Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 8. april 2016

'Rosen-folka' sin agenda

Jeg fant jo overraskende ut, (på folketellinger, som danskene nylig har 'hivd ut', på nettet, virker det som), at min tipptippoldefar L. C. Nyholm, som ung mann, hadde jobbet for, (som kontorist), og bodd hos, Rosenkrantz-slekten, (som blant annet, er kjent, fra Shakespeare sin roman Hamlet, hvor det blir sagt, at: 'Rosenkrans og Gyldenstjerne er døde'), på Jylland, for snart 200 år siden, (var det vel).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Min mormor, (Ingeborg Ribsskog), ga meg forresten, en gammel bok, av Shakespeare, ikke så lenge etter, at jeg flyttet, til Oslo, (noe som var, høsten 1989), husker jeg.

(Uten at jeg vet, om det, hadde noen sammenheng, (med noe 'Rosen-greier')).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 2.

Jeg har aldri hørt, noen av mine slektninger snakke, om 'Rosen-ting'.

Men jeg så jo våpenet, til Rosenkrantz/Rosenkrans, (på Wikipedia).

Og det var et stort blått felt, og et stort rødt felt.

Og i mellom disse feltene, så var det, et 'sjakk-rutet' bånd.

(Noe sånt).

Og jeg har jo lært, om taoisme.

(Av Siri Rognli Olsen og ved å søke på nettet, osv.).

Og jeg har også lært, at taoister, vel blitt kalt, for: 'Kinesere', (i Oslo).

(Av 'Rimi Bjørndal-negerdama').

Og rød farge, betyr jo sosialister, (ihvertfall i politikken).

Og blå farge betyr Høyre-folk/borgerlige.

Og så blir disse holdt adskilt, (kan man kanskje tolke, det våpenskjoldet), av noen hvite og svarte, altså taoister/kinesere.

Taoister/kinesere, det er hvite og svarte felt, (som på sjakk-brettet).

Og jeg vil tippe på, at de hvite feltene, da for eksempel er korsfarere.

Og så er de svarte feltene djeveldyrkere.

(Noe sånt).

Så det våpenskjoldet kan tolkes som.

At djeveldyrkere og korsfarere, (også kalt taoister/kinesere), blir brukt, for at vi skal ha, to adskilte verdener.

En verden, for sosialister.

Og en verden, for Høyre-folk/blå.

Og det kan man se, (mener jeg), når jeg prøver å få rettighetene mine.

Jeg har vært i Unge Høyre, og er på konservativ/borgerlig side, når det gjelder politikken.

Og jeg får ikke mine rettigheter, (som forfatterstipend, osv.).

Men hvis noen sosialister, søker om forfatterstipend, (og fri rettshjelp og rettferdsvederlag og NRK-klage-kompansasjon, og arbeidssak-kompansasjon, osv.).

Så får nok de oftere gjennomslag, (er mitt inntrykk).

På 80-tallet, så ble det sagt, (sånn som jeg husker det), at ting som dette, (at Høyre-folk/nordmenn, ble tullet med), var på grunn, av 'kommunist-mafiaen', (i offentlig forvaltning).

(Noe sånt).

Og så har vi da 'Rosen-folka', på toppen, som styrer dette urettferdige 'sirkuset', da.

(Noe sånt).

Hvor Høyre-folk/nordmenn, 'aldri' får sine rettigheter, men liksom blir utnyttet, som noen slags slaver da, (må man vel si).

(Noe sånt).

Kan det være sånn det henger sammen, lurer jeg.

Hm.

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 3.

Og på Vestlandet, så har vi jo baroniet Rosendal.

(Som blir nevnt rimelig ofte, i media, osv., (har jeg inntrykk av).

Selv om adelen egentlig er avskaffet, i Norge).

Og etter Breivik sine terrorangrep, i 2011.

Så ble det jo sånn, at man la masse roser, 'overalt', i Oslo sentrum.

(Sånn som jeg husker det, fra nettaviser, osv.).

Så om det at Oslo begynte å bruke rosen, som sorg-symbol, kan være noe, i forbindelse med 'Rosen-folka'/Rosenkorsordenen?

Hm.

Så sånn er muligens det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 4.

Her er mer om dette:

rosenkrants wiki paint

https://no.wikipedia.org/wiki/Rosenkrantz

PS 5.

De blå får kjeft, hvis de står opp, for sine rettigheter, (bare røde 'får lov til', (av media), å få støtten):

blå får kjeft

http://www.kjendis.no/2016/04/05/kjendis/el-sykkel/innenriks/43747613/

PS 6.

Hvis ikke elite-folkene, i avis-artikkelen ovenfor, hadde benyttet seg, av sin rett, til å få støtte, når de kjøpte el-sykkel.

Så ville vel for eksempel kona deres, kanskje ha sagt, at de var sløsete og dekadente, da.

Siden at de brukte mye mer penger, enn de måtte, (på el-sykkel), når de ville være miljøvennlige.

Så her har egentlig ikke 'rikingene' gjort noe galt, (mener jeg).

De har bare kjøpt elsykkel, på vanlig måte, (må jeg si).

Og så skal avisene begynne å klage.

Det hører jo ingen steder hjemme, (mener jeg).

Og målet med den støtten, var vel uansett, at fler skulle kjøpe el-sykkel.

Så de som innførte denne støtte-ordningen, (Miljøpartiet De Grønne), klager vel ikke, på disse rikingene, (for at de kjøpte el-sykkel, med støtte).

Men avisene gjør det.

Det blir feil, mener jeg, at pressen liksom kjefter på folk, når de bare har gjort, noen vanlige/normale ting.

Det er noe som heter frihet og.

Og den friheten har også disse vellykkede folkene.

Og den må de få lov til å bruke, (så lenge de ikke gjør noe ulovlig selvfølgelig), uten å få kjeft, mener jeg.

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

PS 7.

Hvis denne støtteordningen, (for el-sykler), ikke hadde vært, for rikinger.

Så skulle det selvfølgelig vært nevnt, på søknadsskjemaet.

At denne støtteordningen, gjelder kun, for folk, som tjener mindre enn en halv million, (eller noe i den duren), i året.

(Noe sånt).

Så pressen skulle da eventuelt heller ha kjeftet, på Miljøpartiet De Grønne, når de innførte denne el-sykkel-støtteordningen, for et par år siden, (eller når det var).

Istedet for å seinere komme, med sin 'degenererte' etterpåklokskap/snusfornuft, (må man vel kalle det).

(Noe sånt).

Så sånn er nok det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Bloggarkiv