Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 14. mars 2017

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Re: [Ticket#37246836] Informasjon fra Telio
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 11:09
Til: Telio kundeservice
Kopi: juridisk
Hei,

jeg har jobbet, som butikksjef, i Rimi.

Og der, (på Rimi 3164 Lambertseter), så var det sånn, at hvis det var et butikk-tyveri, for eksempel.

Så la vi den videokassetten, som dette tyveriet var på, til side.

Og så brukte vi en reserve-kassett, til dette hadde blitt etterforsket ferdig.

Så dette kjøper jeg ikke dessverre, at dere ikke gjør noe lignende.

Dette vil jeg gjerne, ha eskalert, til en overordnet, hos dere.

Erik Ribsskog

PS.

Og det blir også klamt/rart, at dere skal være så dus, mener jeg.

Hva er galt med bare 'hei'.

Hvorfor må dere ha med fornavn.

Da blir det for personlig, synes jeg.

Så dette må jeg klage på.


23. januar 2017 kl. 09:39 skrev Telio kundeservice :
Hei Erik,

Vi har ingen logger for IP-adressen som sendte henvendelsen til oss den 16.05.2016, da informasjonen er foreldet og slettet. Om du skal ha tilgang til informasjon som for eksempel IP-adressen slike henvendelser kommer fra, må dette tas med politiet. Politiet kan i visse tilfeller be operatører ta vare på slik informasjon ut over de normale retningslinjer, men det skal begrunnes godt, og gjøres i god tid før informasjonen allerede er slettet.
Det gjøres ingen unntak med utsendelse av slik informasjon hos operatører.

Vi anbefaler at du melder dette som identitetstyveri som nevnt tideligere, eller forhøre deg med datatilsynet om hvor du kan ta saken videre.

Epostene som tideligere er sendt vil ikke automatisk legges til i svaret du mottar da det er gått 5 måneder siden sist korrespondanse.

Vennlig hilsen

Petter
Telio Kundeservice
kundeservice@telio.no
www.telio.no


Vennligst behold følgende / please do not remove the following:
Ticket#37246836

01/21/2017 05:50 - Erik Ribsskog wrote:

Hei,

jeg har cirka 20 klager, hos Spesialenheten, så å kontakte politiet, er ikke noe fristende, (for å si det sånn).

Dette burde det være mulig, for dere, å finne ut, (vil jeg si).

Send dette til en overordnet!

Erik Ribsskog

PS.

Det er også fint, hvis dere kan inkludere, den originale e-posten, i deres e-post.

Da blir det mer oversiktlig, (vil jeg si).

Skjerpings!


11. november 2016 kl. 08:29 skrev Telio kundeservice :
Hei,

Takk for din henvendelse.

Hvis du mener du er utsatt for identitetstyveri, kan du ta kontakt med ditt lokale politikontor for å anmelde saken. Det er desverre ingen mulighet for oss å spore opp hvem som har sendt oss motatte kontaktskjema.

Håper det løser seg.
I straffelovens § 202 benyttes begrepet Identitetskrenkelse. Lovteksten sier følgende:

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse
av en annens identitetsbevis,
eller opptrer med en annens identitet
eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet,
med forsett om å

a)  oppnå en uberettiget vinning for seg   selv eller en annen, eller
b)  påføre en annen tap eller ulempe.

Vennlig hilsen

Preben
Telio Kundeservice
kundeservice@telio.no
www.telio.no


Vennligst behold følgende / please do not remove the following:
Ticket#37246836

Bloggarkiv