Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 28. november 2018

Jeg sendte en e-post til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Erik Ribsskog
Fältväbeln Anders Brunmark
Erik Ribsskog 28. november 2018 kl. 11:33
Til: post nvio
Kopi: nmkf@nmkf.no, info@nmkf.no, Vernepliktsverkets kontaktsenter ved Wenche Molstad , "fpvs.kontakt" , Ombudsmannen for Forsvaret
Hei,

ok, det virker som at den organisasjonen er et _forbund_ for ulike
soldatforeninger/veteranforeninger.

Jeg er jo ikke akkurat en veteranforening, (for å si det sånn).

Men disse vet kanskje hvilken veteranforening som er for infanterister
fra IR5/heimevernsfolk.

Jeg ser på nettstedet til disse, at deler adresse med dere, på
Akershus festning.

(Selv om de visst holder til i en annen bygning der).

En gang, (mens jeg bodde på St. Hanshaugen, hvor jeg bodde fra 1996
til 2004), så sendte HV en MP, (var det vel), på døra mi, og de ville
at jeg skulle dukke opp, på Akershus festning, (hvor de hadde kontor),
for å motta et brev om en øvelse, (var det vel).

Istedet for å sende dette i posen, på vanlig vis.

Så når alle holder til, på Akershus festning, så kan man kanskje begynne å lure.

Men men.

Jeg var også fungerende lagfører, på enkelte økter/dager, under
førstegangstjenesten.

(Jeg var vel en slags lagfører på reservelaget en stund.

En Paulsen søkte min stilling, muligens fordi at jeg var etterkommer
etter noen svensker.

Og så ble jeg istedet lagfører på reservelaget.

Og etterhvert så ble jeg geværmann en på lag to, og da lagfører Bricen
dimma, så ble jeg muligens en slags lagfører, den siste måneden.

Jeg pleide ihvertfall å melde av laget, så ofte, at det ble en rutine,
på Terningmoen, (siden at lagfører Bricen drev mye med nærradio osv.).

Og jeg var jo også ukehavende, og vi åt i offisersmessa, de siste
månedene, når vi vaktsoldater.

Så det er mulig at jeg kan være med i forening for offiser/befal,
(hvis de ikke er så firkanta).

For som ukehavende så overleverte jeg vaktstyrken til daghavende
offiser, blant annet.

Og en skøyer ved navn Grønvold, hadde tatt kjempemye olje, på AG-en,
for da mente han, at ingen ville finne på, å inspisere hans AG, for
offiserene ville ikke få olje på seg, mente Grønvold.

Men det endte med at daghavende likevel inspiserte Grønvold, husker jeg.

Og Grønvold fikk skjenn/ompuss da).

Men jeg sender en kopi-e-post til denne nevnte naboen deres også.

Igjen takk for svar!

Mvh.

Erik Ribsskog


28.11.2018 skrev post nvio :
> Hei, igjen !
>
> Du oppfordres til å ta kontakt med Norges Militære Kameratforeningers
> Forbund (nmkf@nmkf.no), som kan være riktig adressat hvis du ikke har fått
> bistand fra FPVS eller Ombudsmannen for Forsvaret.
>
>
> Med vennlig hilsen
>
> Svein-Erik Malmø-Moen
> Forbundssekretær
> Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
> Bygning 60
> Akershus festning
> Mail: sem.moen@nvio.no
> Mobil: 93023331
>
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sendt: 27. november 2018 17:59
> Til: post nvio
> Kopi: Per-Gunnar Dolk; Vernepliktsverkets kontaktsenter ved Wenche Molstad;
> fpvs.kontakt@mil.no; kansliet; Ombudsmannen for Forsvaret
> Emne: Re: Fältväbeln Anders Brunmark
>
> Hei,
>
> takk for svar!
>
> Jeg har vært i kontakt med Vernepliktsverket og Ombudsmannen for
> Forsvaret mange ganger, om denne saken, uten resultat.
>
> Jeg lurte på, om det finnes en soldatforening, for oss fra
> IR5/Terningmoen/Oppland-regiment.
>
> Jeg var infanterist/geværmann der, (og ukehavende og vaktsoldat og vi
> fikk spise i offisersmessen som vaktsoldater av en eller annen grunn,
> de siste månedene).
>
> Jeg ble også overført til Heimevernet, (istedet for å være rep-soldat), i
> 1996.
>
> Dette var det 'ny-moderne' HV, som het støtte-området, (som var nesten
> som et geværkompani), i Oslo.
>
> Finnes det noen soldatforening som jeg kan henvende meg til, lurte jeg.
>
> Siden at de nevnte etatene ikke vil hjelpe meg.
>
> Mvh.
>
> Erik Ribsskog
>
>
> 27.11.2018 skrev post nvio :
>> Hei !
>>
>> Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er en
>> interesseorganisasjon for personell som har tjenestegjort i
>> internasjonale
>> operasjoner på vegne av Norge. Jeg oppfatter din henvendelse dithen at du
>> ønsker å få erstatning på grunn av en hørselsskade som er oppstått under
>> førstegangstjenesten. Du oppfordres til å ta kontakt med Forsvarets
>> personell- og vernepliktsenter (fpvs.kontakt@mil.no)  som er rette
>> adressat
>> for slike henvendelser. Hvis du ikke får et tilfredsstillende svar
>> derfra,
>> kan du eventuelt henvende deg til Ombudsmannen for Forsvaret
>> (post@ombudsmann.no).
>>
>>
>> Med vennlig hilsen
>>
>> Svein-Erik Malmø-Moen
>> Forbundssekretær
>> Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
>> Bygning 60
>> Akershus festning
>> Mail: sem.moen@nvio.no
>> Mobil: 93023331
>>
>>
>>
>>
>> -----Opprinnelig melding-----
>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>> Sendt: 27. november 2018 17:06
>> Til: Per-Gunnar Dolk
>> Kopi: Vernepliktsverkets kontaktsenter ved Wenche Molstad; kansliet; post
>> nvio
>> Emne: Re: Fältväbeln Anders Brunmark
>>
>> Hei,
>>
>> jeg ble kalt 'super-veteran', av min medsoldat Sundheim, etter tjenesten.
>>
>> Og vi pleide å ete i offisersmessa, den siste tiden, når vi var
>> vakt-soldater.
>>
>> (Vi hadde ikke MP-er der).
>>
>> Men i Norge så har vi sluttet litt med titler, siden 'hippie-tiden'.
>>
>> Så hva som skal til for å være veteran, det kan man kanskje lure på.
>>
>> Men sender en kopi til deres norske søster-organisasjon.
>>
>> Veteran er man visst kun hvis man har hatt lyseblå FN-beret.
>>
>> Jeg visste ikke av svenskene hadde FN-soldater.
>>
>> (Jeg trodde at dere holdt dere hjemme siden at dere ikke var i Nato).
>>
>> Så jeg trodde at jeg hadde sendt til noe for
>> 'Medel-Svensson-folk'/nordiske.
>>
>> (Og ikke noe for/av 'jøder', liksom.
>>
>> For å si det sånn).
>>
>> Takk for svar uansett!
>>
>> Mvh.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>> PS.
>>
>> Det kamerat-støtte-greiene deres virker litt klamt.
>>
>> Jeg er økonom-utdannet, (blant annet), og prøver å få en økonomisk
>> erstatning for min frostskade sak, (og på den måten bli ferdig med den
>> saken).
>>
>> Siden at jeg synes at det er en legitim sak.
>>
>> For å si det sånn.
>>
>> Igjen takk for svar!
>>
>>
>> 2018-11-27 13:57 GMT+01:00, Per-Gunnar Dolk
>> :
>>> Hej Erik.
>>>
>>> Vill börja med att tacka för ditt mail. Tyvärr så tror jag dock att det
>>> har
>>> hamnat fel.
>>>
>>> Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna är en intresseorganisation som
>>> vänder
>>> sig till svenska medborgare som har gjort tjänst utomlands för en svensk
>>> myndighet, civil som militär eller världssamfundet.
>>>
>>> Att du har en svensk 5 x tipp-oldefar har ingen betydelse. Vad jag kan
>>> förstå av ditt mail så är att du inte heller en veteran enligt vårt sätt
>>> att
>>> se.
>>>
>>> Kan inte se att varken det svenska eller det danska försvaret eller
>>> andra
>>> organisationer utanför Norge skulle kunna hjälpa dig i din
>>> frågeställning.
>>>
>>> Jag kan inte se någon annan möjlighet än att du tar kontakt med det
>>> norska
>>> försvaret igen.
>>>
>>> Det finns ju också ett norskt veteranförbund NVIO, deras hemsida
>>> nvio.no.
>>>
>>> Finns även en norsk kamratstöttetelefon som man kan ringa om man behöver
>>> prata med någon 800 48 500.
>>>
>>> Ovanstående är den hjälp som jag kan erbjuda dig.
>>>
>>> Vänliga hälsningar
>>> P-G Dolk
>>> Projektledare/Kamratstöd
>>>
>>> Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
>>> Swedish Veteran Federation
>>> Klostergatan 23
>>> SE-703 61 Örebro
>>> Sweden
>>>
>>> +46 (0)70-879 90 89
>>> pg.dolk@sverigesveteranforbund.se
>>> www.sverigesveteranforbund.se
>>>
>>> ********** PERSONLIG INTEGRITET **********
>>> Innehållet i detta meddelande och eventuella bilagor är endast avsett
>>> för
>>> mottagarna. Innehåll eller adresser kan vara känsligt eller av annan
>>> anledning olämpliga att dela med tredje part.
>>> Information om hur Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna hanterar
>>> personuppgifter finns här:
>>> https://www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/om-oss/integritetspolicy
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> -----Ursprungligt meddelande-----
>>> Från: Erik Ribsskog
>>> Skickat: den 27 november 2018 13:11
>>> Till: Kansliet
>>> Kopia: vpv.kontakt@mil.no
>>> Ämne: Fältväbeln Anders Brunmark
>>>
>>> Hei,
>>>
>>> sersjanten Anders Olofsson Brunmark var min 5 x tipp-oldefar.
>>>
>>> Jeg er selv norsk statsborger, og måtte avtjente førstegangstjeneste
>>> studieåret 1992/92, i infanteriet, (Oppland-regiment).
>>>
>>> Og jeg er også i Heimevernet, (som del av verneplikten, (siden 1996)).
>>>
>>> (De sier jeg er ferdig der nå, men jeg har ikke fått noen
>>> bekreftelse/medalje, for dette.
>>>
>>> Jeg bodde i England fra 2004 til 2014, så har ikke vært på rep-øvelser
>>> siden
>>> rundt årtusenskiftet).
>>>
>>> Jeg fikk en frostskade på øret, under førstegangstjenesten.
>>>
>>> (Min mor ble bedrøvet, da hu så dette.
>>>
>>> Og hu slutta å invitere meg til julemiddager osv.
>>>
>>> Kunne det virke som).
>>>
>>> Men Forsvaret vil ikke betale erstatning.
>>>
>>> Nå som jeg har funnet ut, at jeg er etterkommer, etter svenske
>>> offiserer.
>>>
>>> Så lurer jeg på, om jeg derfor blir mobbet, av det norske forsvaret.
>>>
>>> Min tippoldefar Anders Gjedde Nyholm, var forsvarssjef i Danmark.
>>>
>>> Så jeg har også kontaktet danske veteranorganisasjoner.
>>>
>>> Men de vil ikke hjelpe.
>>>
>>> Og de norske klarer ikke å gjøre rede for, om de også er for veteraner
>>> som
>>> ikke har vært i Libanon, osv.
>>>
>>> Og jeg har også sendt til Forsvarets ombudsmann.
>>>
>>> Uten å få noe erstatning/bra svar.
>>>
>>> På forhånd takk for eventuell hjelp!
>>>
>>> Mvh.
>>>
>>> Erik Ribsskog
>>>
>>
>

Bloggarkiv