Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 14. august 2018

Jeg sendte en e-post til Organisasjonen mot politisk overvåkning

Erik Ribsskog

Forsvaret interesserer seg for min blogg/Fwd: Oppdatering/Fwd: Ny klage/Fwd: Vedlegg til klage/Fwd: Problemer med overvåkning/Fwd: Problems between Johannes Ribsskog and Norwegian politicians/Fwd: Til Rune Gerhardsen om Johannes Ribsskog og 'mafian' i Oslo/Fwd: Problems back in 1983

Erik Ribsskog 14. august 2018 kl. 11:44
Til: post@opo1.no

Hei,

jeg har også nå, (se vedlegg), oppdaget, (på et tracking cookie-program, på min blogg), at Forsvarets forskningsinstitutt, viser interesse, for min blogg.

Det er også sånn, at det skjer mye rart, (såkalt 'gate-teater'), når jeg går i butikker, osv.

Kan dette være i regi av Forsvarets forskningsinstitutt?

Jeg fikk en frostskade, på et øre, under førstegangstjenesten.

Kan det være at Forsvaret tuller med meg, for å slippe å betale erstatning?

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 25. juli 2017 kl. 06:42
Emne: Oppdatering/Fwd: Ny klage/Fwd: Vedlegg til klage/Fwd: Problemer med overvåkning/Fwd: Problems between Johannes Ribsskog and Norwegian politicians/Fwd: Til Rune Gerhardsen om Johannes Ribsskog og 'mafian' i Oslo/Fwd: Problems back in 1983
Til: post@opo1.no
Kopi: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Ombudsmannen for Forsvaret <off@off.mil.no>, tilsynsutvalget@domstol.no, Tilsynsutvalget <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>


Hei,

jeg har også, en yngre halvbror, i slekta.

Og han pleier, å dra meg ut på byen, akkurat på den dagen, som jeg har lite penger, liksom.

Og jeg driver med slektsforskning, og jeg fant ut, at han, har en Inge M. Johansen, i slekta, som har jobba, for FLO IKT, (altså Forsvaret).

Så jeg lurer på om de bruker noe overvåking mot meg, for å tulle med meg, eller noe lignende.

Jeg har mange rettighetssaker og får ikke gjennomslag, i noen av de.

Så da kan man lure, hva som er grunnen, til dette, (mener jeg).

Jeg har også vært aktiv, (jeg ble dratt med på et møte), i Unge Høyre, i 1991.

Så om dette kan være russere, eller noe sånt.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 22. januar 2016 kl. 11:02
Emne: Ny klage/Fwd: Vedlegg til klage/Fwd: Problemer med overvåkning/Fwd: Problems between Johannes Ribsskog and Norwegian politicians/Fwd: Til Rune Gerhardsen om Johannes Ribsskog og 'mafian' i Oslo/Fwd: Problems back in 1983
Til: post@opo1.no
Kopi: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>, Postmottak@domstoladministrasjonen.no, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Ombudsmannen for Forsvaret <off@off.mil.no>


Hei,

jeg fikk ikke noe svar fra dere forrige gang.

Men nå så jeg nettopp, at Nasjonal sikkerhetsmyndighet, har vært og
lest på bloggen min, flere hundre ganger, (se vedlegg).

Og nå som han Berge Furre er død, så kanskje dere har fått ny ledelse,
tenkte jeg.

Og søkte på dere, på nettet.

Men det var visst Lund-kommisjonen, som han var i.

Sender åkke som.

Hva skal dette bety, at Nasjonal sikkerhetsmyndighet, leser så mye, på
bloggen min, lurer jeg.

Jeg blir alltid tulla med, når jeg prøver å få mine rettigheter, (må jeg si).

Jeg få ikke lov, av Drammen tingrett, til å oppløse sameie, på
Hurumlandet, (som jeg eier en del av).

Jeg får ikke ordentlig vitnemål, fra høyskoler, jeg blir bortført av
politiet i 'hytt og pine', og tvangsinnlagt, på sovjetisk vis, (både i
Norge og Danmark, i fjor).

Hva skal dette bety, lurer jeg.

(Det er også mange andre saker, for mange til å ta med om alt, det
ville tatt hele dagen, må jeg si.

Men det er arbeidssaker, det er at jeg ikke fikk pensjonsbeholdningen
min, da jeg ba om det, da jeg bodde i England.

Jeg får ikke forfatterstipend, og blir tulla med advokater, den ene
gangen, som jeg fikk noen få timer fri rettshjelp.

Det blir bare fler og fler saker, som jeg blir tullet med i.

Kan det være etteretning, som liksom går rundt meg, og tuller med meg
overalt, lurer jeg.

Kan dere sjekke opp dette?

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sun, Mar 15, 2009 at 11:06 PM
Subject: Vedlegg til klage/Fwd: Problemer med overvåkning/Fwd:
Problems between Johannes Ribsskog and Norwegian politicians/Fwd: Til
Rune Gerhardsen om Johannes Ribsskog og 'mafian' i Oslo/Fwd: Problems
back in 1983
To: post@sivilombudsmannen.no


Hei,

jeg sender dette som vedlegg til min tidligere klage.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: Sun, Mar 15, 2009 at 10:04 PM
Subject: Problemer med overvåkning/Fwd: Problems between Johannes
Ribsskog and Norwegian politicians/Fwd: Til Rune Gerhardsen om
Johannes Ribsskog og 'mafian' i Oslo/Fwd: Problems back in 1983
To: overvak@opo.as


Hei,

det virker som at jeg har blitt tullet med av overvåkningspolitiet
(evt. noe 'mafian'), pga. noe med morfaren min,
Johannes Ribsskog.

http://johncons.angelfire.com/ribsskog.html

Har dere noe råd om hva jeg burde gjøre, evt. noe kjennskap til det
som foregikk rundt min morfar?

På forhånd takk for svar!

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Ewans Nick <ewans.nick@gmail.com>
Date: Fri, Mar 13, 2009 at 11:03 PM
Subject: Re: Problems between Johannes Ribsskog and Norwegian
politicians/Fwd:  Til Rune Gerhardsen om Johannes Ribsskog og 'mafian'
i Oslo/Fwd: Problems  back in 1983
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


A friend of mine who works for the Norwegian government told me of the
ancient history of Johannes Ribsskog and the elite families. According
to the same source, it was mainly because of his communist stance he
alienated some people who became very powerful in Norway. "The
communist Ribsskog", they would say, "cannot be trusted".
I don't know more about your father, unfortunately.
2009/3/13 Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>
> Hi,
>
> I contacted Rune Gerhardsen, Einar Gerhardsen's son, since he is a
> famous politician in Norway and Oslo,
> where I used to live before I moved to Britain.
>
> He, said that there wasn't any fewd between his parents and my grandfather.
>
> They had spoken of a 'Ribsskog', but they always spoke foundly of him.
>
> (This could honestly be another Ribsskog, like the famous pioneer in
> teaching, Bernhof Ribsskog,
> or maybe even Ole Konrad Ribsskog, who was a Mayor in Trondheim, well
> this was maybe a
> generation before).
>
> My grandmother, Ingeborg Ribsskog, told me once, that there wasn't
> that good relations between
> our part of the Ribsskog-family, and the famous pioneer in teaching.
>
> If I remember correctly.
>
> This must have been in the 80's that Ingeborg said this.
>
> But at least Rune Gerhardsen couldn't remember his father speaking in
> negativ terms of any
> Ribsskog, so at least we know that.
>
> Where did you find about that my grandfather had insultet the
> Stoltenbergs or Gerhardsens,
> if it's ok to ask.
>
> I'm sure more people in Norway, than me, would think this would be
> interesting, what you've
> found, also what you found about my father being part of some German
> organisation, like
> you wrote.
>
> Thanks in advance for any reply!
>
> Sincerely,
>
> Erik Ribsskog
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Rune Gerhardsen <Rune.Gerhardsen@oslobystyre.no>
> Date: Fri, Mar 13, 2009 at 12:50 PM
> Subject: RE: Til Rune Gerhardsen om Johannes Ribsskog og 'mafian' i
> Oslo/Fwd:       Problems back in 1983
> To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>
>
> Hei.
> Det er svært mye du tar opp i denne mailen, og det er ikke så mye av
> dette jeg kan forholde meg til. Jeg huskrer imidlertid godt at mor og
> far, (særlig mor) rett som det var snakket om en "Ribsskog", jeg
> husker ikke noe fornavn. Det var imidlertid bare hyggelige og
> posistive ting de sa, så det er aldeles ikke riktig at verken far
> eller mor har sagt noe negativt om den Ribsskog de hadde kontakt med.
>
> God helg og gode hilsener Rune G

gjør som forsvaret.jpg
302K

PS.

Her er vedlegget:

Bloggarkiv