Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Tuesday, 17 January 2017

Enda mer om nettmobbing

Erik Ribsskog
Klage/Fwd: Akershus KrFs julehilsen desember 2016
Erik Ribsskog Tue, Jan 17, 2017 at 11:26 AM
To: juridisk
Cc: lfr@krf.no
Hei,

dette er trakassering som følge av identitetstyveri, (virker det som).

(Jeg har ikke kontaktet disse).

Vennligst rydd opp!

Med hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg sender fortsatt om identitetstyveri til Datatilsynet, (siden at det ikke
virker helt klart, hvem andre jeg burde sende om dette til, synes
jeg).


---------- Forwarded message ----------
From: Liv Aass Frank
Date: 2016-12-22 13:37 GMT+01:00
Subject: Akershus KrFs julehilsen desember 2016
To:
Cc: Akershus KrF


https://gallery.mailchimp.com/0b4e9ad393d8ec97b5d327a2b/images/b7e19eaf-9717-4c71-a605-718f02f2f4e4.jpg
cid:image002.jpg@01CF5375.1F07D600
Akershus Kristelig Folkeparti
Informasjonsbrev til KrF-medlemmene 22. desember 2016

NYTT FRA FYLKESLEDER/FØRSTEKANDIDAT

av fylkesleder og førstekandidat ved stortingsvalget Ingunn E. Ulfsten:Terror tar ikke juleferie

26 personer ble drept og 49 såret da en bombe gikk av på en koptisk gudstjeneste i Kairo tredje søndag i advent. Det er ikke første gang koptere og kristne i Egypt rammes hardt av terror og forfølgelse, selv om dette er en av de verste angrepene på lang tid. Vi vet også at tusener er drevet på flukt i andre deler av Midtøsten – på grunn av sin tro.

En kan lett kjenne seg maktesløs i en slik situasjon. Og det er nettopp det som er målet for terror. Men vi kan ikke la oss lamme eller knekke. KrFs Hans Olav Syversen har spurt utenriksminister Børge Brende om hvordan Norge kan følge opp kopternes situasjon. Målet er at man internasjonalt kan legge et press på Egypts myndigheter slik at de i større grad skal beskytte kopterne og andre utsatte minoriteter.

Vi andre kan engasjere oss, be, gi - og ikke glemme. Vi vet det betyr alt for mennesker som blir forfulgt eller er på flukt at de ikke blir glemt.

Jeg vil ønske alle en god og velsignet jul med de forfulgtes perspektiv som bakteppe. Vår frelser som vi snart skal feire, var selv på flukt noen år - nettopp i Egypt.Varme hilsener fra IngunnNYTT FRA FYLKESTINGSGRUPPEN cid:image005.jpg@01CF5375.1F07D600

