Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 29. oktober 2013

Mer om nettmobbing





Gmail - SV: Innsynskrav








Gmail



Erik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>










SV: Innsynskrav










Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>




Tue, Oct 29, 2013 at 10:56 AM





To:
Anett Sundbye <asu@lottstift.no>








Hei,

hvis du ikke vet det så finnes det noe som hetes 'spoofing'.

Og det er kunsten å sende falske e-poster.

Du kan jo søke om det på Google, for eksempel.

Erik Ribsskog



2013/10/29 Anett Sundbye <asu@lottstift.no>



Hei

Jeg har mottatt tre innsynskrav fra din epostadresse i går.

Jeg svarer kun på mottatte henvendelser , så det du sier er at du ikke skal ha disse innsynskravene ?



Anett Sundbye

Førstekonsulent

tlf:57828018


http://lost12/Docs/Dokumenter/Ny%20logo%20(543x143).JPG



Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 28. oktober 2013 16:38
Til: Anett Sundbye
Emne: Re: Innsynskrav


Hei,





jeg har ikke bestilt noe fra dere.




Slutt med å sende meg 'dritt' jeg ikke har bedt om.

Erik Ribsskog



2013/10/28 Anett Sundbye <asu@lottstift.no>



Arbeidet med innsynskrav er resurskrevende og vi ber om at du ikke bestiller innsyn i det samme dokumentet flere ganger.

Dette fikk du tilsendt 26.02.13

Frå og med 1. januar 2013 finn du offentlege dokument i

postjournalen til Lotteri- og stiftelsestilsynet
.
Åpne utgåande dokument kan hentast direkte frå postjournalen


Med vennlig hilsen






Denne e-posten og eventuelle vedlegg kan inneholde konfidensiell informasjon, og er kun beregnet for mottakeren. Hvis du mottar denne meldingen
ved en feiltakelse, ber vi om at du holder innholdet konfidensielt, kontakter avsender og sletter meldingen.The information transmitted, including any attachment, may contain confidential and/or legally privileged material and is intended only for the addressee.

If you receive this in error, please keep the information confidential, contact the sender and delete the material .

P

Please consider the environment before printing this e-mail




-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]

Sendt: 27. oktober 2013 02:12
Til: post
Emne: Innsynskrav

Til: Lotteri- og stiftelsestilsynet
Bestillingsdato: 27.10.2013

Svar på dette innsynskravet ønskes sendt med e-post til:
eribsskog@gmail.com

Innsynskravet er bestilt av: Erik Ribsskog

E-post: eribsskog@gmail.com


Saksnr.: 2010/6647 | Dok. nr.: 1 | Sekvensnr.: 26401
Sak: 971 277 300 - Helseutvalget for homofile - Klage på avslag på kompensasjon for meirverdiavgift 2009
Dokument: Helseutvalget for homofile - Klage på avslag på kompensasjon for meirverdiavgift 2009 Dok. dato: 17.11.2010 | Journaldato: 22.11.2010
Avsender: Helseutvalget for homofile




















Bloggarkiv