg hadde sendt om dette til dere tidligere.
>
> Men jeg sender om det nå, ihvertfall.
>
> Jeg har vært på det internasjonale Jobcentre-et, i Gyldenløves gate, (her i København).
>
> Og der sa de det, at man må ha pass, for å få dansk personnummer.
>
> Men jeg har bare norsk førerkort.
>
> Har dere noe greie på, om det er riktig, at man også må ha pass?
>
> (Som norsk statsborger, mener jeg.
>
> Norge er jo et land i Norden.
>
> Og det er jo Danmark og, mener jeg.
>
> Og norske statsborgere, behøver jo ikke ha pass, for å dra til Danmark.
>
> Disse som jobba, på det kontoret, virka som fremmedkulturelle, (eller ny-dansker, som de sier, her i Danmark).
>
> Kanskje de ikke har hørt om nordisk råd osv., tenkte jeg.
>
> Har dere noe greie på dette?).
>
> På forhånd takk for eventuelt svar!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2015-03-18 15:07 GMT+01:00
> Subject: Tull i Danmark/Fwd: Klage på medarbeider.
> To: ragnhild.hjellen.lorgen@nordea.no
> Cc: she <she@topdanmark.dk>, Solvit Norway <solvit-norway@nhd.dep.no>
>
>
> Hei,
>
> jeg har flyttet til Danmark, og skulle åpne en dansk brukskonto, hos Nordea Danmark, (ved Søtorget), i dag.
>
> Men så ikke.
>
> Man måtte ha dansk CPR-nummer, sa de.
>
> Hva skal dette bety?
>
> Hvordan får man dette CPR?
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2008-06-12 9:24 GMT+02:00
> Subject: Fwd: Klage på medarbeider.
> To: ragnhild.hjellen.lorgen@nordea.no
>
>
> Hei,
>
> jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar på denne e-posten ennå, så jeg prøver å sende denne e-posten på nytt.
>
> Håper dette er i orden!
>
> Med vennlig hilsen
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: Apr 28, 2008 12:38 PM
> Subject: Klage på medarbeider.
> To: ragnhild.hjellen.lorgen@nordea.no
>
>
> Hei,
>
> jeg ringte din kollega Grethe Leira, i dag, og fikk e-post adressen din, siden du er team-leader, med personalansvar, for en medarbeier, hos dere, som jeg har bestemt meg, for å sende en klage på.
>
> Det er i forbindelse med, en feil, som jeg synes var vedig grov, fra en av deres medarbeidere, så jeg har bestemt meg for å klage formelt på dette, for å prøve å finne ut hva som egentlig har foregått.
>
> Ettersom, at jeg har tenkt å ta dette videre, med Nordea hovedkontoret osv., i forbindelse, med å rydde i problemene med kontoen.
>
> Det som skjedde, var, at jeg ringte, for å overføre en overføring, fra Barclays i England, til Nordea-kontoen min.
>
> Jeg skulle betale to regninger i Norge.
>
> Det koster £20, å overføre penger fra Barclays til utlandet.
>
> Siden det var to regninger i Norge, som skulle betales, så bestemte jeg meg for, å sende en overføring til Nordea, og så betale firmaene i Norge, ved å overføre pengene med nettbank osv.
>
> På den måten, så ville jeg spare £20, ved at det bare ble en overføring fra England, istedet for to.
>
> Jeg hadde allerede avtalt, med Aktiv Kapital, og Nordea, om at jeg skulle få beholde kontoen i Nordea.
>
> (Jeg hadde hatt noe problemer med overtrekk, som skyldtes en misforståelse, i forbindelse med at jeg ventet på en overføring fra Norge.
>
> Det viste seg, at det ikke var den overføringen, som hadde dukket opp, det var minibanken i England, som var offline, så det var det som var bakgrunnen for misforståelsen).
>
> Så da jeg fikk jeg problemer med overtrekkavdelingen i Nordea, og dette, tok jeg opp med dem, og jeg skulle få beholde kontoen, hvis jeg fikk i stand en tilbake- betalingsavtale, med Aktiv Kaptial.
>
> Noe jeg gjorde.
>
> Aktiv Kapital, skulle meddele Nordea, om at tilbakebetalingsavtalen var i orden, slik at Nordea-kontoen, var oppe å kjøre, før jeg sendte pengene, til Nordea, kontoen, for å så å skulle sende de videre, pr telegiro til Aktiv Kapital og det andre firmaet i Norge.
>
> Det som skjedde, var, at jeg ringte kundeservice hos Nordea, på 80024365, for å dobbeltsjekke, at kontoen var oppe å kjøre, og at det bare skulle være å overføre pengene.