av gruppeleder og fylkesvaraordfører Lars SalvesenAkershus i vekstAkershus er det fylket i landet som, bortsett fra Oslo, har raskest voksende befolkning. Akershus passerte 600 000 innbyggere i august 2016. Akershus vil i 2030 vil kunne ha om lag 760 000 innbyggere. Vekst er positivt, og det vitner om en region i utvikling, men også en utfordring med økt press på arealbruk, økt transportbehov og utbygging av fylkeskommunens tjenester.Regional plan for areal og transport legger rammene for hvordan akershussamfunnet skal vokse og utvikles. Planens prioritering av vekstområder gir en retning som danner grunnlag for muligheter og livskvalitet, samt gode miljøløsninger for arealbruk og transport. Dette medvirker også til å styrke utviklingen av attraktive byer og tettsteder, preget av identitet og tilhørighet.Den jevne veksten Akershus har hatt i kollektivtrafikken de siste årene er svært gledelig. Satsingen på kollektivtransport gir resultater. Å bygge ut kollektivtilbudet gir bedre miljø, reduserer bilbruken og et enda bedre transporttilbud til kollektivkundene.Fra 2010 til 2015 har antall arbeidsplasser i Akershus økt med 7,2 prosent (+17 200). Veksten har faktisk vært størst i privat sektor. Arbeidsplassveksten i Akershus har vært høyere enn i Oslo, Buskerud, Østfold og Vestfold i samme periode.Akershus fylkeskommune har siden 1990-tallet vært en klimapådriver i nasjonal og internasjonal sammenheng. Klimautslippene skal reduseres til 50 prosent av 1991-nivået innen 2030. Befolkningsveksten skal ikke føre til økt veitrafikk. Dette skal skje dels gjennom planlegging av arealbruk og infrastruktur og dels gjennom tilrettelegging av kollektivtilbudet. Fylkets sykkelstrategi for 2015–2030 har mål om å øke dagens sykkelandel fra 3,5 til 8 prosent. I tillegg er det gjort viktige grep for å sikre en rask overgang til utslippsfri og klimanøytral biltransport og kollektivtrafikk i regionen. Målet er at alle fylkets innbyggere innen 2025 skal ha et utslippsfritt alternativ til fossildrevet bilbruk, i form av hydrogen- og elbiler. Dette vil på sikt begrense klimagassutslippene betydelig, ettersom transportsektoren i dag står for rundt 70 prosent av utslippene i Akershus.Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier innen videregående opplæring med over 22 200 elever og nær 4 000 ansatte. Det forplikter oss til å være nasjonalt ledende innenfor videregående opplæring. Vi skal være en pådriver i arbeidet med å gi elever og lærlinger og en fremtidsrettet kompetanse og det brukes 4 milliarder kr til videregående opplæring i 2017. Vi er ledende på nasjonalt nivå når det gjelder å få flere ungdommer til å fullføre og bestå. Et hovedmål for Akershus fylkeskommune er at 87 prosent fullfører og består videregående opplæring innen 2018.  Fylkestinget vedtok i år «Fremtidens skolestruktur mot 2030 – fase 2». Det innebærer en solid skolestruktur med brede og robuste fagmiljøer. Framskrivinger av befolkningstall tilsier et behov for ca. 4 600 flere elevplasser i løpet av de neste 15 år.Det er med andre ord ikke kjedelig å være folkevalgt for Akershus KrF i vårt fylke. Jeg ønsker dere alle en riktig fin juletid!Hvis du ønsker mer info - følg meg gjerne på blogg:  http://larssalvesen.blogspot.no/ eller Facebookside: http://www.facebook.com/larsbirgersalvesenNYTT FRA STORTINGET                   cid:image003.jpg@01CF5375.1F07D600

av Akershus KrFs «skyggerepresentant», stortingsrepresentant fra Østfold Line Henriette Holten Hjemdal:cid:image011.jpg@01D0B269.8900DDF0Plass nok……

Denne uken lot jeg meg fylle av Sølvguttenes vakre, klare, lyse stemmer. De ble mine engler på jord denne timen i kirkebenken.

Et krevende år er snart omme og nå ligger det et spennende år foran oss. Selv om det har vært krevende ville jeg ikke vært 2016 foruten. For uten 2016 ville:

- ikke voldsutsatte barn fått mer hjelp

- ikke alle elever på 1.-4.trinn fått to lærere når 16 pulter var fylt i klasserommet.

- det fortsatt vært flere dager med stengt dører hos helsesøster og køene til rusbehandling ville vært like lange som i 2013.

KrF utgjør en forskjell i norske politikk - politiske prioriteringer tas utfra de kristne verdiene og det merkes i folks hverdag også i 2016.

Det sterkeste minne jeg tar med meg fra stunden med Sølvguttenes klare og vakre stemmer var at det var plass nok. Plass nok til også den minste sølvgutten uten de svarte skoene på, men med en hvit og en svart sokk. Det var plass nok. Mitt nyttårsforsett er å la meg inspirere av den hvite sokken og lage plass nok til alle - hvem vi enn er og hva vi enn trenger. Da blir 2017 ikke bare et spennende Stortingsvalgår for Akershus, men et verdiår for oss alle.

God nytt år med plass nok.

NYTT FRA AKERSHUS KrF KVINNER cid:image006.gif@01CF5375.1F07D600

av kvinnepolitisk leder Hildur Horn ØienNå er det nok for Hildur Horn Øien og sier nei til gjenvalg. FOTO: KARL BRAANAASKjære KrF Kvinner!1.Samlinger

Vi avlyste høstens inspirasjonssamling på Stortinget. Det var for få påmeldte til at vi ville oppta 2 av våre stortingspolitikere (Bollerud og Hjemdal) en hel kveld i høstferien. Vi kommer med ny invitasjon over jul, også på Stortinget.2.Partiprogram

Styret har jobbet med program for neste periode. Vi hadde 5 endringsforslag som alle gikk enstemmig inn i programmet da de ble behandlet i kvinnenes landsmøte 23. oktober.

