Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 8. juli 2020

Og enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Registrert innmelding
Erik Ribsskog 8. juli 2020 kl. 09:27
Til: juridisk
Kopi: krf@krf.no, KrF Informasjon , Politikk Høyre , inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no, elh@forbrukertilsynet.no
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ---------
Fra:
Date: ons. 24. jun. 2020 kl. 00:17
Subject: Registrert innmelding
To:


Velkommen som medlem av Kristelig Folkepartis Ungdom, Frøken Erik Ribsskog!

Det er en glede å få ønske deg velkommen til KrFU. Ditt medlemskap betyr mye for partiet og vi trenger alle medspillere vi kan få i arbeidet for KrFUs verdier og politikk.
Våre grunnverdier som er utgangspunkt for all vår politikk er menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Noe av det KrFU jobber for er:

Verdenssamfunnet – vi vil fokusere på tiltak mot menneskehandel, øke handel med utviklingsland og at asylsøkere med opphold skal få en raskere bosetting i Norge.
Inkluderingssamfunnet – vi vil blant annet ha flere helsesøstre i skolen og ingen ventetid for unge under 23 år for behandling i psykiatrien.
Bærekraftsamfunnet – vi vil styrke gründere og unge entreprenører. Vi vil også ha et grønnere skattesystem og flytte investeringer fra fossilt til fornybart.
Verden og Norge trenger flere kristendemokrater som har større drømmer enn billigere bensin. Vi håper du vil være en aktiv KrFUer i ditt lokalmiljø!
Ta kontakt med din fylkesleder, og les mer på www.krfu.no

Hold deg oppdatert om hva som skjer på nettsiden www.krfu.no og i sosiale media. Du finner oss på Facebook (KrFU), Twitter (KrFU), SnapChat (krfungdom) og Instagram (krfungdom).

Beste hilsen
Kristelig Folkepartis Ungdom

-------------------------

Vedlagt ligger en PDF av faktura for medlemskapet ditt, og du får fulle medlemsrettigheter fra vi har mottatt betaling fra deg.

Innbetaling via nettbank:

Kontonummer: 1506 42 86975

Beløp å betale: 200

KID: 7279101005

Innbetaling via Vipps:

Vippsnummer: 10497 (betal)

Beløp å betale: 200

Viktig: marker Vippsbetalingen med navnet ditt og «kontingent årstall» for at betalingen skal være gyldig!

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på krfu@krfu.no.


1480118_faktura_567249.pdf
76K

Bloggarkiv