Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Tuesday, 30 May 2017

Jeg sendte en e-post til Innovasjon Norge

Erik Ribsskog

Problemer med grunder-virksomhet/Fwd: Kryssord-skapende program/Fwd: Patenter

Erik Ribsskog 30. mai 2017 kl. 18:41

Til: Lars-Erik Solvang
Kopi: Innovasjon Norge , Westerdals Oslo ACT , Infosenteret , City Self-Storage Colosseum , ohs@selvaag.no, postmottak@uhr.no, studier@kristiania.no, "sande.vgs"

Hei,

det er derfor jeg prøver å få tilgang, til mine eiendeler, hos City Self-storage osv., for da kunne jeg visst fram, på min blogg osv., hvor bra min løsning er.

Jeg ser på det sånn, at når det finnes kryssord, som er laget av mennesker.

Så betyr det, at det ikke finnes, noe bra kryssord-produksjons-program, på markedet.

For da ville nok heller kryssord-bladene og avisene brukt et sånt program, (for å spare penger).

Mitt kryssord-program har en spesielt utviklet algoritme, som klarer å jobbe, i et 'vanlig' kryssord, (som er som en matrise), og ikke kun i kryssord-'puzzles', som jeg så om, da jeg søkte på ditt søke-ord, på Google.

Jeg klarte å produsere kryssord, som jeg fikk ei Wenche, fra mitt Ungbo-bofelleskap, til å løse, i 1992.

Og 'Ungbo-folka' syntes, at kryssordene, var bra, (sånn som jeg forstod det).

Og det tror jeg ikke, at de ville ha sagt, om det jeg fant, på nettet, når jeg søkte nå, (for det var noe veldig enkle greier, som nok ikke, kan kalles 'fullverdige' kryssord, mistenker jeg).

Og det som var, var i 1992, så var ikke PC-ene like raske, (de hadde ikke like mye RAM-minne, som i våre dager, (og de hadde tregere CPU-er også)).

Og det var også sånn, at den databasen, som jeg brukte, for å produsere kryssord, ikke var så stor.

For jeg hadde en jobb ved siden av studiene, og hadde også mange andre fag.

Så jeg husker at jeg diskuterte, med en kamerat som het Glenn Hesler, (og min tremenning Øystein Andersen), om jeg skulle prøve, å få tak i, en sekretær, som kunne tastet inn, disse synonymene.

Men sånn som jeg tenker nå, så er det nok bedre, hvis kryssord-forfatteren/avisen, taster inn, disse ordene.

Og min algoritme, kan også brukes, på flere måter.

Det kan være at aviser vil ha sitt eget program, for å lage kryssord, som skal stå, i en avis, (eller et magasin eller kryssord-blad).

Men det er også muligheter, når det gjelder, å lage, en app, som vanlige folk, kan laste ned.

Og så kan folk for eksempel løse kryssord, på sin smart-telefon eller på sitt nettbrett eller sin PC.

Så det er nesten uante muligheter.

Man kan også lage kryssord, med programmet, for så å selge kryssordene videre, til aviser/ukeblader.

Nå vet ikke jeg nøyaktig, hvor mye mer effektivt, dette kryssordprogrammet, vil være, i våre dager, (på grunn av de tekniske fremskritt, på PC-fronten, som har skjedd, siden den tid).

Så derfor ønsker jeg gjerne, å få tilbake programmet mitt, (for å si det sånn).

For da er det lettere, å si sikkert, hvor mye bedre programmet, kommer til å virke, (iforhold til det lille test-arbeidet, som jeg fikk gjort, på 90-tallet).

Og det er også mulig, å fin-tune algoritmen, (som løper rundt, i en array/matrise).

Så det er en del ukjente 'X-faktorer' her.

Og de ville blitt færre, hvis City Self-Storage kunne gitt meg tilgang, til min eiendom, (i min lagerbod, hos dem).

Så dette er en skandale, og også 'erhvervsbenspend', vil jeg si.

Jeg har også gått handel og kontor, og vet at de ikke har rett til, å holde tilbake ting som er viktige for meg, på grunn av husleie-årsaker.

Så dette må jeg klage på.
Erik Ribsskog


30. mai 2017 kl. 14:35 skrev Lars-Erik Solvang <Lars-Erik.Solvang@innovasjonnorge.no>:

Hei viser til din henvendelse til Innovasjon Norge.

