Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

lørdag 19. desember 2015

Jeg sendte en e-post til Lindorff

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS

Erik Ribsskog Sat, Dec 19, 2015 at 2:29 AM
To: Lindorff Kundesenter
Cc: "Hilde I. Slevigen" , "Storjord,Lars Edvard" , tol@nkom.no, post@finkn.no, post , "sande.vgs" , Postmottak DSB , Postmottak Sivilombudsmannen , post , Forbrukerombudet , post@forbrukerradet.no, firmapost@nkom.no
Hei,

jeg forstår ikke helt dette.

Er det at dere skøyer fælt?

For jeg la med en skannet kopi, av deres brev, ved min forrige e-post.

Så der burde dere jo ha funnet, all mulig informasjon, om denne saken,
(hadde jeg nær sagt).

Nei, her er det om å gjøre å ikke glemme igjen brillene sine hjemme,
(hadde jeg nær sagt).

Kan dere være greie, å sende om denne saken, til en overordnet, hos
dere, som kanskje klarer å fatte og begripe mer, som de sier.

Erik Ribsskog


2015-12-14 14:53 GMT+01:00 Lindorff Kundesenter <Kundesenter@lindorff.com>:
> Hei!
> Viser til din e-post.
> Vi har dessverre ikke klart å identifisere hvilke(n) sak(er) du refererer til, da oppgitt referanse ikke gir noen treff i vårt system. Vennligst returner e-posten med et Lindorff-saksnummer i emnefeltet eller med annen type informasjon som gjør at vi kan behandle din henvendelse. Ved besvarelse av denne e-post, vennligst behold historikken da vi ikke oppbevarer uidentifiserte henvendelser hos oss, og eventuelle vedlegg må sendes på nytt.
> Du kan også ringe vårt kundesenter på telefon 31 27 98 30 hvis du har spørsmål.
> Med vennlig hilsen
> Lindorff Kundesenter
>
> -----Original Message-----
> From: eribsskog@gmail.com [mailto:eribsskog@gmail.com]
> Sent: Friday, December 11, 2015 3:04 AM
> To: Kundesenter-uidentifisert
> Subject: Fwd: Oppdatering/Fwd: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
>
> Uidentificeret email fra kundesenter@lindorff.com til manuel behandling
> ---------------------------
>
>
> Hei,
> jeg viser til Deres brev fra 28. september, (det skal vel være 28.
> november), som jeg vedlegger en skannet kopi av.
> Det tok ikke lang tid, før jeg fikk dette brevet dykkar, i vrangstrupen.
> Hvis dere mangler informasjon, så kunne dere bare ha kontaktet meg, (for dere har min e-post-adresse).
> Likevel så kontakter dere heller inkasso-byrået.
> Dette blir 'kleint', (som de sier i våre dager), vil jeg si.
> Dessuten, så er dette den Chilli-saken, (hvis jeg ikke tar helt feil, siden at jeg har sendt til dere, om mange saker).
> Og Chilli, må vel være noe for 'pakkiser', (som ringer mye til Pakistan), tror jeg.
> Og de har kanskje 'u-lands-nivå', på sikkerheten sin.
> Og derfor kan sikkert hvem som helst kødde, med mitt Telefon-abonement, sånn at jeg ikke kan ringe mer, fra min mobil.
> Og så får jeg regninger, fra Chilli.
> Når jeg skulle hatt erstatning, fra Chilli, siden at de har sånne 'pakkis-systemer', som noen har misbrukt, sånn at jeg mista de pengene, som jeg hadde, på mitt Telenor-kontantkort-abonement.
> Og jeg gikk muligens også glipp av, en del telefonsamtaler, på grunn av dette.
> Så her skylder 'pakkisa' meg, masse pakistansk valuta, vil jeg si.
> Eller norske penger, er også greit, (bare de kan veksles, hos posten, eller lignende).
> Dessuten, så er ikke alltid politiet pålitelige, i våre dager, vil jeg si.
> Hvis jeg anmelder noe til de, så bare kidnapper de meg, og frakter meg, til politistasjoner og sinnsykehus, og det som er.
> Så å be noen, om noe sånt, det er tvilsomt, vil jeg si.
> Her er vanlig praksis, i samfunnet, å stole på det, som en person skriver.
> Så denne saken, vil jeg gjerne, at deres Nemd, (som dere refererer til, i brevet deres), kikker på.
> Og så vil jeg ha en erstatning, for denne Al Quaida-saken, (må jeg kalle den).
> Erik Ribsskog
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
> Date: 2015-11-17 15:17 GMT+01:00
> Subject: Re: Oppdatering/Fwd: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
> To: "Hilde I. Slevigen" <post@inkassoklagenemnda.no>
> Cc: Lindorff Kundesenter <kundesenter@lindorff.com>, post@finkn.no, post < post@finanstilsynet.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no> Hei, jeg har skrevet i e-post tidligere i dag, at dette vil jeg ha sendt, til en overordnet.
> Jeg har hatt rettslære, på Sande videregående, (på 80-tallet), og lært det, at vanlige folk, (som jeg er, i denne saken), ikke behøver å være eksperter, men kan sende det på vanlig norsk, hvis de ønsker.
> Jeg hadde ei Helle, som lærerinne, i rettslære.
> Og det er også snakk, om så mange saker, (for jeg blir tulla med, av folk som bestiller ting, i mitt navn, på nettet), så at jeg skal sette meg inn i, og fylle ut masse skjema, for hver sak, det blir som noe byråkratisk tull, for dette tar allerede nok av min tid, fra før, for å si det sånn).
> Så dette vil jeg gjerne ha en annen mening om, fra en overordnet.
> (Som jeg også skrev om, i en e-post, tidligere i dag).
> Erik Ribsskog
> 2015-11-17 15:07 GMT+01:00 Hilde I. Slevigen <post@inkassoklagenemnda.no>:
>> Hei
>>
>>
>>
>> Inkassoklagenemnda behandler klager på inkassoselskaper i forbindelse
>> med tvist om forpliktelser etter inkassoloven. Nemnda er således et
>> tvisteløsningsorgan og har kun kompetanse til å avgjøre om det er
>> grunnlag for skyldnerens plikt til å erstatte fordringshaverens
>> nødvendige kostnader
>> (inkassosalæret) ved den utenrettslige inndrivingen. Nemnda har
>> skriftlig saksbehandling og treffer sine avgjørelser på bakgrunn av
>> det saksforhold som finnes sannsynliggjort. Av den grunn er vi
>> avhengig av at partene konkretiserer sine innsigelser.
>>
>>
>>
>> Det vises igjen til vårt klageskjema.
>>
>>
>>
>>
>>
>> Med vennlig hilsen
>>
>>
>>
>> Hilde I. Slevigen
>>
>> Sekretariatsleder for Inkassoklagenemnda
>>
>> Inkassoklagenemnda
>>
>> Postboks 311
>>
>> 3201 Sandefjord
>>
>> Tlf. 33 46 56 57
>>
>> Faks. 33 46 93 13
>>
>>
>>
>> *Fra:* Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>> *Sendt:* 17. november 2015 11:24
>> *Til:* post <post@inkassoklagenemnda.no>
>> *Kopi:* post@finkn.no; post <post@finanstilsynet.no>; sande.vgs <
>> sande.vgs@vfk.no>
>> *Emne:* Re: Oppdatering/Fwd: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili
>> Mobil AS
>>
>>
>>
>> Hei,
>>
>> vil ikke foreta noe?
>>
>> Er det tante rød som er på besøk der, hadde jeg nær sagt.
>>
>> Jeg ber om at disse sakene sendes til en overordnet for en ny vurdering.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>>
>> 2015-11-17 10:26 GMT+01:00 Hilde I. Slevigen <post@inkassoklagenemnda.no>:
>>
>> Hei
>>
>>
>>
>> Dersom du ønsker at Inkassoklagenemnda skal vurdere saken, ber vi om
>> at du fyller ut vårt klageskjema. På denne måten får vi de
>> opplysningene vi trenger for å få klarhet i hva tvisten gjelder.
>>
>>
>>
>> Klageskjemaet finner du på www.inkassoklagenemnda.no
>>
>>
>>
>> Til orientering vil vi ikke foreta oss noe med e-postene sendt oss i
>> dagene 12.11 til og med i dag.
>>
>>
>>
>>
>>
>> Med vennlig hilsen
>>
>>
>>
>> Hilde I. Slevigen
>>
>> Sekretariatsleder for Inkassoklagenemnda
>>
>> Inkassoklagenemnda
>>
>> Postboks 311
>>
>> 3201 Sandefjord
>>
>> Tlf. 33 46 56 57
>>
>> Faks. 33 46 93 13
>>
>>
>>
>> *Fra:* Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>> *Sendt:* 16. november 2015 10:23
>> *Til:* Storjord,Lars Edvard <lars.edvard.storjord@nkom.no>
>> *Kopi:* juridisk <juridisk@datatilsynet.no>;
>> post@brukerklagenemnda.no; post@finkn.no; post@forbrukerradet.no; post
>> <post@inkassoklagenemnda.no>; post <post@finanstilsynet.no>;
>> Forbrukerombudet < postjournal@forbrukerombudet.no>
>> *Emne:* Oppdatering/Fwd: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili
>> Mobil AS
>>
>>
>>
>> Hei,
>>
>> jeg har sett på dette igjen nå, (siden at jeg fikk svar, fra
>> Brukerklagdenemda).
>>
>> Og jeg skrev, i min e-post, til Nkom, 15/10, at dette skulle sendes,
>> til en overordnet der.
>>
>> Jeg kan ikke se, at dette har skjedd.
>>
>> Så jeg må igjen be om dette, synes jeg.
>>
>> (Siden at min rolle her, er at jeg har blitt 'shanghai-et', og ikke
>> kan kalles 'forbruker', i tradisjonell forstand, er jeg redd.
>>
>> Så her vil jeg gjerne at dette sendes til en 'schafer', hos dere, (for
>> å si det sånn)).
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: *Erik Ribsskog* <eribsskog@gmail.com>
>> Date: 2015-11-15 13:24 GMT+01:00
>> Subject: Re: 1505253-3 - Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
>> To: "Storjord,Lars Edvard" <lars.edvard.storjord@nkom.no>
>> Cc: juridisk <juridisk@datatilsynet.no>, post@brukerklagenemnda.no,
>> post@finkn.no, post@forbrukerradet.no, post@inkassoklagenemnda.no,
>> post < post@finanstilsynet.no>, Forbrukerombudet
>> <postjournal@forbrukerombudet.no
>> >
>>
>> Hei,
>>
>> nei, jeg har ikke gitt noe som helst fullmakt, til at mitt
>> mobilnummer, skulle porteres.
>>
>> Dette skjedde helt bak min rygg.
>>
>> Og jeg forstod ikke hva som hadde skjedd, før flere dager/uker senere.
>>
>> (Jeg merket bare at mobilen min sluttet å virke).
>>
>> Jeg har også kontaktet Inkassoklagenemda, om denne saken, så sender
>> kopi til dem.
>>
>> Dette med ekornregelverk, det synes jeg at høres rart ut, at har noe
>> med potering å gjøre, (for å fleipe litt).
>>
>> Men hvis dere kan sende meg e-post-adressen, til denne
>> Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon, så hadde det vært veldig bra.
>>
>> Igjen takk for svar!
>>
>> Mvh.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>>
>> PS.
>>
>> Fant nå denne e-post-adressen, (til Brukerklagenemda), ved å bruke Google.
>>
>> Sender også kopi til disse.
>>
>> PS 2.
>>
>> Jeg har aldri hørt om Chilli Mobil, (før jeg fikk regning i
>> posten/innkasso, fra de), og langt mindre kontaktet de.
>>
>> Så dette er svindel, må jeg si.
>>
>> Så dette må jeg klage på.
>>
>>
>>
>> 2015-10-21 12:42 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard <
>> lars.edvard.storjord@nkom.no>:
>>
>> Hei igjen,
>>
>>
>>
>> Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet, nå
>> Nkom) har ikke kompetanse til å avgjøre tvister mellom forbruker og
>> tilbyder.
>>
>>
>>
>> Jeg vil likevel knytte noen generelle kommentarer til ekomregelverket
>> som gjelder på området: tilbyder som mottar sluttbruker plikter å
>> innhente skriftlig fullmakt fra sluttbrukeren før nummeret porteres
>> over/tilbyderskiftet gjennomføres, jf. ekomforskriften § 1-10. Som
>> skriftlig fullmakt anses bl.a. fullmakt avgitt per e-post,
>> tekstmelding eller telefaks. Den skal inneholde et positivt samtykke
>> og entydig identifisering av sluttbrukeren. Fullmakten skal også kunne
>> dokumenteres på forespørsel, jf. ekomforskriften § 1-10, fjerde ledd.
>>
>>
>>
>> Videre, av aktuelle rettskilder utenfor ekomregelverket, kan det være
>> aktuelt å se hen til inkassolovens regler om utenrettslig inndriving,
>> hvor det av f.eks. § 17 følger at fordringshaveren ikke kan kreve
>> kostnadene ved utenrettslig inndriving av skyldneren, se bestemmelsens annet ledd.
>>
>>
>>
>> Dersom du ønsker å forfølge denne saken videre, må du kontakte
>> Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, jf.
>> kontaktinformasjonen som nevnt i min forrige e-post av 14. oktober.
>> Skulle du ha spørsmål til redegjørelsen i denne e-posten må du gjerne
>> ta kontakt med meg på tlf. 22
>> 82 47 48.
>>
>>
>>
>>
>>
>> Med vennlig hilsen
>>
>>
>>
>> Lars Edv. Storjord
>>
>> seniorrådgiver
>>
>> avdeling Marked
>>
>> seksjon for telefoni og nummerforvaltning
>>
>>
>>
>> Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
>>
>> Sentralbord: 22 82 46 00
>>
>> Dir. tlf.: 22 82 47 48
>>
>> www.nkom.no
>>
>>
>>
>> [image: nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal]
>>
>>
>>
>>
>>
>> *Fra:* Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>> *Sendt:* 15. oktober 2015 00:00
>> *Til:* Storjord,Lars Edvard
>> *Kopi:* juridisk
>> *Emne:* Re: 1505253-1 - Klage - Chili Mobil AS
>>
>>
>>
>> Hei,
>>
>> rett skal være rett, som det heter.
>>
>> Og her er problemstillingen at jeg har blitt shanghai-et, må jeg si.
>>
>> Jeg har ikke inngått noen avtalte med dette som kalle Chilli.
>>
>> For meg så er chilli et nymoderne slag med krydder, (som man kan ha på
>> maten).
>>
>> Så jeg vil ikke ha på meg det, at jeg har inngått noe avtale, med
>> dette suspekte firmaet.
>>
>> Vennligst send om dette til din overordnene i Post og Tele-tilsynet,
>> for en ny vurdering.
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>>
>> 2015-10-14 13:16 GMT+02:00 Storjord,Lars Edvard <
>> lars.edvard.storjord@nkom.no>:
>>
>> Hei,
>>
>>
>>
>> Viser til din henvendelse.
>>
>>
>>
>> Klage/tvist som vedrører konkrete problemstillinger om inngåelse eller
>> innhold av avtale med tilbydere av ekomtjenester fremsettes for
>> Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. For nærmere
>> informasjon, se https://brukerklagenemnda.no.
>>
>>
>>
>> Nemnda kan også kontaktes på tlf. 22 13 32 20 (telefontid
>> mandag-fredag kl. 0900-1200) eller e-post post@brukerklagenemnda.no
>>
>>
>>
>>
>>
>> Med vennlig hilsen
>>
>>
>>
>> Lars Edv. Storjord
>>
>> seniorrådgiver
>>
>> avdeling Marked
>>
>> seksjon for telefoni og nummerforvaltning
>>
>>
>>
>> Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
>>
>> Sentralbord: 22 82 46 00
>>
>> Dir. tlf.: 22 82 47 48
>>
>> www.nkom.no
>>
>>
>>
>> [image: nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal]
>>
>>
>>
>>
>>
>> -----Opprinnelig melding-----
>>
>> Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
>>
>> Sendt: 28. september 2015 15:03
>>
>> Til: Chili Mobil
>>
>> Kopi: juridisk; post; post@finkn.no; Lindorff Kundesenter; Postmottak
>> Sivilombudsmannen; Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
>> (firmapost@nkom.no)
>>
>> Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil
>> AS
>>
>>
>>
>> Hei,
>>
>>
>>
>> dere har også portert mobilnummer mitt, sånn at det ikke kan brukes lenger.
>>
>>
>>
>> Og så får jeg dette svaret.
>>
>>
>>
>> Jeg sender det til Spesialenheten osv., siden at politiet bare
>> ignorerer mine anmeldelser.
>>
>>
>>
>> Det datasystemet deres er på grensen til å være kriminelt, mistenker jeg.
>>
>>
>>
>> Chilli mobil har jeg heller aldri hørt om.
>>
>>
>>
>> Dette lukter lang vei, vil jeg si.
>>
>>
>>
>> Erik Ribsskog
>>
>>
>>
>>
>>
>> 2015-09-28 14:43 GMT+02:00 Chili Mobil <kundeservice@chilimobil.no>:
>>
>> > Hei Erik,
>>
>> >
>>
>> > Når det dreier seg om et ID-tyveri, er vi dessverre nødt til å motta
>> > en
>> bekreftelse på at forholdet er anmeldt før vi kan slette eventuelle krav.
>>
>> > Abonnementet er opprettet 12.08.2015. Denne e-postadressen er også
>> oppgitt i bestillingen.
>>
>> >
>>
>> > Med vennlig hilsen Frida
>>
>> > Kundeservice Chilimobil
>>
>> > Tlf. 02445
>>
>> >
>>
>> > ________________________________________
>>
>> > Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
>>
>> > Sendt: 25. september 2015 14:09
>>
>> > Til: PF_DL_Fakturaadministrasjon
>>
>> > Kopi: Chili Mobil; juridisk; post@finkn.no
>>
>> > Emne: Re: K.nr: 320747 SV: Klage/Fwd: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil
>>
>> > AS
>>
>> >
>>
>> > Hei,
>>
>> >
>>
>> > jeg har aldri hatt noe abonnement, hos Chilli.
>>
>> >
>>
>> > (Jeg bruker Telenor mobil.
>>
>> >
>>
>> > Og jeg er ikke noe 'skravlekjærring', så jeg trenger ikke noe mer
>> > enn
>>
>> > Telenor kontant, må jeg si).
>>
>> >
>>
>> > Så dette er at noen har drevet med ID-tyveri, og har misbrukt mitt navn.
>>
>> >
>>
>> > Og så får jeg innkassovarsel!
>>
>> >
>>
>> > Dette firmaet, (Chilli mobil), har jeg aldri hørt om før.
>>
>> >
>>
>> > Og det er tydelig, at det kan virke som, at de har dårlige
>>
>> > datasystemer, som er lett å misbruke, (må man vel si).
>>
>> >
>>
>> > Så at jeg må kaste bort masse tid, på å sende e-poster til Lindorff
>> > og
>>
>> > Datatilsynet osv., om dette, det synes jeg, at er en skam.
>>
>> >
>>
>> > Vennligst slutt å lat som at jeg har dette abonnementet nå og slutt
>> > å
>>
>> > send meg innkassoer i forbindelser med dette.
>>
>> >
>>
>> > Erik Ribsskog
>>
>> >
>>
>> >
>>
>> > 2015-09-25 12:29 GMT+02:00 PF_DL_Fakturaadministrasjon
>>
>> > <Fakturaadministrasjon4@lindorff.com>:
>>
>> >> Hei
>>
>> >>
>>
>> >> Det du har mottatt på mail her er din hoved faktura hos Chili Mobil AS.
>> Om du har spørsmål rundt ditt abonnement kan du ta kontakt med Chili
>> Mobil AS på tlf 02445 eller kundeservice@chilimobil.no med ditt
>> kundenummer som er 320747.
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >> Ha en fin dag.
>>
>> >>
>>
>> >> Med vennlig hilsen/ Best regards
>>
>> >>
>>
>> >> Jeanette K. G
>>
>> >> Saksbehandler/ Case handler
>>
>> >> Lindorff Faktura/ Lindorff Invoice
>>
>> >> Telefon: +47 31 27 93 20
>>
>> >> Fax: +47 61 14 93 12
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >> Postboks 7055, N-3007 DRAMMEN, Norway Visiting adrdress :
>>
>> >> Bjønndalsveien 7, 3442 Hyggen, Norway
>>
>> >>
>>
>> >> Sentralbord: (+47) 23 21 10 00
>>
>> >> www.lindorff.no
>>
>> >> ** This message including any attachments may contain confidential
>>
>> >> and/or privileged information intended only for the person or
>> >> entity
>>
>> >> to which it is addressed. If you are not the intended recipient you
>>
>> >> should delete this message and notify the sender. Thank you.
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >> Hei,
>>
>> >> dette er trakassering som følge av ID-tyveri, (virker det som).
>>
>> >> (Jeg har ikke kontaktet disse).
>>
>> >> Vennligst rydd opp!
>>
>> >> Med hilsen
>>
>> >> Erik Ribsskog
>>
>> >> PS.
>>
>> >> Jeg sender fortsatt om ID-tyveri til Datatilsynet, (siden at det
>> >> ikke
>> virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes jeg).
>>
>> >> ---------- Forwarded message ----------
>>
>> >> From: NoReplyFaktura@lindorff.com <NoReplyFaktura@lindorff.com>
>>
>> >> Date: 2015-09-09 5:37 GMT+02:00
>>
>> >> Subject: FAKTURA 00527712 - Chili Mobil AS
>>
>> >> To: eribsskog@gmail.com
>>
>> >> Vi viser til henvendelse og vedlegger som forespurt pdf av faktura.
>>
>> >> Kopien har påført korrekt Kid-nummer og kan benyttes ved
>> >> elektronisk
>> betaling og som regnskapsbilag. Kopien kan ikke benyttes som brevgiro
>> eller som skrankegiro.
>>
>> >> Vi ber om at du åpner spamfilter for mottak av epost fra denne
>>
>> >> adressen. Du trenger Acrobat Reader for å lese denne faktura.
>> >> Acrobat
>>
>> >> Reader kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.no/ Vennlig
>> >> hilsen
>>
>> >> Kundeservice
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>> >>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Bloggarkiv