Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 25. oktober 2013

Her er enda en sang med min tidligere studiekamerat Dag Anders Rougseth, (fra HiO IU), hvor han synger sammen med sitt band AutopulverPS.

Jeg var jo op, på irc-kanalen #quiz-show, (på efnet), i flere år, (fra 1997, var det vel).

Og etter at jeg begynte å studere, ved HiO IU, høsten 2002.

Så var jeg vel fortsatt op på quiz-show, (tror jeg).

(Selv om den irc-kanalen vel ikke var like populær lenger, på den tida).

Jeg husker ihvertfall det, at jeg spurte et quiz-spørsmål, om Autopulver sine sanger, da.

(Siden Rougseth hadde fortalt meg det, (på HiO IU), at han hadde spilt, i det bandet, da).

Og da var det av 'quiz-erne', som sa det, at Autopulver-sangen 'Flycatcher', var en 'kongesang', da.

(Noe sånt).

Og da ble jeg litt imponert, over Rougseth, (husker jeg).

Og jeg fortalte han om denne 'Autopulver-skrytinga', på ingeniørhøyskolen, da.

For jeg hadde ærlig talt ikke hørt om bandet Autopulver, før jeg ble kjent med Rougseth, (siden vi begge studerte, ved ingeniørhøyskolen), hvis jeg skal være ærlig.

Men ute i distriktene og sånn, (var det vel antagelig), så var tydeligvis bandet Autopulver ganske kjent, (og godt likt), da.

(Noe sånt).

Og det kan jo også ha vært sånn.

At jeg jobba for mye, som Rimi-butikksjef.

Sånn at jeg ikke fikk fulgt med så mye, på musikkfronten liksom, da.

(Noe sånt).

Så sånn var muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS 2.

Jeg fant dessverre ikke Autopulver-sangen 'Flycatcher', på YouTube nå.

Hvis ikke så hadde jeg nok tatt med den sangen og, i samme slengen.

Men men.

Jeg sendte en oppdatering til Akademikerforbundet

Gmail - Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Oppdatering/Fwd: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Fri, Oct 25, 2013 at 5:09 PM

To:
alfred.sorbo@akademikerforbundet.no


Cc:
lederne@lederne.no, "epost@nito.no" <epost@nito.no>
Hei,

nå har jeg også skummet gjennom vedtektene deres, (som jeg fikk i posten, fra dere, etter at jeg meldte meg inn).

Og det står ikke noe der om at arbeidsledige ikke har et fullverdig medlemsskap.


(Ikke som jeg kunne se, ihvertfall).

Kan dere være vennlige å vise til paragrafene, hvor denne 'apartheid-fascismen' er beskrevet?

Dette må være noe rart som hu 'kontorrotta' deres har fått for seg, og så har hu sugd sine mannlige kolleger, for å få dem til å dulle med a, for å si det som 'gutta på gølvet', på 'fagforeningsspråk' :)

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/10/25
Subject: Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: alfred.sorbo@akademikerforbundet.no
Cc: "epost@nito.no" <epost@nito.no>, lederne@lederne.no


Hei,

det kan da ikke være riktig, at arbeidsledige ikke har fullverdig medlemsskap?

Dette må da være noe sprøt som han kollegaen din finner på, som noe slags forsinket aprilsnarr?


Hvis ikke, så vil jeg klage, på at dere ikke skrev denne 'fascismen', på innmeldingsskjemaet.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/10/25
Subject: Re: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>
Cc: lederne@lederne.no, "epost@nito.no" <epost@nito.no>


Hei,

dette gjelder som du skriver e-poster fra august og september.

Det er vanskelig for meg å svare på alt du tar opp i e-posten din, siden dette er en stund tilbake i tid.


Jeg får ta det viktigste, sånn som jeg ser det.

Så arbeidsledige får ikke et fullverdig meldemsskap?

Hvor opplyses det om at juridisk råd ikke er inkludert for arbeidsledige?

Det høres rart ut for meg.

Jeg har vært medlem av NITO og der hadde arbeidsledige fullverdig medlemskap selv om de var arbeidsledige.

(Sånn som jeg forstod det, ihvertfall).

Det kan da ikke være riktig at arbeidsledige skal ha dårlige medlemsskap.

Det må da være sånn at de har et fullverdig medlemsskap.

Men at de får rabatt, som en slags hjelp, i deres vanskelige situasjon.

Dette er som noe bedrageri for meg, at dere først sier dette nå.

Og hvorfor venter dere så lenge med å svare?

Nei, dette blir som noe trakassering og bedrageri for meg.

Dette ble da ikke opplyst, da jeg meldte meg inn, hos dere.

Dere finner jo bare på tull dere, for å trakassere folk.

Og dere gir mindre hjelp til arbeidsledige, som er de som trenger støtte.

Det er jo som i bakvendt-land, mener jeg.

Erik Ribsskog

PS.

Dere skulle ha skrevet det, på innmeldingskjemaet, hvis dere hadde apartheid-meldemsskap.

Dere kan ikke komme med det nå, mener jeg.

Dere får slutte å tulle, og gi meg den juridiske støtten, som dere har lovet meg, mener jeg.

Det virker som at dere har store problemer, med hvordan dere er organisert, siden dere bruker 'år og dag', på å svare, og så skriver alt for mye, på en gang.
2013/10/25 Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>

Erik Ribsskog

Jeg viser til flere e-poster vi har mottatt fra deg, bl.a. e-post av 29. august 2013 hvor du spør:  «hva er dette for oppførsel? Hvorfor svarer dere ikke?», samt e-post av 18. september 2013 hvor du etterlyser svar på klage.

I det følgende skal jeg redegjøre kort for våre betingelser for medlemskap:
·         Etter at vi har mottatt din innmelding, registrerte vi at du hadde nok vekttall til å bli tatt opp som medlem hos oss. Kravet er 60 vekttall fra høyskole og/eller universitet.

·         Vi registrerte videre at du oppga å være arbeidsledig.

·         Ut i fra disse opplysningene ble du tilbudt et medlemskap for ikke-yrkesaktive. Et slikt medlemskap har en kontingent på kr 300 i året. (Samme kontingenten er for øvrig fastsatt for studentmedlemskap).

·         Medlemskap for yrkesaktive koster per dato kr 3 600 i året, dvs. kr 300 per måned.

·         Yrkesaktive medlemmer har ett gratis rettsråd i året i saker/spørsmål av arbeidsrettslig karakter hos vår advokat (som driver selvstendig advokatvirksomhet og som vi har avtale med). Et rettsråd innebærer at advokaten vurderer saken/spørsmålet som blir lagt fram og gir en anbefaling om veien videre.  Dette kan i prinsippet dreie seg om to ulike retninger: a) anbefaling om å legge bort saken, b) saken bør forfølges videre.  I det siste tilfellet er det en forutsetning at det er medlemmet selv som dekker alle advokatutgifter. Medlemmet kan imidlertid etter søknad få økonomisk støtte fra Akademikerforbundet med inntil 10 timer juridisk bistand hos vår advokat. Det er viktig å være oppmerksom på at disse reglene (som er nedfelt i våre vedtekter og retningslinjer) gjelder for yrkesaktive medlemmer, men ikke for ikke-yrkesaktive medlemmer eller studenter.

·         For at medlemmer skal kunne nytte de fordelene som ligger i ett gratis rettsråd, medlemspris hos vår advokat (kr 1 150 + mva) og ev. økonomisk støtte til juridisk hjelp, krever Akademikerforbundet at vedk. medlem har et års medlemskap i forbundet. Alternativt kan et medlem med kortere medlemstid enn et år betale full medlemskontingent for en tid framover, slik at medlemskontingent totalt er betalt for ett år.

·         De opplysningene som du har fått av oss om dette er ikke «tull» som du hevder, men fakta og en klar forutsetning for bruk av vår advokat.

·         Vi oppfatter nå at (hoved)hensikten din med å søke om medlemskap i Akademikerforbundet er knyttet til framtidig bruk av våre advokattjenester. Ut i fra det som er redegjort for ovenfor, vil ikke vi kunne bistå deg med dette.  Et annet forhold vi vil gjøre oppmerksom på er at forbundet ikke ønsker å gå inn i saksforhold som skriver seg fra flere år tilbake i tid.


Vi tar for øvrig sterk avstand fra vulgære språkbruk og upassende uttrykksform i dine e-poster til oss, samt negative karakteristikker av våre ansatte. Vi kan vanskelig se hensikten med og  bakgrunnen for dette.  

Vi har tidligere meddelt at vi har registrert deg som nytt medlem hos oss, men vil gjøre oppmerksom på at medlemskap forutsetter at medlemskontingent er betalt.

Etter en samlet vurdering av ovennevnte forhold, kan vi vanskelig se at medlemskap hos oss vil være i tråd med dine forventninger og ønsker, og våre muligheter til å gå inn på og oppfylle disse.
Vi oppfatter således at medlemskap i Akademikerforbundet ikke er aktuelt, og at den foretatte «registrering» av deg derfor annuleres.

Med vennlig hilsen

Beskrivelse: http://www.akademikerforbundet.no/sfiles/4/90/1/picture/signaturlogo.png
Bjørn Halvorsen
Seniorrådgiver

Akademikerforbundet / Tollbugt. 35 / 0157 Oslo
Telefon: 21 02 33 62 / Faks: 21 02 33 61 / Mobil: 917 38 692
cid:image002.jpg@01CCD528.E612C660


Jeg sendte enda en e-post til Akademikerforbundet

Gmail - Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Klage/Fwd: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Fri, Oct 25, 2013 at 4:55 PM

To:
alfred.sorbo@akademikerforbundet.no


Cc:
"epost@nito.no" <epost@nito.no>, lederne@lederne.no
Hei,

det kan da ikke være riktig, at arbeidsledige ikke har fullverdig medlemsskap?

Dette må da være noe sprøt som han kollegaen din finner på, som noe slags forsinket aprilsnarr?


Hvis ikke, så vil jeg klage, på at dere ikke skrev denne 'fascismen', på innmeldingsskjemaet.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/10/25
Subject: Re: MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
To: Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>
Cc: lederne@lederne.no, "epost@nito.no" <epost@nito.no>


Hei,

dette gjelder som du skriver e-poster fra august og september.

Det er vanskelig for meg å svare på alt du tar opp i e-posten din, siden dette er en stund tilbake i tid.


Jeg får ta det viktigste, sånn som jeg ser det.

Så arbeidsledige får ikke et fullverdig meldemsskap?

Hvor opplyses det om at juridisk råd ikke er inkludert for arbeidsledige?

Det høres rart ut for meg.

Jeg har vært medlem av NITO og der hadde arbeidsledige fullverdig medlemskap selv om de var arbeidsledige.

(Sånn som jeg forstod det, ihvertfall).

Det kan da ikke være riktig at arbeidsledige skal ha dårlige medlemsskap.

Det må da være sånn at de har et fullverdig medlemsskap.

Men at de får rabatt, som en slags hjelp, i deres vanskelige situasjon.

Dette er som noe bedrageri for meg, at dere først sier dette nå.

Og hvorfor venter dere så lenge med å svare?

Nei, dette blir som noe trakassering og bedrageri for meg.

Dette ble da ikke opplyst, da jeg meldte meg inn, hos dere.

Dere finner jo bare på tull dere, for å trakassere folk.

Og dere gir mindre hjelp til arbeidsledige, som er de som trenger støtte.

Det er jo som i bakvendt-land, mener jeg.

Erik Ribsskog

PS.

Dere skulle ha skrevet det, på innmeldingskjemaet, hvis dere hadde apartheid-meldemsskap.

Dere kan ikke komme med det nå, mener jeg.

Dere får slutte å tulle, og gi meg den juridiske støtten, som dere har lovet meg, mener jeg.

Det virker som at dere har store problemer, med hvordan dere er organisert, siden dere bruker 'år og dag', på å svare, og så skriver alt for mye, på en gang.
2013/10/25 Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>

Erik Ribsskog

Jeg viser til flere e-poster vi har mottatt fra deg, bl.a. e-post av 29. august 2013 hvor du spør:  «hva er dette for oppførsel? Hvorfor svarer dere ikke?», samt e-post av 18. september 2013 hvor du etterlyser svar på klage.

I det følgende skal jeg redegjøre kort for våre betingelser for medlemskap:
·         Etter at vi har mottatt din innmelding, registrerte vi at du hadde nok vekttall til å bli tatt opp som medlem hos oss. Kravet er 60 vekttall fra høyskole og/eller universitet.

·         Vi registrerte videre at du oppga å være arbeidsledig.

·         Ut i fra disse opplysningene ble du tilbudt et medlemskap for ikke-yrkesaktive. Et slikt medlemskap har en kontingent på kr 300 i året. (Samme kontingenten er for øvrig fastsatt for studentmedlemskap).

·         Medlemskap for yrkesaktive koster per dato kr 3 600 i året, dvs. kr 300 per måned.

·         Yrkesaktive medlemmer har ett gratis rettsråd i året i saker/spørsmål av arbeidsrettslig karakter hos vår advokat (som driver selvstendig advokatvirksomhet og som vi har avtale med). Et rettsråd innebærer at advokaten vurderer saken/spørsmålet som blir lagt fram og gir en anbefaling om veien videre.  Dette kan i prinsippet dreie seg om to ulike retninger: a) anbefaling om å legge bort saken, b) saken bør forfølges videre.  I det siste tilfellet er det en forutsetning at det er medlemmet selv som dekker alle advokatutgifter. Medlemmet kan imidlertid etter søknad få økonomisk støtte fra Akademikerforbundet med inntil 10 timer juridisk bistand hos vår advokat. Det er viktig å være oppmerksom på at disse reglene (som er nedfelt i våre vedtekter og retningslinjer) gjelder for yrkesaktive medlemmer, men ikke for ikke-yrkesaktive medlemmer eller studenter.

·         For at medlemmer skal kunne nytte de fordelene som ligger i ett gratis rettsråd, medlemspris hos vår advokat (kr 1 150 + mva) og ev. økonomisk støtte til juridisk hjelp, krever Akademikerforbundet at vedk. medlem har et års medlemskap i forbundet. Alternativt kan et medlem med kortere medlemstid enn et år betale full medlemskontingent for en tid framover, slik at medlemskontingent totalt er betalt for ett år.

·         De opplysningene som du har fått av oss om dette er ikke «tull» som du hevder, men fakta og en klar forutsetning for bruk av vår advokat.

·         Vi oppfatter nå at (hoved)hensikten din med å søke om medlemskap i Akademikerforbundet er knyttet til framtidig bruk av våre advokattjenester. Ut i fra det som er redegjort for ovenfor, vil ikke vi kunne bistå deg med dette.  Et annet forhold vi vil gjøre oppmerksom på er at forbundet ikke ønsker å gå inn i saksforhold som skriver seg fra flere år tilbake i tid.


Vi tar for øvrig sterk avstand fra vulgære språkbruk og upassende uttrykksform i dine e-poster til oss, samt negative karakteristikker av våre ansatte. Vi kan vanskelig se hensikten med og  bakgrunnen for dette.  

Vi har tidligere meddelt at vi har registrert deg som nytt medlem hos oss, men vil gjøre oppmerksom på at medlemskap forutsetter at medlemskontingent er betalt.

Etter en samlet vurdering av ovennevnte forhold, kan vi vanskelig se at medlemskap hos oss vil være i tråd med dine forventninger og ønsker, og våre muligheter til å gå inn på og oppfylle disse.
Vi oppfatter således at medlemskap i Akademikerforbundet ikke er aktuelt, og at den foretatte «registrering» av deg derfor annuleres.

Med vennlig hilsen

Beskrivelse: http://www.akademikerforbundet.no/sfiles/4/90/1/picture/signaturlogo.png
Bjørn Halvorsen
Seniorrådgiver

Akademikerforbundet / Tollbugt. 35 / 0157 Oslo
Telefon: 21 02 33 62 / Faks: 21 02 33 61 / Mobil: 917 38 692
cid:image002.jpg@01CCD528.E612C660
Jeg sendte en ny e-post til Akademikerforbundet

Gmail - MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


MEDLEMSKAP I AKADEMIKERFORBUNDET


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Fri, Oct 25, 2013 at 4:39 PM

To:
Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>


Cc:
lederne@lederne.no, "epost@nito.no" <epost@nito.no>
Hei,

dette gjelder som du skriver e-poster fra august og september.

Det er vanskelig for meg å svare på alt du tar opp i e-posten din, siden dette er en stund tilbake i tid.

Jeg får ta det viktigste, sånn som jeg ser det.

Så arbeidsledige får ikke et fullverdig meldemsskap?

Hvor opplyses det om at juridisk råd ikke er inkludert for arbeidsledige?

Det høres rart ut for meg.

Jeg har vært medlem av NITO og der hadde arbeidsledige fullverdig medlemskap selv om de var arbeidsledige.

(Sånn som jeg forstod det, ihvertfall).

Det kan da ikke være riktig at arbeidsledige skal ha dårlige medlemsskap.

Det må da være sånn at de har et fullverdig medlemsskap.

Men at de får rabatt, som en slags hjelp, i deres vanskelige situasjon.

Dette er som noe bedrageri for meg, at dere først sier dette nå.

Og hvorfor venter dere så lenge med å svare?

Nei, dette blir som noe trakassering og bedrageri for meg.

Dette ble da ikke opplyst, da jeg meldte meg inn, hos dere.

Dere finner jo bare på tull dere, for å trakassere folk.

Og dere gir mindre hjelp til arbeidsledige, som er de som trenger støtte.

Det er jo som i bakvendt-land, mener jeg.

Erik Ribsskog

PS.

Dere skulle ha skrevet det, på innmeldingskjemaet, hvis dere hadde apartheid-meldemsskap.

Dere kan ikke komme med det nå, mener jeg.

Dere får slutte å tulle, og gi meg den juridiske støtten, som dere har lovet meg, mener jeg.

Det virker som at dere har store problemer, med hvordan dere er organisert, siden dere bruker 'år og dag', på å svare, og så skriver alt for mye, på en gang.2013/10/25 Bjørn Halvorsen <bjorn.halvorsen@akademikerforbundet.no>

Erik Ribsskog

Jeg viser til flere e-poster vi har mottatt fra deg, bl.a. e-post av 29. august 2013 hvor du spør:  «hva er dette for oppførsel? Hvorfor svarer dere ikke?», samt e-post av 18. september 2013 hvor du etterlyser svar på klage.

I det følgende skal jeg redegjøre kort for våre betingelser for medlemskap:
·         Etter at vi har mottatt din innmelding, registrerte vi at du hadde nok vekttall til å bli tatt opp som medlem hos oss. Kravet er 60 vekttall fra høyskole og/eller universitet.

·         Vi registrerte videre at du oppga å være arbeidsledig.

·         Ut i fra disse opplysningene ble du tilbudt et medlemskap for ikke-yrkesaktive. Et slikt medlemskap har en kontingent på kr 300 i året. (Samme kontingenten er for øvrig fastsatt for studentmedlemskap).

·         Medlemskap for yrkesaktive koster per dato kr 3 600 i året, dvs. kr 300 per måned.

·         Yrkesaktive medlemmer har ett gratis rettsråd i året i saker/spørsmål av arbeidsrettslig karakter hos vår advokat (som driver selvstendig advokatvirksomhet og som vi har avtale med). Et rettsråd innebærer at advokaten vurderer saken/spørsmålet som blir lagt fram og gir en anbefaling om veien videre.  Dette kan i prinsippet dreie seg om to ulike retninger: a) anbefaling om å legge bort saken, b) saken bør forfølges videre.  I det siste tilfellet er det en forutsetning at det er medlemmet selv som dekker alle advokatutgifter. Medlemmet kan imidlertid etter søknad få økonomisk støtte fra Akademikerforbundet med inntil 10 timer juridisk bistand hos vår advokat. Det er viktig å være oppmerksom på at disse reglene (som er nedfelt i våre vedtekter og retningslinjer) gjelder for yrkesaktive medlemmer, men ikke for ikke-yrkesaktive medlemmer eller studenter.

·         For at medlemmer skal kunne nytte de fordelene som ligger i ett gratis rettsråd, medlemspris hos vår advokat (kr 1 150 + mva) og ev. økonomisk støtte til juridisk hjelp, krever Akademikerforbundet at vedk. medlem har et års medlemskap i forbundet. Alternativt kan et medlem med kortere medlemstid enn et år betale full medlemskontingent for en tid framover, slik at medlemskontingent totalt er betalt for ett år.

·         De opplysningene som du har fått av oss om dette er ikke «tull» som du hevder, men fakta og en klar forutsetning for bruk av vår advokat.

·         Vi oppfatter nå at (hoved)hensikten din med å søke om medlemskap i Akademikerforbundet er knyttet til framtidig bruk av våre advokattjenester. Ut i fra det som er redegjort for ovenfor, vil ikke vi kunne bistå deg med dette.  Et annet forhold vi vil gjøre oppmerksom på er at forbundet ikke ønsker å gå inn i saksforhold som skriver seg fra flere år tilbake i tid.


Vi tar for øvrig sterk avstand fra vulgære språkbruk og upassende uttrykksform i dine e-poster til oss, samt negative karakteristikker av våre ansatte. Vi kan vanskelig se hensikten med og  bakgrunnen for dette.  

Vi har tidligere meddelt at vi har registrert deg som nytt medlem hos oss, men vil gjøre oppmerksom på at medlemskap forutsetter at medlemskontingent er betalt.

Etter en samlet vurdering av ovennevnte forhold, kan vi vanskelig se at medlemskap hos oss vil være i tråd med dine forventninger og ønsker, og våre muligheter til å gå inn på og oppfylle disse.
Vi oppfatter således at medlemskap i Akademikerforbundet ikke er aktuelt, og at den foretatte «registrering» av deg derfor annuleres.

Med vennlig hilsen

Beskrivelse: http://www.akademikerforbundet.no/sfiles/4/90/1/picture/signaturlogo.png
Bjørn Halvorsen
Seniorrådgiver

Akademikerforbundet / Tollbugt. 35 / 0157 Oslo
Telefon: 21 02 33 62 / Faks: 21 02 33 61 / Mobil: 917 38 692
cid:image002.jpg@01CCD528.E612C660


Jeg fant ikke noen bilder, av Ole-Christian Skjelsbek, på Facebook. Men foran til venstre, på dette bildet, så kan man se faren hans, (som var fotballtreneren vår, på Berger IL, (aldersbestemte lag), i mange år). Og mora til Ole, titter frem, bak fotballtreneren, vel. Ole har også ei storesøster, (som ligna litt på mora, vel), men jeg er ikke sikker på, om den tredje personen, på bildet, er søstera eller kona. Hvem vet

fotballtrener

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150900331321790&set=a.10150089829646790.279684.526276789&type=1&theater

Jeg skrev en Facebook-kommentar på Svelvikposten.no

mer om skjellsbekk

http://svelviksposten.no/nyheter/de-vil-ha-modell-c-for-skolene-i-svelvik-1.8125719

Min Bok 6 - Kapittel 27: Den norske festen

Etter at jeg hadde bodd, i et par måneder, (eller noe sånt), i Sunderland.

Så dro Brusk meg med, (husker jeg), til en såkalt norsk fest, (eller 'Norwegian Party'), på en pub som het Royalty, vel.

(En pub som lå på veien mellom the Forge og the City Campus, da.

Men mye nærmere the City Campus enn the Forge, da).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Jeg hadde ikke hørt om denne festen, før Brusk fortalte meg, om den.

Og hvordan Brusk hadde fått høre om denne festen, det veit jeg ikke.

Men det viste seg, at det var mange norske studenter, ved University of Sunderland, (på den her tida), da.

Men på the Forge så bodde det bare tre norske studenter, (såvidt jeg visste om, ihvertfall).

(Nemlig Magnar, Brusk og meg selv, da).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Det var vanskelig å bli kjent, med de andre norske studentene, (som var på den her puben), syntes jeg.

Det virket som at de fleste av dem kjente hverandre fra før.

Og at de var liksom en nesten lukket klikk, da.

(Noe sånt).

Og denne klikken, (som bestod for det meste av studenter i begynnelsen av 20-åra, vel).

De hadde noe slags underholdning, da.

Dette var en slags flau forestilling, (må man vel si), hvor ei dame, (var det vel), leste noen setninger, da.

Og så krøp alle de norske studentene liksom rundt på gulvet, og fløy mellom beina på hverandre, (og sånn), da.

(Noe sånt).

Som om det var noe slags teater for barn, (eller noe lignende), da.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Siden jeg var den eneste nordmannen liksom, av oss fra the Forge der.

(Brusk er jo fra Syria.

Og jeg tror ikke at Magnar var med på den her festen.

Hvis jeg husker det riktig).

Så syntes jeg det, at jeg liksom måtte 'mingle' litt der, da.

(Siden det ikke var noen norske damer, på the Forge, (for eksempel).

Selv om det liksom krydde, av tyske studinner der, da.

Av en eller annen grunn).

Og jeg klarte såvidt å få litt kontakt, med to norske kunststudinner, (var de vel), som liksom stod og hang, i baren der, da.

(Men jeg husker ikke navnene, til disse to norske damene lenger, (må jeg innrømme).

Jeg husker bare at ihvertfall hu ene av dem studerte kunst, da.

Og at disse to norske damene var sånn i midten av 20-årene kanskje, da.

Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mens jeg satt ved siden av Brusk, (og noen andre folk fra the Forge), i et hjørne, på den her puben, og drakk noen halvlitere, vel.

Så kom det ei britisk, (eller om hun kan ha vært amerikansk), studinne, bort til meg, (husker jeg).

Dette var ei som ikke kjente noen der, og lurte på om hu kunne få lov til å sitte, sammen med oss 'the Forge-folka' der, da.

(Noe sånt).

Hu lurte ihvertfall på hvem de folka jeg satt ved siden av der var, (husker jeg).

Og jeg introduserte da disse folka, siden jeg regna med at hu dama, var en studentkollega liksom, (av oss the Forge-folka), ved University of Sunderland, da.

(Noe sånt).

Og jeg husker at jeg forklarte det, (til hu britiske dama), at Brusk, var fra 'Syria and Norway'.

Og at Muhammed var fra 'Marocco and Germany', da.

(Noe sånt).

Og det var også en del fler the Forge-folk der, som jeg også introduserte, for hu britske dama da, (husker jeg).

(Folk som vel muligens også kan hadde blitt dratt med dit, av Brusk, da.

For alt hva jeg vet).

Jeg husker ikke akkurat hvem de andre the Forge-folka, (som satt sammen med Brusk, Muhammed og meg der), var nå.

Men vi var ihvertfall en internasjonal gjeng, (fra the Forge), som dukka opp, på den her puben, da.

(For å si det sånn).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Etter en stund, (på den her puben), så begynte hu britiske dama, (var det vel).

Å klage på det, at den norske 'klikken' der, (som satt bort mot inngangsdøra liksom), var så stille, da.

(Noe sånt).

Og Brusk svarte da, at: 'Wait one hour', (eller noe lignende).

For han kjente vel til den norske helgefylla, da.

Og regna vel med det, at disse her studentene, etterhvert kom til å bli drita fulle, da.

(Noe sånt).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Det var fortsatt mye mer, som hendte, den tida som jeg bodde, i Sunderland.

Og dette tenkte jeg at jeg skulle prøve å få skrevet mer om, i de neste kapitlene, av Min Bok 6.

Så vi får se om jeg klarer å få til det.

Vi får se.

Bloggarkiv