Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

søndag 23. august 2015

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog

Klage/Fwd: Brosjyre 2015/2016

Erik Ribsskog Sun, Aug 23, 2015 at 6:48 PM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Bømlo Folkehøgskule <post@bomlo.fhs.no>
Date: 2015-08-16 20:07 GMT+02:00
Subject: Brosjyre 2015/2016
To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>


Hei igjen, Erika!

Takk for e-post med bestilling av skulebrosjyre frå Bømlo Folkehøgskule.

Vi skal sende deg papirutgåva av brosjyren i vanleg post i dag.

Dersom du ikkje har vore innom heimesida vår tidligare, kan du lese meir om skulen på http://www.bomlo.fhs.no.

På denne sida finn du også den elektroniske versjonen av brosjyren vår: http://www.bomlo.fhs.no/_extension/media/784/orig/Bomlo_FHS_interaktiv_2015-2016_web.pdf

Har du elles spørsmål, er det berre å ta kontakt - anten på telefon eller e-post.

Lukke til vidare med val av skule!

Med helsing

Magne Grøneng Flokenes
Rektor
bømlo folkehøgskule logo

P Ver grei og tenk på miljøet før du skriv ut denne e-posten.


Dir tlf:        53  42 56 53

Bloggarkiv