Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 16. oktober 2013

Jeg sendte en e-post til Namsmannen i Hurum

Gmail - Paaminnelse/Fwd: Til Høyseter/Fwd: Oppdatering/Fwd: Til: Høyseter/Fwd: VS: Oppløsing av sameie i Støaveien/Fwd: Til Namsmannen for HurumGmailErik Ribsskog
<eribsskog@gmail.com>

Paaminnelse/Fwd: Til Høyseter/Fwd: Oppdatering/Fwd: Til: Høyseter/Fwd: VS: Oppløsing av sameie i Støaveien/Fwd: Til Namsmannen for Hurum

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
Wed, Oct 16, 2013 at 3:36 PM
To:
christin.roisland@politiet.no


Cc:
"Postmottak.Rådmann / Hurum kommune" <Postmottak.Radmann@hurum.kommune.no>


Hei,

nå fant jeg e-post-adressen til Namsmannen i Røyken og Hurum her.

Drammen Tingrett, (Høyseter, het vel hun damen jeg ble satt over til
der, da jeg ringte, i 2011).

Hun forespeilet meg at hun skulle selge sameiet, men gjorde det ikke.

Og som man kan se, i de tidligere e-postene, i denne e-posten.

Så svarer ikke Tingretten i Drammen på mine e-poster.

Så jeg mener at de har bedratt meg.

Du rådet meg i 2011, å kontakte Tingretten i Drammen, for å ordne dette.

Men jeg må klage på tingretten og rådet ditt.

For det skjer ingenting, i denne saken.

Så Tingretten i Drammen tuller med meg, vil jeg si.

Kan du kjefte litt på dem, og banke dem opp litt, (for å bruke et
flåsete uttrykk).

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>

Date: 2011/9/19Subject: Paaminnelse/Fwd: Til Høyseter/Fwd: Oppdatering/Fwd: Til:
Høyseter/Fwd: VS: Oppløsing av sameie i Støaveien/Fwd: Til Namsmannen
for Hurum
To: drammen.tingrett@domstol.no


Hei,

jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar paa denne e-posten, og
sender derfor en paaminnelse om dette.

Haaper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2011/9/5
Subject: Til Høyseter/Fwd: Oppdatering/Fwd: Til: Høyseter/Fwd: VS:
Oppløsing av sameie i Støaveien/Fwd: Til Namsmannen for Hurum
To: drammen.tingrett@domstol.no
Cc: yk@advokatforeningen.no


Hei,

naa lurer jeg paa hvordan det gaar i Norge, med den opploesningen av
sameie, som jeg har kontaktet dere om, i forrige maaned.

Jeg ble nemlig kastet ut av min leilighet i Liverpool, (etter en
urettferdig rettsak, i Liverpool County Court, vil jeg si), og dro saa
til mitt gamle universitet her i England, University of Sunderland, og
ble ogsaa kastet ut der, etter en 'Gestapo-aktig' behandling, fra
universitetet, av en eller annen grunn.

Saa det virker kanskje litt for meg som om noen tuller med meg.

Men men.

Jeg lurte paa hvordan situasjonen er naar det gjelder salget av den
eiendommen paa Bergstoe, som jeg proever aa faa solgt, saann at jeg
kan faa meg en ordentlig leilighet.

Jeg ble naa plassert av 'kommunen' her i Sunderland, paa et hostell
fult av kriminelle og junkier, saa jeg er rimelig ivrig etter aa faa
pengene mine og faa leiet/kjoept et mer trygt sted aa bo, for aa si
det saann, (husvertinnen sa de var toeffe og 'veldig vennlige' paa det
hostellet, saa det er nok ikke det smarteste stedet aa bo for lenge,
tror jeg).

Hva har skjedd lurer jeg, er det noen nyheter om dette?

Har tenkt aa flytte ned til Brighton/Hove naar jeg faar pengene, hvor
jeg ofte var paa spraakskole, da jeg var tenaaring, paa 80-tallet.

Oensker som tidligere nevnt ikke aa ha mer med slekt/familie i Norge,
aa gjoere, etter aa ha maattet bo alene som barn, blant annet, paa
Bergeraasen.

Og min far og hans nye familie bor i Drammen, saa haaper ikke at dere
er upartiske mot meg, paa grunn av dette, for aa si det saann.

(Siden jeg ikke hoerer noe fra dere).

Vennligst send korrespondanse paa e-post, siden jeg bor paa
midlertidig adresse naa, maa jeg vel si.

Haaper dette er i orden, (at jeg ber dere om en oppdatering)!

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Sender en oppdatering til Advokatforeningen, siden jeg har en klagesak
mot advokaten som har drevet paa med det boet, (en fra Hurum), siden
han ikke har svart.

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2011/8/16
Subject: Oppdatering/Fwd: Til: Høyseter/Fwd: VS: Oppløsing av sameie i
Støaveien/Fwd: Til Namsmannen for Hurum
To: drammen.tingrett@domstol.no
Cc: yk@advokatforeningen.no


Hei,

kan dere sende forskudd, 50.000 norske, på PayPal, til eribsskog@gmail.com?

Skylder cirka 30.000 norske på husleia, her i England, og blir kasta
ut i morgen.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2011/8/12
Subject: Til: Høyseter/Fwd: VS: Oppløsing av sameie i Støaveien/Fwd:
Til Namsmannen for Hurum
To: drammen.tingrett@domstol.no
Cc: "Liverpool County, Enquiries" <enquiries@liverpool.countycourt.gsi.gov.uk>


Hei,

jeg viser til telefonsamtale nå nettopp, og sender e-post med mer
informasjon, om sameiet som skal tvangsoppløses.

Du sa du skulle kontakte sorenskriver og dommer, og gi meg råd om
videre fremdrift.

Jeg bor som sagt i England, men kan godt søke på nettet, om
informasjon om dette.

Hvis jeg ikke blir kastet ut her, i onsdag neste uke, som Liverpool
County Court truer meg med.

Men dere kan kanskje får de til å ikke kaste meg ut?

Jeg skylder husleie i England, og britene vil kaste meg ut.

Men nå får jeg jo penger, når dette sameie i Holmsbu blir solgt.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

To Liverpool County Court/the Landlord:

I'm selling some co-owned property in Norway now, worth several
million NOK, according to my father on the phone, earlier, (before he
startet harassing me with a lot of phone-calls, so I've stopped having
contact with him again now), so you will get your money, so please
don't throw me out, on Wednesday, next week.


---------- Forwarded message ----------
From: Christin Røisland <christin.roisland@politiet.no>
Date: 2011/8/12
Subject: VS: Oppløsing av sameie i Støaveien/Fwd: Til Namsmannen for Hurum
To: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Cc: Postmottak Domstol Drammen tingrett <drammen.tingrett@domstol.no>


Det vises til gårsdagens telefonsamtale samt mottatt mail.

Begjæring om tvangsoppløsning av sameie skal fremmes til tingretten.
De bes ta direkte kontakt med Drammen tingrett på telefon 32 21 16 00
for nærmere veiledning.Vennlig hilsen

Christin Røisland
Kontorsjef

Røyken og Hurum lensmannskontor-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 11.august2011 09:57
Til: Christin Røisland
Emne: Oppløsing av sameie i Støaveien/Fwd: Til Namsmannen for Hurum

Hei,

det var jeg som ringte nå nettopp, angående oppløsing av sameie i Støaveien.

Min grandonkel, Idar Sandersen, bor der enda, men han ville ikke sende
slektsforskinga og han ville ikke hete Bergstø, som eiendommen og sine
brødre som bodde der, og nå er døde, Gunnar og Otto Bergstø.

Dessuten er han Idar, han var veldig velstelt og litt damete vel, og
jeg tror han har bedre av å bo hos en venninne, eller noe, kanskje,
for eksempel hos hu Gerd Stenberg da.

Så jeg kontakter ikke han noe mer, siden han ikke klarer å sende
slektsforskninga engang.

Håper dere har mulighet til å hjelpe med dette!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2011/8/4
Subject: Til Namsmannen for Hurum
To: post.sondre.buskerud@politiet.no


Hei,

jeg ønsker å oppløse sameie, i Støaveien, ved Holmsbu.

Det er snakk om Gårdnummer 24 i Hurum, bruksnummer 22 og 27, (hvor jeg
eier 7/216).

Og bruksnummer 26, hvor jeg eier 1/18.

Og bruksnummer 49, hvor jeg også eier 1/18.

(Det er visst meningen at jeg skal få mer og, etter min grandonkel
Idar Sandersen, som bor der nå, men det får vi ta når han er død,
mener jeg, og når man ser om han har noe testamente, etc).

De som jeg eier sammen med er Marit Olsen, (en kusine av min far, tror
jeg), Håkon Olsen, (min fars yngre bror), Runar Olsen, (Håkons
lillebror), og min søster Pia Charlotte Ribsskog, (min far, Arne Mogan
Olsen, ville ikke eie der, men ga arven direkte til meg og min søster,
uten å gi noen grunn).

Den samlede verdien på eiendommene anslås til 1.5 millioner, i et
brev, fra en advokat, fra 2005 vel.

Men jeg har hørt at verdien er mye høyere, i markedsverdi, 'mange
millioner', sa vel min far, tror jeg, og det skal også være malerier
etter Kittelsen der, sa min far, på telefonen før jeg brøt kontakten
igjen, pga. bølleringing, som jeg har anmeldt til dere hos politiet i
Drammen.

Jeg ønsker å kutte ut min slekt i Norge, og ønsker ikke å dele på
bruken av de eiendommene med de.

Samtidig leier jeg i England, og blir truet med utkastelse, og det som
er, så jeg skulle gjerne kjøpt en leilighet, og prøver derfor å få
realisert den kapitalen som jeg har i det sameiet, til å dekke
leilighetkjøp, i mer eller mindre grad, (det kommer an på
markedsverdien selvfølgelig).

Jeg eier 'egentlig' 1/12, men jeg har jo selvfølgelig ikke arvet Idar
Sandersen, som lever enda.

Så hvis eiendommene er verdt 12 millioner, så er min del verdt 1 million.

Og hvis det er malerier for 12 millioner der, i tillegg, så er min del
verdt 2 millioner.

(Ihvertfall hvis Idar Sandersen ikke levde, og jeg ikke var gjort arveløs.

Jeg sender med papirer fra Hurum-advokaten Øvergaard, hvor dette er
forklart mer om).

Jeg ønsker eiendommene solgt til markedspris etter annonser i
Aftenposten, Finn og Drammens Tidende.

Det er mulig de andre eierne har forkjøpsrett, men jeg ønsker uansett
at eiendommen legges ut ordentlig på det åpne markedet, for salg, sånn
at den fulle og hele verdien av eiendommene med bo, blir realisert.

Det er kanskje slemt av meg, ovenfor Idar Sandersen, men jeg er i
økonomisk knipe i England, og han ville ikke engang selge kopi av
slektsforskninga, så alt er nok ikke i orden der heller.

Ei jeg gikk i klassen med, på Berger skole og Svelvik ungdomsskole,
Gry Stenberg, har ei farmor, Gerd Stenberg, som bor i Svelvik og
prater hollandsk, husker jeg, kanskje Idar Sandersen kan få leie et
rom av henne eller noe, tenker jeg.

Dem finner nok ut av det.

(For å tulle litt på slutten).

Håper dere får ordnet opp i dette!

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Sender med fire sider fra brev fra advokat Øvergaard, Hurum, angående
dette ovenfor nevnte sameiet, som jeg krevet oppløst og solgt til full
markedspris, som jeg har lest her, at er min rett:

http://www.klikk.no/bolig/article221552.ece

4 attachments
bergstø 1.jpg
360K
bergstø 2.jpg
282K
bergstø 3.jpg
217K
bergstø 4.jpg
179K


PS.

Her er vedleggene:

bergstø 1

bergstø 2

bergstø 3

bergstø 4

Bloggarkiv