Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 29. april 2015

Jeg sendte en e-post til Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Erik Ribsskog

Påminnelse/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på vedtak/Fwd: Ny klage/Fwd: Klage på Nav/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Delivery Status Notification (Failure)

Erik Ribsskog Wed, Apr 29, 2015 at 11:27 AM
To: postmottak@fmoa.no
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen , "post@nav.no" , nav.baerum@nav.no, "hv-02.kontakt" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , she , Bjørn Ribsskog
Hei,

jeg kan ikke se å ha mottatt noe svar på denne e-posten, så jeg sender
en påminnelse om dette.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-04-18 13:31 GMT+02:00
Subject: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage på vedtak/Fwd: Ny
klage/Fwd: Klage på Nav/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Delivery Status
Notification (Failure)
To: postmottak@fmoa.no
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>,
"post@nav.no" <post@nav.no>, nav.baerum@nav.no, "hv-02.kontakt"
<hv-02.kontakt@mil.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, she
<she@topdanmark.dk>


Hei,

jeg sjekket kontoen min igår, og har fortsatt ikke mottatt disse pengene.

Dette er skuffende.

Jeg har gått gjennom noen papirer, som jeg har hatt med meg, fra
Norge, til Danmark.

Jeg fant blant annet kopien av søknaden min, (til Nav Bærum), fra 9. mars.

Jeg leverte den, til hu 'oldemora' deres der.

Og jeg spurte hva hu het, (da jeg leverte søknaden).

Og Turid Sæther het hu, (sa hu).

Jeg har også et brev her, fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, fra 23. februar.

Der står det:

'Viser til dine e-poster av 17.02.15 der du etterlyser tilbakemelding
fra Fylkesmannen på innsendt klage. Det fremkommer at e-postene også
er sendt til Nav Bærum.

Fylkesmannen viser til at det er det lokale Nav-kontoret, som har
fattet vedtaket som først skal behandle klagen din og foreta en ny
vurdering av saken din, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav
a. Dersom vedtakene ikke blir endret av Nav-kontoret, blir klagen
sendt videre til behandling hos Fylkesmannen som vil overprøve saken'.

Navnene som står under dette, er Grete Finstand, (seksjonssjef), og
Hanne Kristiansen Valle, (rådgiver).

Så det var det samme problemet, (med Nav Bærum), i februar.

Da hadde Nav tatt 'tidenes u-sving', (som jeg har kalt det), og fått
det for seg, at jeg ikke kunne studere, men måtte søke jobber.

Og nå 'steiler' Nav Bærum igjen, på en lignende måte.

Fylkesmannen har ikke kommentert ennå, (denne gangen).

Men jeg skjønner det, hvis de synes det, at dette paragrafrytteriet og
hatsk-heten ovenfor meg, (må jeg vel kalle det), blir kjedelig, i
lengden.

Når det er hver måned, liksom.

På brevet, har jeg skrevet opp navnene Heidi Foldevik og Lasse Henriksen.

Så at det er hu Ingrid Øyen, som 'hele tida', skal tulle med meg, hos
Nav Sandvika.

Det er kanskje litt rart.

Tidligere, så var det Helene og Bård der, som var de, som 'tulla med
meg', (må man vel kalle det).

Men disse navnene, fantes visst ikke, på telefonlista, til Nav sitt
sentralbord, for Oslo og Akershus, (som jeg kom til, da jeg ringte,
55553333, rundt påskeferien).

Så her er det noe slags merkelig 'New Age'-tullball, som Nav Bærum
driver med, (kan det virke som).

Noe sånt 'hippie-sludder', vil jeg gjerne ha meg frabedt, isåfall.

Jeg henstiller hu 'oldemor' Sæther og dere andre, hos Nav, å ta
fornuften fatt, og sende meg disse skillingene, før april har blitt
mai, ihvertfall.

Han husverten var det Nav, (hu Martine, hos Nav Skullerud), som
anbefalte meg, å leie av.

Men han har gitt bort koden til inngangsdøra mi.

Og noen har stjålet alle tingene mine.

