Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

torsdag 7. mars 2013

Ombudsreven har visst nå flyttet til Drammen

ombudsreven drammen

http://dt.no/nyheter/odd-ivar-og-astrid-helene-fikk-rev-i-hagen-1.7797341


PS.

Ombudsreven har nok antagelig møtt Christell, ute i skogen, (så det er kanskje derfor at den ser så fornøyd ut):

christell i skogen

Nå har jeg sovet i noen timer, og mens jeg sov, så har jeg fått cirka 50 nye innsynskrav-eposter. Jeg sender bare disse til Google, for å gjøre noe annet med disse, det vil ta for mye tid, (og jeg merker at jeg begynner å få noen slags kriblinger inni armen, noen ganger, noe som er noe slags begynnende senebetennelse, frykter jeg)

mens jeg sov

PS.

Jeg rapporterer dette som 'phising', (siden det ikke er noe eget valg for 'innsynskrav', 'tater-virksomhet' eller 'terrorisme'):

rapporterer som phising

Jeg tror at jeg bare må rapportere om de innsynskrav-epostene, til Google. For jeg får så mange av dem, at jeg risikerer å få senebetennelse, hvis jeg må sitte hele dagen, og svare på alle

senebetennelse

Jeg sendte en ny e-post til Politiet


Gmail - Ang. begjæring om innsyn i dokumenter
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Ang. begjæring om innsyn i dokumenter


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 9:06 AM

To:
Ifzal Waheed Bhatti <Ifzal.Waheed.Bhatti@politiet.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hei,

jeg skjønner at dere har et dumt system, som ikke er så veldig gjennomtenkt.

Men det er jo mulig å finne ut i ettertid, hvem disse taterne, (eller terroristene), er.


For eksempel når folk kontakter dere om dette.

På samme måte som jeg gjør nå.

Det burde vel være innlysende egentlig, mener jeg.

Det står vel ikke i koranen at det ikke er lov å bruke hue, mener jeg.

Erik Ribsskog2013/3/7 Ifzal Waheed Bhatti <Ifzal.Waheed.Bhatti@politiet.no>


HeiDet

vises til din e-post av i dag der du ber om en forklaring for at du har fått
innsyn i et dokument som du aldri har bedt om.

I

henhold til offentlighetsloven § 3 er Politidirektoratets saksdokumenter,
journaler og lignende register åpne for innsyn.  Alle kan kreve
innsyn, og det er ikke noe krav om at personer som søker innsyn må legitimere
seg.

Politidirektoraret mottok 5. mars 2013 en innsynsbegjæring i

aktuelle dokument.  Din e-post (

post@posegodt.net
) adresse var oppgitt som referanse ogdokumentet ble følgelig i henhold til praksis sendt til deg.

Vi

beklager at du med dette har følt deg trakassert men Politidirektoratet har ikke
kapasitet til å undersøke hvorvidt samtlige søknader om innsynsbegjæringer
vitterlig er begjært fra samme person som har tilgang til den oppgitte
adressen.  Politidirektoratet mottar til orientering ca 400
innsynsbegjæringer i måneden.

Vi

håper dette ikke vil gjenta seg men understreker at det er vanskelig å forhindre
at uvedkommende også i fremtiden ber om innsyn i våre dokumenter
samtidig som en annen adresse oppgis som referanse.Med vennlig hilsen


Ifzal Waheed Bhatti


Politidirektoratet


E-post: Ifzal.Waheed.Bhatti@politiet.nowww.politi.no


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog

[mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 7. mars 2013
02:32
Til: Ifzal Waheed Bhatti
Kopi: Postmottak
Sivilombudsmannen
Emne: Re: Ang. begjæring om innsyn i
dokumenter

Hva skal dette bety?


Hvorfor sender dere denne dritten her, til min nettbutikk?


Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, i hele mitt

liv.

(Og det har selvfølgelig heller ikke min nettbutikk).


Dette er trakassering.


Erik Ribsskog2013/3/6 Ifzal Waheed Bhatti <Ifzal.Waheed.Bhatti@politiet.no>Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 7 i sak 200801246

mottatt 20130305 23:03:00.
Begjæring om innsyn er innvilget og
dokument(er) følger vedlagt.

En beslutning om å gi innsyn gir ikke
grunnlag for klage, jfr. Offentleglova § 32 første ledd, andre
punkt.Bestillers navn: post@posegodt.net
Arbeidssted :
Adresse :

Postnr/Poststed:
E-post : post@posegodt.net
Faxnummer :
Telefon :
Sendes
med : e-post

Utfør
oppgave


Jeg sendte enda en e-post til Riksarkivet


Gmail - Oppdatering/Fwd: Innsynskrav 05.03.13 - 12/21361-1 og 2 RA/PRIV - Innsyn innvilget
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Oppdatering/Fwd: Innsynskrav 05.03.13 - 12/21361-1 og 2 RA/PRIV - Innsyn innvilget


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 8:33 AM

To:
riksarkivet@arkivverket.no


Cc:
postmottak@sivilombudsmannen.noAltså,

jeg tror at dere holder til for nærme Ringveien, og at det må være for mye eksos, fra bilene på Store Ringvei, der hvor dere holder til nå, siden dere ikke skjønner det, at dere må finne ut hvem disse taterne er.


Jeg trodde at tåka holdt til ute på Hurumlandet.

Men det virker som at den har flytta seg inn til Oslo nå.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2013/3/7
Subject: Re: Innsynskrav 05.03.13 - 12/21361-1 og 2 RA/PRIV - Innsyn innvilget
To: riksarkivet arkivverket <riksarkivet@arkivverket.no>
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>


Hei,

dere kan ikke bare skylde på deres interne Kafka-avdeling.

Dere bruker for mye tid til å se på fotball-kamper, tror jeg.

Hvorfor ikke bruke litt av tiden på å finne ut hvilken terrorist eller tater det er, som har initiert dette.


Det nærmest forlanger jeg, at dere gjør.

At dere gjør dette, bør være en formalitet, på linje med disse innsynskravene, som dere er så ivrige etter å sende, i øst og vest.


Erik Ribsskog2013/3/7 riksarkivet arkivverket <riksarkivet@arkivverket.no>Hei


Vi forholder oss til innsynskrav som vi får oversendt fra http://oep.no/. I dette tilfelle fikk vi følgende innsynskrav som vi svarte på til oppgitt epostadresse:


-----Opprinnelig melding-----
Fra: post@posegodt.net [mailto:post@posegodt.net]
Sendt: 5. mars 2013 22:42
Til: riksarkivet arkivverket
Emne: Innsynskrav

Til: Arkivverket
Bestillingsdato: 05.03.2013

Svar på dette innsynskravet ønskes sendt med e-post til: post@posegodt.net

Innsynskravet er bestilt av:

E-post: post@posegodt.netSaksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 1 | Sekvensnr.: 55740
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Spørsmål - Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 17.10.2012 | Journaldato: 19.10.2012
Avsender: Christian Nordbye


Saksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 2 | Sekvensnr.: 58196
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 01.11.2012 | Journaldato: 06.11.2012
Mottaker: Christian Nordbye

-----

Med hilsen

Riksarkivet – Arkivseksjonen
Postboks 4015 Ullevål stadion
0806 OSLOFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 7. mars 2013 00:32
Til: riksarkivet arkivverket
Kopi: Postmottak Sivilombudsmannen
Emne: Re: Innsynskrav 05.03.13 - 12/21361-1 og 2 RA/PRIV - Innsyn innvilget


Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere min nettbutikk denne dritten her?
Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, hele mitt liv.(Og det har selvfølgelig ikke nettbutikken min heller).Erik RibsskogDato 06.03.13
Vår ref. 13/3-262

Innsyn innvilgetOversender dokumenter i henhold til bestilling av 05.03.13

Saksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 1 | Sekvensnr.: 55740
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Spørsmål - Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 17.10.2012 | Journaldato: 19.10.2012

Avsender: Christian Nordbye


Saksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 2 | Sekvensnr.: 58196
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 01.11.2012 | Journaldato: 06.11.2012

Mottaker: Christian Nordbye

Med hilsen
Riksarkivet – Arkivseksjonen
Postboks 4015 Ullevål stadion
0806 OSLO


______________________________________________________________________
Denne e-posten er skannet av MessageLabs Email Security System.
For mer informasjon se
http://www.messagelabs.com/email