1.    Pleiepengeordningen for barn med nedsatt funksjonsevne, skal utvides

2.    Skolehelsetjenesten styrkes bl a ved at det opprettes et samordningskontor, et kompetansesenter for tjenesten

3.    Alvorlig syke mennesker skal få en ansvarlig lege som følger deres sykdomsbilde, en koordinator

4.    Samarbeide mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene styrkes

5.    Det innføres avgifter på ikke nedbrytbare plastposer3.Landsmøtet

Det var et meget utbytterikt landsmøte som takket av vår dyktige leder i mange år, Mariam Rapp. Hun etterfølges av Anne Katrine Skjørshammer Oslo, som ble enstemmig valgt for de neste 2 årene.4. Kvinnekonferansen og stortingsvalget

Kvinnekonferansen den 22. oktober var meget interessant og kan anbefales alle KrF Kvinner neste år. Foredraget «Vold mot barn» ved professor ved rettsmedisinsk institutt Torleiv Rognum, gjorde sterkt inntrykk på mange. Rognum er nummer 2 på KrFs liste til stortingsvalget 2017. Fylkesleder Ingunn Ulfsten er førstekandidat. Vi oppfordrer alle kvinner og alle andre til å sikre vårt mandat i Akershus. Valgkampen er allerede i gang.Vi ønsker alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år.

Hjertelig hilsen

Hildur, Bente, Ann Helen, Ragnhild, Linda og Marit (vår nye vara til styret)NYTT FRA AKERSHUS KrFU cid:image007.jpg@01CF5375.1F07D600

av fylkesleder Julia Sandstø:

portrett krfu (003)Kjære kristendemokrater!

For tiden er det mange eksamener for KrFUerne i Akershus, men snart kan vi puste lettet ut og ta juleferie.I høst hadde vi en stor feiring av KrFUs 70. landsmøte på Mastemyr hotell på Kolbotn. Akershus fikk sende fem delegater, og flere aktive KrFUere fra Follo meldte seg som observatører. Det var festmiddag med gamle sentralstyremedlemmer, god underholdning og lange dager med programbehandling.I november arrangerte vi en konferanse i samarbeid med de andre østlandsfylkene. Det var en vellykket konferanse med mange spennende foredragsholdere og skoleringer. Vi diskuterte alt fra språkpolitikk til det amerikanske valget!

Vi ønsker stadig å verve nye medlemmer for å flere med på moroa vi har i Akershus KrFU. Jeg vil oppfordre alle foreldre med barn over 13 år å fortelle dem om KrFU, og hvor lett de kan bli medlem ved å gå inn på www.krfu.no! Å være med i ungdomspolitikk innebærer spennende diskusjoner, gøyale arrangementer og nye muligheter. Og ikke minst; masse gratis pizza! Det stilles ingen krav til kunnskap om politikk, alle er velkomne uansett erfaring.For øyeblikket planlegger vi flere spennende arrangementer som kommer til våren, og forberedelser av valgkampen 2017 er allerede i gang.

Vi i Akershus KrFU ønsker alle KrFere en riktig god jul, og vi ser fram til å samarbeide tett med dere i valgkampen!

Følg gjerne Akershus KrFU på Facebook her: https://www.facebook.com/AkershusKrFU/

NYTT FRA FYLKESLAGET

av fylkessekretær Karl Edvin Moksnes

cid:image026.jpg@01CF8CA1.75D413D0Tusen takk!

Nå som vi står på tampen av et semester og jula er rett rundt hjørnet har jeg lyst til å være litt takknemlig. Det faller meg ganske lett, egentlig.

         

Vi er nemlig takknemlige for alle som står på dag etter dag for Kristelig Folkeparti. Vi er takknemlige for alle lokallagslederne som har ledet arbeidet i lokallagsstyrene. Og vi syns det er helt supert med alle kommunestyrerepresentantene som fronter KrF rundt om i kommunestyrene i fylket vårt.

Og ikke minst: alle dere medlemmene som er KrF i familien, i vennekretsen, på arbeidsplassen. Vi kjenner det er helt flott med alle som frivillig stiller opp. Sammen får vi til veldig mye bra for KrF! Alt dette er vi utrolig takknemlige for!Og vi håper at dere fortsatt vil bidra til KrFs framgang – ikke minst nå i et viktig valgår! Tusen takk til hver enkelt.NOMINASJON FOR STORTINGSVALGET I 2017

På nominasjonsmøtet i Akershus KrF mandag 19.september ble fylkesleder Ingunn E. Ulfsten fra Gjerdrum valgt til Akershus KrFs 1. kandidat ved stortingsvalget 2017. Torleiv O. Rognum fra Asker ble 2. kandidat, Lars Salvesen, Eidsvoll, Astrid-Therese Theisen, Bærum og Bente Bjerknes, Frogn fulgte på de neste plassene.- Vi vil kjempe det vi kan for å få tilbake KrF-plassen på stortingsbenken til Akershus neste høst og vi har et godt lag på plass, sier Ingunn E. Ulfsten.

