Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

mandag 12. oktober 2015

Jeg sendte en e-post Spesialenheten

Erik Ribsskog
Oppdatering/Fwd: Klage på at politiet vil ta fra meg førerkortet
Erik Ribsskog     Mon, Oct 12, 2015 at 10:41 AM
To: post
Cc: amnestyis , "EUteam@amnesty.org" , "SCT@amnesty.org.uk" , Postmottak Sivilombudsmannen , "hv-02.kontakt" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , HRW UK , "sande.vgs"
Hei,

dette er to saker.

Må jeg presisere det?

Det er tull at det skal være rutinekontroll av gående.

Og det er tull at man skal sende svada om inndragelse av førerkort,
uten noen ordentlig referanse engang, det er bare noe kødd, vil jeg
si.

Prøv igjen!

Erik Ribsskog


2015-10-12 10:18 GMT+02:00 post :
> Det vises til din e-post 27. september 2015 til Spesialenheten for politisaker og flere andre mottakere vedrørende Asker og Bærum politidistrikts vedtak av 15. september 2015 om tilbakekall av din førerrett.
>
> Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndighet har begått en straffbar handling i tjenesten.
>
> Spesialenheten oppfatter ikke din henvendelse som en anmeldelse. Det beskrevne forhold og den mottatte kopien av Asker og Bærum politidistrikts vedtak gir heller ingen holdepunkter for at politiet går fram på et vis som er straffbart. Det er i politidistriktets vedtak opplyst at vedtaket om tilbakekall av førerrett kan påklages til Politidirektoratet.
>
> Spesialenheten ser ikke at din henvendelse hit foranlediger noen tiltak fra vår side. Dersom din hensikt har vært å anmelde politiet, ber vi om at det presiseres.
>
>
> Med vennlig hilsen
>
> Spesialenheten for politisaker
> Postboks 93, 2301 Hamar
> Tlf:  62 55 61 00
> Fax: 62 55 61 01
> E-post: post@spesialenheten.no
>
> www.spesialenheten.no
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 27. september 2015 01:24
> Til: post
> Kopi: amnestyis; EUteam@amnesty.org; SCT@amnesty.org.uk; Postmottak Sivilombudsmannen; hv-02.kontakt; Politikk Høyre; Akademikerforbundet; HRW UK; sande.vgs
> Emne: Oppdatering/Fwd: Klage på at politiet vil ta fra meg førerkortet
>
> Hei,
>
> nå har jeg nettopp kommet hjem, fra Oslo, hvor jeg kjøpte matvarer.
>
> Og like før jeg var hjemme, så ble jeg stoppet, av to politfolk, i sivil, som kjørte en svart SUV, (ligende de som står utafor den amerikanske ambassaden vel).
>
> Og de spurte meg alle mulige slags spørsmål.
>
> Og det har jeg ikke vært ute for før, at man ikke kan gå på gata liksom, uten å bli stoppa.
>
> Jeg vet at det er noe som heter rutinekontroll, når man kjører bil, (for jeg ble ofte trakassert og stoppet av Oslo-politiet, da jeg bodde på St. Hanshaugen, hvor jeg bodde, fra 1996 til 2004).
>
> Og nå er det visst rutinekontroll når man spaserer og.
>
> Det tror jeg ikke at jeg har hørt om før, engang.
>
> Så det vil jeg klage på, som trakassering.
>
> Disse politifolka var sivil, og hadde politi-skilt, rundt halsen.
>
> Og han som snakka mest, ligna litt, på Harald Eia.
>
> Og han som fikk førerkortet mitt, (før han ga det tilbake), så mer hipster-aktig ut vel, med mørke krøller vel.
>
> Nei, dette er noe uro-politi, som overvåker og tuller, kan man nesten mistenke, mener jeg.
>
> Her vil jeg ihvertfall klage.
>
> Og jeg minner igjen om at Spesialenheten ignorerer veldig mange klager, som jeg har sendt dere, i årenes løp.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog
> Date: 2015-09-24 7:39 GMT+02:00
> Subject: Klage på at politiet vil ta fra meg førerkortet
> To: post
> Cc: amnestyis , "EUteam@amnesty.org"
> , "SCT@amnesty.org.uk" , Postmottak Sivilombudsmannen ,
> "hv-02.kontakt" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , HRW UK , "sande.vgs"
>
>
>
> Hei,
>
> jeg fikk et brev i dag, (i går), om at politiet vil ta fra meg lappen.
>
> Jeg har ikke noe annet ID, (jeg har ikke pass for øyeblikket), så dette er noe slags terror, synes jeg.
>
> De gir ingen ordentlig referanse, så dette må være noe slags uro-politi, som ødelegger livet mitt, eller noe sånt.
>
> (Eller HV, siden jeg er i HV).
>
> Jeg har heller ikke noe sinnsykdom, det er bra noe svada, fra forrvirrede mennesker i dette 'Molbo-landet':
>
> Jeg etterlyser også svar på mine titalls tidligere politiklager i deres 'Babuska-enhet', må jeg kalle det.
>
> Erik RIbsskog

Bloggarkiv