>
> Dette var i August i fjor.
>
> Jeg pratet med Frode, en kar i 40-åra, hørtes det ut som, på kundeservice-avdelingen, hos dere.
>
> Jeg hadde skrevet opp navnet, på et notat jeg hadde liggende her.
>
> Jeg spurte medarbeideren deres, om det var helt sikkert, at det skulle være i orden, å sende penger, til Nordea-kontoen min, (6065.10.61531) en uke eller to senere, når jeg fikk lønning.
>
> Medarbeideren deres, gikk inn på dataen, og sjekket, om dette var mulig.
>
> (Og jeg mener å huske, at dette tok litt tid, og at han vel også skrev inn noe på dataen, hørtes det ut som).
>
> Så opplyste han om, at det ikke skulle være noe problem, å sende pengene.
>
> Kontoen, var i orden, og det var bare å sende pengene, senere i måneden, som jeg hadde forklart.
>
> Jeg sendte £85, fra Barclays, 23. august, i fjor. (Jeg skal vedlegge scannet kopi, av overføringsskjemaet).
>
> Barclays, tar £20, i gebyr.
>
> Det var noe problem med Nordea-kontoen, så pengene ble sendt tilbake til Barclays, som da tok nye £30-35 i gebyr.
>
> Så av de £85, som jeg sendte 23. august, så fikk jeg tilbake ca. £32, noen uker senere.
>
> Uten at noen regninger var betalt.
>
> Så jeg har hatt mye bry, og problemer med forsinkelser, med å betale regningene, på grunn av denne feilen, fra medarbeideren deres.
>
> Når jeg ringte Nordea, nå, tidligere denne måneden, (jeg har hatt mye å gjøre med jobb osv. de siste månedene, og jeg er jo i Storbritannia, så jeg har prioritert, å ta det som er med jobb osv. her først).
>
> Men nå, den siste måneden, så har jeg prøvd, å finne ut av, hva det er som har foregått, i forbindelse med problemene, med den pengeoverføringen.
>
> Fordi, det var jo en avtale, mellom meg, og Aktiv Kapital, og Nordea, at jeg skulle få beholde den kontoen.
>
> Og, det er mulig jeg trenger den kontoen igjen nå, snart, i forbindelse med noe firma jeg har her, jeg jobber som selvstendig næringsdrivende, og har planlagt, å drive f.eks. med e-handel osv, i tilknytning til dette, og da hadde det vært veldig bra, å få ryddet opp og funnet ut av, hva det er som har foregått, i forbindelse med disse problemene.
>
> Og jeg har fått opplyst, da jeg ringte Nordea, tidligere denne måneden, at kontoen, har vært stengt for bruk, siden februar i fjor.
>
> Så det har vært problemer med Aktiv Kapital, siden de skulle ha meddelt Nordea, om at en betalingavtale, var oppe å kjøre, slik at kontoen, skulle være åpen for vanlig bruk.
>
> Dette har det tydeligvis vært noe problemer med. (Noe jeg driver å tar opp, i en egen klagesak).
>
> Og, i tillegg, så skjønner jeg ikke, hvordan Frode hos dere, kunne si til meg, i august, i fjor, at kontoen, var i orden, og at det bare skulle være å sende penger når jeg fikk lønning.
>
> Når kontoen hadde vært stengt, siden februar, et halv år tidligere.
>
> Dette synes jeg var en så bemerkelsesverdig feil.
>
> Og at denne skulle komme i kombinasjon med feilen fra Aktiv Kapital, det synes jeg var veldig rart.
>
> Så jeg lurte på, om dere ikke kunne undersøke formellt, hva det er som har foregått, i forbindelse med problemene med overføringen.
>
> Altså, hva denne feilinformasjonen, fra medarbeideren deres, kan skyldes.
>
> Så skal jeg sende med den kopien, av det overføringsskjemaet, for den aktuelle overføringen, fra august, i fjor.
>
> Håper dette er i orden!
>
> Med vennlig hilsen
>
> Erik Ribsskog
>
> PS.
>
> Hun kollegaen din, Grethe Leira, sa at e-postadressen din, var:
> ragnhild.lorgen@nordea.no.
>
> Men den adressen, fikk jeg feilmelding på.
>
> Så ringte jeg sentralbordet til Nordea, og da sa de, at e-postadressen din var:
>
> ragnhild.hjellen.lorgen@nordea.no
>
> Så jeg tenkte, at jeg kunne jo si fra om det og, nå, når jeg skrev den nye e-posten, for det er vel greit, at dem har samme e-postadressene, for deg, alle de forskjellige, som opplyser Nordeas kunder, om e-postadresser osv.

Enda fler mobilbilder

Fler mobilbilder

torsdag 28. mai 2015

Frederiksberg Have, (som jeg bor ikke så langt unna), ligger ved siden av Zoo, så man kan se elefantene gratis, når disse er utendørs

WP_20150528_097

Mer fra Facebook

facebook turid sand

Mer om jobbsøking i England

Erik Ribsskog

Overpayment of Housing Benefit

Erik Ribsskog Thu, May 28, 2015 at 3:04 PM
To: "Westhead, Chris"
Cc: info@merseysideemploymentlaw.co.uk, admin , "post@nav.no" , "emb.london" , postmottak@fmoa.no, solvit-norway@nfd.dep.no
Hi,
yes, I've been wondering why I haven't received any Housing Benefit lately.
I don't get any sosial security-money, from eighter the Norwegian or Danish Governments, (I live in Denmark now).
So if you could send me some more Housing Benefit as soon as possible, that would have been very fine.
I'm not sure why you say I've been overpaid Housing Benefit.
That must be wrong, surely.
The reason I moved from the UK, and back to Norway, last year, was because I didn't get any money, from the Jobcentre, (in Merseyside), for months.
So that I almost starved to death, some months.
So if you could send me money, that would be fine.
If you want money, (from me), then please just contact Jobcentre Plus, who owes me several thousand pounds, (if I remember it right), in missing Jobseekers-allowance-money, last year.
Also you write my last-name wrong.
You do the same typo as my German employer Bertelsmann did.
You write my last-name, (Ribsskog), wrong, the same way, they did.
They wrote 'Ribbskog'.
My last-name is Ribsskog, and nothing else.
Please use any money the jobcentre sends you, to buy new glasses, from e.g. Specsavers.
(To joke a bit).
Regards,
Erik Ribsskog


On Wed, May 27, 2015 at 4:53 PM, Westhead, Chris <Chris.Westhead@liverpool.gov.uk> wrote:
CDT General E-Mail
 
Revenues Officer        Christopher Westhead    
        
Invoice Reference Number 7701688037
Debtors Name Mr E Ribsskog
Debt Address 10 Keith Court

Keith Avenue

LiverpoolL4 5XJ
Dear Mr Ribbskog,
 
I wrote to you on 11th May 2015 concerning the above invoice for Overpaid Housing Benefit. I have tried to call you today but  the telephone numbers you have provided are unobtainable. The above invoice is due to be issued to a recovery agent for further recovery, if you wish to discuss this matter and make an arrangement to repay with ourselves as opposed to the Recovery Agents please call us as soon as possible on 0151 233 2850 or respond to this email.
 
