Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 30. oktober 2015

Jeg sendte en e-post til HIOA

Erik Ribsskog
Problemer med HiO/Fwd: Purring/Fwd: Klage til Styreleder ved HiO avd. for ingeniørutdanning/Fwd: Purring/Fwd: Klage/Fwd: Purring/Fwd: Sterk mistanke om snusk hos HiO ingeniørutdanningen.
Erik Ribsskog     Fri, Oct 30, 2015 at 5:58 PM
To: Curt.Rice@hioa.no
Cc: postmottak@uhr.no
Hei,

jeg så at du var skrevet om, i Dagbladet, i dag.

Så jeg tenkte det, at kanskje jeg kunne sende min HiO-klage, til deg.

For den har jeg sendt rundt, til mange, (i HiO/HIOA), men ingen har
tatt min klage, på alvor, virker det som, for meg.

Så jeg forsøker herved, å sende om dette, på nytt.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Jeg har også bestilt ny grad, fra dere, siden at den forrige, har
blitt stjålet, (fra min forrige adresse, på Slependen, tidligere i
år).

Men jeg får ikke noe svar, fra dere.


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog
Date: 2009-08-11 11:25 GMT+02:00
Subject: Re: Purring/Fwd: Klage til Styreleder ved HiO avd. for
ingeniørutdanning/Fwd: Purring/Fwd: Klage/Fwd: Purring/Fwd: Sterk
mistanke om snusk hos HiO ingeniørutdanningen.
To: "Postmottak, Avdeling for ingeniørutdanning"


Hei,

det er ikke dekan jeg prater om.

Dekan det er Staff det.

Han har hatt denne saken på sitt bord, i flere måneder.

Jeg har eskalert dette, til styreleder, som jeg har gjort klart i overskriften.

Dette må sendes til Styreleder, som jeg har gjort veldig klart.

Det kan da ikke være mulig å misforstå dette, dere må slutte å gjøre
dere dumme nå,
og send dette til styreleder straks.

Mvh.

Erik Ribsskog


2009/8/11 "Postmottak, Avdeling for ingeniørutdanning"
>
> Dekan er for tiden på ferie, men er orientert om saken.
>
> mvh Tove Hatlen
>
>
> On 11.08.2009 11:14, Erik Ribsskog wrote:
>>
>> Hei,
>>
>> har dette vært hos styrelederen i det hele tatt?
>>
>> Mvh.
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>> 2009/8/11 "Postmottak, Avdeling for ingeniørutdanning" >
>>
>>
>>    Hei igjen!
>>
>>    Når det gjelder dine henvendelser i denne saken er disse fremsatt på
>>    en måte som oppfattes som uheldig og usaklig.
>>
>>    Vi har nå fått utskrift fra NITH som viser dine eksamener som er
>>    avlagt der. Emnene fra NITH vil bli vurdert av studieleder ved
>>    dataprogrammet og du vil få en skriftlig tilbakemelding på utfallet
>>    av dette.
>>
>>    Dersom du kvalifiserer for vitnemål vil dette bli utstedt så snart
>>    dette er avklart.
>>
>>
>>    mvh
>>    e.f.
>>
>>
>>    Tove Jorid Hatlen
>>    fung. kontorsjef
>>
>>    Studiekontoret
>>    HiO, Avdeling for ingeniørutdanning
>>
>>
>>
>>
>>
>>    On 10.08.2009 10:15, Erik Ribsskog wrote:
>>
>>        Hei,
>>
>>        jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar på denne e-posten
>>        som er til styreleder for HiO,
>>        avdeling for ingeniørutdanning.
>>
>>        Så jeg sender derfor denne e-posten på nytt.
>>
>>        Mvh.
>>
>>        Erik Ribsskog
>>
>>
>>        ---------- Forwarded message ----------
>>        From: *Erik Ribsskog* >>        >>        >>
>>        Date: 2009/7/23
>>        Subject: Klage til Styreleder ved HiO avd. for
>>        ingeniørutdanning/Fwd: Purring/Fwd: Klage/Fwd: Purring/Fwd:
>>        Sterk mistanke om snusk hos HiO ingeniørutdanningen.
>>        To: postmottak@hio.no
>>        >
>>
>>
>>
>>
>>        ---------- Forwarded message ----------
>>        From: *Erik Ribsskog* >>        >>        >>
>>        Date: 2009/7/23
>>        Subject: Klage til Styreleder ved HiO avd. for
>>        ingeniørutdanning/Fwd: Purring/Fwd: Klage/Fwd: Purring/Fwd:
>>        Sterk mistanke om snusk hos HiO ingeniørutdanningen.
>>        To: PerOystein.Staff@iu.hio.no
>>       
>>        >>        >
>>
>>
>>        Hei,
>>
>>        dekan Per Øystein Staff, svarer ikke på mine henvendelser,
>>        angående om jeg har nok fra
>>        fra NHI (nå NITH) og HiO, til å få en to-årsgrad eller
>>        bachelorgrad, siden jeg driver og søker
>>        jobber nå, og skulle gjerne hatt papirer på at jeg har
>>        tilsvarende en grad da, når man ser på de fagene jeg har hatt på
>>        universitetsnivå, på to høyskoler i Oslo.
>>
>>        Det har også vært adskillig, alvorlig, snusk, vil jeg kalle det,
>>        også fra Staff i forbindelse med
>>        dette, men også fra professor Frode Eika Sandnes, spesielt, når
>>        det gjelder å lage krøll
>>        for meg, når jeg skulle studere i Sunderland, skoleåret 2004/05.
>>
>>        Han ville ikke gi meg Erasmus-stipend, til tross for at jeg
>>        hadde gode karakterer, men forandret
>>        unnskyldning, for at jeg ikke skulle få dette stipendet, flere
>>        ganger.
>>
>>        Først sa de at det var fordi jeg manglet grunnlaget.
>>
>>        Så viste jeg de karakterutskrift, fra NHI, og da fant de på en
>>        annen grunn, for å avslå, at jeg skulle
>>        få Erasmus-stipend.
>>
>>        Ei dame ved internasjonalt kontor, på Bislett, skulle søke om
>>        studielån for meg, men det gjorde
>>        hun ikke.
>>
>>        HiO IU, skulle søke om studier i Sunderland, for meg.
>>
>>        Jeg leverte søknaden i resepsjonen, men den ble ikke levert til
>>        Sunderland.
>>
>>        Da jeg kom til Sunderland, gjennom å ha kontaktet universitetet
>>        der, gjennom Kilroy Education,
>>        heter det vel nå, og fikk godkjent opptak til 3. året av en
>>        britisk bachelor grad, i Computing.
>>
>>        Så ville ikke HiO godkjenne fagene mine, det var Frode Eika
>>        Sandnes, enda HiO IO samarbeider
>>        med University of Sunderland, og har folk over fra University of
>>        Sunderland, som holder informasjonsmøter osv.
>>
>>        Så HiO og spesielt professor Eika Sandnes, de ødela mye av det
>>        faglige utbytte, for meg, ved å studere i Sunderland, siden mye
>>        av min konsentrasjon, måtte gå på å prøve å rydde opp i
>>        administrativt krøll, som HiO lagde for meg, med vilje, må jeg si.
>>
>>        Det virka for meg, som om at professor Eika Sandnes, må ha hatt
>>        et horn i siden, til meg, som det heter, enda jeg aldri hadde
>>        sett han, før jeg begynte å søke om studier i utlandet.
>>
>>        Så her er det snusk og korrupsjon og det som værre er, hos HiO
>>        IU, vil jeg si.
>>
>>        Så her trengs det å ryddes opp, så spørs det om dere er klar for
>>        å rydde opp i disse lugubre
>>        forholdene, som dere har, hos HiO.
>>
>>        Jeg venter spent på svar.
>>
>>        Mvh.
>>
>>        Erik Ribsskog
>>
>>
>>        ---------- Forwarded message ----------
>>        From: *Erik Ribsskog* >>        >>        >>
>>        Date: 2009/5/26
>>        Subject: Purring/Fwd: Klage/Fwd: Purring/Fwd: Sterk mistanke om
>>        snusk hos HiO ingeniørutdanningen.
>>        To: PerOystein.Staff@iu.hio.no
>>       
>>        >>        >
>>
>>
>>        Hei,
>>
>>        jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar på denne e-posten
>>        ennå, så jeg prøver å sende den på nytt.
>>
>>        Med vennlig hilsen
>>
>>        Erik Ribsskog
>>
>>        ---------- Forwarded message ----------
>>        From: *Erik Ribsskog* >>        >>        >>
>>        Date: 2009/3/23
>>        Subject: Klage/Fwd: Purring/Fwd: Sterk mistanke om snusk hos HiO
>>        ingeniørutdanningen.
>>        To: PerOystein.Staff@iu.hio.no
>>       
>>        >>        >
>>
>>
>>        Hei,
>>
>>        jeg så at du sto øverst på listen over ledelsen for HiO
>>        ingeniørutdanningen, så da regner jeg med at det er deg
>>        jeg skal kontakte.
>>
>>        Det gjelder at jeg har blitt tullet med av HiO, (og fortsatt
>>        blir det).
>>
>>        Ved at det ble tullet med diverse Erasmus-søknader og søknader om
>>        studier i Sunderland, og godkjenning
>>        av fag, i 2004.
>>
>>        Og nå så tuller hun fungerende kontorsjefen deres, Tone Hatlen, med
>>        meg, og sender ikke karakterutskrift
>>        fra NHI, (som var vedlegg til en av Erasmus-søknadene mine i
>>        2004, og
>>        jeg pratet med Hatlen på telefon,
>>        da hun sa hun fant NHI-karakterutskriften min, og skulle sende meg
>>        den, i januar, og jeg har fortsatt ikke
>>        mottatt noe).
>>
>>        Jeg skal sende en kopi av purringen til Hatlen også.
>>
>>        Jeg vil at dere skal undersøke hva som foregår, sånn at jeg kan få
>>        orden på papirene mine, og at dette ikke skal
>>        skje på nytt med andre studenter hos dere.
>>
>>        Med vennlig hilsen
>>
>>        Erik Ribsskog
>>
>>
>>        ---------- Forwarded message ----------
>>        From: Erik Ribsskog >>        >>        >>
>>        Date: 2009/2/2
>>        Subject: Purring/Fwd: Sterk mistanke om snusk hos HiO
>>        ingeniørutdanningen.
>>        To: postmottak@hio.no
>>        >
>>
>>
>>        Hei,
>>
>>        jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar på denne e-posten
>>        ennå, så
>>        jeg sender den på nytt.
>>
>>        Med vennlig hilsen
>>
>>        Erik Ribsskog
>>
>>
>>        ---------- Forwarded message ----------
>>        From: Erik Ribsskog >>        >>        >>
>>        Date: 2009/1/6
>>        Subject: Sterk mistanke om snusk hos HiO ingeniørutdanningen.
>>        To: postmottak@hio.no
>>        >
>>
>>
>>        Hei,
>>
>>        dess mer jeg tenker på det, dess mer overbevist er jeg om at det
>>        må ha
>>        vært noe snusk i forbindelse
>>        med de problemene som HiO ingeniørutdanningen og internasjonalt
>>        kontor
>>        skapte for meg da jeg
>>        ville studere i Sunderland i 2004.
>>
>>        De avslo tre Erasmus-søknader med tilsynelatende konstruerte
>>        begrunnelser.
>>
>>        De rotet bort den vanlige søknaden min til Sunderland.
>>
>>        De hadde merkelige møter, med leder hos HiO ingeniørutdanningen
>>        utenlandsstudier, han Espen,
>>        professoren i datakommunikasjon, som vel har sluttet nå, en
>>        ganske ung
>>        kar, til å være professor,
>>        med lyst hår, og 'cola-briller', som hadde jobbet i et
>>        satelittfirma i
>>        England, blant annet, husker jeg
>>        han sa.
>>
>>        Han hadde med en kamerat fra Sunderland til møte med meg om
>>        utenlandsstudier, det lurer jeg på
>>        om er meningen at man skal ha med.
>>
>>        Og de sa der at det var umulig for meg å få jobb i Sunderland, det
>>        synes jeg er rart at de skulle si.
>>
>>        Så leverte ikke hun damen med alle de tomme tab-flaskene på
>>        kontoret,
>>        på internasjonalt kontor,
>>        på Bislett.
>>
>>        Hun leverte ikke lånekasse-søknad for meg, enda vi hadde et møte
>>        hvor
>>        vi ble enige om dette, at hun
>>        skulle ordne det.
>>
>>        Og på toppen av det hele, så ville ikke Espen og HiO godkjenne
>>        fagene
>>        mine i Sunderland, før etter
>>        en uforståelig utsettelse på flere måneder, enda HiO hadde
>>        samarbeidsavtale med University of
>>        Sunderland.
>>
>>        Så her er det så mye tull, så jeg nekter å tro at det kan være
>>        tilfeldig.
>>
>>        Jeg mener noen hos dere sa ganske nylig da jeg ringte, at han nå har
>>        sluttet, han professoren,
>>        som vel het Espen noe, mener jeg å huske.
>>
>>        Men jeg synes ikke dette kan være noen unnskyldning, så jeg vil
>>        gjerne
>>        at dere undersøker hva
>>        som kan ha skjedd.
>>
>>        Så håper jeg dere får funnet ut av hva som har skjedd, og kan
>>        sende en
>>        skriftelig tilbakemelding
>>        etter undersøkelsen av snusket.
>>
>>        Med vennlig hilsen
>>
>>        Erik Ribsskog
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
>

Bloggarkiv