Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

onsdag 22. juni 2016

Og enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: [Ticket#37215659] Informasjon fra Telio!
Erik Ribsskog     Wed, Jun 22, 2016 at 11:04 AM
To: juridisk
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Telio kundeservice
Date: 2016-04-04 13:02 GMT+02:00
Subject: Re: [Ticket#37215659] Informasjon fra Telio!
To: eribsskog@gmail.com


Hei,

Takk for din henvendelse. Hvis du mener du er utsatt for identitetstyveri, må du ta kontakt med ditt lokale politikontor for anmeldelse av dette.

I straffelovens § 202 benyttes begrepet Identitetskrenkelse. Lovteksten sier følgende:

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse
av en annens identitetsbevis,
eller opptrer med en annens identitet
eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet,
med forsett om å

a)  oppnå en uberettiget vinning for seg   selv eller en annen, eller
b)  påføre en annen tap eller ulempe.


Vi ønsker deg en fin dag.

Vennlig hilsen

Benedicte
Telio Kundeservice
kundeservice@telio.no
www.telio.no


Vennligst behold følgende / please do not remove the following:
Ticket#37215659

Bloggarkiv