______________________________________________________________________


______________________________________________________________________
Denne e-posten er skannet av MessageLabs Email Security System.
For mer informasjon se
http://www.messagelabs.com/email
______________________________________________________________________
Jeg sendte en ny e-post til Riksarkivet


Gmail - Innsynskrav 05.03.13 - 12/21361-1 og 2 RA/PRIV - Innsyn innvilget
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Innsynskrav 05.03.13 - 12/21361-1 og 2 RA/PRIV - Innsyn innvilget


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 8:02 AM

To:
riksarkivet arkivverket <riksarkivet@arkivverket.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hei,

dere kan ikke bare skylde på deres interne Kafka-avdeling.

Dere bruker for mye tid til å se på fotball-kamper, tror jeg.

Hvorfor ikke bruke litt av tiden på å finne ut hvilken terrorist eller tater det er, som har initiert dette.


Det nærmest forlanger jeg, at dere gjør.

At dere gjør dette, bør være en formalitet, på linje med disse innsynskravene, som dere er så ivrige etter å sende, i øst og vest.

Erik Ribsskog
2013/3/7 riksarkivet arkivverket <riksarkivet@arkivverket.no>Hei


Vi forholder oss til innsynskrav som vi får oversendt fra http://oep.no/. I dette tilfelle fikk vi følgende innsynskrav som vi svarte på til oppgitt epostadresse:


-----Opprinnelig melding-----
Fra: post@posegodt.net [mailto:post@posegodt.net]
Sendt: 5. mars 2013 22:42
Til: riksarkivet arkivverket
Emne: Innsynskrav

Til: Arkivverket
Bestillingsdato: 05.03.2013

Svar på dette innsynskravet ønskes sendt med e-post til: post@posegodt.net

Innsynskravet er bestilt av:

E-post: post@posegodt.netSaksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 1 | Sekvensnr.: 55740
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Spørsmål - Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 17.10.2012 | Journaldato: 19.10.2012
Avsender: Christian Nordbye


Saksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 2 | Sekvensnr.: 58196
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 01.11.2012 | Journaldato: 06.11.2012
Mottaker: Christian Nordbye

-----

Med hilsen

Riksarkivet – Arkivseksjonen
Postboks 4015 Ullevål stadion
0806 OSLOFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 7. mars 2013 00:32
Til: riksarkivet arkivverket
Kopi: Postmottak Sivilombudsmannen
Emne: Re: Innsynskrav 05.03.13 - 12/21361-1 og 2 RA/PRIV - Innsyn innvilget


Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere min nettbutikk denne dritten her?
Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, hele mitt liv.(Og det har selvfølgelig ikke nettbutikken min heller).Erik RibsskogDato 06.03.13
Vår ref. 13/3-262

Innsyn innvilgetOversender dokumenter i henhold til bestilling av 05.03.13

Saksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 1 | Sekvensnr.: 55740
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Spørsmål - Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 17.10.2012 | Journaldato: 19.10.2012

Avsender: Christian Nordbye


Saksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 2 | Sekvensnr.: 58196
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 01.11.2012 | Journaldato: 06.11.2012

Mottaker: Christian Nordbye

Med hilsen
Riksarkivet – Arkivseksjonen
Postboks 4015 Ullevål stadion
0806 OSLO


______________________________________________________________________
Denne e-posten er skannet av MessageLabs Email Security System.
For mer informasjon se
http://www.messagelabs.com/email

______________________________________________________________________


______________________________________________________________________
Denne e-posten er skannet av MessageLabs Email Security System.
For mer informasjon se
http://www.messagelabs.com/email
______________________________________________________________________


Hm

skudeneshavn

PS.

Her er mer om dette:

mer om sture martin vang

http://johncons-mirror.blogspot.co.uk/2010/03/jeg-anmeldte-oslopolitiet-til.html

Som jeg vel har skrevet om, i Min Bok 4, så kalte jo Glenn Hesler, faren til Bengt Rune aka. Benker'n, (fra Biljardhallen, på Skårer), for Skurt, (enda han egentlig het Kurt). Jeg var ikke helt sikkert på hvem Skurt egentlig var, men jeg søkte på Google nå, og Skurt er egentlig en dukke, viste det seg. Glenn Hesler var liksom så kul, (eller ihvertfall ovenpå), så jeg fikk meg ikke til å spørre han, om hva han egentlig mente, da han begynte å kalle Kurt for Skurt, på 90-tallet

faren til bengt rune

http://www.youtube.com/watch?v=N8E0_w1IzS4

Nå dukket det opp en ny bestilling, fra Posegodt. Ikke dårlig

ny bestilling posegodt

Jeg sendte en e-post til Politiet


Gmail - Ang. begjæring om innsyn i dokumenter
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Ang. begjæring om innsyn i dokumenter


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 1:32 AM

To:
Ifzal Waheed Bhatti <Ifzal.Waheed.Bhatti@politiet.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere denne dritten her, til min nettbutikk?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, i hele mitt liv.


(Og det har selvfølgelig heller ikke min nettbutikk).

Dette er trakassering.

Erik Ribsskog


2013/3/6 Ifzal Waheed Bhatti <Ifzal.Waheed.Bhatti@politiet.no>Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 7 i sak 200801246 mottatt

20130305 23:03:00.
Begjæring om innsyn er innvilget og dokument(er) følger
vedlagt.

En beslutning om å gi innsyn gir ikke grunnlag for klage, jfr.
Offentleglova § 32 første ledd, andre punkt.Bestillers navn: post@posegodt.net
Arbeidssted :
Adresse :

Postnr/Poststed:
E-post : post@posegodt.net
Faxnummer :
Telefon :

Sendes med : e-post

Utfør
oppgave

Jeg sendte en e-post til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet


Gmail - Svar på innsynskrav - Epost nr. 1/3
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynskrav - Epost nr. 1/3


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 1:13 AM

To:
"post@imdi.no" <post@imdi.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hei,

men dette systemet deres er jo fullstendig innavla.

Her har noen idioter sitti i ti sekunder, og bestilt innsynsbegjæringer, i mitt navn.

Og så må jeg sitte oppe om nettene i ukesvis, og svare på dette, og får senebetennelse, og det som er.


Hvordan dere la disse nerdene lage noen så idiotiske systemer?

Dere er voksne mennesker som er ansvarlige for deres egne handlinger.

Dere kan ikke late som at dere er noen innavla unger, og sitte passive og se på det her.


Jeg forlange å få vite hvem som har gjort denne terroren mot meg, (ved å bestille hundrevis av innsynsbegjæringer, som jeg får som e-post og brev).

Da er det jobben deres å fortelle meg, hvilken nerd det er, som har gjort dette.


Så dere få slutte å gå hjem klokka 13 for å dra på hytta, hele tiden.

Nå får dere ringe litt rundt og finne ut hvem denne terror-tateren er.

Erik Ribsskog

Hei


Vi har dessverre ikke mulighet til å avgjøre om en innsynsbegjæring er reell eller ikke. Vi er forpliktet til å svare på alle innsynsbegjæringer. Hvis du ikke
har bestilt disse dokumentene, har nok noen brukt din e-postadresse.
Vi beklager dette.


Mvh.


IMDi
Arkivseksjonen


Sentralbord: 24 16 88 00
Epost: post@imdi.no
www.imdi.no
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 6. mars 2013 00:36
Til: post@imdi.no
Kopi: Postmottak Sivilombudsmannen
Emne: Re: Svar på innsynskrav - Epost nr. 1/3


Hva skal dette bety?


Jeg har aldri sendt en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.


Hvorfor sender dere meg den dritten her?


Erik Ribsskog
Hei,
Viser til ditt begjæring om innsyn fra under nevnte saker, dokumenter ligger vedlagt.

Mvh
Zeeshan

IMDi
Arkiv Seksjonen
Direkte: 91 52 92 71
Sentralbord: 24 16 88 00
Epost: post@imdi.no
www.imdi.no
-----Opprinnelig melding-----
Fra: eribsskog@gmail.com [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 21. februar 2013 22:54
Til: post@imdi.no
Emne: Innsynskrav

Til: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Bestillingsdato: 21.02.2013

Svar på dette innsynskravet ønskes sendt med e-post til:
eribsskog@gmail.com


Innsynskravet er bestilt av:

E-post: eribsskog@gmail.com


Saksnr.: 2010/163 | Dok. nr.: 11 | Sekvensnr.: 7497
Sak: Homofile med innvandrerbakgrunn
Dokument: Rapport TVE2010 Homofile med innvandrerbakgrunn SKEIV VERDEN OSLO OG AKERSHUS Dok. dato: 30.08.2011 | Journaldato: 30.08.2011
Avsender: Skeiv verden Oslo og Akershus


Saksnr.: 2010/2076 | Dok. nr.: 1 | Sekvensnr.: 10766
Sak: P71Tve2011 - Homofile med innvandrerbakgrunn - Skeiv Verden Oslo Og Akershus
Dokument: Søknad Homofile med innvandrerbakgrunn Dok. dato: 16.12.2010 | Journaldato: 16.12.2010
Avsender: SKEIV VERDEN OSLO OG AKERSHUS


Saksnr.: 2010/2076 | Dok. nr.: 5 | Sekvensnr.: 2632
Sak: P71Tve2011 - Homofile med innvandrerbakgrunn - Skeiv Verden Oslo Og Akershus
Dokument: Tilskuddsrapport - P71Tve2011 - Homofile med innvandrerbakgrunn - Skeiv Verden Oslo Og Akershus Dok. dato: 01.03.2012 | Journaldato: 01.03.2012
Avsender: Skeiv verden Oslo og Akershus


Saksnr.: 2010/2076 | Dok. nr.: 4 | Sekvensnr.: 3850
Sak: P71Tve2011 - Homofile med innvandrerbakgrunn - Skeiv Verden Oslo Og Akershus
Dokument: Skeiv verden Oslo og Akershus - Homofile med innvandrerbakgrunn 2011 - Aksept av vilkår Dok. dato: 03.04.2011 | Journaldato: 13.04.2011
Avsender: SKEIV VERDEN OSLO OG AKERSHUS


Saksnr.: 2010/2076 | Dok. nr.: 2 | Sekvensnr.: 936
Sak: P71Tve2011 - Homofile med innvandrerbakgrunn - Skeiv Verden Oslo Og Akershus
Dokument: Revidert budsjett 2011. Angående videreføring av prosjektstøtte for tvangsekteskapsprosjektene 2011 Dok. dato: 25.01.2011 | Journaldato: 08.03.2011
Avsender: Skeiv verden


Saksnr.: 2012/39 | Dok. nr.: 1 | Sekvensnr.: 89
Sak: P71Tve2012 - Åpen og trygg- homofile med innvandrerbakgrunn - Skeiv Verden Oslo Og Akershus
Dokument: Søknad Åpen og trygg- homofile med innvandrerbakgrunn Dok. dato: 02.01.2012 | Journaldato: 02.01.2012
Avsender: Skeiv verden Oslo og Akershus


Saksnr.: 2012/39 | Dok. nr.: 4 | Sekvensnr.: 4364
Sak: P71Tve2012 - Åpen og trygg- homofile med innvandrerbakgrunn - Skeiv Verden Oslo Og Akershus
Dokument: Post71tve2012 - Skeiv verden - Åpen og trygg - Homofile med innvandrerbakgrunn -  Aksept av vilkår Dok. dato: 02.04.2012 | Journaldato: 16.04.2012
Avsender: Skeiv verden Oslo og AkershusJeg sendte en fjerde e-post til Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet


Gmail - Svar på innsynsbegjæring
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsbegjæring


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 1:07 AM

To:
Postmottak FAD <postmottak@fad.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, i hele mitt liv.

Erik Ribsskog2013/3/6 Postmottak FAD <postmottak@fad.dep.no>


Det gis innsyn i dette dokumentet

Med vennlig hilsen

Arkivet i FADSaksnr.: 2010/02890 | Dok. nr.: 2 | Sekvensnr.: 202922
Sak: Spørsmål om homofile/lesbiske og kirken

Dokument: Svar på spørsmål om homofile og lesbiske i kirken Dok. dato: 02.09.2010 | Journaldato: 02.09.2010
Mottaker: Bente Nygård


Jeg sendte en tredje e-post til Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet


Gmail - Svar på innsynsbegjæring
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsbegjæring


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 1:02 AM

To:
Postmottak FAD <postmottak@fad.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, i hele mitt liv.

