Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Sunday, 19 March 2017

Jeg sendte en e-post til Helse- og omsorgsdepartementet

Erik Ribsskog

Klage/Fwd: Du har kjernejournal

Erik Ribsskog 19. mars 2017 kl. 20:11

Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Kopi: Postmottak HTIL , "post@sivilombudsmannen.no" , Akademikerforbundet , Politikk Høyre , "sande.vgs"

Hei,

Jeg prøver igjen.

Dette synes jeg høres ut, som noe suspekte greier.

Så dette ønsker jeg ikke å være med på, dessverre.

Dette er også en purring, på at jeg ikke har mottatt erstatning, for urettmessig tvangsinnleggelse, (på Blakstad sinnsykehus), i 2015.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 19. mars 2017 kl. 20:04
Emne: Fwd: Du har kjernejournal
Til: Helse- og omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>
Kopi: Postmottak HTIL <postmottak@helsetilsynet.no>, "post@sivilombudsmannen.no" <post@sivilombudsmannen.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Direktoratet for e-helse <ikkesvar@helsenorge.no>
Dato: 19. mars 2017 kl. 12:08
Emne: Du har kjernejournal
Til: eribsskog@gmail.com

Hei,

dette synes jeg høres ut, som noe suspekte greier.

Så dette ønsker jeg ikke, å være med på, dessverre.

Dette er også en purring, på at jeg fortsatt ikke, har mottatt erstatning, for urettmessig tvangsinnleggelse, (på Blakstad sinnsykehus), i 2005.

Erik RibsskogTil Erik Løvenbalk Ribsskog
Hei
Du mottar denne e-posten fordi Direktoratet for e-helse har opprettet kjernejournal for deg.
Kjernejournal viser utvalgte og viktige helseopplysninger hentet fra offentlige registre, samt noen opplysninger som du eller legen din kan legge inn. Kjernejournal erstatter ikke pasientjournalen du har hos legen.
Uten kjernejournal har helsetjenesten ofte ikke tilgang til dine helseopplysninger hvis du plutselig blir syk. Med kjernejournal får legevakt, sykehus og fastleger i hele landet rask tilgang til de samme helseopplysningene om deg. Kjernejournal inneholder opplysninger om personalia, fastlege, legemidler og tidligere sykehusopphold.
Kjernejournal ivaretar strenge krav til sikkerhet og personvern. Hvis du ikke ønsker å ha kjernejournal, kan du reservere deg på helsenorge.no.
Se innholdet i din kjernejournal ved å gå til helsenorge.no/kjernejournal og logg deg på Min helse.
Slik kan du bidra
Du kan registrere nærmeste pårørende, andre kontaktpersoner, sykdomshistorikk og spesielle kommunikasjonsbehov, som behov for tolk.
Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller andre kritiske helseopplysninger, kan du be legen din legge dette inn i kjernejournalen neste gang du har time.
Hvordan fant vi din e-postadresse?
E-postadressen din er registrert i det felles nasjonale kontaktregisteret for offentlige tjenester. Du kan oppdatere din kontaktinformasjon og lese mer om registeret på Norge.no.
Dette er en automatisk e-post. Svar blir ikke lest. Direktoratet for e-helse vil aldri be deg om passord eller annen privat informasjon på e-post, SMS eller pr. telefon.
Har du spørsmål, kan du kontakte 800HELSE (telefon 800 43 573) eller din lege.
Med vennlig hilsen
Direktoratet for e-helse
Innholdet i denne e-posten er ment å skulle gjelde for mottakeren som nevnt over. Hvis du som revisor, regnskapsfører eller verge ser at du har mottatt denne eposten på vegne av en kunde eller klient, ber vi deg vennligst om å videresende e-posten til rette mottaker. Eposten inneholder ikke sensitive opplysninger og gir ikke tilgang til kjernejournal. Direktoratet for e-helse påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at meldingen er sendt. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra Direktoratet for e-helse.

No comments:

Post a Comment

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive