Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 30. januar 2015

Jeg sendte en e-post til Datatilsynet

Erik Ribsskog

Bilvask

Erik Ribsskog Fri, Jan 30, 2015 at 11:17 AM
To: Kim Ellertsen
Cc: "post@sivilombudsmannen.no" , post , Studentombudet UiO , Akademikerforbundet , post@tekna.no, Politikk Høyre , utvalget@jsu.no, postmottak@jus.uio.no
Hei,

dette svaret kom veldig raskt, og det kan indikere, at dette er et
svar, som mangler litt gjennomgang.

Det er snart helga, så det er om å gjøre, å bli ferdig, før polet stenger.

Noe sånt.

Dette vil jeg klage på.

Det at dere lar politiet slippe unna, med å agere tatere, er også dårlig.

Jeg var som sagt, på juss-forelesning, på UIO sitt juridiske fakultet,
(Domus Academica), i går.

Og den australske foreleseren, fortalte, at grunnen til at man
begynte, med personvern, var den økende fascismen, i samfunnet.

Og det er klart, at det er en ønskedrøm, for fascister, å få tak i
mobilnummeret, til Nav-klienter, (som jeg er, for jeg blir tulla med,
av Lånekassa).

For det er vanskelig å dokumentere telefonsamtaler.

Så at Staten, (Nav), skal ringe folk, det ser jeg på som en dårlig
praksis, sett i lys av personvernet.

Det var også sånn, at jeg har informert Nav, at jeg ikke har mer
ringetid, på mobilen.

Likevel så la de neste dag igjen en talebeskjed, på mobilen.

Så det minner om fascisme, må jeg si.

Så at dere også lar Nav slippe unna, (eller om tante Politi også
sitter der, undercover).

Det synes jeg er for dårlig, at dere lar både politiet og Nav sluppe unna her.

Så jeg sender også en kopi til Sivilombudsmannen, (som riktignok
sjelden svarer meg), som en klage, på Datatilsynet.

Og den klagen må også inkludere hun usakelige Baboskaen, som dere
hadde hos deres slett meg-avdeling, da jeg ringte dere, fra England,
for noen år siden.

Selv om deres tidligere direktør, het Apenes, så burde ikke
forvaltningsorganet være for preget av dette, synes jeg.

Erik Ribsskog


2015-01-30 10:44 GMT+01:00 Kim Ellertsen <kim.ellertsen@datatilsynet.no>:
> Vedr. e-post av 29. januar
>
> Jeg fikk oversendt din e-post fra vår saksbehandler som hadde svart deg. Jeg oppfatter at du ikke er fornøyd med svaret vi har gitt eller formen på det.
>
> Jeg har for det første sett på spørsmålet du stilte og på svaret som ble gitt, men kan ikke se at dette er en sak for oss. Det er politiet som har fullmakter til å etterforske denne formen for hendelser. Vi har ikke tilsvarende fullmakter. Vårt mandat retter seg mot de som håndterer personopplysninger men avgrenset mot tyveri, og annen straffbar tilegnelse av opplysninger. Det er som nevnt politiet område.
>
> For det andre registrerer jeg at du ønsker en mindre personlig tone i henvendelsene fra oss. Det er ikke vår intensjon å være uhøflig, men mange av de vi kommuniserer med oppfatter en noe mer personlig form som hyggelig og imøtekommende. Jeg beklager at vi ikke klarte å fange opp denne nyansen da vi svarte deg. Jeg oppfatter imidlertid ikke innholdet eller formen i våre svar som provoserende.
>
> Som en oppsummering ser jeg ikke at det er grunn til å behandle dine spørsmål ytterligere, og vi vil i fremtiden forsøke å tilpasse formen på vår kommunikasjon slik at du ikke oppfatter oss galt.
>
>
> Vennlig hilsen
>
> Kim Ellertsen
> Juridisk direktør, Datatilsynet
> ………………………………………………………………………………
> Telefon: (+47) 22 39 69 21 – Mobil: (+47) 997 23 515
> Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
> Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo
>
> www.datatilsynet.no
> www.personvernbloggen.no
> www.twitter.com/datatilsynet
> Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 29. januar 2015 16:33
> Til: juridisk
> Kopi: post; Postmottak Sivilombudsmannen; Studentombudet UiO; sande.vgs; utvalget@jsu.no; postmottak@jus.uio.no; Postkasse; Akademikerforbundet; post@tekna.no; Politikk Høyre
> Emne: Re: Bilvask
>
> Hei,
>
> jeg har bodd i ti år i England, og der sier de 'Mr. Ribsskog'.
>
> At staten skal bruke fornavn, det syntes jeg, at blir litt klamt og 'sovjetisk'.
>
> Jeg har vært på forelesning, (Data Protection), hos UIO, i dag, (juridisk fakultet), og vi lærte, at det er noe som heter 'privacy', altså privatliv.
>
> Er det riktig at staten, (altså Nav), skal ha mobilnummeret til folk, og kødde med de, og legge igjen tale-beskjed, når man har opplyst, at man ikke har mer ringetid.
>
> Dette er å forstyrre ens privatliv, mener jeg.
>
> Og bør ikke opplysningene som Nav lagrer, være på en 'need to know basis'?
>
> Trenger Nav å ha folks mobilnumre, lurer jeg.
>
> Du kan godt sende det til en sjef, siden jeg klager på at du blir for dus.
>
> Du skriver at det er en politisak.
>
> Og jeg har opplyst om, at jeg har sendt dette, til politiet.
>
> Men de er som tatere, og later som, at de ikke forstår, (må jeg si).
>
> Så det var et dårlig råd, å anbefale meg, å sende om dette, til noen politifolk, som er som tatere, (må jeg si).
>
> Så det rådet vil jeg også klage på.
>
> Det kunne dere kanskje ha rådet folk til på 80-tallet, da det norske politiet kanskje var mer vestlig.
>
> Hvem vet.
>
> Jeg har også lært det, at personvernloven, (var det vel), ble bytta ut, rundt årtusenskiftet.
>
> Så jeg skjønner at det er EU, som jeg skriver med nå.
>
> Jeg blandet nok ditt navn med 'Simon'.
>
> (Jeg husket litt feil.
>
> Men det er samme forbokstav).
>
> At dere i staten, bytter navn, på forvaltningsorgan, hele tiden.
>
> Og gjør sånne ting, som at dere flytter 'SlettMeg'.
>
> Da må folk nesten gå på handel og kontor, hele livet, for å følge med.
>
> Dere tøyser fælt, i staten, synes jeg.
>
> Og jeg har også klaget på hu usakelige 'baboskha'-dama, som dere hadde, hos Slett Meg, men uten resultat.
>
> Med skuffet hilsen
>
> Erik Ribsskog
>
>
> 2015-01-29 8:38 GMT+01:00 juridisk <juridisk@datatilsynet.no>:
>> Hei igjen Erik,
>>