Erik Ribsskog2013/3/6 Postmottak FAD <postmottak@fad.dep.no>


Det gis innsyn i dette dokumentet


Med vennlig hilsen
Arkivet i FAD


Saksnr.: 2010/02890 | Dok. nr.: 1 | Sekvensnr.: 201207
Sak: Spørsmål om homofile/lesbiske og kirken
Dokument: Spørsmål om homofile/lesbiske og kirken Dok. dato: 05.08.2010 | Journaldato: 05.08.2010
Avsender: Nygård Bente


Jeg sendte enda en e-post til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet


Gmail - Svar på innsynsbegjæring
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsbegjæring


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 12:32 AM

To:
Postmottak FAD <postmottak@fad.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, i hele mitt liv.

Erik Ribsskog2013/3/6 Postmottak FAD <postmottak@fad.dep.no>Det gis innsyn i dette dokumentet

Med vennlig hilsen

Arkivet i FAD


Saksnr.: 2010/2480 | Dok. nr.: 5 | Sekvensnr.: 421893
Sak: Søknad om støtte til internasjonal konferanse for lesbiske og homofile diakoner og prester
Dokument: Utbetaling av tilskudd til Internasjonal konferanse for homofile og lesbiske prester og diakoner i 2010 Dok. dato: 19.11.2010 | Journaldato: 22.11.2010
Mottaker: Nettverket for lesbiske og homofile i kirke
Jeg sendte en ny e-post til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet


Gmail - Svar på innsynsbegjæringGmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>

Svar på innsynsbegjæring

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 12:32 AM
To:
Postmottak FAD <postmottak@fad.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>


Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, i hele mitt liv.

Erik Ribsskog2013/3/6 Postmottak FAD <postmottak@fad.dep.no>Det gis innsyn i dette dokumentet

Med vennlig hilsen

Arkivet i FAD


Saksnr.: 2010/2480 | Dok. nr.: 5 | Sekvensnr.: 421893
Sak: Søknad om støtte til internasjonal konferanse for lesbiske og homofile diakoner og prester
Dokument: Utbetaling av tilskudd til Internasjonal konferanse for homofile og lesbiske prester og diakoner i 2010 Dok. dato: 19.11.2010 | Journaldato: 22.11.2010
Mottaker: Nettverket for lesbiske og homofile i kirke
Jeg sendte en femte e-post til Kunnskapsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel i sak 08/6160-9
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel i sak 08/6160-9


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 12:17 AM

To:
Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, i hele mitt liv.

Erik Ribsskog2013/3/6 Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>

Sak: 08/6160-9 Regjeringens handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012
Dokument: Svar på spørsmål om status på tiltak i Handlingsplanen Bedre livskvalitet for lesbiske homofile bifile og transpersoner 2009-2012

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 9 i  sak 08/6160. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Tove Vesteen
Seksjon for dokumentasjon, IKT,  sikkerhet og beredskap
Kunnskapsdepartementet
Jeg sendte en fjerde e-post til Kunnskapsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel i sak 08/6160-8
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel i sak 08/6160-8


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 12:14 AM

To:
Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, i hele mitt liv.

Erik Ribsskog2013/3/6 Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>

Sak: 08/6160-8 Regjeringens handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012
Dokument: Handlingsplanen Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 Spørsmål om status for tiltak som Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for å gjennomføre

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 8 i  sak 08/6160. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Tove Vesteen
Seksjon for dokumentasjon, IKT,  sikkerhet og beredskap
Kunnskapsdepartementet
Jeg sendte en tredje e-post til Kunnskapsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel i sak 12/1241-2
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel i sak 12/1241-2


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Thu, Mar 7, 2013 at 12:00 AM

To:
Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere meg denne dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, i hele mitt liv.

Erik Ribsskog2013/3/6 Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>

Sak: 12/1241-2 Kristine Margrethe Arnesen Homofile innvandrere Prosjekt
Dokument: Svar på henvendelse om homofile innvandrere

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 2 i  sak 12/1241. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Tove Vesteen
Seksjon for dokumentasjon, IKT,  sikkerhet og beredskap
Kunnskapsdepartementet
Jeg sendte enda en e-post til Kunnskapsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel i sak 12/1250-2
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel i sak 12/1250-2


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:48 PM

To:
Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere min nettbutikk denne dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, hele mitt liv.