- Det er behov for politikere med et varmt hjerte og et stort sosialt engasjement, som brenner for barn og unges oppvekstsvilkår. Som samtidig evner å se behovet for jordvern og bærekraftig utvikling, god by- og næringsutvikling og de store samferdselsutfordringene vi må løse, sier Ulfsten.

- Akershus KrF på Stortinget vil også være en stemme for menneskeverd, frivillighet, velferd og varme verdier vi fortsatt kan bygge samfunnet vårt på.VALGLISTE FOR KRISTELIG FOLKEPARTI VED STORTINGSVALGET 2017 I AKERSHUS:

1.    Ingunn E. Ulfsten, Gjerdrum, 1968

2.    Torleiv O. Rognum, Asker, 1948

3.    Lars B. Salvesen, Eidsvoll, 1972

4.    Astrid-Therese Theisen, Bærum, 1994

5.    Bente Bjerknes, Frogn, 1953

6.    Paul Bolus Johansen, Ås, 1961

7.    Lise Kragset Furuseth, Ullensaker, 1973

8.    Andreas Skulstad, Skedsmo, 1993

9.    Simon Sune Hektner, Rælingen, 1995

10. Julia Sandstø, Vestby, 1997

11. Bjørn Lande, Asker, 1942

12. Dag Andreas Fedøy, Ski, 1972

13. Arne Inge Mathisen, Bærum, 1945

14. Leontine Umugiraneza, Ski, 1970

15. Leif Øystein Forfang, Enebakk, 1969

16. Ragnhild Holmedahl, Aurskog-Høland, 1966

17. Sigurd Brennsæter, Hurdal, 1997

18. Dagrun A. Ødegaard, Gjerdrum, 1969

19. Arne Willy Dahl, Nittedal, 1949

20. Kristian Sveistrup, Sørum, 1996

21. Line Storehaug, Oppegård, 1990

22. Kurt Soltveit, Ski, 1961

23. Hildur Horn Øien, Asker, 1940VELKOMMEN TIL FYLKESÅRSMØTET LØRDAG 13. FEBRUAR KL.10.00 I NES RÅDHUS, ÅRNES.

Fylkesårsmøtets hovedtaler er stortingsrepresentant fra Oslo Hans Olav Syversen.Alle medlemmer av Kristelig Folkeparti er velkommen. Medlemmene, lokallagene, KrF Kvinner og KrFU må melde på sine deltagere til fylkeskontoret på e-post: akershus@krf.no, innen 6. februar.

Møtekontingenten er 250,- krVELKOMMEN TIL KOMMUNALPOLITISK KONFERANSE FREDAG 31. MARS – LØRDAG 1. APRIL PÅ GARDER KURS- OG KONFERANSESENTER VED GARDERMOEN

Talere på årets konferanse (som tidligere var på Sørmarka) er kulturminister Linda Hofstad Helleland: «Kristen kultur og tradisjon – hvor går veien videre?», KrF-leder Knut Arild Hareide: «Aktuelle politiske saker i                      

valgåret», generalsekretær Hilde Frafjord Johnson: «Valgkamp 2017», KrFU-leder Ida Lindtveit: «Hvordan skal vi klare å oppfylle EU’s klimamål - hva kan KrF-ere løfte opp i vår kommune?» og fylkesleder/førstekandidat Ingunn E. Ulfsten: «Hva slags KrF-kultur vil vi stå for».        

Nærmere informasjon kommer på nyåret.          E-POST

Dette nyhetsbrevet sendes på e-post til alle KrF-medlemmene i Akershus som vi har e-postadressen til. Vi har e-postadresse til vel halvparten av medlemmene våre, så vi oppfordrer lokallagene til å sende oss e-postadresser på alle medlemmene!

cid:image008.jpg@01CF5375.1F07D600
Følg Akershus KrF på Facebook, og si at du liker det! På den måten får vi flere som følger oss.Anonymous_18th_century_Birth_of_Christ[1]Med dette vil vi få ønske dere alle en riktig god og velsignet jul – og alt godt for det nye året!Med vennlig hilsen

Akershus Kristelig Folkeparti ved fylkessekretær Karl Edvin Moksnes

besøksadresse: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo

postadresse: Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon: 22 05 52 46, mobil: 952 70 910, e-postadresse: akershus@krf.no og webside: www.krf.no/akershuscid:image030.jpg@01D25C44.73C97600

No comments:

Post a Comment

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive