Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

tirsdag 14. mars 2017

Og enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: A-posten - «Salig er tørsten» spesial
Erik Ribsskog 14. mars 2017 kl. 06:51
Til: juridisk
Kopi: sa@etterkristus.no
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Areopagos v/Stian Kilde Aarebrot
Dato: 2. februar 2017 kl. 11:11
Emne: A-posten - «Salig er tørsten» spesial
Til: eribsskog@gmail.com


A-posten i midlertidig drakt
Problemer med å lese eposten?
Les den i din nettleserEtt år - fire byer!

Stadig nye byer ønsker seg et «Salig er tørsten». I år går praksisdagen av stabelen i intet mindre enn fire byer.

Først ut er Kristiansand, 11. mars, og Hamar, 1. april.

Peter Halldorf har hovedundervisningen begge steder med temaet «Det begynner å ligne en bønn – veier til slitesterk praksis». I tillegg blir det verksteder med smakebiter av klassiske kristne praksiser som nærer troslivet med blant andre Christóforos Schuff, Bente Lundbak Pihl (DK) og Asle Finnseth. Lær om sentrerende bønn, bønn uten ord. Bli inspirert av Bente Lundbak Pihl om lyttingens virkning; når vi lytter til andre, tjener vi ham som alltid er til vår rådighet for å lytte til oss som han har skapt i sitt bilde. Få en innføring i Ignatius av Loyolas bønneøvelse tilbakeblikk på dagen.

Du melder deg på til Kristiansand HER og til Hamar HER.28. oktober blir det Salig er tørsten i Oslo, med Thomas Sjõdin som holder hovedundervisningen.

11. november blir det Salig er tørsten i Stavanger.

Vi kommer tilbake med fullt program og muligheter for påmelding på høstens program i god tid før sommeren.Vær velkommen!


Med vennlig hilsen
Stian Kilde Aarebrot
Daglig leder i Etter Kristus - et arbeid i Areopagos
På vegne av styringsgruppen for Salig er tørsten

Bli fast giver

Les mer her
Areopagos ønsker seg flere samarbeidsmenigheter.

Les mer her

Demonstrasjoner i Hongkong

Mens studentene demonstrerer, foreleser Areopagos-direktør en om demokrati på universitetet.

Les mer her

Ledelsen ved Areopagos’ samarbeidspartner Tao Fong Shan markerer støtte til Hongkongs demonstranter.

Les mer her


Stor interesse for å starte med meditasjon i menighetene

Areopagos mottar henvendelser fra mange mennesker som ønsker at deres menighet skal ha et meditasjonstilbud og som kan tenke seg å bidra til det. Vi gir disse rådene:
- Ikke stå alene. Vær en initiativgruppe på 3-4 personer som drar dette sammen
- Lederen bør ha meditert over tid
- Det er lurt å knytte seg til et eksternt nettverk
- Menigheten må være orientert og ønske å ta det inn som sitt arbeid
- Delta på kurs og retreater om meditasjon, og arbeid med litteraturen
Les mer om meditasjon og finn oversikten over eksisterende meditasjonstilbud på www.meditasjoner.no

Internasjonalt ungdomstreff

Ruth Skree, som er vikar i Substans for tiden, deltok i sommer på «Christ is all, and in all -Summer International Youth Event» på Tao Fung Shan in Hong Kong og i Kunming. Ti deltagere, fra Skandinavia, USA, Malaysia og Hong Kong fikk et møte med Hong Kongs multireligiøse virkelighet.

Gjennom dialog og kreativitet utforsket de kjente og ukjente trosuttrykk. «Vi fikk utvidet vår horisont gjennom et variert og tettpakket program, men det som betydde mest for oss alle, var hvor mye vi lærte gjennom å gjøre alt dette i fellesskap med hverandre. Samtalene og dialogen innad i gruppa gjorde noe med oss alle- og satte spor», forteller Ruth. Mer om dette kommer etter hvert på nettsiden.
Annerledes om meditasjon

9-10 oktoberer arrangerte Universitetet i Agder og Areopagos en konferanse der vi satte fokus på Praxis – Meditasjon mellom ideal og erfaring. Meditasjon er arbeid – ofte hardt arbeid. Likevel fremstår mye av det som skrives om meditasjon som teori om en idealisert praksis.

To buddhistiske veiledere, to mindfulness lærere og fire meditasjonspraktiserende i kristen tradisjon fortalte og reflekterte om sine erfaringer med meditasjon. Vi fikk igjen bekreftet at meditasjonsfeltet gir utgangspunkt for gode og meningsfyllte dialoger på tvers av ulik tilhørighet.
Les om prosjektkatalogen og finn ditt
favorittprosjekt her
Aksjefond + støtte = Sant
Nå kan du støtte Areopagos samtidig som du sparer i aksjefond.

Les mer her

Storbesøk fra Kina

I forbindelse med fagdagen «kirke, kultur og dialog» på MF 22 september  var Wu Yuerong og Luo Fei fra kultursenteret TCG Nordica, var i Norge, sammen med en pastor fra en registrert menighet i Kunming og en kunstner og pastor fra en husmenighet i Beijing. Gruppen deltok også på gudstjeneste og seminar i den kinesiske menigheten, holdt seminar på Ansgarskolen og deltok på FORUM med temaet «liturgisk kunst» i Haslev, Danmark.

Les mer her

Fagdag om Meditasjon – en ressurs for kirke og samfunn i dag, 21. oktober
Sted: Teologisk fakultet, UiO.

Kurset er for deg som er interessert i temaene «Meditasjon som fornyelse av luthersk spiritualitet» og «Hva skjer når østlige meditasjonspraksiser omplasseres?»

Les mer og meld deg på her

Seminarer om Areopagos’ historie, 7. feb og 7. mars 2015
Sted: Bibelselskapets lokaler. Bernhard Getz gate 3, Oslo.

Areopagos har en mangslungen historie. Mest kjent er Carl Ludvig Reichelt og Notto Norman Thelle og deres arbeid i Nanjing og Hong Kong frem til 1941. Men hva hendte etter denne første epoken? Krigen kom til Hong Kong (1941), Mao Tse Tung tok over makten i Kina (1949) og drømmen om Tao Fong Shan som et valfartssted for buddhistmunker måtte legges til side. Tiden frem til midten av 1990-tallet er en periode med eksperimentering, nytenkning og ulike samarbeidsmodeller ute og hjemme.

Første seminar setter fokus på Nanjing og Tao Fong Shan helt frem til i dag, det andre tar for seg historien i Japan og i Skandinavia.
Meditasjonslederutdanning

Areopagos arbeider med å få på plass en meditasjonslederutdanning i kristen dypmeditasjon og videreutvikle opplæringen i sentrerende bønn ved Metodistpastorene Hilde Sanden-Bjønness og Ola Westad.

Hilde planlegger i første halvår av 2015 å skrive en bok om sentrerende bønn med et undervisningsopplegg for gruppeledere. Anna Ramskov Laursen arbeider med et utdanningsløp i kristen dypmeditasjon. Vi håper å kunne starte denne utdanningen i løpet av 2015.
Copyright © 2017 Areopagos, All rights reserved.
Du mottar denne eposten fordi du står som abonnent for Areopagos' «A-posten».

Our mailing address is:
Areopagos
Postboks 6763 St. Olavs plass
Oslo, Norway 0130
Norway

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences

Email Marketing Powered by MailChimp

Bloggarkiv