>> Det er ingen hos oss som heter Simon, kanskje det er SlettMeg du forveksler med. SlettMeg er i dag underlagt Norsis og Datatilsynet har ikke noe med denne tjenesten å gjøre. Jeg forstår det slik at du oppfatter at det er begått flere ID-tyveri mot deg, der det også er kjøpt flere varer/tjenester på kreditt.
>>
>> Som jeg skrev i min tidligere e-post er dette en politisak. Datatilsynet har ingen myndighet i saker om ID-tyveri da dette handler om straffbare forhold. Vi kan derfor ikke hjelpe deg ut over de rådene jeg gav deg i min tidligere e-post.
>>
>> Håper du finner ut av dette.
>>
>> Lykke til!
>>
>> Vennlig hilsen
>>
>> Stian Moltke-Hansen Tveten
>> juridisk rådgiver
>> Datatilsynet
>> ………………………………………………………………………………………………………………………
>> Telefon: (+47) 22 39 69 46
>> Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo
>> Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo
>>
>> Følg med på:
>> www.datatilsynet.no
>> www. personvernbloggen.no
>> www.twitter.com/datatilsynet
>> Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og
>> verdighet
>>
>> -----Opprinnelig melding-----
>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>> Sendt: 28. januar 2015 20:57
>> Til: juridisk
>> Kopi: post
>> Emne: Fwd: Bilvask
>>
>> Hei,
>>
>> dere hos Datatilsynet, forstod jo disse sakene, nå jeg sendte om disse til dere.
>>
>> (En Simon hos dere virket som å forstå hva disse sakene gikk ut på).
>>
>> Men hos Politiet, så lider de visst, av noen slags dumskap, som fører til det, at de ikke forstår, disse ID-tyveri-sakene.
>>
>> Noe sånt.
>>
>> Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, egentlig.
>>
>> Som jeg nevner, så er det en strøm, av disse sakene.
>>
>> Og at jeg skal fly fram og tilbake, til Sandvika politistasjon.
>>
>> 20-30 ganger, hver dag, for å anmelde disse sakene.
>>
>> Det synes jeg er, som en urimelig byrde, å legge på meg.
>>
>> Hvorfor har de e-post, hvis de ikke klarer å ta imot anmeldelser på e-post.
>>
>> (I saker hvor det virker fornuftig og rasjonelt, som her.
>>
>> Må man vel si).
>>
>> Nei, her vil jeg klage, på 'polititutten', som nok lever på 80-tallet enda, før internett kom.
>>
>> Noe sånt.
>>
>> Mvh.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Anne Stine Kristmoen <anne.stine.kristmoen@politiet.no>
>> Date: 2015-01-28 10:57 GMT+01:00
>> Subject: VS: Bilvask
>> To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>
>>
>>
>> Hei,
>>
>> Vet ikke helt hva du mener med mailen under.
>>
>> Dersom du ønsker å anmelde et straffbart forhold må du møte personlig ved en politistasjon og inngi en anmeldelse på den måten.
>>
>> Politivakta i Sandvika er åpen mandag - fredag fra 0800 til 1700.
>>
>> Mvh
>>
>> Anne Stine Kristmoen
>> politiførstebetjent
>> Asker og Bærum politidistrikt
>> Bærum politistasjon
>> Telefon: 474 87 096 / 67 57 61 68
>> E-post: anne.stine.kristmoen@politiet.no
>>
>> www.politi.no
>>
>>
>>
>>
>>
>> -----Opprinnelig melding-----
>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>> Sendt: 27. januar 2015 19:56
>> Til: juridisk
>> Kopi: Postmottak PDI Asker og Bærum
>> Emne: Fwd: Bilvask
>>
>> Hei,
>>
>> dette er enda en ID-tyveri sak.
>>
>> Det er en strøm av lignende saker, så og si hver dag, (må jeg si).
>>
>> Jeg har sendt om disse sakene, til politiet i England.
>>
>> Men det som hendte, var at Spesialenheten der, nekta meg å sende fler e-poster til de.
>>
>> Og politiet der, gjorde ikke noe.
>>
>> Jeg har også sendt om sånne saker, til flere forskjellige politikammer, i Norge.
>>
>> Men ingen av de, har gjort noe.
>>
>> Og så har de plutselig bedt meg om, å heller sende, til politiet i England.
>>
>> Mvh.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Asker Bilvask 1 <asker@bilvask1.no>
>> Date: 2015-01-27 19:26 GMT+01:00
>> Subject: Bilvask
>> To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>
>>
>>
>> Det er helt i orden . Takk for at dere valgt oss.
>>
>> Mvh
>> Jalal Hussain

Bloggarkiv