Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

torsdag 21. mai 2015

Mer om slektsforskning

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: KASTELLET - SLÆGTSFORSKNING [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

Erik Ribsskog Thu, May 21, 2015 at 4:13 PM

To: lg@mil.dk
Cc: "LG-HIST02 Gram-Andersen, Jesper" , Kim Korning Frisenette , "hv-02.kontakt"

Hei,
igår, så var jeg innom et annet bibliotek, (som heter 'Den sorte diamant'), og fant der, noe mer, om min tippoldefar, (Anders Gjedde Nyholm), sin CV.
Han var ovenpåikøpet også Kommandant for København, (fra 1918 til 1926), viste det seg.
Så han har nok da bodd i 'Den lille havfruen'-huset, i en god del år, (inne på Kastellet der), altså i Kommandant-boligen.
For han var jo også forsvarssjef, fra 1926 til 1931.
Så det hadde vært morsomt, om dere hadde noen artige historier, om mine tippoldeforeldre, (generalens kone, (min tippoldemor), Mary Eva Carla Fog, var også datter, av en general), i deres arkiver og biblioteker osv., der i Citadellet.
På forhånd takk for eventuell hjelp!
Sender med bilde med informasjon om min tippoldefars CV, fra leksikon.
Mvh.
Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2015-04-24 16:00 GMT+02:00
Subject: Re: KASTELLET - SLÆGTSFORSKNING [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
To: "LG-HIST02 Gram-Andersen, Jesper" <LG-HIST02@mil.dk>
Cc: "hv-02.kontakt" <hv-02.kontakt@mil.no>, Kim Korning Frisenette <kfr@km.dk>


Hei,
takk for svar!
Det var ikke min mening, at det danske militæret, skulle bli ufokusert eller distrahert, av å bruke tid, på min slektsforskning.
Vi husker alle hva som skjedde, i april 1940.
De danske soldater, var opptatt, av for eksempel slektsforskning, (og andre ting).
Og glemte å passe på grensen.
Og de tyske nazi-soldatene, snek seg inn.
Selvfølgelig ønsker ingen, at noe lignende, skal skje igjen.
Så derfor må de danske militære selvfølgelig bare passe på grensen, og gjøre sine plikter, osv.
Sånn at ikke det blir noe mer tull/invasjoner, fra tyskerne, eller russerne, eller andre.
(For å ta med om det).
Jeg vet at Kastellet har sitt eget web-sted, med adressen Kastellet.info.
Men hverken Kastellet.info, eller Kastellets Venner-nettsteder, (som dere linker til), benytter seg av konvensjonelle e-post-adresser, (som jeg foretrekker).
Så derfor sendte jeg kopi til dere, som en formalitet, siden jeg tenkte at det ble litt dumt/rart, å bare sende om dette, til Kastellkirken.
Kastellkirken klarte ikke å finne ut, om hva min mors foreldres forlovere het.
Det klarer vanligvis norske kirker, å finne, i kirkeboka.
Men jeg kan muligens ta meg en tur, til Kastellet, innenfor kontortiden.
Og så snakke med noen i resepsjonen der, og høre, om det er noen artige bøker, om mine slektninger osv., i biblioteket der, eller noe lignende.
Og da kan jeg kanskje også høre med presten der, om det står noe, om min mormor Ingeborg, sitt bryllup, (med min norske morfar Johannes Ribsskog), i kirkeboka, osv.

Kommandantgården, hvor mine tippoldeforeldre Mary Eva Carla Nyholm f. Fog og Anders Gjedde Nyholm bodde, var jo veldig stor, (må man vel si).
Så jeg lurer litt på, om det kan ha vært sånn, at min mormor Ingeborg også bodde der litt, på den tida, som hennes mors foreldre bodde der.
De hadde nok rom, til å ha barnebarn osv. også der, kunne det se ut til.
Kanskje sånne ting, er mulig å finne ut mer om, ved å kontakte respesjonen/biblioteket der, osv.
Bestemor Ingeborg fortalte meg en gang, (i Norge), at hun pleide å gå på slottsball osv., i København.
Men det må vel ha vært før krigen.
Jeg fikk i gave, i forbindelse med at jeg fylte atten år, (eller om det var fordi jeg fullførte handelsgymnas), av bestemor Ingeborg, på slutten av 80-tallet, (levert av min søster Pia, etter at hun hadde besøkt vår mormor, i Larvik/Stavern/Nevlunghavn).
Jeg fikk masse dokumenter etter min tippoldefar Anders Gjedde Nyholm, (bilder osv.), som var Chef for Generalkommandoen, her i Danmark, på 20- og 30-tallet.
Og jeg fikk også masse dokumenter, etter hans bror, den kjente dommeren Didrik Galtrup Gjedde Nyholm.
Men dette fosvant fra min farmors hus, rundt 1990.
Så jeg har kun igjen et brev, fra en danskekonge, til generalen, hvor danskekongen beklager, at han ikke kunne komme, i generalens runde bursdag, (en 70-års dag, eller noe sånt, var det vel kanskje).
Det brevet ligger hos City Self Storage i Oslo.
Sammen med mine Heimeverns-ting, osv.
Der har det ligget, siden 2004, da jeg flyttet til England, for å studere, ved University of Sunderland.
Men jeg flyttet tilbake, til Norge, ifjor.
Men nå klarer ikke City Self Storage, å finne meg, på data-en sin.
(Jeg pratet med en Daniel, på deres avdeling, på Majorstua).
Så jeg tørr ikke å si helt sikkert, hva som stod i dette brevet/kortet, fra en dansk konge, til min tippoldefar, (må det vel ha vært).
(Hvis brevet ikke var, til min tippoldefar sin svigerfar Ludolph Fog, da.
For han var jo også general.

Faren til min tippoldemor Carla Nyholm f. Fog).
Jeg har også tenkt på det, at min tippoldefar, (Anders Gjedde Nyholm), muligens ikke hadde det lett, som Chef for Generalkommandoen, i Danmark, i mellomkrigstiden.
Jeg er ikke noe ekspert på general-grader.
Men han hadde ikke høyeste general-grad, (kun nest høyeste, vel).
Så han var vel da nødt til, å i stor grad, få de andre generalene med seg.
For å ha myndighet nok.
Hva vet jeg.
Bare noe jeg har tenkt på her.
Men igjen takk for svar, ihvertfall.
Selv om dette bare var noen kopier, som jeg sendte, for formalitetens skyld.
Så skal jeg se, om jeg klarer å være på festningen deres, innenfor kontortiden, neste gang, som jeg har planer, om å banke på, hos resepsjonen der.
Så kanskje det er mulig, å finne ut mer, da.
Det skulle man vel tro.
Vi får se.
Mvh.

Erik Ribsskog2015-04-24 12:53 GMT+02:00 LG-HIST02 Gram-Andersen, Jesper <LG-HIST02@mil.dk>:
RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
Goddag,

Forespørgslen ligger uden for Livgardens Historiske Samlings område, ligesom Samlingen ikke har ressourcer til at påtage sig undersøgelser inden for slægtsforskning.

Der kan peges på følgende muligheder:

Kastellets Venner og Historisk Samling – www.kastelletsvenner.dk

Forsvarets Bibliotekscenter i Kastellet, DK2100 København Ø – telefon +45 7281 7340. forsvaret.dk/fak/bibliotek.
Håndbog for Hæren (og dennes forgængere) og litteratur

Oplysninger om gravstedet og evt. finansiering:
Garnisons Kirkegård. Dag Hammarskjõlds Alle 10
DK-2100  København Ø, Telefon +45 3542 7951

Rigsarkivet – arkivalieronline:
https://www.sa.dk/brug-arkivet/arkivalieronline - Kirkebøgerne kan læses direkte her
Rigsarkivet rummer endvidere - Forsvarets Arkiver, hvor evt. stamoplysninger kunne findes.
RigsarkivetTelefon: +45 33 92 33 10
Telefonerne er åbne på hverdage fra 9 -15
E-mail: mailbox@sa.dk


Med venlig hilsen

Jesper Gram-Andersen
Major (afsk.)
Arkivar og legatadministrator
Den Kongelige Livgarde

LIVGARDENS HISTORISKE SAMLING
Gothersgade 100
DK-1123 København K

UDSTILLING ÅBEN LØRDAGE OG SØNDAGE 1130-1500

Telefon (+45)  45 99 44 70
Intranet (FIIN): LG-HIST02
Internet: lghist-02@mil.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSIONVi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx .

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx


Anders Gjedde Nyholm leksikon.jpg
130K

Bloggarkiv