We look forward to hearing from you
 
Yours sincerely
Chris Westhead
Overpayment Recovery Team
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________
DISCLAIMER:

The information in this e-mail is confidential and may be read, copied or used only by the intended recipient(s). If you have received it in error please contact the sender immediately by returning the e-mail or by telephoning a number contained in the body of the e-mail then and please delete the e-mail without disclosing its contents elsewhere. No responsibility is accepted for loss or damage arising from viruses or changes made to this message after it was sent. The views contained in this email are those of the author and not necessarily those of the authors employer or service provider.

This email has been automatically scanned for viruses and malicious content by Symantec Cloud Security for your protection
______________________________________________________________________

onsdag 27. mai 2015

UIO fortsetter å sende meg e-poster, (selv etter alle de 'åndsvake' og ondskapsfulle, (må man vel kalle det), tingene, som de har gjort mot meg)

Mer fra Facebook

turid sand

Fler mobilbilder

Mer om Sand gård

sand gård

https://www.facebook.com/groups/266282843489204/?fref=ts

Mer om slektsforskning

Erik Ribsskog

VS: [Fwd: Oppdatering/Fwd: KASTELLET - SLÆGTSFORSKNING [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]]

Erik Ribsskog Wed, May 27, 2015 at 2:37 PM

To: Eric Lerdrup Bourgois
Cc: lg@mil.dk, "LG-HIST02 Gram-Andersen, Jesper" , "hv-02.kontakt"
Hei,

jeg synes også det er rart, at du sender, fra din private e-post-adresse.

(Det burde vel vært sendt fra jobb-e-post.

Jeg sendte jo dette, til en 'mil.dk'-epost-adresse.

'Samrøre' kaller man vel sånt, i Norge.

(Noe sånt).

Jeg var jo innom Kastellet, for noen uker siden, og så det, at det
fantes, et bibliotek der.

Jeg vet ikke om det er det biblioteket du mener, med 'Livgardens
Historiske Samling'.

Det er vel antagelig to forskjellige ting.

Så jeg får se om jeg får stikket innom det biblioteket, (innenfor
åpningstiden), en gang, og snakket med de som jobber der.

Dessuten har jeg lagt merke til det, at Rigsarkivet, (er det vel),
holder til, like ved det 'Sorte Diamant'-bygget.

Så da finner jeg antagelig mye informasjon, (om mine
'general-slektninger'), der.

Igjen mange takk for svar!

Erik Ribsskog


2015-05-26 17:16 GMT+02:00 Eric Lerdrup Bourgois
<eric_lerdrup_bourgois@yahoo.dk>:
> Kære Erik Ribsskog,
>
> Jeg har må desværre bede dig om at henvende dig et andet sted med din forespørgsel, da vi, som meddelt pr. mail igår, ikke har de informationer, som du efterspørger i Livgardens Historiske Samling.
>
> Mvh.
>
> Eric Lerdrup Bourgois
>
>> Den 26/05/2015 kl. 13.24 skrev Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>:
>>
>> Hei,
>>
>> jeg har bodd i England, i ti år.
>>
>> Og der sa de 'Mister Ribsskog', og ikke 'Erik Ribsskog'.
>>
>> Det blir litt for klamt, mener jeg.
>>
>> Så denne danske klamheten, (eller hva det kan være for noe), vil jeg
>> gjerne ha meg frabedt.
>>
>> Jeg forstår at min tippoldefar, (Anders Gjedde Nyholm), ikke har
>> jobbet, i livgarden.
>>
>> Men han har vel bodd i Kommandantboligen i Kastellet og blitt _voktet_
>> av livgarden?
>>
>> Livgarden har kanskje glemt, i årenes løp, hvem de har voktet?
>>
>> Hva vet jeg.
>>
>> Det står ihvertfall om Kastellet på Livgarden sine nettsider, hvis jeg
>> ikke tar helt feil.
>>
>> Dere henviser meg til et nettsted, (Kastellets Venner).
>>
>> Men de har ikke en konvensjonell e-post-adresse på sitt nettsted,
>> (sånn som jeg husker det).
>>
>> Jeg jobbet blant annet som Company Researcher, i England, og synes at
>> det virker litt useriøst, å ikke ha en e-post-adresse for generelle
>> henvendelser, på en organisasjons nettsted.
>>
>> Så da velger jeg å ikke kontakte disse, i mellomtiden.
>>
>> (Siden jeg synes de virker useriøse).
>>
>> Siden dere ikke har noen artige historier.
>>
>> Så kan jeg ta en, som jeg har kommet på, siden den forrige e-posten
>> jeg sendte dere.
>>
>> Da jeg var 4-5 år gammel, og bodde på en hytte, i Brunlanes, hos min
>> mor og stefar.
>>
>> Så sa min mor, at en bamse jeg hadde, skulle hete 'Bamse Brakar'.
>>
>> Og den hadde jeg visst fått, av 'Meme', i dåpsgave, mener jeg at moren min sa.
>>
>> Og det var min favoritt-leke, på midten av 70-tallet.
>>
>> Og Meme, det var Magna Adeler f. Nyholm, altså den yngste datteren,
>> til Chef for Generalkommandoen, (og kommandant for København), Anders
>> Gjedde Nyholm.
>>
>> Så dette er ikke bare tørr slektsforskning, for meg.
>>
>> Min mor nevnte ofte Meme, (og Unse, (Unse Heegaard)), under oppveksten min.
>>
>> Men Bamse Brakar forsvant under til dels uklare omstendigheter, da min
>> far solgte leiligheten, som jeg bodde alene i, (i Leirfaret 4B, på
>> Bergeråsen, i Norge), fra jeg var ti år, til jeg var atten år.
>>
>> Min far solgte huset 'mitt', midt i eksamenstida mi, det siste året,
>> på gymnaset, ('karamell-dag-tiden').
>>
>> Så jeg vet ikke hvor Bamse Brakar og andre gaver fra min mors
>> slektninger ble av.
>>
>> Jeg prøvde å finne ut av det, (ved å prate med min far), men til ingen nytte.
>>
>> Så dette er et litt vanskelig tema for meg.
>>
>> (Selv om dette er mange år siden.
>>
>> Så jeg har for det meste kommet over det.
>>
>> For å si det sånn).
>>
>> Så jeg hadde satt pris på, hvis dere kunne svart ordentlig.
>>
>> Men jeg vil ikke krangle, med livgarden.
>>
>> Så jeg skal ikke sende dere flere e-poster nå.
>>
>> Men dere får ha takk for de svarene dere har sendt.
>>
>> Og beklager hvis jeg har tatt mye av tiden deres!
>>
>> Mvh.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>> 2015-05-25 10:21 GMT+02:00 Eric Lerdrup Bourgois
>> <eric_lerdrup_bourgois@yahoo.dk>:
>>> Kære Erik Ribsskog,
>>>
>>> Mange tak for din henvendelse.
>>>
>>> Anders Gjedde Nyholm (1861-1939) har ikke været tjenestegørende ved
>>> Livgarden, hvorfor jeg ikke kan hjælpe med oplysninger fra Livgardens
>>> Historiske Samling.
>>>
