Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 22. juni 2016

Jeg sendte en e-post til Tryg

Erik Ribsskog
Re: Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage
Erik Ribsskog     Wed, Jun 22, 2016 at 11:29 AM
To: retshjaelp@tryg.dk
Cc: she
Hei,

det skadenummeret må dere nesten ha oversikt over selv, (hos Tryg), synes jeg.

Men det er en norsk sak, (hos deres norske avdeling), og det er angående en norsk advokat, som heter Ida Valen Rukke, som ikke ville gjøre, sin jobb, (for hun ville heller arbeide, hos en konkurrent).

Min avdøde mors fetter Steffen Heegaard jobber i deres konkurrent-firma Top Danmark forsikring, så kanskje han klarer, å forklare mer, om dette, (siden dette er hans felt, mener jeg).

Erik Ribsskog


2016-05-10 9:55 GMT+02:00 :

    Tak for mail.

    Vi kan dog ikke ud fra oplysningerne i mailen se, hvilken sag det drejer sig om.

    Vi skal derfor bede jer sende mailen med indhold en gang mere påført skadenummer.

    Venlig hilsen

    Van White Nielsen

    Retshjælpsafdelingen

    Tryg | Skade, J47 | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
    Telefon: 44 20 61 75 | Fax: 44 20 45 90

    E-mail: retshjaelp@tryg.dk | Besøg os på www.tryg.dk

    Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666 | 2750 Ballerup

    Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Såfremt du ikke er rette modtager, bedes du venligst informere afsenderen herom samt slette e-mailen.

    Tryg er overgået til brug af fælles e-mail adresser for at sikre en bedre kundeservice. Svar venligst til
    afdelingens fælles email-adresse for at være sikker på, at din henvendelse bliver besvaret.


    From:     Erik Ribsskog
    To:     retshjaelp@TRYG
    Date:     09-05-2016 09:04
    Subject:     Deres brev av 29. april/Fwd: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage
    Sent by:     Pia Palis
    Hei,

    jeg viser til Deres brev av 29. april, (som jeg vedlegger en skannet kopi av).

    Da jeg fikk de fem timene, (som jeg har nevnt tidligere), med fri rettshjelp, mens jeg bodde, i Keith Court, (hvor jeg bodde, fra 2012 til 2014), i Liverpool.

    Så trengte jeg ikke, å sende, masse 'krims-krams', når det gjaldt vedlegg til søknaden, (sånn som jeg husker det).

    (Jeg sendte vel bare en e-post).

    Så at jeg skal behøve å sende masse 'rare' vedlegg nå, det forstår jeg ikke.

    Jeg har bedt om å få min pensjonsbeholdning, (cirka en million kroner vel), fra NAV, men det har de nektet meg, siden jeg bodde, i Leather Lane, (hvor jeg bodde, fra 2006 til 2011), i Liverpool.

    Og jeg får nå bare, noen stakkarslige skillinger, i sosial-støtte/arbeidsledighetstrygd, hver måned.

    Så jeg tror nok, at jeg er under grensen, (når det gjelder inntekt), for å få fri rettshjelp, (for å si det sånn).

    Når det gjelder antall saker, så nevner dere bare en arvesak og en oppløsing av sameie-sak, i brevet deres.

    Men antall saker, som jeg søker fri rettshjelp til, er nærmere 30-40 saker, (enn to saker), vil jeg si.

    Jeg har sendt om brorparten av disse sakene, til Ida Valen Rukke.

    Og hu er advokat, så kanskje hu er flinkere enn meg, til å forklare, om alle disse sakene, på en gang, liksom, (i en 'fri rettshjelp-sammenheng').

    Det skulle man vel tro, ihvertfall, (tatt i betraktning av at hu jobber med sånt her til daglig).

    Med hilsen

    Erik Ribsskog


    ---------- Forwarded message ----------
    From: Erik Ribsskog
    Date: 2016-04-25 7:27 GMT+02:00
    Subject: Deres brev av 21. mars/Fwd: Oppdatering/Fwd: Klage
    To: fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no
    Cc: "Cc: postmottak@sivilombudsmannen.no" , nav.baerum@nav.no, Postmottak HTIL , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , "sande.vgs" , "hv-02.kontakt" , tilsynsutvalget@domstol.no, "larvik.tingrett" , "drammen.tingrett" , Postmottak@domstoladministrasjonen.no, ica@ica.se, "post@arbeidstilsynet.no" , LO Postkasse LO , post@tilsynet.no, tryg@tryg.dk, Ida Valen Rukke , "postmottak@svelvik.kommune.no" , Robin MacKenzie-Robinson , Jonas Haugsvold


    Hei,

    når det gjelder fri rettshjelp, (som dere skriver om, i nevnte brev).