Så Nav sin samarbeidspartner, har tullet sånn, at alle tingene mine,
(min garderobe og PC og dokumenter tilhørende en viktig arbeidssak,
fra England, osv.), har blitt stjålet.

Så her skulle egentlig Nav sendt mye mer, enn de beløpene, som er
nevnt, på søknaden, for april.

Denne 'lugubre', (må man vel kalle han), husverten, har en garanti,
fra Nav, på tre måneder.

Så han kan ta husleia si derfra, (siden han har tulla, (og gitt bort
dørkoden min), så får det være bra nok, for han, mener jeg).

Og så kan jeg bruke husleie-beløpet, til bolig-utgifter, her i
København, mens husverten får sin leie, fra den nevnte garantien,
(altså i april, mai og juni).

Dette er ikke tiden for å drive paragrafrytteri, mens jeg sliter, her i Danmark.

Så jeg håper at tullebukkene, hos Nav Sandvika og Nav Skullerud, (og
andre steder), skjerper seg.

Og sender meg disse nevnte pengene nå.

Og erstatning for at tingene mine har blitt stjålet, burde dere også sende.

Hvis dere eier noe skam, mener jeg.

Med hilsen og som en 'somlepave-klage'

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-04-15 13:02 GMT+02:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Klage på vedtak/Fwd: Ny klage/Fwd: Klage på
Nav/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Delivery Status Notification (Failure)
To: postmottak@fmoa.no
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>,
"post@nav.no" <post@nav.no>, nav.baerum@nav.no, "hv-02.kontakt"
<hv-02.kontakt@mil.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, she
<she@topdanmark.dk>


Hei,

Nav har sendt meg en ny e-post.

De sier at de har lagt igjen beskjed på telefonsvareren min.

Men det sa jeg fra til dem om, mandag før påske, at var dumt, for jeg
hadde ikke mer ringetid, på mobilen.

Dette nevner jeg også i klagen.

Men det kommer visst ikke fram.

Så de er litt i ørska, hos Nav Bærum, kan det kanskje virke som.

Nav Bærum sier i e-posten, det samme som Gabrielsen hos dem, sa til
meg, da jeg ringte dem, i forrige uke.

Nemlig at fordi jeg bor i Danmark, så kan de ikke sende penger.

Men dette har jeg tatt opp i klagen min, fra 10. april.

(Som Nav Bærum har fått).

Nemlig at man som jobbsøker, har lov til å få penger fra Nav, i tre
måneder, hvis man bor i EU, og søker jobber der.

Dette har jeg forklart om, i 'det lange og det breie', i e-posten min,
(som Nav Bærum svarer på), fra forrige uke.

Så at jeg nå må gjenta meg selv.

Det mener jeg at er en uting, og det er trakassering.

Dette vitner om mangel på respekt, for klientene, fra Nav Bærum.

Jeg håper at Fylkesmannen i Oslo og Akershus skjærer gjennom her nå.

Jeg har også formell adresse i Norge.

Og Nav forrandrer det her, til hvor man oppholder seg.

Da skulle hun Gabrielsen ha sagt det, da jeg ringte, mener jeg.

Her må Nav slutte å forrandre på det de sier, mener jeg.

Nav Bærum har også tre uker behandlingstid.

Så min søknad for mai, blir nå mer og mer forsinket, dess lenger tid,
det tar, før april-søknaden blir godkjent.

Så her håper jeg at Nav og FMOA skjerper seg.

Istedet for å 'gosse' seg over, at jeg må leve av å samle tomflasker, i Danmark.

Og det er ikke sånn, at jeg ikke har prøvd, å få penger, fra danske
sosial-myndigheter.

Jeg har prøvd å gå til det internasjonale Jobcentre-et, i Gyldenløves
gate, (her i København), blant annet).

Men de stiller krav til at jeg må ha dansk personnummer først.

Og da må jeg ha pass, (som nevnt i den første e-posten).

Så her får Nav slutte å tulle, og være vanskelige, ufleksible og ugreie.