>>> Jeg vil foreslå, at du evt. kontakter Kastellets Venner, som måske vil kunne
>>> hjælpe dig videre i din søgning?: http://www.kastelletsvenner.dk/
>>>
>>>
>>> Med venlig hilsen
>>> Eric Lerdrup Bourgois
>>> Specialkonsulent, historisk leder, Den Kongelige Livgarde
>>> Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, DK-1123 Kbh. K
>>> Tlf. (mobil) +45 50 55 72 78
>>>
>>> www.facebook.com/LivgardensHistoriskeSamling
>>>
>>>
>>>
>>> ------------------------------------- Oprindelig e-mail
>>> --------------------------------------
>>> Emne: Oppdatering/Fwd: KASTELLET - SLÆGTSFORSKNING [RELEASABLE TO INTERNET
>>> TRANSMISSION]
>>> Fra: "Erik Ribsskog" <eribsskog@gmail.com>
>>> Dato: Tors, Maj 21, 2015 16:13
>>> Til: lg@mil.dk
>>> Cc: "LG-HIST02 Gram-Andersen, Jesper" <LG-HIST02@mil.dk>
>>> "Kim Korning Frisenette" <kfr@km.dk>
>>> "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>
>>> ----------------------------------------------------------------------------------------------
>>>
>>> Hei,
>>>
>>> igår, så var jeg innom et annet bibliotek, (som heter 'Den sorte
>>> diamant'),
>>> og fant der, noe mer, om min tippoldefar, (Anders Gjedde Nyholm), sin CV.
>>>
>>> Han var ovenpåikøpet også Kommandant for København, (fra 1918 til 1926),
>>> viste det seg.
>>>
>>> Så han har nok da bodd i 'Den lille havfruen'-huset, i en god del år,
>>> (inne
>>> på Kastellet der), altså i Kommandant-boligen.
>>>
>>> For han var jo også forsvarssjef, fra 1926 til 1931.
>>>
>>> Så det hadde vært morsomt, om dere hadde noen artige historier, om mine
>>> tippoldeforeldre, (generalens kone, (min tippoldemor), Mary Eva Carla Fog,
>>> var også datter, av en general), i deres arkiver og biblioteker osv., der i
>>> Citadellet.
>>>
>>> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>>>
>>> Sender med bilde med informasjon om min tippoldefars CV, fra leksikon.
>>>
>>> Mvh.
>>>
>>> Erik Ribsskog
>>>
>>>
>>> ---------- Forwarded message ----------
>>> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>> Date: 2015-04-24 16:00 GMT+02:00
>>> Subject: Re: KASTELLET - SLÆGTSFORSKNING [RELEASABLE TO INTERNET
>>> TRANSMISSION]
>>> To: "LG-HIST02 Gram-Andersen, Jesper" <LG-HIST02@mil.dk>
>>> Cc: "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, Kim Korning Frisenette <
>>> kfr@km.dk>
>>>
>>>
>>> Hei,
>>>
>>> takk for svar!
>>>
>>> Det var ikke min mening, at det danske militæret, skulle bli ufokusert
>>> eller distrahert, av å bruke tid, på min slektsforskning.
>>>
>>> Vi husker alle hva som skjedde, i april 1940.
>>>
>>> De danske soldater, var opptatt, av for eksempel slektsforskning, (og andre
>>> ting).
>>>
>>> Og glemte å passe på grensen.
>>>
>>> Og de tyske nazi-soldatene, snek seg inn.
>>>
>>> Selvfølgelig ønsker ingen, at noe lignende, skal skje igjen.
>>>
>>> Så derfor må de danske militære selvfølgelig bare passe på grensen, og
>>> gjøre sine plikter, osv.
>>>
>>> SÃ¥nn at ikke det blir noe mer tull/invasjoner, fra tyskerne, eller
>>> russerne, eller andre.
>>>
>>> (For å ta med om det).
>>>
>>> Jeg vet at Kastellet har sitt eget web-sted, med adressen Kastellet.info.
>>>
>>> Men hverken Kastellet.info, eller Kastellets Venner-nettsteder, (som dere
>>> linker til), benytter seg av konvensjonelle e-post-adresser, (som jeg
>>> foretrekker).
>>>
>>> SÃ¥ derfor sendte jeg kopi til dere, som en formalitet, siden jeg tenkte at
>>> det ble litt dumt/rart, å bare sende om dette, til Kastellkirken.
>>>
>>> Kastellkirken klarte ikke å finne ut, om hva min mors foreldres forlovere
>>> het.
>>>
>>> Det klarer vanligvis norske kirker, å finne, i kirkeboka.
>>>
>>> Men jeg kan muligens ta meg en tur, til Kastellet, innenfor kontortiden.
>>>
>>> Og så snakke med noen i resepsjonen der, og høre, om det er noen artige
>>> bøker, om mine slektninger osv., i biblioteket der, eller noe lignende.
>>>
>>> Og da kan jeg kanskje også høre med presten der, om det står noe, om min
>>> mormor Ingeborg, sitt bryllup, (med min norske morfar Johannes Ribsskog), i
>>> kirkeboka, osv.
>>>
>>> Kommandantgården, hvor mine tippoldeforeldre Mary Eva Carla Nyholm f. Fog
>>> og Anders Gjedde Nyholm bodde, var jo veldig stor, (må man vel si).
>>>
>>> Så jeg lurer litt på, om det kan ha vært sånn, at min mormor Ingeborg
>>> også
>>> bodde der litt, på den tida, som hennes mors foreldre bodde der.
>>>
>>> De hadde nok rom, til å ha barnebarn osv. også der, kunne det se ut til.
>>>
>>> Kanskje sånne ting, er mulig å finne ut mer om, ved å kontakte
>>> respesjonen/biblioteket der, osv.
>>>
>>> Bestemor Ingeborg fortalte meg en gang, (i Norge), at hun pleide å gå på
>>> slottsball osv., i København.
>>>
>>> Men det må vel ha vært før krigen.
>>>
>>> Jeg fikk i gave, i forbindelse med at jeg fylte atten år, (eller om det var
>>> fordi jeg fullførte handelsgymnas), av bestemor Ingeborg, på slutten av
>>> 80-tallet, (levert av min søster Pia, etter at hun hadde besøkt vår
>>> mormor,
>>> i Larvik/Stavern/Nevlunghavn).
>>>
>>> Jeg fikk masse dokumenter etter min tippoldefar Anders Gjedde Nyholm,
>>> (bilder osv.), som var Chef for Generalkommandoen, her i Danmark, på 20- og
>>> 30-tallet.
>>>
>>> Og jeg fikk også masse dokumenter, etter hans bror, den kjente dommeren
>>> Didrik Galtrup Gjedde Nyholm.
>>>
>>> Men dette fosvant fra min farmors hus, rundt 1990.
>>>
>>> SÃ¥ jeg har kun igjen et brev, fra en danskekonge, til generalen, hvor
>>> danskekongen beklager, at han ikke kunne komme, i generalens runde bursdag,
>>> (en 70-års dag, eller noe sånt, var det vel kanskje).
>>>
>>> Det brevet ligger hos City Self Storage i Oslo.
>>>
>>> Sammen med mine Heimeverns-ting, osv.
>>>
>>> Der har det ligget, siden 2004, da jeg flyttet til England, for å studere,
>>> ved University of Sunderland.
>>>
>>> Men jeg flyttet tilbake, til Norge, ifjor.
>>>
>>> Men nå klarer ikke City Self Storage, å finne meg, på data-en sin.
>>>
>>> (Jeg pratet med en Daniel, på deres avdeling, på Majorstua).
>>>
>>> Så jeg tørr ikke å si helt sikkert, hva som stod i dette brevet/kortet,
>>> fra
>>> en dansk konge, til min tippoldefar, (må det vel ha vært).
>>>
>>> (Hvis brevet ikke var, til min tippoldefar sin svigerfar Ludolph Fog, da.
>>>
>>> For han var jo også general.
>>>
>>> Faren til min tippoldemor Carla Nyholm f. Fog).
>>>
>>> Jeg har også tenkt på det, at min tippoldefar, (Anders Gjedde Nyholm),
>>> muligens ikke hadde det lett, som Chef for Generalkommandoen, i Danmark, i
>>> mellomkrigstiden.
>>>
>>> Jeg er ikke noe ekspert på general-grader.
>>>
>>> Men han hadde ikke høyeste general-grad, (kun nest høyeste, vel).
>>>
>>> Så han var vel da nødt til, å i stor grad, få de andre generalene med
>>> seg.
>>>
>>> For å ha myndighet nok.
>>>
>>> Hva vet jeg.
>>>
>>> Bare noe jeg har tenkt på her.
>>>
>>> Men igjen takk for svar, ihvertfall.
>>>
>>> Selv om dette bare var noen kopier, som jeg sendte, for formalitetens skyld.
>>>
>>> Så skal jeg se, om jeg klarer å være på festningen deres, innenfor
>>> kontortiden, neste gang, som jeg har planer, om å banke på, hos
>>> resepsjonen
>>> der.
>>>
>>> Så kanskje det er mulig, å finne ut mer, da.
>>>
>>> Det skulle man vel tro.
>>>
>>> Vi får se.
>>>
>>> Mvh.
>>>
>>> Erik Ribsskog
>>>
>>>
>>> 2015-04-24 12:53 GMT+02:00 LG-HIST02 Gram-Andersen, Jesper <LG-HIST02@mil.dk
>>>> :
>>>
>>>> RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
>>>>
>>>> Goddag,
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Forespørgslen ligger uden for Livgardens Historiske Samlings område,
>>>> ligesom Samlingen ikke har ressourcer til at påtage sig undersøgelser
>>>> inden
>>>> for slægtsforskning.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Der kan peges på følgende muligheder:
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Kastellets Venner og Historisk Samling – www.kastelletsvenner.dk
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Forsvarets Bibliotekscenter i Kastellet, DK2100 København Ø – telefon
>>>> +45
>>>> 7281 7340. forsvaret.dk/fak/bibliotek.
>>>>
>>>> Håndbog for Hæren (og dennes forgængere) og litteratur
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Oplysninger om gravstedet og evt. finansiering:
>>>>
>>>> Garnisons Kirkegård. Dag Hammarskjõlds Alle 10
>>>> DK-2100 København Ø, Telefon +45 3542 7951
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Rigsarkivet – arkivalieronline:
>>>> https://www.sa.dk/brug-arkivet/arkivalieronline - Kirkebøgerne kan læses
>>>> direkte her
>>>>
>>>> Rigsarkivet rummer endvidere - Forsvarets Arkiver, hvor evt.
>>>> stamoplysninger kunne findes.
>>>>
>>>> RigsarkivetTelefon: +45 33 92 33 10
>>>> Telefonerne er åbne på hverdage fra 9 -15
>>>> E-mail: mailbox@sa.dk
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Med venlig hilsen
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Jesper Gram-Andersen
>>>>
>>>> Major (afsk.)
>>>>
>>>> Arkivar og legatadministrator
>>>>
>>>> Den Kongelige Livgarde
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> LIVGARDENS HISTORISKE SAMLING
>>>>
>>>> Gothersgade 100
>>>>
>>>> DK-1123 København K
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> UDSTILLING ÅBEN LØRDAGE OG SØNDAGE 1130-1500
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Telefon (+45) 45 99 44 70
>>>>
>>>> Intranet (FIIN): LG-HIST02
>>>>
>>>> Internet: lghist-02@mil.dk <lg-01@mil.dk>
>>>>
>>>> www.livgarden.dk
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
>>>>
>>>> ------------------------------
>>>>
>>>> Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun
>>>> er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget
>>>> e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder
>>>> dig
>>>> venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen.
>>>> Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at
>>>> videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil
>>>> efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke
>>>> computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa
>>>> modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller
>>>> skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen.
>>>> Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde
>>>> information paa dette link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx .
>>>>
>>>> Please note that this message may contain confidential information. If you
>>>> have received this message by mistake, please inform the sender of the
>>>> mistake by sending a reply, and then delete the message from your system
>>>> without making, distributing or retaining any copies of it. Although we
>>>> believe that the message and any attachments are free from viruses and
>>>> other errors that might affect the computer or IT system where it is
>>>> received and read, the recipient opens the message at his or her own risk.
>>>> We assume no responsibility for any loss or damage arising from the
>>>> receipt
>>>> or use of this message. If you are having trouble opening attached files,
>>>> you can get further information via this link
>>>> http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx
>>>
>>>

Bloggarkiv