Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

søndag 5. oktober 2014

Jeg sendte en e-post til Sivilombudsmannen

Erik Ribsskog

Klage/Fwd: Kan ikke leveres / Kan ikkje leverast / Unable to deliver

Erik Ribsskog Sun, Oct 5, 2014 at 3:20 PM
To: Postmottak Sivilombudsmannen
Cc: "mail.bxl" , "HRET (postmottak)"
Hei,

jeg får også klage på det.

At Skatt Sør ikke har noe e-post-adresse lenger, (virker det som).

Jeg sjekka også nettstedet deres,
(http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Folkeregister/Endre-navn/),
men fant heller ikke noe konvensjonell e-post-adresse der.

(Kun noen sånne 'russiske' løsninger.

Og det synes jeg at der noe lunefullt 'skjit', for å si det rett ut).

Så dette vil jeg klage på.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: SKS_Fellespostkasse <SKS.fpk@skatteetaten.no>
Date: 2014-10-05 13:55 GMT+01:00
Subject: Kan ikke leveres / Kan ikkje leverast / Unable to deliver
To: eribsskog@gmail.com


Du har sendt en e-post til en adresse som ikke lenger er i bruk.
Kontakt oss på www.skatteetaten.no/nyepost.

hilsen
Skatteetaten

--------------------

Du har sendt ein e-post til ei adresse som ikkje lenger er i bruk.
Kontakt oss på www.skatteetaten.no/nyepost.

helsing
Skatteetaten

--------------------

You have sent an e-mail to an address that no longer is in use.
Contact us at www.skatteetaten.no/email.

Regards
Skatteetaten


Opprinnelig melding fra / Original message from: eribsskog@gmail.com :
Emne / Subject: Ny klage/Fwd: Klage på Skatt Sør/Fwd: Påminnelse/Fwd:
Oppdatering/Fwd: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
Hei,

jeg fikk i dag et brev på døri.

Der står det 'Erik Løvenbalk Ribsskog' på.

Kan dykk skrivu en bekreftings på at min navnesøknad ble godkjendi.

Det vil jeg gjerne har skriftlig.

Dere har 'åndsa', og sendt til min norske adresse i Kvelde, (egentlig min
onkel Martin, som prøvde å drepji meg, i 2005), og ikke til min engelske
adresse, enda eg har forehevd, om detti.

Jeg vet ikke hvor lengji, som rege-pille-sesongi varer, nedi på Sørlandi.

Men når dere er ferdig, så kan dere kanskje sende svar, på de tre
navne-endring-søknadene mine.

Til mine nye folkeregister-adresse, i Bærum.

Lykke til videre med hjemme-tyskingen og hvitmalte skipperhus og skarring.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-03-22 19:08 GMT+00:00
Subject: Klage på Skatt Sør/Fwd: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Skifte av
navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
To: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
Cc: secretary@dennorskeklub.co.uk


Hei,

jeg sender dette som en klage til dere nå.

Siden Skatt Sør ikke svarer.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2014-02-13 1:59 GMT+00:00
Subject: Påminnelse/Fwd: Oppdatering/Fwd: Skifte av navn til Erik Løvenbalk
Ribsskog
To: skattsor@skatteetaten.no
Cc: Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>


Hei,

jeg kan ikke se at jeg har mottatt noe svar på denne e-posten, så jeg
sender en påminnelse om dette.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2013-11-28 21:11 GMT+00:00
Subject: Oppdatering/Fwd: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
To: skattsor@skatteetaten.no
Cc: "Johansen, Lise" <lise.johansen@skatteetaten.no>


Hei,

jeg så nå på skattelistene: http://skattelister.no/search/erik%20ribsskog

At jeg heter Erik Løvenbalk Ribsskog, (hos myndighetene).

Jeg har ikke fått noe skriv om at søknaden min ble godkjent.

Kan dere sende meg en kopi på e-post, eller til min engelske adresse:

Erik Ribsskog
10 Keith Court
Keith Avenue
Liverpool
GB-L4 5XJ
Storbritannia

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Jeg ble forsøkt drept, (på den gården), i Kvelde, i 2005.

Og har flykta til England, samme år.

Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir i utlandet.

Det kommer an på når jeg får rettighetene mine fra norske myndigheter.

(Har overhørt at jeg er forfulgt av 'mafian', i 2003, og politiet vil ikke
etterforske).

Og min onkel Martin, som bor på den gården i Kvelde.

Han sender ikke posten min til meg, i England.

Han var muligens med på det mordforsøket og er muligens litt narkovrak,
eller noe, siden en nabo der, ved navn Thor Borgersen, dyrker marijuana
osv., (husker jeg fra 2005), og onkelen min må liksom hele tida bort til
han da, (istedet for å jobbe på gården osv.).

Så fint hvis dere kan sende kopi om dette.

Vil gjerne ha dette bekreftet før jeg eventuelt begynner å bruke det navnet.

Dere kan vel da også se bort fra mine seinere søknader om å hete Erik
Ribsskog-Adeler mm.

Jeg visste ikke at jeg hadde fått søknadet om å hete Erik Løvenbalk
Ribsskog godkjent, når jeg søkte om å hete Ribsskog-Adeler.

Det viktigste for meg, med disse søknadene, var å markere at min mors
slekt, var etter adelige/kongelige.

For jeg mistenker at jeg blir tullet med, på grunn av at min mors slekt var
etter kongelige, osv.

Så hvis navnet mitt markerer dette, så blir jeg kanskje mindre tullet med,
har jeg tenkt.

Så derfor kan dere se bort fra de senere søknadene mine, om å hete noe med
Gjedde og/eller Adeler.

For jeg er også etter de adels-slektene.

Men hvis jeg heter noe med Løvenbalk, så peker jo det på at jeg er i
aristokratiet, liksom.

Så da skjønner folk at det er noe spesielt, med min mors slekt, liksom.

Så da er det ikke så nøye, for meg, å hete noe med Adeler og/eller Gjedde.

Siden jeg heter noe med Løvenbalk nå, liksom.

(Hvis jeg har forstått det riktig).

Men send gjerne kopi av dokumentene for denne navne-endringen.

For jeg skulle gjerne hatt dette bekreftet.

På forhånd takk for eventuell hjelp i forbindelse med dette!


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2010/12/8
Subject: Fwd: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
To: lise.johansen@skatteetaten.no


Hei,

hu på Skatt Sør tulla med søknaden min.

Jeg også en oppdatering.

Jeg skriver om dette på blogg, så jeg klager på tullinga, i tilfelle andre
i slekta mi har søkt mellom mine to søknader.

Det må jo ha vært en grunn for tullinga, mener jeg.

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Forwarded message ----------
From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Date: 2010/12/8
Subject: Skifte av navn til Erik Løvenbalk Ribsskog
To: skattsor@skatteetaten.no


Hei,

min mormor, Ingeborg Ribsskog, som døde ifjor sommer, var etter noen danske
konger og Karl den Store, Odin, Cleopatra og Kong Salomon, osv., gjennom
Heegaard, Nyholm, Fog, Foss og Løvenbalk.

Løvenbalkene var visst fra Kong Christoffer II av Danmark og en jomfru
Lunge, som var en adelsslekt.

Men de var visst ikke gift.

Så det er kanskje ikke riktig å skryte så mye, som om de hadde vært gift.

Men jeg merker at jeg ikke får rettighetene mine, fra politiet, etter at
jeg ble forsøkt myrdet, i Larvik, i 2005, og etter at jeg overhørte i Oslo,
i 2003, at jeg var forfulgt av 'mafian', som jeg ikke skjønner nøyaktig
hvilken mafia som menes med.

Men, jeg har lest at Løvenbalk-slekten er utdødd, på sverdsiden.

Men jeg ser på Facebook, at mange kaller seg Løvenbalk, som mellomnavn, i
Danmark.

Antagelig for å markere at de er etter Odin og kong Salomon og Karl den
Store og Willhelm erobreren osv.

Og da vel kanskje blir utsatt for en del misunnelse?

Så jeg tenkte det, at hvis jeg bytter navn, (som de jeg så på Facebook, i
Danmark), til Erik Løvenbalk Ribsskog, og bruker Løvenbalk som mellomnavn,
etter min 10 x tippoldemor, Maren Pedersdatter Thøgersen Løvenbalk.

Håper dette er i orden, og sender med kopi fra mitt slektstre, på
MyHeritage.

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

Her er mer om dette:


 Direkte ane (22 generasjoner)
Deg
<http://www.myheritage.no/person-1000003_67419522_67419522/privat-ribsskog>
Karen
Margrethe Elisabeth Ribsskog
<http://www.myheritage.no/person-1000002_67419522_67419522/karen-margrethe-elisabeth-ribsskog>
Ingeborg
Elisabeth Ankerita Ribsskog (born Heegaard)
<http://www.myheritage.no/person-1000007_67419522_67419522/ingeborg-elisabeth-ankerita-heegaard>
Karen
Margrethe Heegaard (born Nyholm)
<http://www.myheritage.no/person-1000014_67419522_67419522/karen-margrethe-nyholm>
Mary
Eva Carla Nyholm (born Fog)
<http://www.myheritage.no/person-1000016_67419522_67419522/mary-eva-carla-fog>
 din
mor hennes mor hennes mor hennes mor Ludolph Erasmi Fog
<http://www.myheritage.no/person-1000098_67419522_67419522/ludolph-erasmi-fog>
Henrik
Georg Fog
<http://www.myheritage.no/person-1000100_67419522_67419522/henrik-georg-fog>
Rasmus
Jørgensen Fog
<http://www.myheritage.no/person-1000407_67419522_67419522/rasmus-jorgensen-fog>
Jørgen
Rasmussen Fog
<http://www.myheritage.no/person-1000409_67419522_67419522/jorgen-rasmussen-fog>
Rasmus
Jørgensen Fog
<http://www.myheritage.no/person-1000411_67419522_67419522/rasmus-jorgensen-fog>
hennes far hans far hans far hans far hans far Magdalene Davidsdatter Fog
(born Foss)
<http://www.myheritage.no/person-1000414_67419522_67419522/magdalene-davidsdatter-foss>
David
Lauritsen Foss
<http://www.myheritage.no/person-1000265_67419522_67419522/david-lauritsen-foss>
Laurits
Foss
<http://www.myheritage.no/person-1000270_67419522_67419522/laurits-foss> Maren
Foss (born Pedersdatter Thøgersen Løvenbalk)
<http://www.myheritage.no/person-1000273_67419522_67419522/maren-pedersdatter-thogersen-lovenbalk>
Peder
Thøgersen Løvenbalk
<http://www.myheritage.no/person-1000274_67419522_67419522/peder-thogersen-lovenbalk>
hans mor hennes far hans far hans mor hennes far Thøger Jensen Løvenbalk
<http://www.myheritage.no/person-1000276_67419522_67419522/thoger-jensen-lovenbalk>
Jens
Lauridsen Løvenbalk
<http://www.myheritage.no/person-1000278_67419522_67419522/jens-lauridsen-lovenbalk>
Laurits
Mogensen Løvenbalk
<http://www.myheritage.no/person-1000280_67419522_67419522/laurits-mogensen-lovenbalk>
Mogens
Jensen Løvenbalk
<http://www.myheritage.no/person-1000282_67419522_67419522/mogens-jensen-lovenbalk>
Jens
Nielsen Løvenbalk
<http://www.myheritage.no/person-1000284_67419522_67419522/jens-nielsen-lovenbalk>
hans far hans far hans far hans far hans far Niels Eriksen Løvenbalk
<http://www.myheritage.no/person-1000285_67419522_67419522/niels-eriksen-lovenbalk>
Erik
Christoffersen Løvenbalk
<http://www.myheritage.no/person-1000287_67419522_67419522/erik-christoffersen-lovenbalk>
Christoffer
II Klipping, Konge af Danmark
<http://www.myheritage.no/person-1000289_67419522_67419522/christoffer-ii-klipping-konge-af-danmark>
hans
far hans far hans far
 Legg til bilde
<http://www.myheritage.no/site-family-tree-67419522/ribsskog#>
    Endre profil
<http://www.myheritage.no/FP/edit-profile.php?s=67419522&indID=1000289&origin=individual>

Se på tre
<http://www.myheritage.no/site-family-tree-67419522/ribsskog?rootIndivudalID=1000289&familyTreeID=1>

Vis på tidslinje
<http://www.myheritage.no/FP/timeline.php?s=67419522&rootIndividualID=1000289>

Vis i historiebok
<http://www.myheritage.no/FP/timebook.php?s=67419522&individualID=1000289>
Viste denne profilen
0000001
Hvem besøkte sidene?
<http://www.myheritage.no/FP/viewer-history.php?s=67419522&id=1000289&type=102&siteID=67419522>
Christoffer II Klipping, Konge af Danmark
  Tilbake til slektstreet
  Født: 6. okt 1276 Død: 10. aug 1332 (i en alder av 55)http://www.myheritage.no/person-1000003_67419522_67419522/privat-ribsskog">Ekstern
lenke

http://www.myheritage.no/person-1000002_67419522_67419522/karen-margrethe-elisabeth-ribsskog">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000007_67419522_67419522/ingeborg-elisabeth-ankerita-heegaard">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000014_67419522_67419522/karen-margrethe-nyholm">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000016_67419522_67419522/mary-eva-carla-fog">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000098_67419522_67419522/ludolph-erasmi-fog">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000100_67419522_67419522/henrik-georg-fog">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000407_67419522_67419522/rasmus-jorgensen-fog">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000409_67419522_67419522/jorgen-rasmussen-fog">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000411_67419522_67419522/rasmus-jorgensen-fog">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000414_67419522_67419522/magdalene-davidsdatter-foss">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000265_67419522_67419522/david-lauritsen-foss">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000270_67419522_67419522/laurits-foss">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000273_67419522_67419522/maren-pedersdatter-thogersen-lovenbalk">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000274_67419522_67419522/peder-thogersen-lovenbalk">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000276_67419522_67419522/thoger-jensen-lovenbalk">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000278_67419522_67419522/jens-lauridsen-lovenbalk">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000280_67419522_67419522/laurits-mogensen-lovenbalk">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000282_67419522_67419522/mogens-jensen-lovenbalk">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000284_67419522_67419522/jens-nielsen-lovenbalk">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000285_67419522_67419522/niels-eriksen-lovenbalk">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000287_67419522_67419522/erik-christoffersen-lovenbalk">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/person-1000289_67419522_67419522/christoffer-ii-klipping-konge-af-danmark">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/site-family-tree-67419522/ribsskog#">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/FP/edit-profile.php?s=67419522&indID=1000289&origin=individual">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/site-family-tree-67419522/ribsskog?rootIndivudalID=1000289&familyTreeID=1">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/FP/timeline.php?s=67419522&rootIndividualID=1000289">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/FP/timebook.php?s=67419522&individualID=1000289">Ekstern
lenke
http://www.myheritage.no/FP/viewer-history.php?s=67419522&id=1000289&type=102&siteID=67419522">Ekstern
lenke

Bloggarkiv