Og så får de sende meg støtte, til jeg er ordentlig etablert, her i Danmark.

Så da venter jeg, å få disse pengene, (som jeg var innom Nav Sandvika,
og leverte søknadskjema for, rundt den 9. mars), iløpet av dagen.

Sånn at jeg slipper, å stikke huet ned i alle søppelkassene i
København, (for å finne tomflasker), resten av livet.

På forhånd takk for hjelpen med dette!

Mvh.

Erik Ribsskog


2015-04-14 15:19 GMT+02:00 (PK) NAV Bærum <nav.baerum@nav.no>:
> Hei,
>
> Har forsøkt å ringe deg og lagt igjen beskjed på telefonsvareren din.
>
> Informerer med dette at da du har flyttet til Danmark har du ikke krav på tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Det vises til Rundskriv Hovednr. 35 - Lov om sosiale tjenester, § 2 Lovens virkeområde, punkt 1.2.1. hvor det fremkommer at det er avgjørende at personen oppholder seg i landet, og at loven ikke gjelder for personer som oppholder seg i utlandet.
>
> Du rådes til å kontakte sosialtjenesten i Danmark dersom du har behov for videre råd og veiledning.
> Du rådes videre til å sende tilbake nøkkelen til boligen du leide i Bærum, samt si opp leieforholdet da du opplyser at du har flyttet til Danmark.
>
> Vennlig hilsen
> Ingrid Øyen
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 10. april 2015 12:01
> Til: postmottak@fmoa.no
> Kopi: Postmottak Sivilombudsmannen; (PK) NAV Post; (PK) NAV Bærum; hv-02.kontakt; Politikk Høyre; Akademikerforbundet; she
> Emne: Klage på vedtak/Fwd: Ny klage/Fwd: Klage på Nav/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Delivery Status Notification (Failure)
>
> Hei,
>
> siden jeg sendte den forrige klagen/e-posten i går, så har følgende hendt.
>
> Jeg fikk en tekstmelding fra Nav Bærum, om at de hadde forsøkt å ringe meg.
>
> Og de skrev at jeg måtte prøve å ringe de på nytt.
>
> Så jeg ringte igjen, fra telefonkiosk, (for fjerde gang, når det gjelder det å få vite om hva det stod, i dette aktuelle vedtaket).
>
> Og jeg fikk snakke med ei Hansen, for Nav sitt sentralbord, for Oslo og Akershus, (eller noe i den duren), på 55553333.
>
> Hansen sa det, at saksbehandler Ingrid Øyen, (hos Nav Bærum), ikke var på jobb, i dag.
>
> Men hu sa også det, at hu forstod det, at dette var akutt, (for jeg forklarte henne, at dette var om penger, som jeg egentlig skulle ha fått, i slutten, av mars).
>
> Så hu satte meg over, til ei som sa hu het Gabrielsen, hos Nav Bærum, som sa det, at hu satt på et sentralbord der.
>
> Hu sa også etterhvert det, at Øyen ikke var på jobb.
>
> Og Gabrielsen hadde tilgang til vedtaket, og sa det, at søknaden min ble avslått, rundt den 13. mars, (var det vel), ettersom at jeg hadde flyttet til Danmark.
>
> Jeg sa at det var riktig, at jeg hadde sendt e-post om at jeg hadde flyttet, til Danmark.
>
> Men det var for at de skulle sende pengene tidligere, siden at jeg ble raskt blakk, i mars-måned, på grunn av utgifter, til flyttingen.
>
> Så å da bare avslå søknaden min.
>
> Uten å informere meg.
>
> Det blir som noe ondskapsfullt, synes jeg, at det virker som.
>
> Da skulle man jo ha svart på min e-post, i den minste.
>
> Istedet for å sende et brev, til min norske adresse, etter at jeg hadde fortalt dere, at jeg for tiden bodde i Danmark.
>
> Det var slemt, må jeg si.
>
> Og jeg fortalte også, at dette var fjerde gangen, som jeg ringte, om dette vedtaket, (fra Danmark), fra telefonkiosk.
>
> Og at jeg har måttet bruke en liten formue, i mynter, for å ringe, om dette.
>
> (For siden jeg ikke har fått penger, av Nav, så har jeg måttet samle tomflasker, som i min barndom, da jeg bodde hos min mor, i Larvik sentrum, på slutten av 70-tallet).
>
> Og jeg har ringt for over hundre kroner, ihvertfall, vil jeg si, til Nav, (for å vite om kun _et_ vedtak).
>
> Og det tar minst en dag, å samle inn nok tomflasker, for å ringe fire ganger, til Nav, fra dansk telefonkiosk.
>
> Så jeg må si at Nav virker ondskapsfulle.
>
> Jeg forstår at dere gruer dere, for å informere meg, om et vedtak, som går ut på, at søknaden min var avslått, (på grunn av at dere var ondskapsfulle, må jeg si).
>
> Så her lukter det av umodenhet, fra Nav, vil jeg si.
>
> Ingen vil fortelle meg om avslaget.
>
> Og jeg må ringe igjen og igjen.
>
> Og må bruke masse tid og penger, for å få denne informasjonen, som ingen hos Nav, er modne nok, til å gi meg, virker det som.
>
> Så dette var bånn i bøtta, må jeg si.
>
> Dessuten, så informerte jeg Øyen om, per telefon, for cirka en måned siden.
>
> Om at jeg fremover ville konsentrere meg om, å søke jobber.
>
> (Og ikke ha noe mer, med UIO, å gjøre).
>
> For det som skjedde, var jo det, at UIO klikka.
>
> De demonisterte meg, og fikk Bærum kommune, til å tvangsinnlegge meg, på grunn av at de ikke likte min korrespondanse.
>
> En skandale som ikke engang kunne ha skjedd i det gamle Sovjet-Russland under Stalin, mener jeg.
>
> Og derfor så er jeg nå jobbsøker, mener jeg.
>
> Og da kan man få penger, fra Nav, for å søke jobber, i utlandet, ihvertfall de første tre månedene, har jeg lest.
>
> Dette har med EØS-avtalen å gjøre.
>
> Så at jeg ikke skal få penger, til livsopphold og husleie osv., mens jeg søker jobber, i Danmark.
>
> Det er bare tull, mener jeg.
>
> Gabrielsen sa noe om at dette ikke var for sosialhjelp.
>
> Men Nav er både sosialkontor og arbeidsledighetskontor.
>
> Jeg er ikke ekspert på Nav.
>
> Og når Nav regner meg som sosial-klient.
>
> Og når de regner meg som jobbsøker.
>
> Inne i sin 'black box'/sorte box.
>
> Det kan ikke jeg vite, (mener jeg).
>
> Det må Nav holde styr på.
>
> Så her kan de ikke nekte meg penger, på grunn av noe 'paragraf-rytteri', i sin 'Kafka/Black Box-organisasjon', mener jeg.
>
> Så det vil jeg klage på.
>
> Når jeg sa til Øyen, per telefon, for cirka en måned siden.
>
> At jeg fremover kom til å søke jobber, (og ikke ha mer med UIO å gjøre).
>
> Da er jeg jobbsøker nå, (når jeg har flyttet hit til Danmark), mener jeg.
>
> Så her tuller Nav fælt, innenfor sine kompliserte og uforståelige systemer, (mener jeg).
>
> Jeg forklarte nemlig for Gabrielsen.
>
> At jeg hadde vært, på det internasjonale Jobcenter-et, (i Gyldenløves gade), her i København.
>
> Og for å bli dansk jobbsøker.
>
> Så må man ha pass, og bekreftelse på adresse.
>
> Så jeg trenger penger fra Nav, for å komme igang, i Danmark.
>
> Jeg må ha penger til pass, og gå til den norske ambassaden, (her i København), og få nytt pass.
>
> (Det gamle passet mitt, ble borte, en gang jeg var ute på byen, i Liverpool, for mange år siden).
>
> Og jeg må ha penger til å klippe meg.
>
> Og jeg må ha penger til nye bukser.
>
> For det er hull i lomma, på den buksa jeg går i nå, så nøklene mine, er i fare, for å falle ut, av den lomma.
>
> Jeg har fortsatt nøkkelen, til hybelen, (på 'russer-brakka'), på Slependen.
>
> Jeg har ikke sagt opp den boligen formelt.
>
> Selv om det har vært veldig mye tull der.
>
> Husverten gikk inn på rommet mitt, mens jeg sov i senga.
>
> De har også gitt bort koden, til døra, sånn at noen har stjålet alle tingene mine.
>
> Så jeg trives ikke så bra der.
>
> Men formelt, så bor jeg der enda.
>
> Så jeg har norsk adresse, og bor formelt i Norge.
>
> Så jeg mener det er feil, å si, (som saksbehandleren), at jeg bor i Danmark, og så avslå vedtaket.
>
> Jeg trenger penger til ringetid, på min norske, (og også min danske), mobil.
>
> Jeg trenger penger til mat, klær og husleie.
>
> (For å få den bekreftelsen, som det internasjonale Jobcenteret i Gyldenløves gate trenger.
>
> Så må jeg vel ha en form for leieboer-kontrakt, mistenker jeg.
>
> Så jeg må nok ha en lignende bolig, (her i Danmark), som den jeg hadde på Slependen, før jeg kan få dansk personnummer, og komme igang med jobbsøking her).
>
> Hun Hansen, (hos deres sentralbord, for Oslo og Akershus), hun sa det, at det hadde vært veldig mye, fram og tilbake, i forbindelse med dette vedtaket.
>
> Og det er Nav sin feil, som ikke klarer å svare vanlig på e-poster, (mener jeg).
>
> Og hu Hansen, hu sa også det, at hu forstod det, at dette, var akutt, (når det gjaldt det, å få sendt, de pengene mine, for livsopphold og husleie, for april).
>
> Så jeg synes her, at Nav Bærum, tuller fælt, med dette vedtaket.
>
> De viser liten forståelse, (og smidighet), når det gjelder, min situasjon.
>
> Og det må jeg klage på, synes jeg.
>
> For det kan ikke være sånn, at det ikke er lov å bruke hue, i denne Nav/Kafka/Black Box-smørja og EØS-smørja, må jeg si.
>
> Så her håper jeg at Fylkesmannen i Oslo og Akershus, kan få Nav til å bruke litt vett, og omgjøre dette tøysete og umodne avslaget deres, (må man vel kalle det).
>
> (Og det ganske raskt, håper jeg, sånn at jeg snart kan komme meg litt videre, her i Danmark, og få meg dansk personnummer osv., sånn at jeg kan søke jobber her, og få meg dansk bankkonto, osv.).
>
> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2015-04-09 11:51 GMT+02:00
> Subject: Ny klage/Fwd: Klage på Nav/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd:
> Delivery Status Notification (Failure)
> To: postmottak@fmoa.no
> Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>,
> "post@nav.no" <post@nav.no>, nav.baerum@nav.no, "hv-02.kontakt"
> <hv-02.kontakt@mil.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>
>
>
> Hei,
>
> som nevnt før påske, så ringte jeg Nav, på mandag før påske, og fikk snakke med ei Kaval, da jeg ringte Nav på nummeret 55553333.
>
> Men jeg fikk ingen penger, og heller ingen e-post eller tekstmelding, fra Nav.
>
> Kaval kunne ikke fortelle meg, om hva vedtaket fra Nav Bærum var.
>
> For hun hadde ikke tilgang til det dokumentet, (av en eller annen grunn).
>
> Og ingen hos Nav Bærum, kunne ta telefonen, (den dagen).
>
> Så kom, (og gikk), påskeferien.
>
> Så ringte jeg Nav igjen, på tirsdag.
>
> (På det samme nummeret).
>
> Jeg fikk snakke med ei Guliksen der.
>
> Og hu skrev en melding, til saksbehandler Ingrid Øyen, (på Nav Bærum), om å ringe meg, på min norske mobil.
>
> Og ingen ringte den dagen.
>
> Så i går, (onsdag), så ringte jeg Nav igjen, på 55553333.
>
> Da fikk jeg snakke med en Kjetil Madsen, (som snakket Bergensdialekt, eller noe sånt, vel).
>
> Han sa da, at jeg skulle få svar, innen tre virkedager.
>
> Og jeg fikk ikke noe telefon i går.
>
> Men i dag, så ringte telefonen min nettopp, to ganger.
>
> Jeg satt ved siden av telefonen, (her på biblioteket i København), men rakk ikke å svare, siden Nav ringte så kort tid, (fra 55553333).
>
> Så så jeg det, at det ble lagt igjen, en talebeskjed, fra Nav.
>
> Da ble jeg sinna.
>
> For jeg har sagt klart fra til Nav, flere ganger, om at jeg har et 'tulle-abonement', fra Netcom, hvor ringesaldoen blir slettet, på slutten av hver måned.
>
> Så jeg får ikke hørt den beskjeden.
>
> Så dette var som trakassering, fra Nav, vil jeg si.
>
> En provokasjon, må man vel kalle det.
>
> Send e-post eller tekstmelding, mener jeg, at jeg sa, til Kaval, før påske.
>
> Og jeg har vel nevnt dette også, i e-poster til Nav.
>
> Men Nav bare ignorerer mine e-poster.
>
> Man må altså sitte med mobilen foran øret, i tre dager, for å få telefon fra Nav.
>
> Det er urimelig, mener jeg.
>
> Og å legge igjen talebeskjeder til sosialklienter.
>
> Det er noe slags nazisme i praksis, vil jeg si.
>
> Så jeg får lyst til å banke noen gule og blå her.
>
> Helvetes pakk, vil jeg si.
>
> Ignorerer mine e-poster gjør dere og.
>
> Helvetes fitter!
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2015-03-31 14:53 GMT+02:00
> Subject: Klage på Nav/Fwd: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Delivery Status Notification (Failure)
> To: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
> Cc: "post@nav.no" <post@nav.no>, nav.baerum@nav.no, postmottak@fmoa.no, "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>
>
>
> Hei,
>
> jeg sender kopi av denne klagen til dere hos Sivilombudsmannen også.
>
> Det er fordi at Nav Bærum ignorerer e-postene mine.
>
> Og når jeg prøver å ringe dem, (som i går, se videresendt e-post), så er det ingen der, som har tid, til å ta telefonen.
>
> Så hos Nav er det bare surr og rot, må jeg si.
>
> Så det vil jeg klage på.
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2015-03-30 14:35 GMT+02:00
> Subject: Klage/Fwd: Klage/Fwd: Delivery Status Notification (Failure)
> To: nav.baerum@nav.no
> Cc: "post@nav.no" <post@nav.no>, postmottak@fmoa.no
>
>
> Hei,
>
> jeg prøvde å ringe dere, nå litt etter klokken 13, her fra København.
>
> Jeg ringte fra telefonkiosk, og hadde lagt på 30 kroner.
>
> Og det tok 10-15 minutter før jeg fikk snakke med noen.
>
> Og det var Kanal Arrak, (eller noe i den duren), fra Nav Oslo og Akershus, (på +4755553333).
>
> Hun sa det, at hos Nav Bærum, så var ikke min kontaktperson, (Ingrid), tilstede.
>
> Jeg nevnte at jeg tidligere hadde snakket med Bård og Helene der.
>
> Men da sa hu Kaval, at det ikke stod noen Bård, på lista.
>
> Så det hørtes litt rart ut, må jeg si.
>
> Det er også rart, synes jeg, at jeg hver måned må ringe, ettersom at dere ikke klarer det, å behandle søknadene, innenfor deres frist, på tre uker.
>
> Har dere noen slags hemmelige kriterier, for å godkjenne søknadene?
>
> Ingrid sa forrige måned, at det ikke var nok å søke, man måtte også ha 'kontakt'.
>
> Men det kan dere vel være åpne om.
>
> Dessuten, når man se på firmaers nettsider, så står e-post-adressen, under 'Kontakt'.
>
> Men Nav regner altså ikke e-post, som kontakt?
>
> Det blir som noe surr, dette å søke hos Nav, så det vil jeg klage på.
>
> Nå er det snart påske, og at ingen folk hos Nav Bærum, kan snakke med meg, når jeg ringer, et par timer før dere stenger.
>
> Det synes jeg, at er for dårlig.
>
> Dere har heller ikke svart på mine e-poster, her fra København.
>
> Jeg trenger penger til pass, (fra ambassaden), sånn at jeg kan få dansk personnummer.
>
> Det må man ha for å få dansk bank-konto.
>
> Og jeg må også ha mer fast adresse, (eller ihvertfall en bekreftelse), for å få dette CPR-nummeret.
>
> Trenger også å få klippet meg, og en del mer tøy, og selvfølgelig til mat og husleie.
>
> Jeg har kjøpt meg dansk mobil.
>
> Men har også min norske mobil, (som dere har nummeret til).
>
> Men jeg har ikke på lyden, på biblioteket, osv.
>
> Men dere kan jo skrive tekstmelding eller sende e-post.
>
> Det fulgte med et litt rart kontantkort-abonement, (Netcom), med den norske mobilen.
>
> Så all 'crediten', blir slettet, på slutten av måneden.
>
> Men jeg kan ringe fra telefonkiosk, hvis det er noe spesielt.
>
> (Jeg pleide å samle tomflasker, under oppveksten min, i Larvik, på slutten av 70-tallet.
>
> Og det må jeg gjøre her i København og, for å ringe dere osv., siden at dere ikke har sendt pengene tidligere.
>
> Selv om jeg har bedt dere om å gjøre dette).
>
> Håper at dere ikke finner på noe mer 'tull' nå.
>
> Og at jeg får pengene jeg har søkt om, for april, så fort som mulig.
>
> Sånn at jeg kan bruke tiden på å søke jobber osv., her nede.
>
> Istedet for å bo på den sovesalen, som jeg bor på nå, og det er ikke så lett, å søke jobber, når jeg trenger å klippe meg osv., og ikke har dette danske CPR-nummeret.
>
> Så håper at dere ikke finner på noen grunn, til å utsette den april-betalingen.
>
> Men at jeg får den, så fort som mulig.
>
> Håper dette er i orden!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2015-03-19 14:01 GMT+01:00
> Subject: Klage/Fwd: Delivery Status Notification (Failure)
> To: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
>
>
> Hei,
>
> hvorfor virker ikke e-post-adressen til Næringsdepartementet?
>
> Det er for dårlig, mener jeg.
>
> Så dette vil jeg klage på.
>
> Med hilsen
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
> Date: 2015-03-19 13:53 GMT+01:00
> Subject: Delivery Status Notification (Failure)
> To: eribsskog@gmail.com
>
>
> Delivery to the following recipient failed permanently:
>
>      postmottak@nhd.dep.no
>
> Technical details of permanent failure:
> Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain nhd.dep.no by mx2.u.dep.no.
> [132.150.12.16].
>
> The error that the other server returned was:
> 550 #5.1.0 Address rejected.
>
>
> ----- Original message -----
>
> DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
>         d=gmail.com; s=20120113;
>         h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:cc:content-type
>          :content-transfer-encoding;
>         bh=TZw5NEFKTSccuzeT6OI8F51/24ev6y96y6z5IsJs+h4=;
>         b=OwSfUv4dT63HOWHeOPu0I5bEArRWhF53/rBJotOsA3YcBizXEZ11V92i+mKCnkCY/G
>          vV0eKPOaL0E3id9ZX5Ppq8XDY8lG100Fv55OS07w4WgRBKyUzOp/W5zMVwKzPmB05D6h
>          2PFTP2RsEovcwl6O1xeVO3FAKuQx9ONkBQ+4i6DSVjE4o7ZY1e9imPlqv/VqjYGh12s4
>          RC7nDZ8lqlZVUJIlRPvq16zhKDtUoibiSLGNqb/EIipSLODKcTbkPkeHlajnaPEmzLFp
>          oVMXcfYT1OzitOTHNBO5uGT6/gQuzkjFuO2m8otBhLgORX7SNSnBjl1bI9CMeq+aWb7M
>          UBxg==
> MIME-Version: 1.0
> X-Received: by 10.70.108.232 with SMTP id hn8mr67909248pdb.68.1426769592394;
>  Thu, 19 Mar 2015 05:53:12 -0700 (PDT)
> Received: by 10.70.76.234 with HTTP; Thu, 19 Mar 2015 05:53:12 -0700 (PDT)
> Date: Thu, 19 Mar 2015 13:53:12 +0100
> Message-ID: <CAGtfns5O-ZmthBNabYTqC4QKOJ566j0t2YQaRaHeFwAen64XaA@mail.gmail.com>
> Subject: =?UTF-8?Q?Oppdatering=2FFwd=3A_Deres_ringe=2Dfors=C3=B8k_i_g=C3=A5r=2FFwd=3A_Lei?=
>         =?UTF-8?Q?e_av_rom_i_Slependvn=2E_80=2E?=
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> To: nav.baerum@nav.no
> Cc: Pia Ribsskog <pia@nfunorge.org>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>,
>         Postmottak Sivilombudsmannen
> <postmottak@sivilombudsmannen.no>, emb.copenhagen@mfa.no,
>         postmottak@nhd.dep.no
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
>
> Hei,
>
> i dag var jeg på noe som heter Jobcentre Copenhagen International.
>
> Jeg fikk snakke med ei negerdame som het Caroline der.
>
> Hu sa det, (når jeg snakket engelsk, for hun skjønte ikke norsk).
>
> At for å bli registrert som jobbsøker i Danmark, så måtte man først ha CPR-nummer.
>
> Og så ble jeg sendt til en annen kasse.
>
> Og der sa en pakistansk kollega av henne det, at for å få CPR-nummer.
>
> Så måtte jeg først ha pass og bevis på dansk adresse.
>
> Jeg har kun førerkort, (og ikke pass), siden at jeg klarte å miste passet mitt i England, for en del år siden, (og hadde bare et 'engangs-brev', fra konsulatet i Liverpool, da jeg fløy hjem til Norge, i fjor).
>
> Og jeg vet ikke om det stedet, (en slags sovesal), hvor jeg bor nå, kan skrive noe bekreftelse, på at jeg bor der.
>
> Jeg må vel muligens da ha et sånt hotellrom, som jeg har lest om, som koster drøye 6000 danske, i måneden.
>
> Og så kan jeg få CPR-nummer og dansk sosialhjelp da, antagelig.
>
> Og også for å få bankkonto, (noe jeg var i en Nordea-filial i går, for å prøve å få dansk konto), så trenger man dette CPR-nummer.
>
> Jeg vet ikke om det er riktig, at nordmenn trenger så mye dokumentasjon, for å få, dette CPR-nummeret.
>
> Det er jo noe som heter de fire frihetene, innen EU.
>
> Og noe som heter at nordiske folk, har lov til å bo, i de andre nordiske landene.
>
> Så jeg håper dere kan sende penger raskt, siden at jeg visst ikke får noen penger, av danskene.
>
> (Ihvertfall ikke på en god stund).
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2015-03-18 11:59 GMT+01:00
> Subject: Deres ringe-forsøk i går/Fwd: Leie av rom i Slependvn. 80.
> To: nav.baerum@nav.no
> Cc: Resepsjonen <resepsjon@lbf.no>, Lars Aasen <lbf@lbf.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, postmottak@fmoa.no, Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
>
>
> Hei,
>
> jeg så på mobilen, at noen fra Nav, har prøvd å
>
> ----- Message truncated -----

3 attachments

WP_20150417_037 paint.jpg
1360K

WP_20150417_038.jpg
1273K

WP_20150417_047.jpg
1371K

Bloggarkiv