Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 2. februar 2016

Jeg sendte en e-post til Tilsynsutvalget for dommere

Erik Ribsskog

Klage på tingrettsdommer Høisæther, Drammen tingrett/Fwd: Vedrørende spørsmål om oppløsing av sameie

Erik Ribsskog Tue, Feb 2, 2016 at 7:40 AM

To: tilsynsutvalget@domstol.no
Cc: "Pedersen, Karianne" , "drammen.tingrett" , "post@sivilombudsmannen.no" , Akademikerforbundet , Politikk Høyre , "HRET (postmottak)" , sianpost@sismo.no, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, kundesenter@conecto.no, "sande.vgs"
Hei,

jeg har drevet med denne saken, (oppløsing av sameie), siden 2011.

Da instruerte jeg, en tingrettsdommer, (Høisæther), i Drammen, om å
oppløse et sameie, (og selge det på det åpne markedet), som jeg eier
en del av, i et sameie, med onkler og ei halv-tante som jeg ikke
kjenner, og synes, at dette sameiet, er rimelig klamt, blant annet på
grunn av disse onklene, (som jeg kjenner), og min søster, (som jeg
også kjenner), og som jeg ikke synes, at det er så fristende, å eie
sammen, og jeg har også planer for livet mitt, som jeg kunne fått
igang, for de pengene, som min del, av denne eiendommen, er verdt.

Og jeg har sendt om dette til Domstoladministrasjonen og
Sivilombudsmannen og hele 'Steinrøysa', igjen og igjen, i alle de
årene som har gått, siden 2011.

Men _ingen_ klarer å fortelle det jeg fant nå, (på denne nettadressen:
https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Tilsynsutvalget-for-dommere/Klage-pa-en-dommer/),
tilfeldigvis, på nettet.

Er det bare 'bokstav-gjenger' og 'mitt vetle land', i Norge, lurer jeg.

Det offentlige har faktis veilednings-plikt.

Men det glemmer de, at de har, i sin åndsvakhet, må jeg si.

Nå har jeg surra bort nok år, av mitt liv, på dette tuller.

Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde noe med Norge og denne helvetes
treneringa og disse helvetes rasshøla i dette landet å gjøre, må jeg
si.

Så jeg ønsker også en monnelig erstatning, på toppen av det beløpet,
som denne eiendommen er verdt.

Som erstatning for disse årene, som jeg har kastet bort, på innavlens
alter, i Norge.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2016-01-28 14:06 GMT+01:00
Subject: Re: Vedrørende spørsmål om oppløsing av sameie
To: "Pedersen, Karianne" <karianne.pedersen@domstol.no>
Cc: "drammen.tingrett" <drammen.tingrett@domstol.no>,
"post@sivilombudsmannen.no" <arkiv@sivilombudsmannen.no>,
Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre
<politikk@hoyre.no>, "HRET (postmottak)" <post@hoyesterett.no>,
sianpost@sismo.no, Postmottak@domstoladministrasjonen.no,
kundesenter@conecto.no, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>


Hei,

jeg synes ikke, at dette virker riktig.

Her har Drammen tingrett tullet med meg, og så skriver dere, at det er
greit, liksom.

Det gir ingen mening for meg, må jeg si.

Det blir som noe feil, mener jeg.

Dere forklarer heller ikke hva man kan gjøre, i situasjoner, hvor man
blir tullet med, av en domstol.

Så dette vil jeg gjerne ha, en ny mening om, fra dere.

Så om du kan eskalere dette, til en overordnet.

Jeg har også skrevet til dere om, at Bærum Namsfogd, har sendt en sak,
som egentlig er en identitetstyveri-sak, videre, til forliksrådet.

Dette er også at jeg blir tullet med, at en domstol, (eller om man
skal si politiet, det er vel sånn, at Namsfogden, hverken er fugl
eller fisk, er det en domstol eller er det politiet).

Så det virker som, at dette er en trend, at domstoler/politiet tuller med meg.

Jeg har sendt flere titalls klager, til Spesialenheten, men de blir
bare ignorert, må jeg si.

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog


2016-01-28 11:25 GMT+01:00 Pedersen, Karianne <karianne.pedersen@domstol.no>:
> Jeg viser til dine e-poster av hhv. 20. oktober 2015 og 29. desember 2015.
>
>
>
> Som det fremgår av min e-post til deg den 20. oktober 2015 har ikke
> Domstoladministrasjonen noen myndighet i, og kan heller ikke kommentere,
> enkeltsaker.
>
>
>
> I din e-post av 20. oktober 2015 ber du om erstatning. Jeg oppfatter at
> dette er relatert til Drammen tingretts oppfølgning av dine henvendelser
> vedrørende en sameiesak. Jeg oppfatter videre at du ber om at vi behandler
> ditt krav om rettferdsvederlag.
>
>
>
> For at noen skal ha krav på erstatning fra staten som følge av domstolfeil,
> må de alminnelige vilkår for erstatning være oppfylt; det må foreligge et
> ansvarsgrunnlag, adekvat årsakssammenheng og økonomisk tap.
>
>
>
> Domstoladministrasjonen er motpart i saker hvor der kreves erstatning for
> påståtte feil, handlinger og unnlatelser i tilknytning til en
> domstolsbehandling. Det fremgår av tvisteloven § 20-12 at det kan kreves
> erstatning for påførte sakskostnader på grunn av feil ved rettens
> behandling. Domstolloven §§ 200 og 201 oppstiller et generelt
> erstatningsansvar for blant annet dommere. Krav om erstatning etter disse
> bestemmelsene kan kun fremmes dersom en rettslig avgjørelse er opphevet
> eller forandret, eller dersom en tjenestemann er dømt for straffbart forhold
> i anledning avgjørelsen. Vi kan derfor ikke se at det foreligger noe
> erstatningsansvar for staten i anledning Drammen tingretts oppfølging av din
> sameiesak.
>
>
>
> Det presiseres at Domstoladministrasjonen ikke behandler krav om
> rettferdsvederlag.
>
>
>
> Saken anses med dette som avsluttet hos oss.
>
>
>
>
>
>
>
> Med vennlig hilsen
>
>
>
> Karianne Pedersen
>
> seniorrådgiver
>
> rettsenheten
>
>
>
> Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
>
> telefon + 47 73 56 70 63
>
> e-post: karianne.pedersen@domstol.no
>
>
>
> www.domstol.no
>
> www.jordskifte.no
>
>

Bloggarkiv