Ingeborg Ribsskog - Baron Adeler Malteserordenen E-post til slottet om Mette-Marit videoen Er noe galt i Martine-saken? Problemer med Grandiosa? johncons-MUSIKK johncons-REISE johncons-FOTBALL

Tuesday, 11 July 2017

Jeg sendte en e-post til Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Erik Ribsskog

Oppdatering/Fwd: Deres brev fra 6. juli/Fwd: Oppdatering/Fwd:

Erik Ribsskog 11. juli 2017 kl. 12:26

Til: fmoapostmottak@fylkesmannen.no, postmottak@fmoa.no
Kopi: npepost@npe.no, "post@tannlegeforeningen.no" , Politikk Høyre , Akademikerforbundet , "sande.vgs"

Hei,

det er ikke ideelt, at dette, trekker ut, i tid.

Jeg har nemlig en midlertidig fylning, i kjeften.

Og det har jeg hatt før, (fra den nevnte tannlegen i Walton).

Og sånne fylninger pleier å krympe, og så blir det, en grop i tanna, og det gjør vondt å spise, osv.

Så her må jeg be om at dere sender disse pensjons-pengene raskt.

Erik Ribsskog


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: (PK) NAV Bærum <nav.baerum@nav.no>
Dato: 11. juli 2017 kl. 11:38
Emne: VS: Deres brev fra 6. juli/Fwd: Oppdatering/Fwd:
Til: "eribsskog@gmail.com" <eribsskog@gmail.com>


Hei,

Viser til din henvendelse under.

Pga ferieavvikling og redusert bemanning vil svar på din forespørsel kunne forventes i løpet av uke 32.

Mvh
Nav Bærum

Fra: (PK) NAV Bærum
Sendt: 11. juli 2017 07:58
Til: Fondevik, Heidi; Knutsen, Kari
Kopi: Skar, Tom
Emne: VS: Deres brev fra 6. juli/Fwd: Oppdatering/Fwd:Fra: Erik Ribsskog [mailto:eribsskog@gmail.com]
Sendt: 11. juli 2017 02:39
Til: (PK) NAV Bærum
Kopi: npepost@npe.nofmoapostmottak@fylkesmannen.nopostmottak@fmoa.nopost@tannlegeforeningen.no; Politikk Høyre; Akademikerforbundet; sande.vgs
Emne: Deres brev fra 6. juli/Fwd: Oppdatering/Fwd:

Hei,

jeg viser til Deres brev fra 6. juli, (se vedlegg).

Nå har jeg klaget, til blant annet Tannlegeforeningen, på denne tannlegen, (se videresendt e-post).

Og at jeg da skal gå tilbake til denne tannlegen, som bruker kroppen min som arbeidsbord, og som også ble kosete/homsete.

Det synes jeg, at blir litt feil.

Så dette må jeg klage på.

Sender derfor kopi-e-post til Fylkesmannen i Akershus og Oslo, (som en klage).

Dere skriver også, at jeg ikke har noen pensjonsbeholdning, til gode.

Men jeg har jobbet, i Norge, fra 1988 til 2004, og jeg logget meg nå inn, og fant ut, at min pensjonbeholdning er på 934.675 kroner, (se vedlegg).

Jeg har også jobbet, i England, (som vanlig lønnsmotager og også som selvstendig næringsdrivende), fra 2006 til 2014.

Så jeg har også pensjonsrettigheter, i det landet.

Så jeg ønsker, (som jeg sendte til dere om, i 2010: http://johncons.angelfire.com/pensjonsbeholdningsak.html), å få tilsendt disse pengene, (nå så godt som en million), fra Nav, for å fortsette mitt liv/arbeid, i England.

(Jeg ser på dette som, at den norske stat, har kastet bort, mine år, fra 2010 til 2017, når dere har nektet meg dette).

Jeg har også tannlege i England, (i Walton on the hill), som klarer å fikse tennene mine, uten å drive med 'homserier', må jeg kalle det.

Så dette må jeg klage på.

Erik Ribsskog
---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>
Dato: 6. juli 2017 kl. 11:31
Emne: Oppdatering/Fwd:
Til: npepost@npe.no
Kopi: nav.baerum@nav.no, Politikk Høyre <politikk@hoyre.no>, Akademikerforbundet <post@akademikerforbundet.no>, "sande.vgs" <sande.vgs@vfk.no>, "post@tannlegeforeningen.no" <post@tannlegeforeningen.no>
Hei,

jeg viser til mine tidligere e-poster.

Jeg har ikke hørt noe, fra Nav, (etter at jeg sendte de kopi av klage).

Men nå er det sånn, at jeg kun har, en slags midlertidig fylning, i den nevnte 'problem-jekselen'.

Så den kan jeg bare ha, i tanna, i noen uker.

Så hvis Nav Bærum, (som jeg sender kopi e-post til), kan sende meg, en ny rekvisisjon, for tannlege-besøk, i for eksempel Sandvika, (eller Oslo, hvis det er mulig).

(Eller enda bedre hvis dere kan sende min pensjonsbeholdning, som jeg bestilte, fra England, for mange år siden).

Så kan jeg gå til en annen tannlege, (som ikke er så kosete, og russisk, på den måten, at han bruker brystkassa mi som arbeidsbord, og som muligens har brukt noe rare stoffer, i fylningen, som gjør at man får blodpropp).

Jeg ønsker helst ikke tannleger som er glade i å bruke amalgam, (som min onkel Runar, som er tannlege, i Ås), for det har jeg hørt, at skal være rimelig usunt, (fra avisene osv.).

Jeg opprettholder forøvrig klagen mot den nevnte tannlegen.

Jeg burde kanskje ikke sendt kopi til de, men det ble litt komplisert, siden at dette gikk gjennom Nav.

Ellers ville jeg nok ikke sendt kopi til tannlege-kontoret.

Erik Ribsskog
---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Bekkestua tannmedisin <post@bekkestuatannmedisin.no>
Dato: 6. juli 2017 kl. 10:05
Emne:
Til: Erik Ribsskog <eribsskog@gmail.com>


Til Erik Ribsskog.

Viser til din konsultasjon hos meg den 23. juni 2017 og din epost av 24. juni 2017.

Jeg beklager at du hadde en negativ opplevelse av første konsultasjon hos meg, men jeg ønsker samtidig å presisere at jeg ikke kjenner meg igjen i dine beskrivelser. Situasjonen fortonet seg for meg som en ordinær konsultasjon.
I alle tilfeller er dette samlet sett et uheldig utgangspunkt for et videre samarbeid når jeg tolker din tilbakemelding som manglende tillit til meg som person og tannlege.
Jeg tror derfor det for din del vil være heldig om du oppsøker en annen tannlege for videre behandling og oppfølging.

Vedr saksgang og involvering av NAV:
I de tilfeller hvor NAV involveres for søknad om økonomisk støtte til tannbehandling sender jeg som tannlege en spesifisert plan med kostnad til pasientens NAV-kontor. NAV og deres rådgivende tannlege gjør så en vurdering om pasienten skal få økonomisk støtte til tannbehandling og omfanget av dette.

I ditt tilfelle ble du presentert for denne saksgangen og innholdet i planen.
Planen ble sendt til NAV samme dag som du var hos meg.


Søknaden som er sendt til NAV vil nok fortsatt kunne være gjeldende dersom denne innvilges av dem. Den delen må bli en avklaring mellom deg og NAV.

Din journal og røntgenbilder ligger hos oss og er deg tilgjengelig ved henvendelse.

Med hilsen

Knut Johan Bere
Tannlege3 vedlegg
img104.jpg
330K
img105.jpg
273K
pensjonsbeholdning.jpg
151K

No comments:

Post a Comment

Policy for kommentarer


Anonyme kommentarer, blir slettet, (etter en del problemer, med nettmobbing osv.).

Hvis du har et vanlig navn, så skriv gjerne noe, som skiller deg, fra andre, med samme navn, (sånn at det er klart, hvem som skriver).

Kommentarer som inneholder trakassering, (og som ikke holder seg, til temaet, i blogg-posten), blir bare slettet, (og ikke publisert).

Mvh.

Erik Ribsskog

PS.

For å eventuelt legge inn kommentar, så trykk på linken, til blogg-posten, (så kommer det opp et felt, hvor man kan kommentere).

Blog Archive