Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 14. mars 2017

Jeg sendte en e-post til Statens sivilrettsforvaltning

Erik Ribsskog

Saksnr. 2012/584

Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 17:49

Til: Marianne Nordahl
Kopi: kringkastingsradet@nrk.no, pfu@np-nr.no, db@db.no, post@opo1.no, fmoapostmottak@fylkesmannen.no, post@sivilrett.no, PFU Pressens faglige utvalg , "Post (Medietilsynet)" , Akademikerforbundet , Politikk Høyre , "sande.vgs" , "post@sivilombudsmannen.no" , Postmottak HTIL , "postmottak@svelvik.kommune.no"

Hei,

det var et morsomt navn.

Jeg har nemlig en slags 'halv-niese', (heter det vel muligens), som heter Marianne Nordhahl.

(Oldebarn av min grandtante Margit Nordahl f. Mogan, som var søster, av min farmor Ågot Mogan Olsen).

Er det samme slekt, eller?

Bare lurte.

Når det gjelder den avgjørelsen om, at jeg ikke skulle få rettferdsvederlag.

Så har begrunnelsen virket veldig vag og uklar for meg.

Og som noe venstrehåndsarbeid, må jeg si.

Jeg vet ikke hvordan de har sett for seg familieforholdene mine.

Men jeg er altså et særkullsbarn, som hadde, en helsøster, (og ikke halvsøster som Stortingets utvalgt kalte henne, i sin forvirrethet, må jeg si da), som bodde, først hos min mor, og så hos denne Haldis Humblen, (som min far også flyttet til).

Jeg bodde selv alene, fra jeg var ni år.

Og det vet jeg ikke om helt har kommet fram, til det nevnte utvalget.

Det virker ikke sånn, må jeg si.

Men uansett hvordan disse, har sett for seg dette.

Så er det jo nye omstendigheter, at min fars samboer Haldis Humblen, var/er pillemisbruker og alkoholmisbruker, (som hennes eldste sønn Viggo, peker på, i det nevnte intervjuet).

Min far sa også, på den tida han ble sammen med Haldis Humblen, (dette var våren 1980), at han: 'Gikk på piller'.

Og han var i samme sykkelklubb, som Haldis Humblen sin sønn Jan Snoghøj.

Og da har muligens min far nevnt, i den sykkelklubben, at: 'Jeg går på piller', (noe han pleide å si, (på den tida), til forretningforbindelser osv., i forbindelse med sin jobb, for vår slektsbedrift, sånn som jeg husker det).

Og så har Jan Snoghøj muligens sagt, at: 'Min mor går også på piller'.

Og så har min far, liksom heller flyttet inn, i 'pille-klubben', (hos Haldis Humblen da), istedet for å liksom følge med, på meg, (som kun var ni år gammel, på den tida).

Min farmor Ågot, (som jeg besøkte, på arbeidsdagene), hu sa, at Haldis, (som på 60-tallet var kromann-kone, for en dansk kromann, ved navn Søren Snoghøj), hu skjenka min far, på en sånn måte, (ved å fylle opp glasset, med øl, før det var tomt), at min far mista oversikten, over hvor mye, som han drakk.

Så min far og Haldis Humblen, har nok mye, vært i en salgs døs, (i pille og/eller alkohol-rus), når de bodde sammen, (og lot meg bo alene).

Samtidig så har de nok hatt karisma, (min far var fra en fabrikkeier-slekt og Haldis Humblen var jo tidligere kromann-hustru blant annet), så de har liksom kjøpt hele byggefeltet, (Bergeråsen), med gigantiske fester, (med kanskje 20-40 deltagere), til langt på natt, i helgene, på første halvdel, av 80-tallet.

De hadde liksom åpent hus, (som en slags kro kanskje), hver helg da, (må man vel si).

Og de skremte Haldis sin datter Christell Humblen, til å prate om NGU osv., litt seinere på 80-tallet, (husker jeg).

Men hu bodde jo der hvor de festa mest, så merka kanskje mer til de uheldige sidene, av festinga.

Mens jeg la mer merke til, de kjedelige/vanskelige sidene, ved å bo alene, som barn, (for min far advarte meg ikke engang, den første gangen, som han ikke kom hjem, så jeg ble jo litt sånn 'vonbråten' og sjokkert, må jeg nesten si, av denne oppførselen, til min far, som fikk foreldretten for meg, høsten 1979.

Men min far var kanskje, for preget, av en bilulykke, (han kjørte i fjellveggen på Berger/Bergeråsen, på midten av 70-tallet), og har kanskje brukt piller og alkohol, for å lette smerter, eller noe sånt, som han fikk, i den ulykken, (som kanskje var fordi, at han var nedfor, for min mor kunne være, rimelig vanskelig, uten at jeg ble forklart grunnen til, at mine foreldre skilte seg, da jeg var tre år, i 1973, før noen jeg fikk noen halv-kvedede viser servert liksom, på midten av 80-tallet, var det vel).

Så her må dere skjerpe dere og omgjøringssaken i full fart, vil jeg si.

Skjerpings!

Erik Ribsskog

PS.

Dette med Haldis Humblen sitt pille-misbruk og alkhol-misbruk, er nytt for meg, (for å spesifisere om det).

Jeg bodde ikke hos Haldis og dem, og min søster Pia har ikke fortalt så mye, om Haldis, (unntatt at Haldis ikke hadde humor), etter Pia flytta inn hos meg, det året, som jeg fylte atten år, (var det vel).

Så dette pille- og alkohol-misbruket til min fars samboer Haldis Humblen, har jeg ikke visst om.

Før nå nylig, (for noen få uker siden), da jeg fant dette intervjuet med min fars samboer Haldis Hublen sin sønn Viggo Snoghøj/Snowhill, på nettet tilfeldigvis, (for min søster Pia har fortalt meg, at Viggo Snoghøj/Snowhill, var en slags gigolo, i amerika, så jeg har liksom vært litt nysgjerrig, på hva som egentlig, har foregått rundt han).

Så dette er ny informasjon, som jeg ikke visste om, da jeg sendte, min tidligere klage-e-poster, til Rettferdsvederlag-kommisjonen, mens jeg bodde, i England, (hvor jeg bodde, fra 2004 til 2014).

Bare for å forklare mer om det.

På forhånd takk for hjelp!


14. mars 2017 kl. 12:02 skrev Marianne Nordahl <Marianne.nordahl@sivilrett.no>:
Hei

Viser til din henvendelse av 27. februar 2017.

Statens sivilrettsforvaltning forstår ovennevnte henvendelse slik at du mener at vedtak fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag av 14. april 2014 er feil.

Statens sivilrettsforvaltning gjør oppmerksom på at det ikke er adgang til å klage på utvalgets avgjørelser. Utvalgets vedtak er endelig. Kun i helt spesielle tilfeller kan et vedtak omgjøres. For at en omgjøringsbegjæring skal tas til behandling, forutsetter det at det er fremkommet nye opplysninger som kan ha betydning for sakens utfall, og som ikke var kjent for deg da saken ble avgjort.

Dette til din orientering.


Med vennlig hilsen
Marianne W. Nordahl
rådgiver

Statens sivilrettsforvaltning
Telefon 22 99 13 14

Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Bloggarkiv