Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

fredag 3. mai 2013

Jeg sendte en ny e-post til Sivilombudsmannen


Gmail - Påminnelse/Fwd: Påminnelse/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering om tull fra IF/Fwd: Klage/Fwd: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)
GmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>


Påminnelse/Fwd: Påminnelse/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering om tull fra IF/Fwd: Klage/Fwd: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)


Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Fri, May 3, 2013 at 2:54 AM

To:
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>


Cc:
Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>Hei,

jeg får ikke noe svar fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet her.

Jeg ber de bare bekrefte hvilket forsikringsselskap som er riktig.

Det er vanskelig for meg å gå videre, i denne saken, før de har svar på den e-posten.


Kan dere 'banke dem opp' litt, og få dem til å bekrefte hvilket selskap som er det riktige?

På forhånd takk for svar!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2013/2/25
Subject: Påminnelse/Fwd: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering om tull fra IF/Fwd: Klage/Fwd: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)
To: RoMa@tilsynet.no
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>


Hei,


jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar, på denne e-posten, så jeg sender en påminnelse, om dette.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/1/17
Subject: Ny oppdatering/Fwd: Oppdatering om tull fra IF/Fwd: Klage/Fwd: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)
To: Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>
Cc: Bjorge.Skjeldestad@tryg.no, kundeservice@if.no, post <post@finanstilsynet.no>, postmottak@fd.dep.no


Hei,

jeg sjekket det igjen nå, og jeg klagde første gang på Rukke, til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, i juni:

From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/6/21
Subject: Klage på tre advokater/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: post@tilsynet.no

Og ettersom jeg har forstått nå, (fra deres siste e-post), så bytta Rukke til IF, i august.

Så da blir det Tryg som er riktig selskap likevel, (virker det som for meg nå).Så hun IF hadde vel da rett.

(Selv om hun kanskje ikke forklarte den paragrafen riktig).

Er dere hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet enig i at det er Tryg som er riktig selskap, for å si det sånn?


(Sorry at jeg surrer litt, men jeg er ikke vant til å drive med sånt her.

Min fetter Tommy A. L. Olsen jobber visst nå i Borg forsikring, og har Tryg e-post-adresse, så jeg på nettet.


Men jeg har ikke snakket med han siden rett etter jeg var i bryllupet hans, i 2002 vel.

Så dette var nytt for meg.

Men han er kanskje da inhabil hos både IF og Tryg?).


Vennligst bekreft at Tryg er riktig selskap.

(Som jeg vel ba dere om å gjøre i min forrige e-post.

Så tar vi en ting av gangen liksom, i den her saken da, hvis det er greit).


Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/1/17
Subject: Oppdatering om tull fra IF/Fwd: Klage/Fwd: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)
To: post <post@finanstilsynet.no>
Cc: postmottak@fd.dep.no
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2013/1/17
Subject: Re: Klage/Fwd: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)
To: Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>
Cc: Bjorge.Skjeldestad@tryg.no


Hei,

ok, da fikk jeg klarhet i dette.

Da virker det for meg som om IF har forsøkt å lure meg.

Jeg sender derfor kopi til IF og Tryg.

Så håper jeg at IF skjerper seg.


For det her syntes jeg at var rimelig sleipt.

Jeg har som sagt en fetter i IF, som heter Tommy Løff Olsen.

(Hvis han jobber der enda da).

Og har overhørt at jeg er forfulgt av 'mafian'.


Så her kan det være mafia i IF, frykter jeg.

Så dette er også en formell klage på lureri fra IF.

Mvh.

Erik Ribsskog
2013/1/17 Robin MacKenzie-Robinson <RoMa@tilsynet.no>

Det vises til dine e-poster av 12. desember 2012 og 12. januar 2013 hvor De ønsker å klage på saksbehandlingen til Tilsynsrådet for advokatvirksomhets medarbeider Jonas Haugsvold.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet kan ved forespørsel informere om advokaters sikkerhetsstiller. I dette tilfellet ønsket De informasjon om sikkerhetsstiller for advokat Ida Valen Rukke. På det tidspunktet De ønsket denne informasjonen var IF sikkerhetsstiller for advokat Rukke. Det informerte Jonas Haugsvold Dem om.

De ønsker nå å få opplyst hvem som var sikkerhetsstiller for advokat Rukke før hun tegnet sikkerhetsstillelse hos If Skadeforsikring.

Fra 16. februar 2009 og frem til 1. august 2012 har Tryg vært sikkerhetsstiler for advokat Rukke.

Til Deres informasjon følger det av advokatforskriften § 2-4 første ledd at:    ”Den sikkerhetsstilleren som advokaten har når skadelidte fremsetter krav om erstatning, er ansvarlig overfor skadelidte. Dette gjelder selv om tapet ble forårsaket mens advokaten hadde en annen sikkerhetsstiller”.


Med vennlig hilsen

Robin Mackenzie-Robinson
Rådgiver
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Postboks 720 Sentrum, 0106 Oslo | Rådhusgt. 23
Tlf: 22 00 75 03 | Sentralbord: 22 00 75 00
*  post@tilsynet.no   þ  www.tilsynet.no  
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 12. januar 2013 20:03
Til: Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Kopi: Bjorge.Skjeldestad@tryg.no
Emne: Klage/Fwd: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)


Hei,
jeg vil klage på deres medarbeider Haugsvold, for å ha villedet meg.


Først så opplyste han ikke om sikringsstiller, for advokaten, enda jeg mener at det burde ha fremgått av mine e-poster, at det var det jeg ønsket at han skulle opplyse meg om.

Den andre klagen går på at deres nevnte medarbeider så skrev at IF var riktig sikringsstiller, men IF sier at Tryg var riktig selskap.


Jeg mener at det fremgikk av min korrespondanse, med deres medarbeider, at dette gjaldt et forhold da advokat Rukke jobbet for Advokat.no.
Så her mener jeg at deres medarbeider Haugsvold ved to anledninger har vært 'vrang' og bevisst har prøvd å lure meg.

Jeg skal kopiere den første e-posten jeg sendte dere om dette, i denne e-posten, så burde dette da være mulig å se.

Jeg ser frem til å motta deres kommentar om dette.

Kan dere også bekrefte det som IF sier at Tryg var riktig sikringsstiller for denne saken, som var fra da Rukke jobbet hos Advokat.no, med min sak, som var fra 16. april til 18. juni, som jeg har skrevet til Tryg.

Mvh.
Erik Ribsskog
PS.
Her er mer om dette:

2012/9/3 Jonas Haugsvold <JoHa@tilsynet.no>

Det vises til dine e-poster av 22.6.2012 og 1.9.2012.


Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere, bl.a. ved gjennomgang av deres regnskaper og behandling av betrodde midler. Tilsynsrådet er tillagt ansvaret for å påse at den som driver advokat- og øvrig rettshjelpvirksomhet har stillet lovbestemt sikkerhet for sin virksomhet. Som et av sine hovedmål skal Tilsynsrådet gjennom aktiv tilsynsvirksomhet søke å forebygge ansvarsskader.

Tilsynsrådet kan ikke bistå deg i denne saken. Det vises til at Tilsynsrådet, ut fra sin kompetanse, verken har anledning til å anbefale særskilte advokater eller til å ta nærmere stilling til konkrete rettstvister mellom private parter. Tilsynsrådet kan heller ikke bistå med et skifte.

Dersom du mener at en advokat har opptrådt i strid med gjeldende regler for god advokatskikk, gjør vi oppmerksom på at klage eventuelt kan fremsettes skriftlig til Disiplinærnemnden for advokater på følgende adresse:

Disiplinærnemnden
Kr. Augustgt. 9
0164 Oslo

Vennlig hilsen


Jonas Haugsvold

Rådgiver

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Postboks 720 Sentrum, 0106 Oslo | Rådhusgt. 23
Tlf: 22 00 75 02 | Sentralbord: 22 00 75 00
*  post@tilsynet.no   þ  www.tilsynet.no


Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 1. september 2012 14:50
Til: Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Emne: Påminnelse/Fwd: Klage på tre advokater/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen


Hei,
jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar på denne e-posten, så jeg sender en påminnelse om dette.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog
---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2012/6/21
Subject: Klage på tre advokater/Fwd: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: post@tilsynet.no
Cc: larvik.tingrett@domstol.no


Hei,
min mormor døde for tre år siden, på tirsdag neste uke.


Jeg har bare fått tre tusen i arv, enda hun var etter dansk adel og kongelige og hadde malerier fra Højris slott på veggen, da hun døde, og også mange andre artige ting, som brev og møbler og alt mulig, fra sine adelige slektninger, (Gjedde, Nyholm, Fog, Adeler, etc).

Jeg ville først at advokat Erik Øvergård, i Hurum, skulle selge min eiendom der, (del av sameie), sånn at jeg kunne betale 30.000 til Tingretten i Larvik, for offentlig skifte.


Øvergård sluttet plutselig å svare meg.

Så jeg kontaktet Tingretten i Drammen, (via Namsmannen i Hurum/Røyken), og de villedet meg om salg av sameie, (Høysæter der), så jeg fikk ikke ordnet dette, for man måtte betale gebyr, og sånn, og Høysæter bare lot som om hun skulle ordne det, så mange måneder gikk tapt da, og etter dette så har jeg fått en umøblert leilighet, så jeg har ikke hatt penger til gebyr for salg av sameie.

Jeg fikk derimot dekke litt fri rettshjelp for en barnevernssak mot Svelvik kommune, av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.


Jeg sendte dette til Advokat.no og spurte om jeg kunne få en advokat i Drammen, siden dette er den nærmeste store byen, fra Svelvik.


Jeg fikk en advokat i Oslo, og tenkte at det var greit.

Men nå så jeg senere at hun Ida Valen Rukke, som jeg ble tildelt som advokat av Advokat.no, ikke har barnevern som hovedfelt.

Og at syv andre advokater hos Advokat.no hadde barnevern som hovedfelt.

Da jeg klagde på at Rukke var ineffektiv, antagelig siden hun ikke var vant til å jobbe med barnevernsaker, så slutten hun i jobben, (av en eller annen grunn), og jeg ble ikke tilbudt ny advokat, av Advokat.no.

Og dette var etter at Rukke hadde opplyst meg om at hun hadde en timelønn på over 2000, og etter at jeg hadde bedt henne om å ordne med det offentlige skiftet, i Larvik, for meg, samt oppløsing av sameie, i Holmsbu, og andre saker.

Jeg sendte så e-post til en advokat Bille, i Drammen, som ikke har svart meg.

Jeg mister nå antagelig den arven, etter min mormor, morfar og mor, (siden min mor og morfar døde før min mormor).

For fristen der er mandag eller tirsdag, neste uke, å be om offentlig skifte.

Og jeg har vært arbeidsledig i England, under finanskrisen, så jeg har ikke klart å spare opp penger, og salget av sameiet i Holmsbu har jo ikke latt seg gjennomføre grunnet sabotasje, (må jeg kalle det), fra Øverland og Tingretten i Drammen.

Jeg ønsker jo selvfølgelig først og fremst at jeg får innvilget offentlig skifte, etter min mormor, hos Tingretten i Larvik.

Kanskje kan gjøre dette for meg?

Sender kopi til Tingretten i Larvik og advokat Bille i Drammen.


Jeg ønsker også erstatning på grunn av tullet fra de nevnte advokatene.

Jeg har måttet gått rundt i Newcastle, en hel natt, med alt jeg har hatt av eiendom her borte, (City Self Storage vil ikke sende meg de 'norske' tingene mine), og nesten fryst ihjel, fordi jeg ikke har fått solgt eiendom i Norge og vært prislagt diverse lugubre britiske hosteller, osv.

Så disse advokatene kan man få billig av meg, og jeg håper dere lar de miste bevilgningen.


Jeg blir systematisk tullet med, synes jeg det virker som, og jeg ønsker å få mye penger i erstatning, for at det skal være enklere for meg, å beskytte meg mot slik systematisk tulling og jeg har også overhørt at jeg er forfulgt av 'mafian', som var grunnen til at jeg flytta fra Norge, i 2004.

Så jeg håper på amerikansk metode her, med mye erstatning til folk som er offer for maktmisbruk, osv.


Fikk også noen dokumenter etter de kjente slektningene mine Anders Gjedde Nyholm, en general og en dommer i Haag, Didrik Nyholm, av min mormor, på 80-tallet.


Men så skulle Ingeborg ha tilbake dette.

Og hu var jo gammel allerede da, så jeg sa det var greit.

Men nå som hun er død, så er jo dette egentlig mitt, mener jeg, man kan jo ikke ta tilbake en gave.

Og min mormor hadde også masse andre artige brev fra Maren Gjedde, mm., som jeg syntes at virker interessant både for meg selv og også historisk.

Og jeg er den eneste som har interesse for sånt, i slekta, sa min mormor, mens hun levde.

Også skal jeg liksom bare få 3000 i arv, enda min mormor og morfar hadde det største huset i Nevlugnhavn, på 80-tallet, og de så ut som en antikkforretning eller museum.


Hvor har det blitt av verdiene?

Det er ikke riktig at jeg bare skal få 3000 etter min mor, mormor og morfar, mener jeg.


Her er det noe alvorlig tull.

Hvorfor skal ikke jeg få offentlig skifte?

Kan dere ordne det?

Pluss erstatning også for det andre tøyset.


Men offentlig skifte-fristen går visst ut på mandag eller tirsdag neste uke.

Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Mona Mjøen McKiernan <mmm@advokatforeningen.no>
Date: 2012/6/21
Subject: Din henvendelse til Advokatforeningen
To: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>
Erik Ribsskog,


Det vises til din henvendelse av 20.juni 2012, vedrørende klage på advokat.

Av henvendelsen fremgår det at du ønsker å klage på advokat.no.
Vi viser til vårt tidligere svar av 18.juni 2012, der det fremgår at en klage må sendes per post og gjelde en navngitt advokat.
All informasjon om hvordan du skriver en klage finner du her: http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/
Vedrørende hva en klage kan føre til finner du informasjon om dette her:http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/#hvafrerklagenetil
Til ditt spørsmål om hva du skal gjøre med det offentlige skiftet minner vi om at Advokatforeningen ikke kan tilby juridisk rådgivning. Vi kan heller ikke tildele en advokat til deg.
Vi råder deg til å ta kontakt med en advokat for å få hjelp med dette. Din advokat finner du her:
http://www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat/
Alle som praktiserer som advokat, er lovpålagt å gi sine klienter økonomisk trygghet for eventuelle feil de gjør som advokat. Du finner mer informasjon om erstatning og hvordan du kan rette et erstatningskrav mot advokaten her: http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/#kanjegferstatning

Med vennlig hilsen

Mona Mjøen McKiernan

ADVOKATFORENINGEN / THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION

Kristian Augusts gate 9, N-0164 Oslo T +47 22 03 50 50 E mmm@advokatforeningen.no
www.advokatforeningen.no www.advokatenhjelperdeg.no  

From: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sent: 20. juni 2012 20:57
To: Mona Mjøen McKiernan
Cc: Disiplinærnemnden for advokater
Subject: Re: Din henvendelse til Advokatforeningen
Hei,
ok, jeg videresender denne korrespondansen til dem, så får jeg håpe at de tar kontakt.


Også ønsker jeg samtidig å klage på Advokat.no.


Som tidligere nevnt, så ba jeg om en advokat i Drammen, siden dette er den nærmeste store byen, fra Bergeråsen, hvor omsorgssvikten fant sted.

(Etter at jeg ble innvilget Fri Rettshjelp, fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus).


Jeg ble tilbudt en advokat i Oslo.

Og jeg tenkte at det var greit.

Men da jeg sjekket nettsidene til Advokat.no nærmere, så så jeg det, at Advokat.no hadde syv advokater i Oslo, som var spesialister på barnevern.
Og selv om min sak er en barnevernssak, (min far lot meg bo alene fra jeg var ni år, og jeg fikk fri rettshjelp til en barnevernssak mot Svelvik kommune).

Så ble jeg gitt en advokat som _ikke_ hadde barnevern som hovedfelt.


Og så, her om dagen, slutter plutselig den advokaten.

Advokat.no skulle jo da selvfølgelig ha tilbudt meg en ny advokat.

Men det gjorde de ikke.


De bare sa at de var ferdig med saken.

Og dette etter at jeg hadde forklart for hun Rukke der, at jeg blir snytt for arv også, og trenger hjelp av en advokat, til å få Tingretten i Larvik, til å ha offentlig skifte, etter min mormor, og fristen der er 26. juni, altså på tirsdag neste uke.

Så at Advokat.no bare sluttet å jobbe med sakene mine, det kan koste meg arven etter min mor, (som døde i 1999), og min mormor som var fra danske kongelige og adelige.

Så jeg synes Advokat.no oppfører seg så besynderlig, at jeg ønsker å klage.


Samtidlig så lurer jeg på hva vitsen er med å klage, for Øvergård fikk bare 2000 i bot, og jeg fikk ingenting i erstatning.


Og dette gjaldt salg av min del av et sameie i Holmsbu, som jeg ville selge for å ha råd til det nevnte offentlige skiftet da.

For meg så virker det som at jeg bare blir systematisk tullet med av norske advokater, (er det mafian som trekker i tråder, jeg har overhørt i 2003 at jeg er forfulgt av dem).


Hvordan skal jeg liksom få ordnet med det offentlige skiftet da.

Hvorfor kan liksom ingen i Norge hjelpe meg med det, nå er det bare noen dager igjen til fristen går ut.

Men Advokatforeningen er så idiotisk organisert at dere ikke gir erstatning til ofre for deres mafia-advokater, og kun gir mindre enn en timelønn i bot til disse mafia-advokatene så det er jo helt håpløst.


Det burde vært som i USA hvor folk får store erstatninger.

Ellers så kommer de aldri av flekken.
Jeg blir litt kvalm her jeg sitter i England av dette mafia-opplegget som foregår i Norge.

Så nå må dere forte dere å gi Advokat.no 2000 i bot, de også.

Hva skal liksom løse seg da, tenker dere?

Dette er jo helt meningsløst egentlig.
Kan dere ikke tilby meg advokathjelp, eller noe, i det minste?

Hvordan skal jeg få ordnet med dette offentlige skiftet hvor fristen går ut 26. juni.

Det kan jo være at den egentlige grunnen til at Advokat.no oppførte seg så besynderlig var for at jeg skulle miste kontrollen over det arveoppgjøret, pga. at en mafia står bak, og trekker i tråder.

Jeg rekker jo ikke nå å få en ny advokat til å ordne med dette.


Så om dere kan ordne med det.

Jeg har skrevet om disse problemene på blogg i tre år nå, og ingen i Norge gjør en dritt, så jeg er rimelig oppgitt, for å si det sånn.

Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si.


Erik Ribsskog

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2012/12/10
Subject: Re: Skadenummer: SA59484-001-BIK (H163117989M)
To: ansvarskade@if.no
Cc: arne.einar.brun@tryg.no


Hei,
ok, det var en 'premie-idiot', hos Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, som sa at IF var riktig selskap, skjønner du.


Jeg sender nå e-post til en i Tryg, så håper jeg at jeg får erstatning tilsvarende det denne nå ødelagte saken, (må man vel si), ville vært verdt, etter å ha vunnet den, i retten.


Takk for deres forklaring om dette!

Og hils min fetter Tommy.

Dere må ikke glemme å bytte ut Audi-en hans, med jevne mellomrom, sånn at han slipper å kjøre rundt i et gammelt vrak som snart må kondemneres.

Mvh.

Erik Ribsskog
2012/12/10 <ansvarskade@if.no>
[image]

Vedr. erstatningskrav mot Advokat.no/Ida Valen Rukke

Det vises til mottatt erstatningskrav under sikkerhetsstillelsen/forsikringen til advokat Ida Valen Rukke. På bakgrunn av denne henvendelsen har vi opprettet et referansenummer SA59484-BIK. Jeg ber om at det vises til dette referansenummeret ved henvendelser vedrørende saken.

Ida Valen Rukke sluttet i Advokat.no og tegnet ny forsikring og sikkerhetsstillelse hos If Skadeforsikring 01.08.12 gjennom ny arbeidsgiver. Det fremgår av forsikringsbeviset hos oss at et krav må være reist mot sikrede eller forsikringsselskapet i forsikringstiden for å falle inn under ordningen.

Ut fra dokumentasjonen vi har mottatt synes kravet i nærværende sak å være rettet mot Advokat.no/Rukke i perioden før If Skadeforsikring tegnet forsikringen/sikkerhetsstillelsen. Kravet må således gjøres gjeldende mot det forsikringsselskapet der Advokat.no/Rukke hadde sin forsikring tidligere. Jeg har fått opplyst at dette er Tryg.

Ut fra ovenstående vil forholdet ikke bli behandlet videre hos If skadeforsikring.


Vennlig hilsen

If


Birgitte Knudtzon
Advokat - Ansvar Skade

Telefon: 21495821Bloggarkiv