    Så er det ikke sånn, at jeg ikke har fått fri rettshjelp tidligere.

    Jeg fikk fem timer fri rettshjelp av dere, for noen år siden, (mens jeg bodde, i Keith Court, (hvor jeg bodde, fra 2012 til 2014), i Liverpool).

    Men advokaten, (ei Ida Valen Rukke, het hu vel), svek meg.

    Hu slutta i firmaet, og eieren sa at han eide saken min.

    Jeg klagde derfor til Tryg, som hu var forsikret hos, (etter å ha først kontaktet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, var det vel, hvor jeg fikk oppgitt, av vedkommende advokat, var forsikret hos Tryg).

    Jeg forklarte for advokatdama, at dette gjaldt, veldig mange saker, (som jeg trengte advokat til), og ikke bare den omsorgssviktsaken mot Svelvik kommune, (jeg ville egentlig først ha den saken mot min far, men det ville dere ikke støtte).

    Så hu advokat-dama klarer nok å forklare om 'ståa' for dere.

    (Om alle sakene som jeg blir tulla med i, og som jeg derfor trenger advokathjelp i).

    For Tryg trenerer og sender ikke noe erstatning.

    Og sånn er det 'over hele linja', liksom.

    Erik Ribsskog


    ---------- Forwarded message ----------
    From: Erik Ribsskog
    Date: 2016-03-19 12:34 GMT+01:00
    Subject: Oppdatering/Fwd: Klage
    To: fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no
    Cc: "postmottak@sivilombudsmannen.no" , nav.baerum@nav.no, Postmottak HTIL , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , "sande.vgs" , "hv-02.kontakt" , tilsynsutvalget@domstol.no, "larvik.tingrett" , "drammen.tingrett" , Postmottak@domstoladministrasjonen.no, ica@ica.se, "post@arbeidstilsynet.no" , LO Postkasse LO


    Hei,

    viser til Deres brev fra 29/2, som jeg vedlegger en skannet kopi av.

    Som dere vel må ha klart å se, så er jo dette allerede sendt, til
    Sivilombudsmannen.

    Venter fortsatt på svar fra dem.

    Etterlyser samtidig fri rettshjelp, i en rekke saker.

    Jeg ble snytt for min morsarv, (av Larvik tingrett), i 2009.

    Jeg har blitt nektet, (av Drammen tingrett), å oppløse et sameie, (som
    jeg eier en del av), siden 2011.

    Og jeg har også arbeidssaker osv., osv.

    Så her må dere snart få ut fingeren, (som min stesøster Christell
    pleide å si, på 80-tallet).

    Erik Ribsskog


    ---------- Forwarded message ----------
    From: Erik Ribsskog
    Date: 2016-02-25 22:15 GMT+01:00
    Subject: Klage
    To: Postmottak Sivilombudsmannen
    Cc: postmottak@fmoa.no, fmoapostmottak@fylkesmannen.no,
    nav.baerum@nav.no, Postmottak HTIL ,
    Politikk Høyre , Akademikerforbundet
    , "sande.vgs" ,
    "hv-02.kontakt" , tilsynsutvalget@domstol.no


    Hei,

    jeg har fått et brev, fra Apeplaneten, unnskyld Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

    Grunnen til at jeg jeg blander de, med Apeplaneten, er fordi at de har
    sakbehandling, som aper, vil jeg si.

    De bare blander saker, og behandler de ikke saklig, men behandler alle
    saker, som har med en person å gjøre, samlet.

    Det blir som noe som bare aper gjør, mener jeg.

    Det er udemokratisk, mener jeg.

    For byråkratiet skal behandle saker saklig, og på samme måte, uansett
    hvem det er, som er den borgeren, som saken gjelder.

    Og disse har også trenert, disse sakene, i over et halvt år.

    Så jeg husker jo ikke detaljene lenger.

    Så det blir jo helt idiotisk.

    Så dette er noe med Apeplaneten, må jeg si, (at det virker som).

    Så dette må jeg klage på, (etter at noen bortførte meg og tvangsinnla
    meg mot min vilje, for et drøyt år siden, noe jeg har klaget på, til
    Helsetilsynet, og jeg prøver å legge dette tabu-belagte bak meg, men
    FMOA blander en klage fra denne tiden, med en klage fra etter at jeg
    kom ut i friheten, på apekatters vis, må jeg si, så dette må jeg klage
    på).

    Erik Ribsskog

Bloggarkiv