(Og det har selvfølgelig ikke nettbutikken min heller).

Erik Ribsskog


2013/3/6 Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>
Sak: 12/1250-2 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Konferanse Rosa-kompetanse 230412-240412

Dokument: Svar på invitasjon til politisk ledelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 2 i  sak 12/1250. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Tove Vesteen
Seksjon for dokumentasjon, IKT,  sikkerhet og beredskap
Kunnskapsdepartementet
Jeg sendte en e-post til Kunnskapsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel i sak 12/1241-1
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel i sak 12/1241-1


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:38 PM

To:
Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere meg den dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, i hele mitt liv.

Erik Ribsskog


2013/3/6 Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>

Sak: 12/1241-1 Kristine Margrethe Arnesen Homofile innvandrere Prosjekt

Dokument: PL Diverse spørsmål om homofile innvandrere i Norge

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 1 i  sak 12/1241. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Tove Vesteen
Seksjon for dokumentasjon, IKT,  sikkerhet og beredskap
Kunnskapsdepartementet
Jeg sendte en e-post til Riksarkivet


Gmail - Innsynskrav 05.03.13 - 12/21361-1 og 2 RA/PRIV - Innsyn innvilget
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Innsynskrav 05.03.13 - 12/21361-1 og 2 RA/PRIV - Innsyn innvilget


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:32 PM

To:
riksarkivet@arkivverket.no


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Hvorfor sender dere min nettbutikk denne dritten her?

Jeg har aldri kommet med en eneste innsynsbegjæring, hele mitt liv.

(Og det har selvfølgelig ikke nettbutikken min heller).


Erik Ribsskog


Til post@posegodt.net
Dato 06.03.13
Vår ref. 13/3-262

Innsyn innvilget
Oversender dokumenter i henhold til bestilling av 05.03.13


Saksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 1 | Sekvensnr.: 55740
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Spørsmål - Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 17.10.2012 | Journaldato: 19.10.2012
Avsender: Christian Nordbye


Saksnr.: 2012/21361 | Dok. nr.: 2 | Sekvensnr.: 58196
Sak: Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Dokument: Mulig avlevering - Privatarkiv kontakt - Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile Dok. dato: 01.11.2012 | Journaldato: 06.11.2012
Mottaker: Christian Nordbye

Med hilsen
Riksarkivet – Arkivseksjonen
Postboks 4015 Ullevål stadion
0806 OSLO

______________________________________________________________________
Denne e-posten er skannet av MessageLabs Email Security System.
For mer informasjon se
http://www.messagelabs.com/email
______________________________________________________________________


Jeg sendte enda en e-post til Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:20 PM

To:
Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet <postmottak@bld.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Jeg har aldri sendt en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg den dritten her?

Erik Ribsskog2013/3/6 Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet <postmottak@bld.dep.no>

Sak: 13/404-1 Diskriminering av homofile fosterhjem - enkelthenvendelse

Dokument: Diskriminering av homofile fosterhjem

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i  sak 13/404. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.
Med vennlig hilsen
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo


http:  www.regjeringen.no
e-post:  postmottak@bld.dep.no

Jeg sendte en ny e-post til Helse- og omsorgsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:10 PM

To:
Helse- og omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Jeg har aldri sendt en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg den dritten her?

Erik Ribsskog2013/3/6 Helse- og omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>
Sak: 12/129-2 Bloddonasjon og homofile
Dokument: Bloddonasjon og homofile - spørsmål om endring av lovverket


Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 12/129 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet


Jeg sendte en e-post til Helse- og omsorgsdepartementet


Gmail - Svar på innsynsforespørsel
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Svar på innsynsforespørsel


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Mar 6, 2013 at 11:07 PM

To:
Helse- og omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>


Cc:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>Hva skal dette bety?

Jeg har aldri sendt en eneste innsynsbegjæring i hele mitt liv.

Hvorfor sender dere meg den dritten her?

Erik Ribsskog2013/3/6 Helse- og omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>

Sak: 12/129-1 Bloddonasjon og homofile
Dokument: Bloddonasjon og homofile - spørsmål om endring av lovverket

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 12/129 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet


Bloggarkiv