Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

søndag 13. mars 2016

Mer fra G-mail

Erik Ribsskog

Klage på 'bygdebokji'/Fwd: Avisartikkel om min mors foreldre, (i Nevlunghavn), fra 1975, (i Østlands-Posten)

Erik Ribsskog Sun, Mar 13, 2016 at 4:39 PM
To: jankem
Cc: postmottak@larvik.kommune.no, Norsk Presseforbund , ">" , Politikk Høyre , she , bibliotek@kff.kk.dk, ">" , admiral@gjeddegaard.dk, "drammen.tingrett" , "> larvik.tingrett" , emb.madrid@mfa.no, ">" , tilsynsutvalget@domstol.no, "postmottak@sivilombudsmannen.no" , post@ombudsmanden.dk, bangsbo@bangsbo-museum.dk, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, OSPO Redaksjonen , dagny holmsen
Hei,

dette er jo noe med jobb, siden du skrev det, som journalist.

Og noe fra den offentlige sfæren/debatten, må jeg si.

(Siden at dette var, i en avis).

Så å gjøre dette, til noe familieanliggender, etter at dere i
Østlands-Posten har spredd dette til hele Søndre Vestfold.

Nei, den må dere lenger ut på landet med.

Men jeg skal fjerne deg, fra den lista, og heller sende det, direkte
til Østlands-Posten.

Du er også i organisasjonen for tidligere pressefolk, så at dette nå
er som noe du hater, blir litt rart, må jeg si.

Men jeg skal fjerne deg, fra mail-lista.

Lykke til videre på Sørlandet, (som min gudmor Annikken Holmsen kaller
Larvik/Nevlunghavn).

Erik Ribsskog


2016-03-13 15:46 GMT+01:00 jankem <jankem@online.no>:
> Hei! Jeg må be deg om å slutte med å blande meg inn dine familieanliggender!
> Det er nå mer enn 20 år siden, kanskje ennå lenger siden, jeg intervjuet din
> mor, Ankerita Ribsskog. Det er også 11 år siden jeg gikk av med pensjon som
> journalist, og jeg håper du kan ha forståelse for at jeg ikke er interessert
> i å høre mere fra deg.
> Mvh. Janke Mürer
>
>
>
> Sendt fra min Samsung-enhet
>
>
> -------- Opprinnelig melding --------
> Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Dato: 13.03.2016 15:12 (GMT+01:00)
> Til: postmottak@larvik.kommune.no
> Ko: Janke Mürer <jankem@online.no>, Norsk Presseforbund <pfu@presse.no>,
> tilsynsutvalget@domstol.no, Akademikerforbundet
> <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>,
> postmottak@sivilombudsmannen.no, she <she@topdanmark.dk>,
> post@ombudsmanden.dk, bibliotek@kff.kk.dk, hofmarskallatet
> <hofmarskallatet@kongehuset.dk>, admiral@gjeddegaard.dk,
> bangsbo@bangsbo-museum.dk, "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>,
> "larvik.tingrett" <larvik.tingrett@domstol.no>,
> Postmottak@domstoladministrasjonen.no, emb.madrid@mfa.no, "emb.london"
> <emb.london@mfa.no>
> Emne: Klage på 'bygdebokji'/Fwd: Avisartikkel om min mors foreldre, (i
> Nevlunghavn), fra 1975, (i Østlands-Posten)
>
> Hei,
>
> i deres bygdebok, fra Brunlanes, fra 1992:
>
> http://www.nb.no/nbsok/nb/04afc95d1543b91b0aadea535815df8b?index=186#0
>
> Så står det, om min mors foreldre, at de brukte huset sitt, i
> Blombakken, som: 'Sommerbolig':
>
> Det stemmer ikke, må jeg si.
>
> Dette huset, ble kjøpt, av min mors foreldre, i 1975.
>
> Min mor flyttet ned til Larvik, (og Vestmarka), i 1973, (etter å ha
> skilt/separert seg, fra min far).
>
> Og hun traff min stefar Arne Thormod Thomassen, rundt årsskiftet
> 1973/74, sånn som jeg husker det.
>
> Vi flytta så, til Storgata, på Østre Halsen, våren 1974.
>
> Og våren 1975, så flyttet min mors foreldre, til dette nevnte huset, i
> Nevlunghavn, (se vedlegg).
>
> Min stefar Arne Thomassen, hadde da bygget sammen bryggerhuset og
> hovedhuset, for dem.
>
> Det nevnes ikke i bygdeboka, at dette ble gjort, (og at det ble gjort,
> av min mors foreldre).
>
> Min mors foreldre hadde også antikk-forretning der, (det nevnes heller
> ikke).
>
> Min mormor arvet også Holger og Magna Adeler, (hennes fille-onkel og
> tante), mens hun og Johannes bodde, i Blombakken.
>
> Og hun var selv barnebarn av en dansk forsvarssjef, (Anders Gjedde
> Nyholm), blant annet, og de hadde mange fine ting, i huset, (som noen
> rom i, var litt som, i et museum, sånn som jeg husker det).
>
> Og det som var, var vel at min morfars helse, ble dårligere
> etterhvert, (mot slutten av 70-tallet).
>
> (Jeg husker at han klagde, en gang, mens han gjorde hagearbeid, for
> min mor, i vårt hus, i Jegersborgggate 16, (hvor jeg bodde, fra våren
> 1978 til høsten 1979, da jeg flyttet tilbake til Berger/Svelvik og min
> far, som ni-åring.
>
> Enda hagearbeid liksom var, en av min morfars lidenskaper/interesser).
>
> Og så, begynte de å leie husrom/leiligheter, (av noen 'spanjakker'
> vel, i Alicante), om vintrene.
>
> Men huset i Blombakken var fortsatt deres 'hoved-bopæl', hjem og
> 'base', (må man nok si).
>
> De var en del i utlandet.
>
> Men bygdeboka deres, fremstiller det som, at dette var noen
> Oslo/Bærumsfolk, som brukte huset i Blombakken, som sommerhus, og
> hadde base, i Holmenkollen, for eksempel.
>
> (Vil jeg si).
>
> Så bygdeboka deres, vrir og vrenger fælt på historia, (mener jeg).
>
> Så dette må dere slutte med, (må jeg si).
>
> Jeg vil også klage, for dette huset, (med innbo), var nok verdt 5-10
> millioner, i dagens penger, allerede i 1975, (da den vedlagte
> artikkelen, fra Østlands-Posten, er skrevet).
>
> Og det var _før_ min mormor arvet Adeler, (noe som var, rundt 1980, vel).
>
> Og min mor døde, i 1999.
>
> Og min morfar døde, (i Spania), på midten av 80-tallet.
>
> Og da min mormor døde, i 2009, så arvet jeg _ingenting_.
>
> Har dere i Larvik lurt min danskfødte mormor, da hun som enke, bodde i
> Stavern og Nevlunghavn, etter min morfars døde, i 1985, lurte jeg.
>
> For det huset fikk hun nesten ingenting for.
>
> Og hvor er alt etter Adeler, osv?
>
> Min mormor sa flere ganger, at jeg, var den eneste, (av hennes
> slektninger), som var interessert, i hennes adelige slekt, osv.
>
> Så jeg skulle få, alt av gamle brev og gamle bøker osv., som
> ihvertfall en del av var, fra min mormors adelige slektninger.
>
> Men jeg har ikke fått noe, etter min mormor.
>
> Hverken av penger eller gamle brev, etter mine adelige slektninger, (i
> Danmark), osv.
>
> Så hva i helsike, er det, som dere driver med, i Larvik, mens jeg har
> bodd, i England, lurer jeg på.
>
> Skjerpings!
>
> Her må jeg kreve en forklaring, og en slags godgjørelse for denne
> 'nasjonaliseringen' deres, må jeg få, må jeg nesten forlange.
>
> Hva har skjedd her, lurer jeg.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2016-03-12 7:53 GMT+01:00
> Subject: Avisartikkel om min mors foreldre, (i Nevlunghavn), fra 1975,
> (i Østlands-Posten)
> To: jankem@online.no
> Cc: Norsk Presseforbund <pfu@presse.no>
>
>
> Hei,
>
> jeg har kikket et intervju, med min mor, (et fem på gaten-intervju),
> hos Nasjonalbiblioteket.
>
> Og jeg fant istedet et intervju, med min mors foreldre, (en artikkel
> du skrev, virker det som).
>
> Jeg kan huske, at min mormor en gang viste meg, en lignende artikkel,
> fra Tønsberg Blad, (eller om det var en annen Tønsberg-avis).
>
> Og min morfar var ofte på NRK radio, hvor han hadde kåserier.
>
> Og han var også i Nybrott en gang, (mens jeg bodde i Larvik, og gikk
> på Torstrand skole), når han fant en død svane, i Nevlunghavn.
>
> Så var det sånn, at det var min morfar Johannes, som ringte avisa
> 'dykkar', og så sendte dere, en journalist?
>
> Det fremkommer heller ikke, at min mormor, var danskfødt, (hun snakket
> også dansk hele livet), og at hun var etter danske adelige og
> hofjegermestere osv., og at hun arvet masse antikviteter, fra Danmark,
> (og hun arvet også Holger baron Adeler og sin tante Magna Adeler, noen
> år etter den artikkelen du skrev).
>
> Det var litt rart, at det ikke skulle være med, at mye av disse
> antikvitetene, nok var arvegods, fra Danmark.
>
> Lurte også på om onkel Martin, bodde hos dem, på den tida.
>
> (Han bodde der ihvertfall i jula, husker jeg).
>
> Min mormor døde i 1999, (og Johannes døde i Spania, på midten av
> 80-tallet), men jeg fikk ikke noe arv.
>
> Min mormor hadde gamle brev, fra sine
> adelige/kongelige/overklasse-slektninger i Danmark.
>
> Nevnte hun disse brevene, lurte jeg.
>
> Hva med boksamlingen, osv.?
>
> Jeg er eldste barn av min mor, (som var Ingeborg og Johannes sitt
> eldste barn), men fikk ikke fordele boet, og fikk ikke noe arv.
>
> Hvor mye skulle en tro, at det huset og de fine
> antikvitetene/møblene/innboet, var verdt, i våre dager?
>
> Fem millioner kanskje?
>
> Bare lurte.
>
> Aftenposten skrev også, noen år senere, at dette huset, var et 'lite' hus.
>
> Misforstod de, og refererte de da bare til bryggerhuset, (som min
> stefar Arne Thormod Thomassen bygget sammen, med hovedhuset, før min
> mors foreldre flytta inn der, våren/sommeren 1975).
>
> Husker heller ikke noe picasso.
>
> Min mor syntes at TV-serien Tsarens kurer, var artig.
>
> Men at de hadde ting etter tsaren, det kan jeg ikke huske, å ha hørt.
>
> Jeg var der en gang, (som Johannes ikke var der), og min mormor skulle
> betjene, noen antikk-kunder.
>
> Og da var det sånn, at min mormor pekte på noen ting, (slektsklenodier
> antagelig, fra Danmark), og sa det, at disse tingene, ikke var til
> salgs.
>
> Men da skjønte nok ikke kundene så mye.
>
> Så at min mormor ville ha denne butikken.
>
> Kan det ha vært min morfar som ville ha denne butikken, (siden at han
> syntes, at det var flaut, at min mormor arvet så mange fine ting, fra
> sine adelige forfedre osv., i Danmark).
>
> På forhånd takk for eventuelt svar!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
> PS.
>
> Jeg får ingen av mine rettigheter, fra politiet, etter at jeg
> overhørte, på jobb som butikkleder, i Oslo, i 2003, at jeg var
> forfulgt, av 'mafian'.
>
> Fortalte min mors foreldre, om noen lignende problemer?

Jeg sendte en e-post til Larvik kommune

Erik Ribsskog

Klage på 'bygdebokji'/Fwd: Avisartikkel om min mors foreldre, (i Nevlunghavn), fra 1975, (i Østlands-Posten)

Erik Ribsskog Sun, Mar 13, 2016 at 3:12 PM

To: postmottak@larvik.kommune.no
Cc: Janke Mürer , Norsk Presseforbund , tilsynsutvalget@domstol.no, Akademikerforbundet , Politikk Høyre , "postmottak@sivilombudsmannen.no" , she , post@ombudsmanden.dk, bibliotek@kff.kk.dk, hofmarskallatet , admiral@gjeddegaard.dk, bangsbo@bangsbo-museum.dk, "drammen.tingrett" , "larvik.tingrett" , Postmottak@domstoladministrasjonen.no, emb.madrid@mfa.no, "emb.london"
Hei,

i deres bygdebok, fra Brunlanes, fra 1992:

http://www.nb.no/nbsok/nb/04afc95d1543b91b0aadea535815df8b?index=186#0

Så står det, om min mors foreldre, at de brukte huset sitt, i
Blombakken, som: 'Sommerbolig':

Det stemmer ikke, må jeg si.

Dette huset, ble kjøpt, av min mors foreldre, i 1975.

Min mor flyttet ned til Larvik, (og Vestmarka), i 1973, (etter å ha
skilt/separert seg, fra min far).

Og hun traff min stefar Arne Thormod Thomassen, rundt årsskiftet
1973/74, sånn som jeg husker det.

Vi flytta så, til Storgata, på Østre Halsen, våren 1974.

Og våren 1975, så flyttet min mors foreldre, til dette nevnte huset, i
Nevlunghavn, (se vedlegg).

Min stefar Arne Thomassen, hadde da bygget sammen bryggerhuset og
hovedhuset, for dem.

Det nevnes ikke i bygdeboka, at dette ble gjort, (og at det ble gjort,
av min mors foreldre).

Min mors foreldre hadde også antikk-forretning der, (det nevnes heller ikke).

Min mormor arvet også Holger og Magna Adeler, (hennes fille-onkel og
tante), mens hun og Johannes bodde, i Blombakken.

Og hun var selv barnebarn av en dansk forsvarssjef, (Anders Gjedde
Nyholm), blant annet, og de hadde mange fine ting, i huset, (som noen
rom i, var litt som, i et museum, sånn som jeg husker det).

Og det som var, var vel at min morfars helse, ble dårligere
etterhvert, (mot slutten av 70-tallet).

(Jeg husker at han klagde, en gang, mens han gjorde hagearbeid, for
min mor, i vårt hus, i Jegersborgggate 16, (hvor jeg bodde, fra våren
1978 til høsten 1979, da jeg flyttet tilbake til Berger/Svelvik og min
far, som ni-åring.

Enda hagearbeid liksom var, en av min morfars lidenskaper/interesser).

Og så, begynte de å leie husrom/leiligheter, (av noen 'spanjakker'
vel, i Alicante), om vintrene.

Men huset i Blombakken var fortsatt deres 'hoved-bopæl', hjem og
'base', (må man nok si).

De var en del i utlandet.

Men bygdeboka deres, fremstiller det som, at dette var noen
Oslo/Bærumsfolk, som brukte huset i Blombakken, som sommerhus, og
hadde base, i Holmenkollen, for eksempel.

(Vil jeg si).

Så bygdeboka deres, vrir og vrenger fælt på historia, (mener jeg).

Så dette må dere slutte med, (må jeg si).

Jeg vil også klage, for dette huset, (med innbo), var nok verdt 5-10
millioner, i dagens penger, allerede i 1975, (da den vedlagte
artikkelen, fra Østlands-Posten, er skrevet).

Og det var _før_ min mormor arvet Adeler, (noe som var, rundt 1980, vel).

Og min mor døde, i 1999.

Og min morfar døde, (i Spania), på midten av 80-tallet.

Og da min mormor døde, i 2009, så arvet jeg _ingenting_.

Har dere i Larvik lurt min danskfødte mormor, da hun som enke, bodde i
Stavern og Nevlunghavn, etter min morfars døde, i 1985, lurte jeg.

For det huset fikk hun nesten ingenting for.

Og hvor er alt etter Adeler, osv?

Min mormor sa flere ganger, at jeg, var den eneste, (av hennes
slektninger), som var interessert, i hennes adelige slekt, osv.

Så jeg skulle få, alt av gamle brev og gamle bøker osv., som
ihvertfall en del av var, fra min mormors adelige slektninger.

Men jeg har ikke fått noe, etter min mormor.

Hverken av penger eller gamle brev, etter mine adelige slektninger, (i
Danmark), osv.

Så hva i helsike, er det, som dere driver med, i Larvik, mens jeg har
bodd, i England, lurer jeg på.

Skjerpings!

Her må jeg kreve en forklaring, og en slags godgjørelse for denne
'nasjonaliseringen' deres, må jeg få, må jeg nesten forlange.

Hva har skjedd her, lurer jeg.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-03-12 7:53 GMT+01:00
Subject: Avisartikkel om min mors foreldre, (i Nevlunghavn), fra 1975,
(i Østlands-Posten)
To: jankem@online.no
Cc: Norsk Presseforbund <pfu@presse.no>


Hei,

jeg har kikket et intervju, med min mor, (et fem på gaten-intervju),
hos Nasjonalbiblioteket.

Og jeg fant istedet et intervju, med min mors foreldre, (en artikkel
du skrev, virker det som).

Jeg kan huske, at min mormor en gang viste meg, en lignende artikkel,
fra Tønsberg Blad, (eller om det var en annen Tønsberg-avis).

Og min morfar var ofte på NRK radio, hvor han hadde kåserier.

Og han var også i Nybrott en gang, (mens jeg bodde i Larvik, og gikk
på Torstrand skole), når han fant en død svane, i Nevlunghavn.

Så var det sånn, at det var min morfar Johannes, som ringte avisa
'dykkar', og så sendte dere, en journalist?

Det fremkommer heller ikke, at min mormor, var danskfødt, (hun snakket
også dansk hele livet), og at hun var etter danske adelige og
hofjegermestere osv., og at hun arvet masse antikviteter, fra Danmark,
(og hun arvet også Holger baron Adeler og sin tante Magna Adeler, noen
år etter den artikkelen du skrev).

Det var litt rart, at det ikke skulle være med, at mye av disse
antikvitetene, nok var arvegods, fra Danmark.

Lurte også på om onkel Martin, bodde hos dem, på den tida.

(Han bodde der ihvertfall i jula, husker jeg).

Min mormor døde i 1999, (og Johannes døde i Spania, på midten av
80-tallet), men jeg fikk ikke noe arv.

Min mormor hadde gamle brev, fra sine
adelige/kongelige/overklasse-slektninger i Danmark.

Nevnte hun disse brevene, lurte jeg.

Hva med boksamlingen, osv.?

Jeg er eldste barn av min mor, (som var Ingeborg og Johannes sitt
eldste barn), men fikk ikke fordele boet, og fikk ikke noe arv.

Hvor mye skulle en tro, at det huset og de fine
antikvitetene/møblene/innboet, var verdt, i våre dager?

Fem millioner kanskje?

Bare lurte.

Aftenposten skrev også, noen år senere, at dette huset, var et 'lite' hus.

Misforstod de, og refererte de da bare til bryggerhuset, (som min
stefar Arne Thormod Thomassen bygget sammen, med hovedhuset, før min
mors foreldre flytta inn der, våren/sommeren 1975).

Husker heller ikke noe picasso.

Min mor syntes at TV-serien Tsarens kurer, var artig.

Men at de hadde ting etter tsaren, det kan jeg ikke huske, å ha hørt.

Jeg var der en gang, (som Johannes ikke var der), og min mormor skulle
betjene, noen antikk-kunder.

Og da var det sånn, at min mormor pekte på noen ting, (slektsklenodier
antagelig, fra Danmark), og sa det, at disse tingene, ikke var til
salgs.

Men da skjønte nok ikke kundene så mye.

Så at min mormor ville ha denne butikken.

Kan det ha vært min morfar som ville ha denne butikken, (siden at han
syntes, at det var flaut, at min mormor arvet så mange fine ting, fra
sine adelige forfedre osv., i Danmark).

På forhånd takk for eventuelt svar!

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Jeg får ingen av mine rettigheter, fra politiet, etter at jeg
overhørte, på jobb som butikkleder, i Oslo, i 2003, at jeg var
forfulgt, av 'mafian'.

Fortalte min mors foreldre, om noen lignende problemer?

3 attachments

mer om mors foreldre.jpg
446K

mer om dette ankerita.jpg
542K

sommerbolig bygdebok.jpg
257K

PS.

Her er vedleggene:

mer om mors foreldre

mer om dette ankerita

sommerbolig bygdebok

Er dette den tidligere gården, til Gøril, (fra CC Storkjøp), og dem, tro? Hm

gøril og dem hm

http://www.svelviksposten.no/nyhet/svelvik/derfor-kan-du-se-royk-i-svelvik-og-hurum/s/5-57-319375

Bloggarkiv