Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 27. november 2018

Jeg sendte en e-post til NVIO

Erik Ribsskog
Fältväbeln Anders Brunmark
Erik Ribsskog 27. november 2018 kl. 17:59
Til: post nvio
Kopi: Per-Gunnar Dolk , Vernepliktsverkets kontaktsenter ved Wenche Molstad , fpvs.kontakt@mil.no, kansliet , Ombudsmannen for Forsvaret
Hei,

takk for svar!

Jeg har vært i kontakt med Vernepliktsverket og Ombudsmannen for
Forsvaret mange ganger, om denne saken, uten resultat.

Jeg lurte på, om det finnes en soldatforening, for oss fra
IR5/Terningmoen/Oppland-regiment.

Jeg var infanterist/geværmann der, (og ukehavende og vaktsoldat og vi
fikk spise i offisersmessen som vaktsoldater av en eller annen grunn,
de siste månedene).

Jeg ble også overført til Heimevernet, (istedet for å være rep-soldat), i 1996.

Dette var det 'ny-moderne' HV, som het støtte-området, (som var nesten
som et geværkompani), i Oslo.

Finnes det noen soldatforening som jeg kan henvende meg til, lurte jeg.

Siden at de nevnte etatene ikke vil hjelpe meg.

Mvh.

Erik Ribsskog


27.11.2018 skrev post nvio :
> Hei !
>
> Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er en
> interesseorganisasjon for personell som har tjenestegjort i internasjonale
> operasjoner på vegne av Norge. Jeg oppfatter din henvendelse dithen at du
> ønsker å få erstatning på grunn av en hørselsskade som er oppstått under
> førstegangstjenesten. Du oppfordres til å ta kontakt med Forsvarets
> personell- og vernepliktsenter (fpvs.kontakt@mil.no)  som er rette adressat
> for slike henvendelser. Hvis du ikke får et tilfredsstillende svar derfra,
> kan du eventuelt henvende deg til Ombudsmannen for Forsvaret
> (post@ombudsmann.no).
>
>
> Med vennlig hilsen
>
> Svein-Erik Malmø-Moen
> Forbundssekretær
> Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
> Bygning 60
> Akershus festning
> Mail: sem.moen@nvio.no
> Mobil: 93023331
>
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 27. november 2018 17:06
> Til: Per-Gunnar Dolk
> Kopi: Vernepliktsverkets kontaktsenter ved Wenche Molstad; kansliet; post
> nvio
> Emne: Re: Fältväbeln Anders Brunmark
>
> Hei,
>
> jeg ble kalt 'super-veteran', av min medsoldat Sundheim, etter tjenesten.
>
> Og vi pleide å ete i offisersmessa, den siste tiden, når vi var
> vakt-soldater.
>
> (Vi hadde ikke MP-er der).
>
> Men i Norge så har vi sluttet litt med titler, siden 'hippie-tiden'.
>
> Så hva som skal til for å være veteran, det kan man kanskje lure på.
>
> Men sender en kopi til deres norske søster-organisasjon.
>
> Veteran er man visst kun hvis man har hatt lyseblå FN-beret.
>
> Jeg visste ikke av svenskene hadde FN-soldater.
>
> (Jeg trodde at dere holdt dere hjemme siden at dere ikke var i Nato).
>
> Så jeg trodde at jeg hadde sendt til noe for
> 'Medel-Svensson-folk'/nordiske.
>
> (Og ikke noe for/av 'jøder', liksom.
>
> For å si det sånn).
>
> Takk for svar uansett!
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
> PS.
>
> Det kamerat-støtte-greiene deres virker litt klamt.
>
> Jeg er økonom-utdannet, (blant annet), og prøver å få en økonomisk
> erstatning for min frostskade sak, (og på den måten bli ferdig med den
> saken).
>
> Siden at jeg synes at det er en legitim sak.
>
> For å si det sånn.
>
> Igjen takk for svar!
>
>
> 2018-11-27 13:57 GMT+01:00, Per-Gunnar Dolk
> :
>> Hej Erik.
>>
>> Vill börja med att tacka för ditt mail. Tyvärr så tror jag dock att det
>> har
>> hamnat fel.
>>
>> Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna är en intresseorganisation som
>> vänder
>> sig till svenska medborgare som har gjort tjänst utomlands för en svensk
>> myndighet, civil som militär eller världssamfundet.
>>
>> Att du har en svensk 5 x tipp-oldefar har ingen betydelse. Vad jag kan
>> förstå av ditt mail så är att du inte heller en veteran enligt vårt sätt
>> att
>> se.
>>
>> Kan inte se att varken det svenska eller det danska försvaret eller andra
>> organisationer utanför Norge skulle kunna hjälpa dig i din
>> frågeställning.
>>
>> Jag kan inte se någon annan möjlighet än att du tar kontakt med det
>> norska
>> försvaret igen.
>>
>> Det finns ju också ett norskt veteranförbund NVIO, deras hemsida nvio.no.
>>
>> Finns även en norsk kamratstöttetelefon som man kan ringa om man behöver
>> prata med någon 800 48 500.
>>
>> Ovanstående är den hjälp som jag kan erbjuda dig.
>>
>> Vänliga hälsningar
>> P-G Dolk
>> Projektledare/Kamratstöd
>>
>> Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
>> Swedish Veteran Federation
>> Klostergatan 23
>> SE-703 61 Örebro
>> Sweden
>>
>> +46 (0)70-879 90 89
>> pg.dolk@sverigesveteranforbund.se
>> www.sverigesveteranforbund.se
>>
>> ********** PERSONLIG INTEGRITET **********
>> Innehållet i detta meddelande och eventuella bilagor är endast avsett för
>> mottagarna. Innehåll eller adresser kan vara känsligt eller av annan
>> anledning olämpliga att dela med tredje part.
>> Information om hur Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna hanterar
>> personuppgifter finns här:
>> https://www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/om-oss/integritetspolicy
>>
>>
>>
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: Erik Ribsskog
>> Skickat: den 27 november 2018 13:11
>> Till: Kansliet
>> Kopia: vpv.kontakt@mil.no
>> Ämne: Fältväbeln Anders Brunmark
>>
>> Hei,
>>
>> sersjanten Anders Olofsson Brunmark var min 5 x tipp-oldefar.
>>
>> Jeg er selv norsk statsborger, og måtte avtjente førstegangstjeneste
>> studieåret 1992/92, i infanteriet, (Oppland-regiment).
>>
>> Og jeg er også i Heimevernet, (som del av verneplikten, (siden 1996)).
>>
>> (De sier jeg er ferdig der nå, men jeg har ikke fått noen
>> bekreftelse/medalje, for dette.
>>
>> Jeg bodde i England fra 2004 til 2014, så har ikke vært på rep-øvelser
>> siden
>> rundt årtusenskiftet).
>>
>> Jeg fikk en frostskade på øret, under førstegangstjenesten.
>>
>> (Min mor ble bedrøvet, da hu så dette.
>>
>> Og hu slutta å invitere meg til julemiddager osv.
>>
>> Kunne det virke som).
>>
>> Men Forsvaret vil ikke betale erstatning.
>>
>> Nå som jeg har funnet ut, at jeg er etterkommer, etter svenske offiserer.
>>
>> Så lurer jeg på, om jeg derfor blir mobbet, av det norske forsvaret.
>>
>> Min tippoldefar Anders Gjedde Nyholm, var forsvarssjef i Danmark.
>>
>> Så jeg har også kontaktet danske veteranorganisasjoner.
>>
>> Men de vil ikke hjelpe.
>>
>> Og de norske klarer ikke å gjøre rede for, om de også er for veteraner
>> som
>> ikke har vært i Libanon, osv.
>>
>> Og jeg har også sendt til Forsvarets ombudsmann.
>>
>> Uten å få noe erstatning/bra svar.
>>
>> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>>
>> Mvh.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>

Bloggarkiv