Vårt råd til deg er å gjøre en vurdering  av hva som er «state of the art» mht software-/onlinebaserte kryssord-produserende løsninger i dag opp mot det programmet du lagde i 1991.
Måten å gjøre slike søk på kan være å begynne med internett og patentsøk basert på engelske søkeord for eksempel «crossword puzzle maker». Dette er greit å gjøre først for å sjekke ut om programmet fra 1991 fortsatt vi kunne ha kommersiell verdi for deg eller ikke.

Mener du at din løsning fortsatt vil ha fortrinn fremfor de løsningene som er i markedet i dag så må du jo komme i dialog med skolen eller med lagerutleier. Vi kan dessverre ikke hjelpe deg i videre dialog med skolen eller lagerutleier.

Mvh
Lars-Erik Solvang
Innovasjon Norge


From: Innovasjon Norge
Sent: mandag 29. mai 2017 12.20
To: Lars-Erik Solvang <
Lars-Erik.Solvang@innovasjonnorge.no>
Subject: FW: Problemer med grunder-virksomhet/Fwd: Kryssord-skapende program/Fwd: PatenterFrom: Erik Ribsskog [mailto:       ]
Sent: søndag 28. mai 2017 14.04
To: Innovasjon Norge <
firmapost@innovasjonnorge.no>
Cc: Westerdals Oslo ACT <
post@westerdals.no>; Infosenteret <Infosenteret@patentstyret.no>; City Self-Storage Colosseum <colosseum@cityselfstorage.com>; ohs@selvaag.nopostmottak@uhr.no;studier@kristiania.no
Subject: Problemer med grunder-virksomhet/Fwd: Kryssord-skapende program/Fwd: Patenter

Hei,

jeg lurte på om dere, i Innovasjon Norge, kunne hjelpe meg, med et problem.

Da jeg gikk, på NHI, studieåret 1991/92, så lagde jeg, et kryssord-produserende dataprogram.

Og det har jeg tenkt på, at nok må ha, kommersielle muligheter.

(Det er nesten som da Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten.

At det er snakk om, en ny industri, må man vel si).

Problemet er, at jeg lagde dette dataprogrammet, i et programmeringsspråk, som het Pascal.

Og jeg måtte i militæret, etter NHI, (for å avtjene førstegangstjenesten), og etter det igjen, så måtte jeg begynne å jobbe, (i Rimi), siden at min hjemløse lillesøster Pia, flytta inn hos meg.

(For jeg ville ikke, at hu, skulle ende opp, på Plata, liksom).

Og dette programmet finnes, i to eksemplarer.

Et hos Westerdahls, (som NHI nå heter), og et hos City Self-Storage, (for jeg hadde tingene mine, i en lagerbod der, mens jeg bodde, i England, noe jeg gjorde, fra 2004 til 2014).

Men begge disse, er like vrange.

Westerdahls vil ikke gi meg, en kopi, av mitt dataprogram.

Og Selvaag vil ikke gi meg tilgang, til mine ting, (enda det er masse gamle kjærestebrev og personlige ting der, som nok, har mest interesse, for meg selv, må man vel si).

Så jeg lurte på, om dere hos Innovasjon Norge, har noen råd, til hva jeg kan gjøre, for å komme videre her.

For å lage det dataprogrammet, helt på nytt, det vil ta veldig lang tid, og være, rimelig upraktisk.

Så her er det sånn, at disse, (Westerdahls og City Self-Storage), driver med erhvervsbenspend, (som de sier i Danmark), vil jeg si.

Så dette må jeg klage på.

På forhånd takk for eventuelt svar!

Mvh.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 7. april 2017 kl. 14:50
Emne: Kryssord-skapende program/Fwd: Patenter
Til: post@kfir.no
Kopi: Westerdals Oslo ACT <post@westerdals.no>, Infosenteret <Infosenteret@patentstyret.no>, City Self-Storage Colosseum <colosseum@cityselfstorage.com>, ohs@selvaag.nopostmottak@uhr.nostudier@kristiania.no
Hei,

jeg leste om dere, i en artikkel, på Dagbladet.no, (http://www.dagbladet.no/kultur/sinnataggen-kamp-vekker-internasjonal-oppsikt/67468880), i dag.

Og da tenkte jeg, at jeg kanskje, kunne sende, en e-post, til dere.

Det gjelder et kryssord-skapende program, som jeg lagde/utviklet, da jeg gikk, det andre året, på NHI, (studieåret 1991/92).

Dette programmet har jeg fortsatt tro på, når det gjelder økonomiske muligheter.

Den ene kopien av programmet ligger i min lagerbod hos City Self-Storage.

Her vil ikke City Self-Storage/Selvaag la meg få tilgang, til mine ting, (etter at jeg har bodd, i ti år, i England, som flyktning, fra en kriminal-sak i Oslo, må jeg si).

Og den andre kopien, fikk NHI.

Og den skal vel nå finnes, hos Westerdals, (som kjøpte opp NITH, som i sin tur kjøpte opp Den Polytekniske Høyskole, som i sin tur kjøpte opp NHI).

Men Westerdals vil ikke gi meg tilgang, til denne kopien, av mitt kryssordprogram.

Og jeg tenker som så, at nå som internett finnes, (internett var nesten helt ukjent, i 1992), så er det mer muligheter for meg, når det gjelder, dette programmet, (når det gjelder markedsføring og også bruks-muligheter).

Og jeg bodde i Mellomhagen, på Østre Halsen, et par år, på 70-tallet, og da var jeg uvenn, med tre nabogutter, og han ene av de, (Pål Andre Larsen), har jobbet, i patentmyndighetene, (som advokat), for noen år tilbake.

Så da tenker jeg som så, at da har antagelig de tulla med meg, (hvis jeg skulle tippe).

Så derfor må jeg sende en klage om dette, (synes jeg).

Med hilsen

Erik Ribsskog
---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 8. august 2012 kl. 13:41
Emne: Re: Patenter
Til: Infosenteret <Infosenteret@patentstyret.no>
Kopi: NITH Oslo <oslo@nith.no>


Hei,

ja det er ikke så lett, når NITH ikke svarer.

Ikke vil de sende meg graden min heller.

Eller penger de skylder meg i studieavgift som jeg ikke fikk tid til å bruke, på grunn av militæret.

Og det er også sånn, at jeg ikke får arven min, fra Norge, her jeg bor som flyktning i England.

Hverken fra mors eller farssiden.

Og ikke tingene mine fra City Self-storage, i Oslo.

Har overhørt at jeg er forfulgt av 'mafian', i Oslo, i 2003.

Kan det være noe sammenheng?

Får ikke rettigheter av politiet.

Og har ikke penger til å betale for patent for øyeblikket.

Likevel vil jeg ikke miste rettighetene til oppfinnelsene mine, for å si det sånn.

Mvh.

Erik Ribsskog

2012/8/8 Infosenteret <Infosenteret@patentstyret.no>
Hei!

Dersom du ønsker å få informasjon/dokumentasjon fra NHI/NITH må du henvende deg dit.

Når det gjelder patenter og patentering viser jeg til tidligere e-post fra Hilde Seiersten og undertegnede.

Vennlig hilsen
Per Olaf Ranger
Konsulent
tlf 22 38 75 57

http://irgangen.patentstyret.no/Global/tegninger/grafisk/signatur_felles_no_jan_2012.gifFra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 8. august 2012 03:22
Til: Infosenteret
Kopi: NITH Oslo
Emne: Re: Patenter

Hei,

ja, men problemet er at NITH ikke vil sende meg kryssordprogrammet, som jeg planlegger å ta patent på.

Har dere hatt problem med NHI/NITH tidligere?

Er det vanlig at de saboterer for tidligere studenter?

Mvh.

Erik Ribsskog

2012/8/7 Infosenteret <Infosenteret@patentstyret.no>
Hei!

For å få papent på en oppfinnelse må du søke om dette. På vår hjemmeside www.patentstyret.no finner du informasjon om hvordan du søker om patent. Se lenken http://www.patentstyret.no/no/Patent/Hva-er-et-patent/ hvor du finner informasjon om hvilke krav som stilles til en oppfinnelse for at den skal kunne patenteres, hvordan du søker, kostnader knyttet til patentering, behandling av søknaden etc.

Her finner du og informasjon om hvordan du søker om patent i andre land, om internasjonale søknadsordninger etc. Se lenken http://www.patentstyret.no/no/Patent/Patentering-Utenfor-Norge/.

Håper dette hjelper deg videre

Vennlig hilsen
Per Olaf Ranger
Konsulent
tlf 22 38 75 57

http://irgangen.patentstyret.no/Global/tegninger/grafisk/signatur_felles_no_jan_2012.gif


Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 6. august 2012 04:16
Til: Ekstern post
Emne: Patenter/Fwd: Patents


Hei,

sender kopi av en e-post angående patenter som jeg har sendt til patent-myndighetene, i USA.

Har også kontaktet patent-myndighetene i Storbritannia, angående dette.

Ønsker å registrere disse patentene, sånn at jeg slipper å oppleve det, at noen eventuelt stjeler de, og tjener penger på mine oppfinnelser.

Håper dette er i orden!

Mvh.

Erik RibsskogNo comments:

Post a Comment

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive